Giáo án Giáo dục công dân 9 bài 16: Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân (tiết 1)

1. Quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội của công dân?

- Tham gia xây dựng bộ máy Nhà nước và tổ chức xã hội

- Tham gia bàn bạc công việc chung

- Tham gia thực hiện và giám sát, đánh giá việc thực hiện và các hoạt động các công việc chung của Nhà nước, xã hội.

 

doc2 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 29/04/2016 | Lượt xem: 752 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục công dân 9 bài 16: Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân (tiết 1), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 28 Ngày soạn: 06/ 03/ 2015.
Tiết : 28 Ngày dạy : 14/ 03/ 2015.
Bài 16: QUYỀN THAM GIA QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC, QUẢN LÍ XÃ HỘI CỦA CÔNG DÂN (tiết 1)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
	1. Kiến thức: HS hiểu được:
	- Hiểu được nội dung quyền tham gia quản lí Nhà nước, quản lí xã hội của công dân, cơ sở của quyền tham gia quản lí Nhà nước và quản lí xã hội của công dân.
	- Nêu được các hình thức tham gia quản lí Nhà nước, quản lí xã hội của công dân.
	2. Kĩ năng.
	Biết cách thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và quản lí xã hội của công dân.
	3.Thái độ: Giáo dục HS:
	 - Tích cực tham gia vào các công việc chung của trường, lớp và địa phương.
	Tích hợp thực hiện tốt luật lệ an toàn giao thông.
	Tích hợp giáo dục học sinh nhận thức về ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và giữ gìn bảo vệ môi trường.
II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG CẦN GIÁO DỤC TRONG BÀI. 
	- Kĩ năng tư duy phê phán.
	- Kĩ năng thu thập và xử lý thông tin.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 
	1. Ổn định tổ chức: (2’)
 	Kiểm tra sĩ số lớp học
Lớp 9A1.Lớp 9A2.Lớp 9A3.Lớp 9A4Lớp 9A5.
	2. Kiểm tra bài cũ : (7’)
	- Thế nào là trách nhiệm pháp lí? Có các loại trách nhiệm pháp lí nào?
	- Nêu ý nghĩa của trách nhiệm pháp lí?
	3. Bài mới: (36’)
	Giới thiệu bài: (2’) Để biết được quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân như thế nào. Thầy trò chúng ta đi vào bài mới hôm nay.
Hoạt động của GV - HS
Nội dung 
Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin (10’)
Yêu cầu HS làm việc cá nhân:
Đọc phần Đặt vấn đề
1. Những quy định trên thể hiện quyền gì của công dân?
2. Nhà nước quy định những quyền đó là gì?
3. Nhà nước ban hành những quy định đó để làm gì?
HS: Trả lời ý kiến cá nhân 
Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học (18’)
Thảo luận nhóm: chia lớp làm 4 nhóm thảo luận
(Nhóm 1)
 Nêu nội dung của quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội? Ví dụ. 
 (Nhóm 2)
Cách thực hiện quyền tham gia quyền tham gia quản lí Nhà nước, xã hội? Ví dụ. 
(Nhóm 3)
Nhà nước tạo điều kiện, đảmbảo gì cho công dân? 
(Nhóm 4)
Ý nghĩa của quyền tham gia quản lí Nhà nước , quản lí xã hội? 
- HS thảo luận theo nhóm
- Cử đại diện trình bày
- Bổ sung, nhận xét.
- Tích hợp thực hiện quy định luật lệ an toàn giao thông.
I. Đặt vấn đề.
II. Nội dung bài học:
1. Quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội của công dân?
- Tham gia xây dựng bộ máy Nhà nước và tổ chức xã hội
- Tham gia bàn bạc công việc chung
- Tham gia thực hiện và giám sát, đánh giá việc thực hiện và các hoạt động các công việc chung của Nhà nước, xã hội.
	4. Củng cố (2’)
	H: Ở trường, lớp, địa phương em đã thể hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của mình như thế nào?
	5. Đánh giá (3’)
	Làm bài tập 1 SGK trang 59
	6. Hoạt động tiếp nối. (1’)
	- Tìm hiểu phương hướng thực hiện, ý nghĩa của quyền tham gia quản lí Nhà nước, xã hội.
	- Đọc một số điều của Hiến pháp 1992
	7. Rút kinh nghiệm:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docTuan_29_GDCD_9_20150727_023904.doc