Giáo án Ghép lớp 3 + 5 - Tuần 2

Tiết 5

Lịch sử.

Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước.

I/ Mục tiêu.

Sau khi học bài này, học sinh biết:

- Những đề nghị chủ yếu để canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ.

- Nhân dân đánh giá về lòng yêu nước của Nguyễn Trường Tộ như thế nào.

- Giáo dục lòng tự hào về truyền thống chống ngoại xâm của nhân dân ta.

II/ Đồ dùng dạy học.

 - Giáo viên: nội dung bài, trực quan.

 - Học sinh: sách, vở, phiếu.

 

docx44 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Ngày: 25/04/2017 | Lượt xem: 148 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Ghép lớp 3 + 5 - Tuần 2, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c hỏt một bài đó học.
1.Ổn đinh lớp
- GV cho HS đọc thơ hoặc hỏt một bài đó học.
2. Kiểm tra bài cũ
2. Kiểm tra bài cũ
1’
2.
3. Bài mới
3.1. GTB
3.Baứi mụựi
3.1. GTB 
 7’
3.
b)Hướng dẫn thao tác kĩ thuật
-Bước 1: Gấp, cắt tờ giấy hình vuông. 
-Bước 2: Gấp tờ giấy hình vuông làm tư lấy điểm giữa. 
-Bước 3: Gấp thành tàu thuỷ ( hướng dẫn trên tờ quy trình).
3.2. Ôn tập về phép công, phép trừ hai phân số.
- Nêu cách cộng trừ hai phân số.
+ Nêu cách cộng trừ hai phân số cùng mẫu số.
+ Nêu cách cộng trừ hai phân số khác mẫu số.
- Làm bảng các ví dụ (sgk ).
+ Chữa, nhận xét.
 10’
4.
-1 HS thao tác lại quy trình trên.
-HS thực hành gấp tàu thủy cú hai ống khúi.
3.3.Luyện tập.
a)Bài 1: Hướng dẫn làm bảng
-Làm bảng.
+Chữa, nhận xét.
 12’
5.
-HS thực hành gấp tàu thủy cú hai ống khúi.
b)Bài 2 (a,b): Hướng dẫn làm nhóm
- Các nhóm báo cáo kết quả.
+ Nhận xét bổ xung.
Bài 3: Hướng dẫn làm vở.
Bài giải
Phân số chỉ số bóng màu đỏ và xanh là:
 + = ( số bóng)
Phân số chỉ số bóng màu vàng là:
 - = ( số bóng)
Đáp số: ( số bóng) và ( số bóng)
 1’
6.
4. Củng cố - dặn dũ.
- GV nhận xột tiết học.
- Dặn dũ học sinh.
4. Củng cố - dặn dũ.
- GV nhận xột tiết học.
- Dặn dũ học sinh.
TIẾT 5
NHểM TRèNH ĐỘ 3
NHểM TRèNH ĐỘ 5
MễN
Thể dục
Thể dục
BÀI
Đi theo nhịp 1 – 4Trò chơi “ tìm người chỉ huy”
Tập hợp hàng dọc - Trò chơi: Chạy tiếp sức
I. MỤC
 TIấU
- Ôn di đều 1-> 4 hàng dọc, đi kiễng gót 2 tay chống hông 
- Học và biết chơi trò : “ Tìm người chỉ huy” 
-Giới thiệu chương trình Thể dục lớp 5, một số nội quy, yêu cầu tập luyện.
- Biên chế tổ, chọn cán bộ lớp.
- Ôn đội hình đội ngũ: cách chào, báo cáo, cách xin phép ra vào lớp.
- Nắm được cách chơi, nội quy chơi, hứng thú trong khi chơi.
II. ĐDDH
- Sân trường vệ sinh sạch sẽ, an toàn 
- Còi , kẻ sân cho trò chơi
- Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn.
 - Phương tiện: còi 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
TG
HĐ
NỘI DUNG
 4’
1.
1.Ổn đinh lớp
- GV cho HS đọc thơ hoặc hỏt một bài đó học.
1.Ổn đinh lớp
- GV cho HS đọc thơ hoặc hỏt một bài đó học.
2. Kiểm tra bài cũ
2. Kiểm tra bài cũ
1’
2.
3. Bài mới
3.1. GTB
3.Baứi mụựi
3.1. GTB 
 8’
3.
3.2.Dạy học bài mới 
a) Phần mở đầu 
- Nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học 
3.2.Dạy học bài mới 
a) Phần mở đầu
-Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu giờ học.
-Tập hợp, điểm số, báo cáo sĩ số.
- Khởi động các khớp.
- Đứng vỗ tay và hát: 1-2 phút.
 12’
4.
b)Phần cơ bản 
- Ôn đi đều 1-> 4 hàng dọc 
- Hs tập do lớp trưởng chỉ huy 
- Ôn đi kiễng gót 2 tay chống hông, dang tay
- Ôn phối hợp đi theo vạch kẻ thẳng, đi nhanh chuyển sang chạy.
b)Phần cơ bản
*Ôn đội hình đội ngũ 
- GV làm mẫu các động tác sau đó cho cán sự hướng dẫn cả lớp tập luyện.
 7’
5.
- Trò chơi: “ Tìm người chỉ huy”. 
- Hs chơi thử .
- Hs chơi chính thức. 
- Đi thường vỗ tay, hát.
*Trò chơi “ Kết bạn ’’.
- Nêu tên trò chơi, HD cách chơi.
- Động viên nhắc nhở các em.
 3’
6.
c)Phần kết thúc
-Hệ thống bài. 
-Nhận xét giờ học.
c)Phần kết thúc
-Hướng dẫn học sinh hệ thống bài.
-Nhận xét, đánh giá và giao bài về nhà.
Thứ 4/27/8/2013
TIẾT 1
NHểM TRèNH ĐỘ 1
NHểM TRèNH ĐỘ 2
MễN
Toỏn
Tập đọc
BÀI
OÂn taọp caực baỷng nhaõn.
Sắc màu em yêu
I. MỤC
 TIấU
-Kieỏn thửực : 
+Cuỷng coỏ kú naờng thửùc haứnh tớnh trong caực baỷng nhaõn ủaừ hoùc.
+Bieỏt thửùc hieọn nhaõn nhaồm vụựi soỏ troứn traờm.
+Cuỷng coỏ veà chu vi hỡnh tam giaực vaứ giaỷi toaựn coự lụứi vaờn.
-Kú naờng : Cuỷng coỏ kú naờng tớnh giaự trũ bieồu thửực coự ủeỏn 2 daỏu pheựp tớnh.
-Thaựi ủoọ : Tửù tin khi hoùc toaựn. 
-Đọc trôi chảy,lưu loát toàn bài với giọng nhẹ nhàng, tha thiết.
-Đọc đúng một số từ ngữ, thể hiện tình cảm qua bài đọc. 
-Hiểu các từ ngữ trong bài.
-Nội dung: Tình cảm của các bạn nhỏ với những sắc màu của quê hương, những con người và sự vật xung quanh, qua đó thể hiện tình yêu quê hương đất nước của các bạn nhỏ.
- Học thuộc một số khổ thơ.
-Giáo dục ý thức tự giác trong học tập.
II. ĐDDH
-Giaựo vieõn : Baỷng phuù coự ghi noọi dung baứi taọp 2. 
 -Hoùc sinh : Vụỷ baứi taọp.
- Giáo viên: nội dung bài, trực quan, bảng phụ...
 - Học sinh: sách, vở.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
TG
HĐ
NỘI DUNG
 4’
1.
1.Ổn đinh lớp
- GV cho HS đọc thơ hoặc hỏt một bài đó học.
1.Ổn đinh lớp
- GV cho HS đọc thơ hoặc hỏt một bài đó học.
2. Kiểm tra bài cũ
-Giaựo vieõn kieồm tra caực baứi taọp ủaừ giao veà nhaứ cuỷa tieỏt trước. 
-Nhaọn xeựt ,chửừa baứi vaứ cho ủieồm HS.
2. Kiểm tra bài cũ
1’
2.
3. Bài mới
3.1. GTB
3.Baứi mụựi
3.1. GTB 
 7’
3.
3.2. OÂn taọp caực baỷng nhaõn
-GV toồ chửực cho HS thi hoùc thuoọc caực baỷng nhaõn 2,3,4,5.
a)Baứi 1
-Yeõu caàu caỷ lụựp laứm phaàn a) vaứo VBT sau ủoự yeõu caàu 2 HS ngoài caùnh nhau ủoồi cheựo vụỷ ủeồ kieồm tra baứi cuỷa nhau.
3.2.Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài.
a) Luyện đọc
- HD chia đoạn và gọi học sinh đọc(4 đoạn)
- Học sinh khá, giỏi đọc toàn bài.
- Đọc nối tiếp theo đoạn( mỗi em đọc một đoạn ) 
- Đọc nối tiếp theo đoạn( mỗi em đọc một đoạn ) lần 2 kết hợp tìm hiểu chú giải và giải nghĩa từ khó.
- Đọc từ khó (sgk)
- Đọc theo cặp (mỗi em một đoạn)
 12’
4.
-Yeõu caàu HS noỏi tieỏp nhau ủoùc nhaồm tửứng pheựp tớnh.
b)Baứi 2
-Goùi 1 HS ủoùc yeõu caàu caàu baứi.
-GV vieỏt leõn baỷng :5 x 3 + 15 vaứ yeõu caàu HS caỷ lụựp suy nghú vaứ tớnh giaự trũ cuỷa bieồu thửực naứy.
-Yeõu caàu caỷ lụựp laứm baứi.
-Chửừa baứi vaứ cho ủieồm HS
c)Baứi 3
-Goùi 1 HS ủoùc ủeà baứi.
-1 HS leõn baỷng laứm baứi ,caỷ lụựp laứm vaứo VBT.
- Một em đọc cả bài.
- Đọc diễn cảm toàn bài.
b) Tìm hiểu bài
* Cho học sinh đọc thầm toàn bài và trả lời câu hỏi 1:
* Cho học sinh đọc thầm đoạn 2 và trả lời câu hỏi 2 và 3.
* Cho học sinh đọc thầm đoạn 3;4 và trả lời câu hỏi 4.
- HD rút ra nội dung chính.
 6’
5.
-Yeõu caàu HS laứm baứi.
-GV chửừa baứi vaứ cho ủieồm HS.
d)Baứi 4
-Goùi 1 HS ủoùc ủeà baứi.
-Haừy neõu caựch tớnh chu vi cuỷa 1 hỡnh vuoõng.
-Haừy neõu ủoọ daứi caực caùch cuỷa hỡnh vuoõng ABCD.
-Haừy suy nghú ủeồ tớnh chu vi cuỷa hỡnh vuoõng naứy baống 2 caựch .
-Yeõu caàu HS laứm baứi.
c)Hướng dẫn đọc diễn cảm và học thuộc lòng.
- Đọc nối tiếp toàn bài.
- Đọc diễn cảm theo cặp.
- Luyện đọc thuộc lòng.
 4’
6.
-Chửừa baứi vaứ cho ủieồm HS.
- 2-3 em thi đọc trước lớp.
+ Nhận xét đánh giá.
 1’
7.
4. Củng cố - dặn dũ.
- GV nhận xột tiết học.
- Dặn dũ học sinh.
4. Củng cố - dặn dũ.
- GV nhận xột tiết học.
- Dặn dũ học sinh.
TIẾT 2
NHểM TRèNH ĐỘ 1
NHểM TRèNH ĐỘ 2
MễN
Tập đọc
Toỏn
BÀI
COÂ GIAÙO TÍ HON
Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
I. MỤC
 TIấU
-Kieỏn thửực :
+Hieồu nghúa vaứ bieỏt caựch duứng caực tửứ khoự :khoan thai ,khuực khớch,tổnh khoõ,traõm baàu,nuựng nớnh. 
+Baứi vaờn taỷ troứ chụi lụựp hoùc raỏt ngoọ nghúnh cuỷa maỏy chũ em.Qua troứ cụi coự theồ thaỏy caực baùn nhoỷ yeõu coõ giaựo,mụ ửụực trụỷ thaứnh coõ giaựo.
-Kú naờng : -Reứn kú naờng ủoùc troõi chaỷy toaứn baứi.ẹoùc ủuựng caực tửứ :baột chửụực, khoan thai ,khuực khớch,tổnh khoõ,traõm baàu,nuựng nớnh. 
- Thaựi ủoọ: Yeõu quyự vaứ vaõng lụứi coõ giaựo. 
Giúp HS: 
- Củng cố các kĩ năng thực hiện phép nhân, phép chia hai phân số.
 - Vận dụng tính chất cơ bản để thực hiện phép nhân, phép chia hai phân số.
 - Giáo dục ý thức tự giác trong học tập.
II. ĐDDH
-Giaựo vieõn : Baỷng phuù vieỏt saỹn caõu vaờn caàn luyeọn ủoùc,tranh minh hoaù.
 - Hoùc sinh :Saựch giaựo khoa.
- Giáo viên: nội dung bài, trực quan.
- Học sinh: sách, vở, bảng con...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
TG
HĐ
NỘI DUNG
 3’
1.
1.Ổn đinh lớp
- GV cho HS đọc thơ hoặc hỏt một bài đó học.
1.Ổn đinh lớp
- GV cho HS đọc thơ hoặc hỏt một bài đó học.
2. Kiểm tra bài cũ
-1 HS ủoùc thuoọc baứi thụ.
2. Kiểm tra bài cũ
1’
2.
3. Bài mới
3.1. GTB
3.Baứi mụựi
3.1. GTB 
 4’
3.
3.2. Luyeọn ủoùc
a) GV ủoùc toaứn baứi
 -GV ủoùc maóu laàn 1.
-1 HS khaự ủoùc ,caỷ lụựp ủoùc thaàm
3.2.Ôn tập về phép nhân, phép chia hai phân số.
- Nêu phép nhân, phép chia hai phân số.
- Làm bảng các ví dụ (sgk ).
+ Chữa, nhận xét.
 6’
4.
-GV hửụựng daón HS luyeọn ủoùc caực tửứ khoự maứ hS ủoùc chửa chớnh xaực 
3.3.Luyện tập thực hành.
a)Bài 1: Hướng dẫn làm bảng.
- Lưu ý cách viết.
 6’
5.
-Yeõu caàu HS noỏi tieỏp nhau ủoùc tửứng khoồ thụ trửụực lụựp (1 ủeỏn 2 lửụùt )
+ GV lửu yự HS nghú hụi giửừa caực doứng thụ ngaộn hụn, nghổ hụi giửừa caực caõu thụ theồ hieọn troùn veùn 1 yự.
 -GV giuựp HS hieồu nghúa caực tửứ mụựi trong tửứng khoồ thụ: khoan thai , khuực khớch,tổnh khoõ,traõm baàu,nuựng nớnh. 
-GV coự theồ yeõu caàu HS ủaởt 1 caõu vụựi tửứ thuỷ thổ.
-GV chia nhoựm ủoõi vaứ yeõu caàu HS luyeọn ủoùc theo nhoựm.
b)Bài 2: Hướng dẫn làm nhóm
 8’
6.
-GV goùi 1 vaứi nhoựm leõn ủoùc thi.
c)Hửụựng daón tỡm hieồu baứi
-GV ủoùc laùi toaứn baứi laàn 2
-GV yeõu caàu HS ủoùc thaàm ủoaùn 1 vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi: 
+Truyeọn coự nhửừng nhaõn vaọt naứo?
+Caực baùn nhoỷ trong baứi chụi troứ chụi gỡ?
-GV yeõu caàu HS ủoùc thaàm baứi vaờn vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi:
+Nhửừng cửỷ chổ naứo cuỷa “coõ giaựo” Beự laứm em thớch thuự?
+Tỡm hỡnh aỷnh ngoọ nghúnh ,ủaựng yeõu cuỷa ủaựm “hoùc troứ”?
*GV toồng keỏt:Baứi vaờn taỷ troứ chụi lụựp hoùc raỏt ngoọ nghúnh cuỷa maỏy chũ em.
- Các nhóm báo cáo kết quả.
+ Nhận xét bổ xung.
 7’
7.
d)Luyeọn ủoùc laùi 
-GV goùi 2 HS khaự ủoùc laùi toaứn baứi.
-GV goùi 3 HS thi ủoùc dieón caỷm toaứn baứi.
c)Bài 3: Hướng dẫn làm vở.
Bài giải
Diện tích của tấm bìa là:
 x = ( m )
Diện tích mỗi phần là:
 : 3 = ( m )
Đáp số: ( m
 1’
9.
4. Củng cố - dặn dũ.
- GV nhận xột tiết học.
- Dặn dũ học sinh.
4. Củng cố - dặn dũ.
- GV nhận xột tiết học.
- Dặn dũ học sinh.
TIẾT 3
NHểM TRèNH ĐỘ 3
NHểM TRèNH ĐỘ 5
MễN
Âm nhạc
Âm nhạc
BÀI
Hoùc haựt: Baứi Quoỏc ca Vieọt Nam( lụứi 2 )
Học bài: bài reo vang bình minh (Nhạc và lời: Lưu Hữu Phước)
I. MỤC
 TIấU
-HS haựt thuoọc lụứi 2, haựt ủuựng giai ủieọu, tieỏt taỏu, theồ hieọn tớnh chaỏt huứng maùnh trong baứi haựt.
-Tieỏp tuùc giaựo duùc HS yự thửực trang nghieõm khi dửù leó chaứo cụứ vaứ haựt quoỏc ca.
-Biết hỏt theo giai điệu và lời ca, biết tỏc giải bài hỏt là nhạc sĩ Lưu Hữu Phước.
-Biết hỏt kết hợp gừ đệm theo phỏch, theo nhịp của bài hỏt.
II. ĐDDH
-Haựt chuaồn xaực lụứi 2 vaứ theồ hieọn tớnh huứng maùnh cuỷa baứi haựt.
-Baỷng phuù cheựp saỹn lụứi ca 2.
-Naộm noọi dung lụứi 2 ủeồ giaỷi thớch cho HS yự nghú lụứi ca.
- Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đĩa nhạc bài Reo vang bình minh.
- Tranh ảnh minh hoạ bài Reo vang bình minh.
- Tập đệm đàn và hát bài Reo vang bình minh.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
TG
HĐ
NỘI DUNG
 4’
1.
1.Ổn đinh lớp
- GV cho HS đọc thơ hoặc hỏt một bài đó học.
1.Ổn đinh lớp
- GV cho HS đọc thơ hoặc hỏt một bài đó học.
2. Kiểm tra bài cũ
- Cho HS oõn haựt lụứi 1 baứi Quoỏc ca (caỷ lụựp, roài tửứng – daừy, toồ).
2. Kiểm tra bài cũ
1’
2.
3. Bài mới
3.1. GTB
3.Baứi mụựi
3.1. GTB 
 13
3.
a)Daùy hatự Quoỏc ca (lụứi 2)
-GV toựm taột noọi dung lụứi ca 2 cho HS hieồu: Trong nhửừng ngaứy trửụực caựch maùng thaựng Taựm (1945), haõn daõn ta soỏng khoồ cửùc dửụựi aựch thoỏng trũ cuỷa cheỏ ủoọ thửùc daõn phong kieỏn, daứnh laùi ủoọc laọp tửù do cho Toồ quoỏc.
-Cho HS nghe baờng baứi Quoỏc ca – lụứi 2 (hoaởc GV haựt maóu thaọt chớnh xaực lụứi 2).
-Hửụựng daón HS taọp ủoùc lụứi ca: ẹoùc lụứi ca 2 theo tieỏt taỏu.
-Giaỷi thớch nhửừng tửứ khoự trong baứi ủeồ HS coự theồ hieồu ủửụùc noọi dung lụứi ca (laàm than, goõng xớch, caờm hụứn).
- Daùy haựt: daùy tửứng caõu vaứ noỏi tieỏp cho ủeỏn heỏt baứi. 
3.2.Dạy hỏt bài mới
a)Đọc lời ca
- Học sinh đọc lời ca theo tiết tấu đoạn 1, gồm 4 câu. Tiết tấu câu 1, 3 giống nhau, tiết tấu câu 2, 4 giống nhau.
b)Khởi động giọng
- Dịch giọng (-4). GV đàn chuổi âm ngắn ở giọng pha trưởng, HS nghe và độc bằng nguyên âm La.
 16’
4.
b)Haựt keỏt hụùp taọp tử theỏ chaứo cụứ.
-Hửụựng daón HS tử theỏ ủửựng chaứo cụứ vaứ haựt Quoỏc ca: ẹửựng nghieõm trang, maột hửụựng nhỡn veà Quoỏc kỡ. Thaựi ủoọ nghieõm tuực, GV coự theồ mụứi moọt vaứi HS leõn thửùc hieọn tử theỏ maóu.
-Cho HS taọp ủửựng chaứo cụứ vaứ haựt Quoỏc ca.
-Nhaọn xeựt. 
c)Tập hát từng câu
- HS khá hát mẫu.
- Cả lớp hát, GV lắng nghe để phát hiện chỗ sai rồi hướng dẫn HS sửa lại. GV hát mẫu những chỗ cần thiết.
- HS tập các câu tiếp theo tương tự.
- HS hát nối các câu hát, lưu ý thể hiện đúng những tiếng ngân dài 3 phách.
- Tập đoạn 2 tương tự đoạn 1.
d)Hát cả bài
- HS tiếp tục sửa những chỗ hát còn chưa đạt, thực hiện đúng những tiếng hát luyến và tiếng hát ngân dài 3 phách.
- HS trình bày bài hát kết hợp gõ đệm theo nhịp và theo phách.
- HS tập đúng nhịp độ. Thể hiện sắc thái vui, tha thiết, hồn nhiên của bài hát.
 1’
5.
4. Củng cố - dặn dũ.
- GV nhận xột tiết học.
- Dặn dũ học sinh.
4. Củng cố - dặn dũ.
- GV nhận xột tiết học.
- Dặn dũ học sinh.
TIẾT 4
NHểM TRèNH ĐỘ 3
NHểM TRèNH ĐỘ 5
MễN
Mĩ thuật
Mĩ thuật
BÀI
VEế TRANG TRÍ
VEế TIEÁP HOAẽ TIEÁT VAỉ VEế MAỉU VAỉO ẹệễỉNG DIEÀM
VEế TRANG TRÍ
MAỉU SAẫC TRONG TRANG TRÍ
I. MỤC
 TIấU
-Kieỏn thửực :HS tỡm hieồu caựch trang trớ ủửụứng dieàm ủụn giaỷn.
-Kú naờng :Veừ tieỏp ủửụùc hoaù tieỏt vaứ veừ maứu ủửụứng dieàm.
-Thaựi ủoọ:Thaỏy ủửụùc veỷ ủeùp cuỷa caực vaọt ủửụùc trang trớ ủửụứng dieàm..
Giuựp hoùc sinh :
- Hoùc sinh hieồu sụ lửụùc vai troứ vaứ yự nghúa cuỷa maứu saộc trong trang trớ.
- Hoùc sinh bieỏt caựch sửỷ duùng maứu trong caực baứi trang trớ.
- Hoùc sinh caỷm nhaọn ủửụùc veừ ủeùp cuỷa maứu saộc trong trang trớ.
II. ĐDDH
-Giaựo vieõn :Sửu taàm 1 soỏ baứi maóu ủửụứng dieàm ,1 vaứi ủoà vaọt coự trang trớ ủửụứng dieàm.
-Hoùc sinh :Vụỷ taọp veừ,buựt chỡ ,maứu veừ. 
1.Giaựo vieõn
- Saựch giaựo khoa, saựch giaựo vieõn.
- Moọt soỏ baứi trang trớ hỡnh cụ baỷn (hỡnh vuoõng, hỡnh troứn, hỡnh chửừ nhaọt; coự baứi ủeùp, baứi chửa ủeùp).
- Hoọp maứu boọt, maứu nửụực.
- Boọ ủoà duứng daùy hoùc.
2.Hoùc sinh
- Saựch giaựo khoa, vụỷ thửùc haứnh.
- Vụỷ taọp veừ, buựt chỡ, taồy, maứu veừ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
TG
HĐ
NỘI DUNG
 4’
1.
1.Ổn đinh lớp
- GV cho HS đọc thơ hoặc hỏt một bài đó học.
1.Ổn đinh lớp
- GV cho HS đọc thơ hoặc hỏt một bài đó học.
2. Kiểm tra bài cũ
2. Kiểm tra bài cũ
1’
2.
3. Bài mới
3.1. GTB
3.Baứi mụựi
3.1. GTB 
 10’
3.
3.2.Dạy học bài mới
a)Quan saựt ,nhaọn xeựt
-GV cho HS xem 2 maóu ủửụứng dieàm ủaừ chuaồ bũ vaứ ủaởt caõu hoỷi gụùi yự.
-HS traỷ lụứi theo suy nghú 
b)Caựch veừ hoaù tieỏt
-GV yeõu caàu HS quan saựt hỡnh ụỷ vụỷ taọp veừ vaứ chổ cho caực em thaỏy nhửừng hoaù tieỏt ủaừ coự ụỷ ủửụứng dieàm ủeồ ghi nhụự vaứ veừ tieỏp phaàn thửùc haứnh.
-GV hửụựng daón maóu leõn baỷng caựch veừ tieỏp hoaù tieỏt ủeồ HS quan saựt.
3.2.Dạy học bài mới
a)Quan saựt, nhaọn xeựt 
-Hoùc sinh quan saựt naứu saộc trong caực baứi veừ trang trớ vaứ GV ủaởt caõu hoỷi gụùi yự hoùc sinh tỡm hieồu.
-Giaựo vieõn cho hoùc sinh tỡm hieồu maứu saộc qua tranh, aỷnh coự maứu ủeùp vaứ maứu chử ủeùp.
 20’
4.
c)Thửùc haứnh
-GV yeõu caàu HS :
+ Veừ tieỏp hoaù tieỏt vaứo ủửụứng dieàm.
+ Veừ hoaù tieỏt ủeàu, caõn ủoỏi.
+ Chon maứu thớch hụùp, hoaù tieỏt gioỏng nhau veừ cuứng maứu.
-HS thửùc haứnh
-GV ủeỏn tửứng baứn quan saựt, hửụựng daón boồ xun
b)Caựch veừ maứu
-Hửụựng daón hoùc sinh pha maứu, duứng maứu ủaọm maứu nhaùt baống maứu boọt cho hoùc sinh quan saựt.
-Laỏy maứu ủaừ pha veừ vaứo moọt vaứi hoaù tieỏt cho hoùc sinh quan saựt.
-Giaựo vieõn cho hoùc sinh ủoùc muùc 2 trang 7 caựch veừ maứu trong saựch.
c)Thửùc haứnh
- Hoùc sinh veừ baứi vaứo vụỷ veừ.
- Hoùc sinh veừ maứu.
 1’
5.
4. Củng cố - dặn dũ.
- GV nhận xột tiết học.
- Dặn dũ học sinh.
4. Củng cố - dặn dũ.
- GV nhận xột tiết học.
- Dặn dũ học sinh.
Tiết 5
Lịch sử.
Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước.
I/ Mục tiêu.
Sau khi học bài này, học sinh biết:
Những đề nghị chủ yếu để canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ.
Nhân dân đánh giá về lòng yêu nước của Nguyễn Trường Tộ như thế nào.
Giáo dục lòng tự hào về truyền thống chống ngoại xâm của nhân dân ta.
II/ Đồ dùng dạy học.
 - Giáo viên: nội dung bài, trực quan.
 - Học sinh: sách, vở, phiếu.
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu.
Giáo viên
Học sinh
1/ Khởi động.
2/ Bài mới.
a)Hoạt động 1: (làm việc cả lớp)
- Giới thiệu bài mới nhằm nêu được:
+ Bối cảnh nước ta nửa sau thế kỉ XIX.
+ Một số người có tinh thần yêu nước, muốn làm cho đất nước giàu mạnh để tránh hoạ xâm lăng.
- Nêu nhiệm vụ học tập cho học sinh(sgk).
b) Hoạt động 2: (làm việc theo nhóm)
- HD thảo luận nhóm đôi nhằm nêu bật nhiệm vụ bài học.
c) Hoạt động 3: (làm việc cả lớp)
- Gọi các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
KL: 
3/ Hoạt động nối tiếp.
- Tóm tắt nội dung bài.
- Nhắc chuẩn bị giờ sau.
- Cả lớp hát bài hát yêu thích.
- Thảo luận bài tập theo nhóm đôi.
+ Các nhóm thảo luận và ghi kết quả ra nháp.
* ý1:+ Mở rộng quan hệ ngoại giao...
 + Thuê chuyên gia nước ngoài...
 + Mở trường dạy cách đóng tàu...
* ý2:+ Triều đình không tuân theo...
 + Vì vua quan nhà Nguyễn không tán thành...
* ý3:+ Nguyễn Trường Tộ có lòng yêu nước, muốn canh tân đất nước...
 + Khâm phục tinh thần yêu nước của ông.
- Một vài nhóm trình bày trước lớp.
+ Nhận xét bổ xung.
- Đọc to nội dung chính trong sgk.
- Liên hệ thực tế bản thân.
Thứ 5/28/8/2014
TIẾT 1
NHểM TRèNH ĐỘ 3
NHểM TRèNH ĐỘ 5
MễN
Chớnh tả
Tập làm văn
BÀI
COÂ GIAÙO TÍ HON.
LUYEÄN TAÄP TAÛ CAÛNH
I. MỤC
 TIấU
-Kieỏn thửực :Nghe – vieỏt chớnh xaực ủoaùn vaờn trong baứi Coõ giaựo tớ hon. 
-Kú naờng :Phaõn bieọt caực vaàn aờn/aờng, caực tieỏng coự aõm ủaàu s/x.
-Thaựi ủoọ:Trỡnh baứy saùch ủeùp.
-Tửứ nhửừng ủieàu ủaừ thaỏy khi quan saựt caỷnh moọt buoồi trong ngaứy, bieỏt laọp daứn yự chi tieỏt taỷ caỷnh ủoự.
-Bieỏt chuyeồn moọt phaàn trong daứn yự thaứnh moọt ủoaùn vaờn taỷ caỷnh.
II. ĐDDH
-Giaựo vieõn : Baỷng phuù vieỏt saỹn baứi chớnh taỷ .
-Hoùc sinh :Baỷng con ,VBT.
-Nhửừng ghi cheựp chuỷa HS ủaừ coự khi qua saựt caỷnh moọt buoồi trong ngaứy.
- Buựt daù + phieỏu khoồ to.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
TG
HĐ
NỘI DUNG
 4’
1.
1.Ổn đinh lớp
- GV cho HS đọc thơ hoặc hỏt một bài đó học.
1.Ổn đinh lớp
- GV cho HS đọc thơ hoặc hỏt một bài đó học.
2. Kiểm tra bài cũ
-GV cho HS vieỏc caực tửứ khoự cuỷa baứi trửụực: ngueọch ngoaùc-khuyỷu tay,coỏ gaộng –gaộn boự.
-GV sửỷa vaứ nhaọn xeựt chung.
2. Kiểm tra bài cũ
-2 HS ủoùc laùi baứi vieỏt cuỷa mỡnh.
-GV nhaọn xeựt chung
1’
2.
3. Bài mới
3.1. GTB
3. Bài mới
3.1. GTB
 5’
3.
3.2. Dạy học bài mới
a)Hửụựng daón HS nghe – vieỏt
*Hửụựng daón HS chuaồn bũ. 
 -GV ủoùc maóu baứi Chớnh taỷ.
 -ẹoaùn vaờn coự maỏy caõu?
-Chửừ ủaàu caực caõu vieỏt nhử theỏ naứo?
-Chửừ ủaàu ủoaùn vieỏt nhử theỏ naứo?
-Tỡm teõn rieõng trong baứi vaờn?
-Caàn vieỏt teõn rieõng nhử theỏ naứo?
3.2.Hửụựng daón HS laứm bài tập
a)Bài 1
-1 HS ủoùc to, caỷ lụựp ủoùc thaàm 2 baứi vaờn.
-Tửứng em ủoùc caỷ hai baứi vaứ duứng vieỏt chỡ gaùch dửụựi nhửừng hỡnh aỷnh maứ mỡnh thớch.
 6’
4.
* Hửụựng daón chớnh taỷ:
 -Moói doứng thụ coự maỏy chửừ?
 -Chửừ ủaàu doứng thụ vieỏt nhử theỏ naứo?
 -Nhửừng caõu thụ naứo trong baứi ủaởt trong ngoaởc keựp?
 -Neõn baột ủaàu vieỏt tửứ oõ naứo trong vụỷ?
-GV ruựt ra tửứ khoự hửụựng daón hoùc sinh ủoùc roài vieỏt vaứo baỷng con.
-HS laàn lửụùt trỡnh baứy trửụực lụựp nhửừng hhỡnh aỷnh mỡnh thớch vaứ neõu lớ do mỡnh thớch.
Chuự yự: HS coự theồ thớch nhửừng hỡnh aỷnh khaực nhau neõn GV caàn caực em phaỷi neõu ủửụùc lớ do hụùp lớ vỡ sao mỡnh thớch laứ ủửụùc.
b)Bài 2
-1 HS ủoùc to, lụựp laộng nghe.
-HS nhaọn vieọc.
— HS laứm baứi caự nhaõn
 10’
5.
+ GV ủoùc chớnh taỷ cho HS vieỏt. GV theo doừi , uoỏn naộn.
+ Chaỏm, chửừa baứi:
-Hai hoùc sinh ngoài gaàn nhau ủoồi taọp ủeồ soaựt loói cho nhau.
-Moọt soỏ em ủoùc ủoaùn vaờn ủaừ vieỏt.
-Lụựp nhaọn xeựt.
-GV nhaọn xeựt veà caựch vieỏt, veà ND ủoaùn vaờn caực em ủaừ trỡnh baứy, khen nhửừng HS vieỏt ủoaùn vaờn hay.
 8’
6.
-GV chaỏm 5 ủeỏn 7 baứi, nhaọn xeựt veà tửứng baứi.
b)Hửụựng daón HS laứm baứi taọp chớnh taỷ
Baứi 2: Tỡm nhửừng tieỏng coự theồ gheựp vụựi moói tieỏng

File đính kèm:

  • docxgiao_an_tieu_hoc.docx