Giáo án Giáo dục công dân 7 bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) (tiết 1)

1. Bộ máy nhà nước cấp cơ sở:

- HĐND và UBND xã (phường, thị trấn) là cơ quan chính quyền nhà nước cấp cơ sở.

a. Hội đồng nhân dân:

- HĐND xã do nhân dân trong xã trực tiếp bầu ra.

- Nhiệm vụ:

+ Phát triển kinh tế- xã hội.

+ Ổn định và nâng cao đời sống ND.

+ Củng cố an ninh quốc phòng.

 

doc2 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 29/04/2016 | Lượt xem: 1031 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục công dân 7 bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) (tiết 1), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 32 Ngày soạn: 03/ 04/ 2015.
Tiết : 31 Ngày dạy: 07/ 04/ 2015.
Bài 18: BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CẤP CƠ SỞ (XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN)
 (Tiết 1)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC :
1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu:
- Kể tên các cơ quan nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) và nêu được các cơ quan đó do ai bầu ra. 
- Hiểu nhiệm vụ của từng loại cơ quan nhà nước cấp cơ sở. 	
2. Kỹ năng:
Chấp hành và vận động cha mẹ, mọi người chấp hành các quyết định của cơ quan nhà nước ở địa phương.
3 Thái độ: 
- Hình thành ở HS ý thức tự giác thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương
- Có ý thức tôn trọng, giữ gìn an ninh, trật tự công cộng và an toàn xã hội ở địa phương.
Tích hợp thực hiện tốt luật lệ an toàn giao thông.
Tích hợp giáo dục học sinh nhận thức về ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và giữ gìn bảo vệ môi trường.
II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG CẦN GIÁO DỤC TRONG BÀI
- Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin.
- Kĩ năng trình bày suy nghĩ.
- Kĩ năng giải quyết vấn đề.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 
1. Ổn định tổ chức: (2’)
	Kiểm tra sĩ số lớp học 
Lớp 7A1.Lớp 7A2Lớp 7A3Lớp 7A4...Lớp 7A5..Lớp 7A6..
2. Kiểm tra bài cũ: (6’)
Câu 1: Em hãy cho biết công dân có quyền và nghĩa vụ như thế nào đối với nhà nước? 
Câu 2: Em hãy kể một số việc mà bản thân hay gia đình em đã đến cơ quan nhà nước để giải quyết? 
3. Bài mới: (37’)
Giới thiệu bài: (2’)
 Cho HS quan sát tranh ảnh về hoạt động của các cơ quan nhà nước ở địa phương. Nhận xét trả lời của HS để vào bài mới. 
Hoạt động của GV - HS
Nội dung 
Hoạt động 1: Tìm hiểu tình huống. (10’)
GV: Treo sơ đồ bộ máy nhà nước cấp cơ sở yêu cầu học sinh đọc lại.
GV: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở gồm có những cơ quan nào? (gọi hs yếu) 
HS: HĐND và UBND. 
GV: Cho HS đọc tình huống SGK/ 60.
HS: Đọc tình huống, thảo luận nhóm đôi, trả lời; 
Học sinh nhóm khác nhận xét.
GV: Em hãy cho biết cơ quan nào có quyền cấp lại giấy khai sinh?
HS: UBND cấp xã
GV: Người xin cấp lại giấy khai sinh cần có các giấy tờ gì?
HS: Đơn, sổ hộ khẩu gia đình, chứng minh thư nhân dân và các giấy tờ cần thiết khác.
GV: Thời hạn xin cấp lại giấy khai sinh được quy định như thế nào? 
HS: Thời hạn 7 ngày.
GV: Nhận xét, bổ sung. Chuyển ý. 
* Tình huống: Mẹ sinh em bé.Gia đình em cần xin giấy khai sinh thì đến cơ quan nào ? 
 1. Công an xã. 2.Trường THPT. 3. UBND xã.
HS: Câu 3. HS nhóm khác nhận xét.
GV: Nhấn mạnh ý chính, hướng dẫn HS rút ra 
UBND xã giải quyết việc gì. Chuyển ý. 
Họat động 2: Tìm hiểu nội dung bài học. (18’)
GV: Chia nhóm thảo luận (6 nhóm)
HS: Thảo luận (3 phút), đại diện nhóm trả lời.
GV: Treo bảng phụ ghi câu hỏi lên bảng.
HĐND xã do ai bầu ra, có nhiệm vụ và quyền hạn gì? (gọi hs yếu)
HS: Trả lời.
HS nhóm khác nhận xét.
GV: Nhận xét, bổ sung, rút ra nội dung bài học.
GV: Nêu ví dụ thực tế để HS hiểu bài.
Lồng ghép tích hợp (2’)
Tích hợp thực hiện tốt luật lệ an toàn giao thông.
Tích hợp giáo dục học sinh nhận thức về ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và giữ gìn bảo vệ môi trường.
I. Tình huống.
II. Nội dung bài học:
1. Bộ máy nhà nước cấp cơ sở:
- HĐND và UBND xã (phường, thị trấn) là cơ quan chính quyền nhà nước cấp cơ sở.
a. Hội đồng nhân dân:
- HĐND xã do nhân dân trong xã trực tiếp bầu ra.
- Nhiệm vụ:
+ Phát triển kinh tế- xã hội.
+ Ổn định và nâng cao đời sống ND.
+ Củng cố an ninh quốc phòng.
4.Củng cố: (2’) 
Nhận xét tiết học.
5. Đánh giá: (2’)
Tìm hiểu tấm gương các bộ xã (phường, thị trấn) làm tốt nhiệm vụ.
6. Hoạt động nối tiếp: (1’)
+ Học bài, làm bài tập kết hợp sách giáo khoa trang 60.
+ Chuẩn bị bài 18: “Bộ máy nhà nước cấp cơ sở” (tiết 2).
+ Tìm hình ảnh, câu chuyện, việc làm của nhân dân đối với BMNN ở địa phương 
+ Xem trước nội dung bài học và bài tập còn lại SGK trang 61- 62.
7. Rút kinh nghiệm:

File đính kèm:

  • docTuan_32_GDCD_7_20150727_023154.doc