Giáo án Giáo dục ngoài giờ lên lớp lớp 5 tuần 21 đến 25

Giáo dục ngoài giờ lên lớp

Giáo dục vệ sinh răng miệng

I.Mục đích - Yêu cầu:

 1. HS nắm được một số cách vệ sinh răng miệng.

2. Biết thực hiện vệ sinh răng miệng.

3. Biết tuyên truyền những điều đã học cho mọi người xung quanh vệ sinh răng miệng.

II. Đồ dùng dạy học: Một số hình ảnh thực tế, tranh trực quan.

III. Nội dung và phương pháp lên lớp:

 - Các cách vệ sinh răng miệng.

 

doc8 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 09/05/2016 | Lượt xem: 919 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục ngoài giờ lên lớp lớp 5 tuần 21 đến 25, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 21:-Ngày giảng: 30-31/1/2007
Giáo dục ngoài giờ lên lớp
Văn nghệ chào mừng Đảng, Bác Hồ
I.Mục đích – Yêu cầu:
	1. Cho học sinh tập hát, múa các bài hát chào mừng Đảng, Bác Hồ kính yêu.
2. Rèn kỹ năng múa hát tập thể cho HS.
3. Giáo dục tình cảm cho học sinh.
II. Đồ dùng dạy học:
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
	- Nội dung các bài hát, thơ truyện với chủ đề về Đảng, Bác Hồ
Kiểm tra bài cũ: HS kể lại chuyện đã nghe về Bác Hồ mà em biết.
Dạy bài mới:
1. Giới thiệu MĐ-YC của giờ học:
2. Tổ chức cho học sinh các hoạt động múa hát, hoạc đọc thơ, truyện về Đảng, Bác Hồ.
3. Học sinh thực hành:
a) HS biểu diễn cá nhân, nhóm, tập thể.
b) Thi giữa các nhóm trong lớp.
- GV: Nhận xét trước lớp.
4. Củng cố dặn dò:
- GV nhận xét chung giờ học.
- Chuẩn bị cho giờ sau. 
-----------------------------------------------------------------Tuần 22:-Ngày giảng: 30-31/1/2007
Giáo dục ngoài giờ lên lớp
Văn nghệ chào mừng 
Quê hươngĐảng, Bác Hồ
I.Mục đích - Yêu cầu:
	1. Cho học sinh tập hát, múa các bài hát chào mừng Quê hương, Đảng, Bác Hồ kính yêu.
2. Rèn kỹ năng múa hát tập thể cho HS.
3. Giáo dục tình cảm cho học sinh.
II. Đồ dùng dạy học:
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
	- Nội dung các bài hát, thơ truyện với chủ đề về Đảng, Bác Hồ
Kiểm tra bài cũ: HS kể lại chuyện đã nghe về Bác Hồ mà em biết.
Dạy bài mới:
1. Giới thiệu MĐ-YC của giờ học:
2. Tổ chức cho học sinh các hoạt động múa hát, hoạc đọc thơ, truyện về Đảng, Bác Hồ.
3. Học sinh thực hành:
a) HS biểu diễn cá nhân, nhóm, tập thể.
b) Thi giữa các nhóm trong lớp.
- GV: Nhận xét trước lớp.
4. Củng cố dặn dò:
- GV nhận xét chung giờ học.
- Chuẩn bị cho giờ sau. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuần 23:-Ngày giảng: 21/2/2007
Giáo dục ngoài giờ lên lớp
Giáo dục an toàn giao thông
I.Mục đích - Yêu cầu:
	1. HS nắm được một số luật lệ an toàn giao thông.
2. Biết chấp hành luật lệ an toàn giao thông.
3. Biết tuyên truyền những điều đã học cho mọi người xung quanh về chấp hành luật giao thông.
II. Đồ dùng dạy học: Một số hình ảnh thực tế, biên báo giao thông
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
	- Các tình huống giao thông thường gặp
* Dạy bài mới:
1. Giới thiệu MĐ-YC của giờ học:
2. Cho HS kể lại những câu chuyện về an toàn giao thông trong dịp tết ở nơi em ở
3. Học sinh đàm thoại :
a) HS đưa ra các tình huống xử lý+ Nhận xét đánh giá.
b) Rút ra bài học.
- GV: Nhận xét trước lớp.
4. Củng cố dặn dò:
- GV nhận xét chung giờ học.
- Chuẩn bị cho giờ sau. 
----------------------------------------------------------------- Tuần 24:-Ngày giảng: 28/2/2007
Giáo dục ngoài giờ lên lớp
Giáo dục vệ sinh răng miệng
I.Mục đích - Yêu cầu:
	1. HS nắm được một số cách vệ sinh răng miệng.
2. Biết thực hiện vệ sinh răng miệng.
3. Biết tuyên truyền những điều đã học cho mọi người xung quanh vệ sinh răng miệng.
II. Đồ dùng dạy học: Một số hình ảnh thực tế, tranh trực quan.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
	- Các cách vệ sinh răng miệng.
* Dạy bài mới:
1. Giới thiệu MĐ-YC của giờ học:
2. Cho HS kể lại những cách vệ sinh răng miệng mà em đã học hoặc em biết trong đời sống.
3. Học sinh đàm thoại :
a) HS đưa ra các tình huống xử lý+ Nhận xét đánh giá.
b) Rút ra bài học.
- GV: Nhận xét trước lớp.
4. Củng cố dặn dò:
- GV nhận xét chung giờ học.
- Chuẩn bị cho giờ sau. 
-----------------------------------------------------------------
Tuần 25:-Ngày giảng: 7/3/2007
Giáo dục ngoài giờ lên lớp
Giáo dục 
I.Mục đích - Yêu cầu:
	1. HS nắm được một số cách vệ sinh răng miệng.
2. Biết thực hiện vệ sinh răng miệng.
3. Biết tuyên truyền những điều đã học cho mọi người xung quanh vệ sinh răng miệng.
II. Đồ dùng dạy học: Một số hình ảnh thực tế, tranh trực quan.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
	- Các cách vệ sinh răng miệng.
* Dạy bài mới:
1. Giới thiệu MĐ-YC của giờ học:
2. Cho HS kể lại những cách vệ sinh răng miệng mà em đã học hoặc em biết trong đời sống.
3. Học sinh đàm thoại :
a) HS đưa ra các tình huống xử lý+ Nhận xét đánh giá.
b) Rút ra bài học.
- GV: Nhận xét trước lớp.
4. Củng cố dặn dò:
- GV nhận xét chung giờ học.
- Chuẩn bị cho giờ sau. 
-----------------------------------------------------------------

File đính kèm:

  • docgiao_an_lop_5_20150727_122334.doc
Giáo án liên quan