Giáo án Giáo dục công dân 7 bài 17: Nhà nước cộng hòa XHCN Việt Nam (tiết 1)

Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin, sự kiện. (10’)

GV: Gọi Hs đọc SGK

HS: Đọc

Sự ra đời của Nhà nớc Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam:

?Nước ta, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, ra đời từ bao giờ và khi đó ai là Chủ tịch nước?

HS: cử đại diện trả lời câu hỏi.

GV: Cho các nhóm bổ sung câu trả lời

HS: Nước VNDCCH ra đời ngày 2/9/1945 do Bác Hồ làm chủ tịch

HS: Nhận xét, bổ sung.

GV: Nhận xét, bổ sung.

 

doc3 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 29/04/2016 | Lượt xem: 893 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục công dân 7 bài 17: Nhà nước cộng hòa XHCN Việt Nam (tiết 1), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 30 Ngày soạn : 21/ 03 /2015.
Tiết : 29 Ngày dạy : 24/ 03/ 2015.
 Bài 17: NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM (Tiết 1)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC :
	1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu:
	- Biết được bản chất của nhà nước ta. 
	- Nêu được thế nào là bộ máy nhà nước. 
	- Vẽ được sơ đồ bộ máy nhà nước một cách giãn lược. 
	2. Kỹ năng: 
	- Nhận biết được 1 số cơ quan của bộ máy nhà nước trong thực tế.
	3 Thái độ: 
	- Tôn trọng nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
	Tích hợp thực hiện tốt luật lệ an toàn giao thông.
	Tích hợp giáo dục học sinh nhận thức về ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và giữ gìn bảo vệ môi trường.
II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG CẦN GIÁO DỤC TRONG BÀI
	- Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin.
	- Kĩ năng trình bày suy nghĩ.
	- Kĩ năng đấu tranh với hiện tượng tự do vô kỉ luật.
	- Kĩ năng giải quyết vấn đề.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
	1. Ổn định tổ chức: (2’)
	Kiểm tra sĩ số lớp học 
Lớp 7A1.Lớp 7A2Lớp 7A3Lớp 7A4...Lớp 7A5..Lớp 7A6..
	2. Kiểm tra bài cũ : (3’)
 	? Những việc làm nào sau đây là mê tín dị đoan cần phải bài trừ? (Khoanh tròn vào những đáp án mà em cho là đúng).
	A. Ngày rằm, Vân thường theo mẹ đi lễ chùa 
	B. Thấy cậu con trai hư hỏng, bà T xin bùa về yểm 
	C. Hà rủ Lan đi xem bói để biết bài thi có đạt điểm cao không 
	D. Các bạn học sinh rủ nhau đi lễ chùa Bà Đen
	E. Bà Năm lấy bùa để trị bệnh cho con. 
	3. Bài mới: (40’)
	Giới thiệu bài mới: (2’)
 	Nêu 4 kiểu nhà nước: Chủ Nô, Phong Kiến, Tư Sản, XHCN 
 	Nhà nước XHCN ra đời là kết quả của cách mạng do giai cấp vô sản và nhân dân lao động tiến hành dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản. Vậy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có bản chất gì, bộ máy nhà nước được phân cấp ra sao để tìm hiểu điều này bài học hôm nay chúng ta đi vào tìm hiểu bài 17
Hoạt động của GV - HS
Nội dung 
Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin, sự kiện. (10’)
GV: Gọi Hs đọc SGK 
HS: Đọc
Sự ra đời của Nhà nớc Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam:
?Nước ta, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, ra đời từ bao giờ và khi đó ai là Chủ tịch nước?
HS: cử đại diện trả lời câu hỏi.
GV: Cho các nhóm bổ sung câu trả lời
HS: Nước VNDCCH ra đời ngày 2/9/1945 do Bác Hồ làm chủ tịch 
HS: Nhận xét, bổ sung. 
GV: Nhận xét, bổ sung.
GV: Giới thiệu tranh Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập.
HS: Quan sát tranh. 
?Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời là thành quả của cuộc cách mạng nào? Cuộc cách mạng đó do Đảng nào lãnh đạo?
 Nhà nước VNDCCH ra đời từ thành quả của cuộc cách mạng tháng 8/1945. Cuộc cách mạng đó do Đảng Cộng sản VN lãnh đạo.
GV: Nhận xét, bổ sung, chuyển ý.
 ?Nước ta đổi tên thành nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vào năm nào? Tại sao nước ta lại đổi tên như vậy?
Nhà nước đổi tên ngày 2/7/1976. Vì Chiến dịch HCM đã giải phóng miền nam, cả nước bước vào thời kỳ quá độ lên CNXH.
 ? Nhà nước ta là Nhà nước của ai?
Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân.
Họat động 2: Tìm hiểu nội dung bài học. (23’)
GV: Nhà nước ta là nhà nước của ai, do đảng nào lãnh đạo?
HS: Trả lời
GV: Em hiểu như thế nào là nhà nước của dân, do dân và vì dân?
HS: Giải thích.
GV: Nhấn mạnh ý chính
* Tìm hiểu tổ chức bô máy nhà nước 
GV: Bộ máy nhà nước là gì?
GV: Cho HS quan sát sơ đồ SGK trên máy chiếu.
HS: Chia lớp làm 4 nhóm thảo luận trong vòng 2 phút.
Nhóm 1: Bộ máy nhà nước cấp trung ương gồm những cơ quan nào?
Nhóm 2: Bộ máy nhà nước cấp tỉnh (thành phố) gồm có những cơ quan nào? 
Nhóm 3: Bộ máy nhà nước cấp quận (huyện, thị xã) gồm có những cơ quan nào?
Nhóm 4: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (cấp xã, phường, thị trấn) gồm những cơ quan nào?
HS: Thảo luận nhóm sau đó cử đại diện nhóm lên bảng ghi vào sơ đồ tư duy.
GV: Nhận xét, ghi bảng.
I. Thông tin, sự kiện
II. Nội dung bài học:
1. Bản chất của nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam:
- Là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Do Đảng Cộng sản VN lãnh đạo.
2. Lực lượng lãnh đạo cách mạng.
- Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.
3. Bộ máy nhà nước:
- Bộ máy nhà nước là một hệ thống tổ chức bao gồm các cơ quan nhà nuớc cấp trung ương và cấp địa phương.
* Phân cấp bộ máy nhà nước:
- Bộ máy nhà nước được chia thành 4 cấp:
+ Bộ máy nhà nước cấp trung ương: Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
+ Bộ máy nhà nước cấp tỉnh: HĐND, UBND, TAND, VKSND 
+ Bộ máy nhà nước cấp huyện: HĐND,UBND,TAND, VKSND
+ Bộ máy nhà nước cấp xã: HĐND, UBND.
	4.Củng cố: (2’)
	Nhận xét tiết học.
	5. Đánh giá: (2’)
	Ghi lại các sự kiện đáng nhớ của dân tộc ta qua các năm sau:
	a) Ngày 3/2/1930: 
	b) Ngày 2/9/1945
	6. Hoạt động tiếp nối: (1’)
	+ Học bài, làm bài tập kết hợp sách giáo khoa trang 55 - 57.
	- Chuẩn bị bài 17: “Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (TT).
	+ Tìm hình ảnh, câu chuyện, việc làm, tài liệu về các cơ quan nhà nước. 
	+ Xem tiếp nội dung bài học và bài tập SGK trang 57 - 59.
	7. Rút kinh nghiệm:

File đính kèm:

  • docTuan_30_GDCD_7_20150727_023612.doc