Giáo án Ghép lớp 3 + 5 - Tuần 7

Tiết 5

Luyện từ và câu

Luyện tập về từ nhiều nghĩa

I/ Mục tiêu.

-Sau khi học bài này, học sinh vận dụng những hiểu biết đã có, làm đúng các bài tập thực hành tìm từ nhiều nghĩa; đặt câu, phân biệt nghĩa gốc, nghĩa chuyển của các từ nhiều nghĩa.

- Giáo dục ý thức tự giác học tập TV.

II/ Đồ dùng dạy học.

 - Giáo viên: nội dung bài, trực quan, bảng phụ.

 - Học sinh: sách, vở.

 

docx41 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Ngày: 25/04/2017 | Lượt xem: 138 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Ghép lớp 3 + 5 - Tuần 7, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ùng caựch gaỏp, caột ngoõi sao ủeồ gaỏp caột boõng hoa 5 caựnh.
-GV gụùi yự cho HS TL caực CH veà caựch lửùa choùn muoỏn gaỏp boõng hoa 4 caựnh phaỷi gaỏp tụứ giaỏy ban ủaàu laứm maỏy phaàn?
+Muoỏn gaỏp boõng hoa 8 caựnh phaỷi gaỏp tụứ giaỏy ban ủaàu laứm maỏy phaàn?
-GV lieõn heọ thửùc teỏ veà hỡnh daùng vaứ ớch lụùi cuỷa boõng hoa
3.2.Khái niệm ban đầu về số thập phân.
-Viết, đọc các số thập phân:(sgk)
-Nêu yêu cầu, nêu miệng các số thập phân.
 10’
4.
*GV HD maóu 
-Bửụực 1 : Yeõu caàu HS thửùc hieọn laùi thao taực gaỏp, caột ngoõi sao 5 caựnh
-Bửụực 2 : HDHS gaỏp caột boõng hoa 5 caựnh
-Bửụực 3 : Gaỏp caột boõng hoa 4 -8 caựnh
3.3.Luyện tập thực hành
a)Bài 1 
-HS nêu miệng.
-Nhận xét bổ xung.
 12’
5.
3.3.HS thửùc haứnh 
-Lụựp thửùc haứnh.
-HS trỡnh baứy SP 
b)Bài 2
-Làm bảng.
-Chữa, nhận xét.
 1’
6.
4. Củng cố - dặn dũ.
- GV nhận xột tiết học.
- Dặn dũ học sinh.
4. Củng cố - dặn dũ.
- GV nhận xột tiết học.
- Dặn dũ học sinh.
TIẾT 5
NHểM TRèNH ĐỘ 3
NHểM TRèNH ĐỘ 5
MễN
Thể dục
Thể dục
BÀI
TAÄP HễẽP HÀNG NGANG, DOÙNG HAỉNG
TAÄP HễẽP HAỉNG NGANG, DOÙNG HAỉNG, ĐIỂM SỐ, ĐI ĐỀU, VềNG PHẢI, VềNG TRÁI, ĐỔI CHÂN KHI ĐI ĐỀU SAI NHỊP
I. MỤC
 TIấU
-OÂn taọp: Taọp hụùp ủoọi hỡnh haứng ngang, doựng haứng, ủieồm soỏ, quay phaỷi, quay traựi, daứn haứng, doàn haứng. Hoùc taọp hụùp haứng ngang, doựng haứng, ủieồm soỏ. 
-HS thửùc hieọn ủoọng taực tửụng ủoỏi ủuựng. Bieỏt caựch chụi vaứ bieỏt tham gia chụi.
- Traọt tửù, kyỷ luaọt, tớch cửùc taọp luyeọn.
- Trũ chơi : Mốo đuổi chuột. 
-Củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ: tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, nghiêm nghỉ, đi đều vòng phải, vòng trái.
-Giáo dục các em chăm tập thể dục thể thao.
II. ĐDDH
- Sân trường vệ sinh sạch sẽ, an toàn 
- Còi , kẻ sân cho trò chơi
- Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn.
 - Phương tiện: còi 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
TG
HĐ
NỘI DUNG
 4’
1.
1.Ổn đinh lớp
- GV cho HS đọc thơ hoặc hỏt một bài đó học.
1.Ổn đinh lớp
- GV cho HS đọc thơ hoặc hỏt một bài đó học.
2. Kiểm tra bài cũ
2. Kiểm tra bài cũ
1’
2.
3. Bài mới
3.1. GTB
3.Baứi mụựi
3.1. GTB 
5’
3.
3.2.Dạy học bài mới 
a) Phần mở đầu 
- Nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học 
3.2.Dạy học bài mới 
a) Phần mở đầu
-Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu giờ học.
-Tập hợp, điểm số, báo cáo sĩ số.
- Khởi động các khớp.
- Đứng vỗ tay và hát: 1-2 phút.
 15’
4.
b)Phần cơ bản 
-Taọp hụùp ủoọi hỡnh haứng ngang, doựng haứng. 
-Hoùc taọp hụùp haứng ngang, doựng haứng.
b)Phần cơ bản
-Ôn tập dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm nghỉ, quay phải, trái, đi đều vòng phải, vòng trái.
-Lần 1 giáo viên điều khiển.
-Các lần sau cán sự lớp điều khiển, giáo viên quan sát , sửa sai.
 7’
5.
-Lớp chia tổ tập luyện.
-Thi trình diễn giữa các tổ.
*Trũ chơi : Mốo đuổi chuột. 
-Lớp chia tổ tập luyện.
-Thi trình diễn giữa các tổ.
*Trũ chơi : Trao tớn gậy. 
 3’
6.
c)Phần kết thúc
-Hệ thống bài. 
-Nhận xét giờ học.
c)Phần kết thúc
-Hướng dẫn học sinh hệ thống bài.
-Nhận xét, đánh giá và giao bài về nhà.
Thứ 4/1/10/2014
TIẾT 1
NHểM TRèNH ĐỘ 3
NHểM TRèNH ĐỘ 5
MễN
Toỏn
Tập đọc
BÀI
GAÁP MOÄT SOÁ LEÂN NHIEÀU LAÀN
Tiếng đàn Ba-la-lai-ca trên sông Đà
I. MỤC
 TIấU
- Giuựp HS bieỏt thửùc hieọn gaỏp moọt soỏ leõn nhieàu laàn (baống caựch nhaõn soỏ ủoự vụựi soỏ laàn)
- Phaõn bieọt nhieàu hụn moọt soỏ ủụn vũ vụựi gaỏp leõn moọt soỏ laàn.
- Đọc trôi chảy,lưu loát toàn bài, đọc đúng nhịp của trể thơ tự do.
- Đọc đúng một số từ ngữ, thể hiện tình cảm xúc động của tác giả khi nghe tiếng đàn trong đêm trăng, ngắm sự kì vĩ của công trình thuỷ điện, mơ tưởng về một tương lai tốt đẹp khi công trình hoàn thành. 
- Hiểu ý nghĩa bài thơ: Ca ngợi vẻ đẹp kì vĩ của công trình, sức mạnh của những người đang trinh phục dòng sông và sự gắn bó hoà quyện giữa con người với thiên nhiên; Học thuộc lòng bài thơ.
- GD HS tình yêu thiên nhiên tươi đẹp và trách nhiệm trước tương lai của đất nước.
II. ĐDDH
-Moọt soỏ sụ ủoà (veừ saỹn vaứo baỷng con ) nhử SGK , baỷng phuù , phieỏu hoùc t
- GV: ND bài, bảng phụ ghi Đ2,3 để HS luyện đọc.
- Học sinh: sách, vở. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
TG
HĐ
NỘI DUNG
 4’
1.
1.Ổn đinh lớp
- GV cho HS đọc thơ hoặc hỏt một bài đó học.
1.Ổn đinh lớp
- GV cho HS đọc thơ hoặc hỏt một bài đó học.
2. Kiểm tra bài cũ
2. Kiểm tra bài cũ
1’
2.
3. Bài mới
3.1. GTB
3.Baứi mụựi
3.1.GTB 
 11’
3.
3.2.Hửụựng daón HS thửùc hieọn gaỏp moọt soỏ leõn nhieàu laàn .
- GV hửụựng daón
-GV toồ chửực cho caực em trao ủoồi yự kieỏn ủeồ neõu pheựp tớnh tỡm ủoọ daứi cuỷa ủoaùn thaỳng CD .
+ Muoỏn gaỏp 2cm leõn 3 laàn ta laứm theỏ naứo ? 
+ Muoỏn gaỏp 4kg leõn 2 laàn ta laứm nhử theỏ naứo ?
* Muoỏn gaỏp moọt soỏ leõn nhieàu laứn ta laỏy soỏ ủoự nhaõn vụựi soỏ laàn.
3.2.Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài.
a) Luyện đọc
- Học sinh khá, giỏi đọc toàn bài.
- Đọc nối tiếp theo đoạn( mỗi em đọc một đoạn ) 
- Đọc nối tiếp theo đoạn( mỗi em đọc một đoạn ) lần 2 kết hợp tìm hiểu chú giải và giải nghĩa từ khó.
- Đọc từ khó (sgk)
- Đọc theo cặp (mỗi em một đoạn)
 5’
4.
3.3.Hửụựng daón thửùc haứnh 
a)Baứi 1 
-HS ủoùc ủeà toaựn. 
-HS tửù laứm baứi roài chửừa baứi. 
- Một em đọc cả bài.
- Đọc diễn cảm toàn bài.
b) Tìm hiểu bài.
-HS thực hiện theo yêu cầu của GV. 
-Cho học sinh đọc thầm toàn bài, GV lần lượt nêu các câu hỏi 1, 2, 3 cho HS trả lời.
 8’
5.
-HS chửừa baứi. 
Baứi giaỷi:
Naờm nay tuoồi cuỷa chũ laứ:
6 x2 =12 (uoồi)
 ẹaựp soỏ : 12 tuoồi
b)Baứi 2: Yeõu caàu HS ủoùc ủeà baứi .
-1 HS neõu caựch giaỷi vaứ leõn baỷng giaỷi
-Lụựp laứm vaứo vụỷ 
- HD rút ra nội dung chính.
 5’
6.
-HS chửừa baứi. 
Baứi giaỷi
Soỏ quaỷ cam meù haựi ủửụùc laứ:
7 x 5 = 35 (quaỷ cam)
ẹaựp soỏ: 35 quaỷ cam
c)Baứi 3
-2 ủoọi HS chụi tieỏp sửực .
-Nhaọn xeựt ủoọi baùn,choùn ủoọi thaộng cuoọc. 
c) Hướng dẫn đọc diễn cảm.
- Cho HS đọc nối tiếp cả bài và tìm giọng đọc cho mỗi đoạn.
- Đính bảng phụ ghi Đ2,3 hướng dẫn đọc diễn cảm và học thuộc lòng trước lớp. GV theo dõi, uốn nắn sửa sai.
 1’
7.
4. Củng cố - dặn dũ.
- GV nhận xột tiết học.
- Dặn dũ học sinh.
4. Củng cố - dặn dũ.
- GV nhận xột tiết học.
- Dặn dũ học sinh.
TIẾT 2
NHểM TRèNH ĐỘ 3
NHểM TRèNH ĐỘ 5
MễN
Tập đọc
Toỏn
BÀI
BAÄN
Khái niệm số thập phân (tiếp)
I. MỤC
 TIấU
1. Reứn kú naờng ủoùc thaứnh tieỏng 
-ẹoùc troõi chaỷy toaứn baứi . ẹoùc ủuựng caực tửứ ngửừ baọn , chaỷy , vaóy gioự , thoồi naỏm , vui nhoỷ .
-Bieỏt ủoùc baứi thụ vụựi gioùng vui , khaồn trửụng , theồ hieọn sửù baọn roọn cuỷa moùi vaọt, moùi ngửụứi 
2 . Reứn kú naờng ủoùc -hieồu :
-Hieồu nghúa caực tửứ : Soõng Hoàng ,vaứo muứa , ủaựnh thuứ .
-Hieồu noọi dung cuỷa baứi :Moùi ngửụứi moùi vaọt ủeàu raỏt baọn roọn laứm nhửừng coõng vieọc coự ớch , ủem nieàm vui nhoỷ goựp vaứo cuoọc ủụứi .
- HTL baứi thụ. 
*Kĩ năng sống :
-Tự nhận thức.
-Lắng nghe tớch cực.
* Kĩ thuật dạy học
- Trỡnh bày ý kiến cỏ nhõn.
- Thảo luận cặp đụi. 
Giúp HS: 
- Củng cố khái niệm ban đầu về số thập phân, đọc viết số thập phân.
- Ôn tập cách viết thương, viết số tự nhiên dưới dạng số thập phân.
- Giáo dục ý thức tự giác trong học tập.
II. ĐDDH
- Tranh minh hoùa baứi ủoùc SGK. 
- Giáo viên: nội dung bài, trực quan.
- Học sinh: sách, vở, bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
TG
HĐ
NỘI DUNG
 3’
1.
1.Ổn đinh lớp
- GV cho HS đọc thơ hoặc hỏt một bài đó học.
1.Ổn đinh lớp
- GV cho HS đọc thơ hoặc hỏt một bài đó học.
2. Kiểm tra bài cũ
-Gọi học sinh đọc và TLCH bài Người mẹ .
2. Kiểm tra bài cũ
1’
2.
3. Bài mới
3.1. GTB
3.Baứi mụựi
3.1. GTB 
 10’
3.
3.2. Hướng dẫn HS luyện đọc
*GV đọc maóu : 
* Hửụựng daón ủoùc.
-Luyeọn ủoùc caõu: cỏ nhõn ủoùc noỏi tieỏp caõu.
+ẹoùc tửứ khoự, caõu khú.
-Chia ủoaùn hs ủoùc keỏt hụùp giaỷng tửứ khoự : 
-Luyeọn ủoùc ủoaùn trong nhoựm.GV theo doừi sửỷa sai cho hs.
3.2.Khái niêm ban đầu về số thập phân.
-Viết, đọc các số thập phân:(sgk)
-Nêu yêu cầu, nêu miệng các số thập phân.
 15’
4.
- HS ủoùc ủoàng thanh.
3.3.Tỡm hieồu baứi
-HS ủoùc thaàm vaứ traỷ lụứi caực caõu hoỷi trong SGK.
+Moùi vaọt , moùi ngửụứi xung quanh beự baọn nhửừng vieọc gỡ ?
+Beự baọn nhửừng vieọc gỡ ?
+Vỡ sao moùi ngửụứi , moùi vaọt baọn maứ vui ?
-GV choỏt lại.
+Em coự baọn roọn khoõng ? Em thửụứng baọn roọn vụựi nhửừng coõng vieọc gỡ ? Em coự thaỏy baọn maứ vui khoõng?
3.3.Luyện tập
a)Bài 1
-HS nêu miệng.
-Nhận xét bổ xung.
 8’
5.
3.4.HTLbaứi thụ 
-GV choùn ủoùc maóu baứi , hửụựng daón ủoùc tửứng khoồ cuỷa baứi 
-1 HS ủoùc laùi 
-HS ủoùc , thi ủoùc dieón caỷm.
-HS thi ủoùc tửứng khoồ , caỷ baứi 
-Lụựp theo doừi nhaọn xeựt.
-GV vaứ lụựp nhaọn xeựt.
b)Bài 2
-Làm vào vở lần lượt từng phần.
-Chữa, nhận xét
 1’
6.
4. Củng cố - dặn dũ.
- GV nhận xột tiết học.
- Dặn dũ học sinh.
4. Củng cố - dặn dũ.
- GV nhận xột tiết học.
- Dặn dũ học sinh.
TIẾT 3
NHểM TRèNH ĐỘ 3
NHểM TRèNH ĐỘ 5
MễN
Âm nhạc
Âm nhạc
BÀI
HỌC BÀI HÁT: GÀ GÁY
ễn tập bài hỏt: Con chim hay hút
ễn tập: Tập đọc nhạc số 1, số 2
I. MỤC
 TIấU
- Học sinh biết bài gà gỏy là dõn ca của đồng bào Cúong ( tỉnh Lai Chõu, vựng Tõy Bắc nước ta).
- Hỏt đỳng giai điệu, lời ca.
- Biết lấy hơi ở đầu cõu và hỏt liền mạch trong mỗi cõu.
- Giỏo dục lũng yờu mến làn điệu dõn ca. 
- Học sinh biết hỏt theo giai điệu và đỳng lời ca.
- Biết hỏt kết hợp vận động phụ hoạ
- Biết đọc nhạc và ghộp lời bài TĐN số1, số2.
II. ĐDDH
- Hỏt chuẩn xỏc.
- Nhạc cụ quen dựng.
- Tranh ảnh minh họa.
- Nhạc cụ quen dự.
 - Bảng phụ TĐN số1, số 2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
TG
HĐ
NỘI DUNG
 4’
1.
1.Ổn đinh lớp
- GV cho HS đọc thơ hoặc hỏt một bài đó học.
1.Ổn đinh lớp
- GV cho HS đọc thơ hoặc hỏt một bài đó học.
2. Kiểm tra bài cũ
HS nghe giai ủieọu nhaộc laùi teõn baứi haựt ủaừ hoùc ụỷ tieỏt trửụực, taực giaỷ.
2. Kiểm tra bài cũ
1’
2.
3. Bài mới
3.1. GTB
3.Baứi mụựi
3.1. GTB 
 19
3.
3.2.Dạy bài hỏt : Gà gỏy
- Giới thiệu tỉnh Lai Chõu.
- Hỏt mẫu ( đệm đàn).
- hướng dẫn đọc lời theo tiết tấu.
- Khởi động giọng a, i.
- Dạy hỏt từng cõu ( lưu ý cần nhấn rỏ để giỳp học sinh phõn biệt cao độ ở cuối mỗi cõu).
- Hướng dẫn hỏt cả bài.
3.2.ễn tập bài hỏt Con chim hay hút
- Yờu cầu HS trỡnh bày bài hỏt kết hợp gừ đệm theo phỏch.
- Nhận xột , sửa sai nếu cú.
- Trỡnh bày bài hỏt bằng cỏch hỏt lĩnh xướng , đồng ca kết hợp gừ đệm 2 õm sắc.
- Hỏt kết hợp vận động theo nhạc 
- Trỡnh bày bài hỏt theo nhúm, cỏ nhõn xung phong lờn trước lớp.
- Nhận xột tuyờn dương
 10’
4.
3.3.Hỏt kết hợp gừ đệm
- Hướng dẫn vỗ tay đệm theo phỏch
	/ / / /	
- Chia lớp thành 4 nhúm.
- Hướng dẫn hỏt theo nhúm.
- Hướng dẫn hỏt kết hợp vỗ tay theo nhịp.
 Con gà gỏy le tộ le sỏng rồi ai ơi.
3.3.ễn tập Tập đọc nhạc 
a)ễn tập Tập đọc nhạc số1
- Luyện tập cao độ 
+ Đàn cỏc nốt Đụ- Rờ- Mi-Son rồi đàn cho HS đọc hoà theo( đọc từ thấp lờn cao rồi đọc ngược lại )
- Đọc nhạc kết hợp gừ đệm theo phỏch
b)ễn tập Tập đọc nhạc số2
- Luyện tập cao độ 
- Đọc nhạc kết hợp gừ đệm theo phỏch 3/4
 1’
5.
4. Củng cố - dặn dũ.
- GV nhận xột tiết học.
- Dặn dũ học sinh.
4. Củng cố - dặn dũ.
- GV nhận xột tiết học.
- Dặn dũ học sinh.
TIẾT 4
NHểM TRèNH ĐỘ 3
NHểM TRèNH ĐỘ 5
MễN
Mĩ thuật
Mĩ thuật
BÀI
VEế THEO MAÃU : VEế CAÙI CHAI
VEế TRANH ẹEÀ TAỉI: AN TOAỉN GIAO THOÂNG
I. MỤC
 TIấU
- Taùo cho HS thoựi quen quan saựt , nhaọn xeựt veà hỡnh daựng caực ủoà vaọt xung quanh 
- Bieỏt caựch veừ vaứ veừ ủửụùc caựi chai gaàn gioỏng maóu.
-Hoùc sinh hieồu bieỏt veà ATGT vaứ tỡm choùn hỡnh aỷnh phuứ hụùp vụựi noọi dung ủeà taứi.
-Hoùc sinh veừ ủửụùc tranh veà ATGT theo caỷm nhaọn rieõng.
-Hoùc sinh coự yự thửực chaỏp haứnh luaọt giao thoõng.
II. ĐDDH
- 1 soỏ caựi chai coự hỡnh daựng khaực nhau, chaỏt lieọu khaực nhau ủeồ so saựnh.
- Hỡnh gụùi yự caựch veừ.
-Tranh veà ATGT ủửụứng thuỷy, ủửụứng boọ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
TG
HĐ
NỘI DUNG
 4’
1.
1.Ổn đinh lớp
- GV cho HS đọc thơ hoặc hỏt một bài đó học.
1.Ổn đinh lớp
- GV cho HS đọc thơ hoặc hỏt một bài đó học.
2. Kiểm tra bài cũ
2. Kiểm tra bài cũ
- Kieồm tra moọt soỏ baứi veừ cuỷa hoùc sinh tuaàn trửụực chửa xong.
1’
2.
3. Bài mới
3.1. GTB
3.Baứi mụựi
3.1. GTB 
 10’
3.
3.2.Dạy học bài mới
a)Quan saựt ,nhaọn xeựt
- GV giụựi thieọu maóu veừ vaứ gụùi yự cho HS quan saựt nhaọn xeựt veà hỡnh daựng vaứ maứu saộc cuỷa chai 
b)Caựch veừ caựi chai. 
- GV cho tửứng nhoựm choùn maóu vaứ veừ .
-Veừ phaực khung hỡnh cuỷa chai vaứ ủửụứng truùc ( H3a) 
-Quan saựt maóu ủeồ so saựnh tổ leọ caực phaàn chớnh cuỷa chai ( coồ , vai , thaõn H3b) 
-Veừ phaực neựt mụứ hỡnh daựng chai .
- GV vửứa hửụựng daón vửứa minh hoaù treõn baỷng ủeồ caực em naộm . 
-Sửỷa nhửừng chi tieỏt cho caõn ủoỏi .( Neựt veừ hỡnh caựi chai caàn cho ủaọm , nhaùt – H3c) 
3.2.HD cỏch vẽ
a)Tỡm choùn noọi dung ủeà taứi.
-Giaựo vieõn cho hoùc sinh quan saựt tranh aỷnh veà ATGT, gụùi yự hoùc sinh nhaọn xeựt veà:
+Caựch choùn noọi dung, ủeà taứi ATGT.
+Nhửừng hỡnh aỷnh ủaởt trửng veà ủeà taứi naứy: ngửụứi ủi boọ, xe ủaùp, xe maựy, oõtoõ, taứu thuỷy, coọt tớnh hieọu, bieồn baựo.
+Khung caỷnh chung: nhaứ cửỷa, caõy coỏi, ủửụứng xaự.
b)Caựch veừ tranh
-Giaựo vieõn cho hoùc sinh quan saựt tranh veà ATGT vaứ ủaởt caõu hoỷi gụùi yự ủeồ hoùc sinh tửù tỡm ra caực bửụực veừ tranh: 
+Saộp xeỏp vaứ veừ caực hỡnh aỷnh sao cho hụùp lớ.
+Veừ hỡnh aỷnh chớnh trửụực, hỡnh aỷnh phuù sau.
+ẹieàu chổnh hỡnh veừ vaứ veừ theõm caực chi tieỏt cho tranh sinh ủoọng hụn.
+Veừ maứu theo yự thớch.
 20’
4.
c)Thửùc haứnh
-HS thửùc haứnh veừ cỏi chai.
3.3.Thửùc haứnh 
- Cho HS vẽ bài vào vở.
-ẹeỏn tửứng baứn vaứ theo doừi hửụựng daón theõm cho HS.
 1’
5.
4. Củng cố - dặn dũ.
- GV nhận xột tiết học.
- Dặn dũ học sinh.
4. Củng cố - dặn dũ.
- GV nhận xột tiết học.
- Dặn dũ học sinh.
Tiết 5
Luyện từ và câu
Luyện tập về từ nhiều nghĩa
I/ Mục tiêu.
-Sau khi học bài này, học sinh vận dụng những hiểu biết đã có, làm đúng các bài tập thực hành tìm từ nhiều nghĩa; đặt câu, phân biệt nghĩa gốc, nghĩa chuyển của các từ nhiều nghĩa.
- Giáo dục ý thức tự giác học tập TV.
II/ Đồ dùng dạy học.
 - Giáo viên: nội dung bài, trực quan, bảng phụ.
 - Học sinh: sách, vở.
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu.
Giáo viên
TG
Học sinh
1. Ổn định lớp.
2.Kiểm tra bài cũ: Cho HS nêu K/n từ nhiều nghĩa, chi VD.
3.Bài mới.
3.1.Giới thiệu bài.
3.2.HD học sinh làm bài tập 
a)Bài tập 1 
- HD làm việc theo cặp.
- Nhận xét, chốt lại lời giải đúng. 
b)Bài tập 2
- Cho HS làm vào vở và bảng lớp 
-> Chữa, NX.
c)Bài tập 3
- HD nêu nghĩa của từng từ theo cặp rồi tự làm vào vở.
-> Chấm, chữa bài.
d)Bài tập 4
- HD thi giải nhanh bài vào vở.
- Chấm, chữa bài.
4) Củng cố - dặn dò.
- Tóm tắt nội dung bài, Giáo dục ý thức tự giác học tập TV.
- Nhắc chuẩn bị giờ sau.
1’
4’
1’
7’
7’
7’
7’
1’
- HS thực hiện.
- HS thực hiện theo HD của GV.
- HS làm vào vở và bảng lớp
- HS trao đổi nhóm đôi rồi trả lời miệng.
- HS tự làm vào vở rồi chữa trên bảng.
- HS nghe, ghi nhớ
Thứ 5/2/10/2014
TIẾT 1
NHểM TRèNH ĐỘ 3
NHểM TRèNH ĐỘ 1
MễN
Chớnh tả
Tập làm văn
BÀI
BAÄN
Luyện tập tả cảnh
I. MỤC
 TIấU
-Nghe - Vieỏt chớnh xaực trỡnh baứy ủuựng khoồ thụ 2-3 trong baứi thụ “Baọn”.
 - OÂn luyeọn vaàn khoự : en/ oen ; laứm ủuựng caực baứi taọp phaõn bieọt tieỏng coự vaàn ieõn / ieõng.
- Biết phân tích cấu tạo của một bài văn tả cảnh và chuyển một phần của dàn ý thành đoạn văn miêu tả hoàn chỉnh.
- Hiểu về quan hệ nội dung giữa các câu trong 1 đoạn, biết cách viết câu mở đoạn.
- GD HS có tình yêu thiên nhiên tươi đẹp.
II. ĐDDH
- Baỷng lụựp vieỏt saỹn (2 laàn ) BT 2.
- Giaỏy lụựn keỷ baỷng baứi 3b.
- Giáo viên: nội dung bài, trực quan, bảng phụ.
 - Học sinh: sách, vở nháp, vở bài tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
TG
HĐ
NỘI DUNG
 4’
1.
1.Ổn đinh lớp
- GV cho HS đọc thơ hoặc hỏt một bài đó học.
1.Ổn đinh lớp
- GV cho HS đọc thơ hoặc hỏt một bài đó học.
2. Kiểm tra bài cũ
2. Kiểm tra bài cũ
1’
2.
3. Bài mới
3.1. GTB
3. Bài mới
3.1. GTB
 5’
3.
3.2.Hửụựng daón HS vieỏt chớnh tả
a.HDHS chuaồn bũ 
- GV ủoùc ủoaùn vieỏt 
-Hửụựng daón HS nhaọn xeựt chớnh taỷ :
+ Baứi thụ vieỏt theotheồ thụ gỡ ?
+ Nhửừng chửừ naứo trong baứi thụ vieỏt hoa ?
+ Neõn baột ủaàu vieỏt tửứ ụ naứo trong vụỷ ? 
-HS tỡm choùn tửứ khoự viết ra giấy nhỏp .
3.2.Hướng dẫn học sinh luyện tập.
a)Bài tập 1
- Đọc yêu cầu của bài.
- HD làm theo nhóm đôi.
 6’
4.
b) GV ủoùc cho HS cheựp baứi vaứo vụỷ
-GV quan saựt lụựp nhaộc nhụỷ tử theỏ ngoài caàm buựt.
c)Chaỏm chửừa baứi .
-Chaỏm 3 - 4 baứi.
-Nhận xột từng bài.
-HS báo cáo KQ.
-Cả lớp nhận xét bổ sung 
*Chốt lại: 
- Mở bài: Câu mở đầu.
- Thân bài: Gồm 3 đoạn tiếp theo.
- Kết bài: Câu văn cuối.
 10’
5.
3.3.Hửụựng daón HS laứm baứi taọp
a)Baứi 2: ẹieàn vaứo choó troỏng en hay oen :
-HS ủieàn : nhanh nheùn , nhoeỷn mieọng cửụứi , saột hoen gổ , heứn nhaựt 
b)Bài tập 2
- HD học sinh làm việc cá nhân.
- Làm việc cá nhân.
+Đoạn 1: Điền câu b/
+Đoạn 2: Điền câu c/
 8’
6.
b)Baứi 3 : Tỡm nhửừng tieỏng coự theồ gheựp vụựi moói tieỏng sau : 
- 2HS leõn baỷng ủieàn . Caỷ lụựp laứm giaỏy nhaựp 
Trung 
Trung thaứnh , trung kieõn , trung bỡnh , trung haọu , trung duừng , trung nieõn 
Chung 
Chung thuyỷ , thuyỷ chung , chung chung , chung sửực , chung loứng , chung soỏng , cuỷa chung  
c)Bài tập 3
- HD học sinh làm việc cá nhân.
-Chấm chữa, nhận xét (đánh giá cao những đoạn viết tự nhiên, chân thực, có ý riêng)
 1’
7.
4. Củng cố - dặn dũ.
- GV nhận xột tiết học.
- Dặn dũ học sinh.
4. Củng cố - dặn dũ.
- GV nhận xột tiết học.
- Dặn dũ học sinh.
TIẾT 2
NHểM TRèNH ĐỘ 3
NHểM TRèNH ĐỘ 1
MễN
Toỏn
Lịch sử
BÀI
LUYEÄN TAÄP
Đảng cộng sản Việt Nam ra đời
I. MỤC
 TIấU
-Giuựp HS :Củng coỏ vaứ vaọn duùng veà gaỏp moọt soỏ leõn nhieàu laàn vaứ nhaõn soỏ coự 2 chửừ soỏ vụựi soỏ coự 1 chửừ soỏ .
Sau khi học bài này, học sinh biết:
-Nguyên nhân, kết quả và ý nghĩa của việc hợp nhất 3 tổ chức cộng sản.
-Trình bày được KQ và ý nghĩa của sự ra đời của Đảng CSVN.
-Giáo dục lòng kính trọng và nhớ ơn Bác Hồ.
II. ĐDDH
- Baỷng phuù , phieỏu hoùc taọp 
- Giáo viên: nội dung bài, phiếu HT.
- Học sinh: sách, vở.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
TG
HĐ
NỘI DUNG
 4’
1.
1.Ổn đinh lớp
- GV cho HS đọc thơ hoặc hỏt một bài đó học.
1.Ổn đinh lớp
- GV cho HS đọc thơ hoặc hỏt một bài đó học.
2. Kiểm tra bài cũ
- HS ủoùc baỷng nhaõn 6 
- Nhaọn xeựt baứi cuừ 
2. Kiểm tra bài cũ
1’
2.
3. Bài mới
3.1. GTB
3.Baứi mụựi
3.1. GTB 
 4’
3.
3.2.Hửụựng daón thửùc haứnh 
a)Baứi 1
-1 HS laứm mieọng. 
-4 gaỏp 6 laàn baống 24 (tớnh nhaồm 4 x 6 = 24). 
3.2.Dạy học bài mới
a)Làm việc cả lớp
- Giới thiệu bài mới nhằm nêu được.
-Gợi cho HS nhắc lại quá trình Bác đi tìm đường cứu nước mới cho dân tộc; hoàn cảnh đất nước ta vào những năm 1929, 1930.
- Nêu nhiệm vụ học tập cho học
 5’
4.
b)Baứi 2 : Phieỏu hoùc taọp (yeõu caàu ủaởt tớnh roài tớnh)
-HS ủieàn keỏt quaỷ theo maóu vaứ neõu mieọng .
 N1; 21 x2 ; N2; 14 x 7 
 N3; 35 x 6 ; N4; 29 x 7 
b) Làm việc bằng phiếu học tập theo nhóm
- Thảo luận bài tập theo nhóm đôi.
-Các nhóm thảo luận và ghi kết quả ra nháp :
+Vì sao phải thống nhất 3 tổ chức Cộng sản?
+Diễn biến, kết quả và ý nghĩa của việc hợp nhất 3 tổ chức cộng sản.
15’
5.
c)Baứi 3
-HS ủoùc baứi 3. 
- Lụựp giaỷi vaứo vụỷ 1HS leõn baỷng giaỷi.
-Trình bày trước lớp, các nhóm khác bổ sung. 
c)Làm việc theo nhóm
- GV nêu nhiệm vụ: Đảng CSVN ra đời như thế nào, ở đâu, do ai sáng lập; ý nghĩa của việc thành lập Đảng CSVN.
- Các nhóm thảo luận, trả lời các câu hỏi.
 5’
6.
Baứi giaỷi
Soỏ HS nửừ coự trong buoồi taọp muựa laứ.
6 x 3=18 (học sinh)
ẹaựp soỏ: 18 học sinh nửừ
d)Baứi 4
- HS tửù laứm roài ủoồi vụỷ KT cheựo cho nhau
-Cử đại diện báo cáo trước lớp.
-Các nhóm khác bổ sung. 
 1’
7.
4. Củng cố - dặn dũ.
- GV nhận xột tiết học.
- Dặn dũ học sinh
4. Củng cố - dặn dũ.
- GV nhận xột tiết học.
- Dặn dũ học sinh
TIẾT 3
NHểM TRèNH ĐỘ 3
NHểM TRèNH ĐỘ 1
MễN
Tập làm văn
Toỏn
BÀI
NGHE - KEÅ CHUYEÄN “KHOÂNG Nễế NHè

File đính kèm:

  • docxOn_tap_Khai_niem_ve_phan_so.docx
Giáo án liên quan