Giáo án Hình học 10 - Chương III, Bài 3: Phương trình đường tròn - Năm học 2015-2016 - Nguyễn Thị Bích Ngọc

1. Đặt vấn đề

• Ở lớp 9 khi cho trước tâm và độ dài bán kính của đường tròn thì ta vẽ được đường tròn. Hiện nay, chúng ta đang học phương pháp tọa độ trong mặt phẳng, nếu cho tọa độ tâm và độ dài bán kính của đường tròn chúng ta có thể lập được phương trình của đường tròn hay không? Để giải quyết vấn đề nay hôm may chúng ta học bài:

“PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN”

• (?) Nêu lại định nghĩa về đường tròn

 Trả lời: Tập hợp những điểm M nằm trong mặt phẳng cách điểm I cố định cho trước một khoảng R không đổi gọi là đường tròn tâm I, bán kính R.

• (? ) Một điểm nằm trên đường tròn khi nào?

 Trả lời : Khi khoảng cách từ tâm đến điểm đó bằng bán kính R.

• (? ) Với điểm M (x ; y) và I ( a ; b). Thì khoảng cách IM = R. Vậy hãy tính IM = ?

 Trả lời: IM =

 Lại có IM = R

• (?) Nhận xét về mối quan hệ của hệ thức trên

 

doc6 trang | Chia sẻ: xuannguyen98 | Ngày: 23/12/2020 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hình học 10 - Chương III, Bài 3: Phương trình đường tròn - Năm học 2015-2016 - Nguyễn Thị Bích Ngọc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MÌNH
TRƯỜNG THPT VÕ TRƯỜNG TOẢN
Họ và tên GV hướng dẫn: Lã Thị Yến tổ chuyên môn: toán
Họ và tên SV: Nguyễn Thị Bích Ngọc môn dạy: Toán học
SV của trường đại học: Đại học Sư phạm TP.HCM lớp dạy:10A13
Ngày soạn:26/02/2016
 BÀI DẠY: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN.
Mục đích yêu cầu:
 1. Về kiến thức:
Giúp học sinh nắm vững hai dạng phương trình đường tròn.
Biết cách xác định tâm và bán kính của đường tròn
Biết cách dựa vào điều kiện cho trước để lập phương trình đường tròn.
 2. Về kỹ năng :
 - Rèn luyện kỹ năng viết phương trình đường tròn, xác định tâm và bán kính của đường tròn.
 3. Về tư duy:
 - Tư duy linh hoạt trong việc chọn dạng phương trình đường tròn để giải toán.
II. Chuẩn bị
 1. Giáo viên : giáo án, máy tính, bảng tương tác.
 2. Học sinh : đọc trước bài ở nhà.
III. Phương pháp dạy học : 
	Hỏi đáp, nêu vấn đề, gợi mở cho HS.
IV . Tiến hành bài giảng.
Ổn định lớp:
Kiểm tra bài cũ: (GV gọi HS lên bảng và cho điểm)
Câu hỏi: Công thức tính khoảng cách giữa 2 điểm và ? 
Áp dụng: tính khoảng cách giữa và ?
Trả lời 
Đặt vấn đề
Ở lớp 9 khi cho trước tâm và độ dài bán kính của đường tròn thì ta vẽ được đường tròn. Hiện nay, chúng ta đang học phương pháp tọa độ trong mặt phẳng, nếu cho tọa độ tâm và độ dài bán kính của đường tròn chúng ta có thể lập được phương trình của đường tròn hay không? Để giải quyết vấn đề nay hôm may chúng ta học bài:
“PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN”
(?) Nêu lại định nghĩa về đường tròn
Trả lời: Tập hợp những điểm M nằm trong mặt phẳng cách điểm I cố định cho trước một khoảng R không đổi gọi là đường tròn tâm I, bán kính R.
 (? ) Một điểm nằm trên đường tròn khi nào? 
Trả lời : Khi khoảng cách từ tâm đến điểm đó bằng bán kính R.
(? ) Với điểm M (x ; y) và I ( a ; b). Thì khoảng cách IM = R. Vậy hãy tính IM = ?
Trả lời: IM = 
 Lại có IM = R
(?) Nhận xét về mối quan hệ của hệ thức trên
Trả lời: Hệ thức thể hiện mối quan hệ giữa I và bán kính R
GV kết luận: 
Vậy một hệ thức (1) chúng ta gọi là PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN
Giảng bài mới:
Hoạt động của 0000000
.0.
.00000000000000000GV
Hoạt động của HS
Bài ghi
Hoạt động 1: Hình thành phương trình đường tròn
* Từ phần đặt vấn đề ta có dạng phương trình của đường tròn
* GV hướng dẫn HS làm bài 
* GV gọi HS lên làm 
* GV nhận xét và đánh giá.
Hoạt động 2:Nhận xét
*GV hướng dẫn HS biến đổi phương trình (1):
 Đặt:
Khi đó (1) trở thành pt:
 (2)
Vì R2	>0 nên 
*GV nhận xét và kết luận (2) cũng là phương trình đường tròn với . 
*HS ghi bài
* Làm theo hướng dẫn của GV
* HS chú ý lắng nghe và làm theo hướng dẫn.
.
*HS chú ý và làm theo hướng dẫn 
* HS chú ý lắng nghe và làm theo hướng dẫn.
I. Phương trình đường tròn có tâm và bán kính cho trước
* Phương trình chính tắc của đường tròn I (a;b) và bán kính R có dạng:
VD 1: Lập phương trình đường tròn có tâm I (-5;4) và đi qua M (-1;2).
Giải:
Phương trình đường tròn tâm I (-5;4) và 
	 là: 
VD2: Lập phương trình đường tròn có đường kính AB với 
 Giải:
 Tâm I của đường tròn là trung điểm của AB 
Bán kính của đường tròn là:
Vậy đường tròn có phương trình: 
II.Phương trình tổng quát:
Phương trình là phương trình của đường tròn (C) khi và khi chỉ . Khi đó phương trình đường tròn (C) có tâm I(a;b) và bán kính 
VD1: Trong các phương trình sau, pt nào là phương trình đường tròn, xác định tâm và bán kính.
 Giải:
a)Không phải là pt đường tròn
b)Là pt đường tròn tâm và R=3
c)không là pt đ.tròn vì 
d) không là pt đ.tròn vì 	 
VD2: Viết pt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC với A(1;-2),B(1;2),C(5;2). 
 Giải
Phương trình đường tròn (C) có dạng:
Vì A,B,C∈(C) nên:
 ta có: 
Vậy phương trình đường tròn (C) là:
V. Củng Cố Cuối Bài.
Bài 1: Đường tròn 	 có tâm và bán kính là:
A. Tâm và bán kính R=2
B. Tâm và bán kính R=2
C. Tâm và bán kính R= 
D. Tâm và bán kính R=
Bài 2: Đường tròn có tâm và bán kính là :
A. Tâm và bán kính R=5
B. Tâm và bán kính R=5
C. Tâm và bán kính R=8 
D. Tâm và bán kính R=8
Bài 3: Trong các phương trình sau phương trình nào là phương trình đường tròn:
A. 
B. 
C. 
D. 
Bài 4:Cho phương trình đường tròn 
A. Tâm và bán kính R= 
B. Tâm và bán kính R= 
C. Tâm và bán kính R= 
D. Tâm và bán kính R=1
Bài 5: Cho phương trình đường tròn : . Mệnh đề nào đúng
A.(C) có tâm 
B.(C) đi qua M(4;4)
C.(C) không là đường tròn
D. A và B đúng
VI. Dặn dò và nhắc nhở HS:
1. Làm hết toàn bộ bài tập SGK
2. Ôn tập lại lý thuyết đã học
VII. Đánh giá ý kiến vào bài giảng – Rút kinh nghiệm .
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
VII. Tài liệu tham khảo
SGK hình học 10.
SBT hình học 10 ( NXB GD)
 Ngày....tháng....năm..... Ngày...... tháng ..... năm ...
 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN SINH VIÊN KIẾN TẬP
 (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docChuong_III_2_Phuong_trinh_duong_tron.doc