Giáo án dự thi Thể dục 9 - Bài học số 23 - Phạm Chí Tâm

1)Nhảy cao:

 - Ôn động tác đá lăng trước-sau-ngang. Đà một bước giậm nhảy-đá lăng, đà chính diện-giậm nhảy co chân qua xà.

 - Luyện tập chạy đà giậm nhảy.

 - Giai đoạn trên không và tiếp đất.

 2) Môn TT TC: Bóng chuyền.

 - Chuyền Bóng cao tay, đệm bóng, phát bóng thấp tay chính diện, nghiêng mình.

 - Phát bóng cao tay chính diện.

 - Đấu tập.

 3) Chạy bền:

 - Chạy trên địa hình tự nhiên.

 450-600m

 * Củng cố: Chạy đà-giậm nhảy-trên không-tiếp đất, phát bóng cao tay chinh diện.

doc4 trang | Chia sẻ: hoanphung96 | Ngày: 14/09/2019 | Lượt xem: 101 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án dự thi Thể dục 9 - Bài học số 23 - Phạm Chí Tâm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI HỌC SỐ: 23
MÔN: NHẢY CAO - THỂ THAO TỰ CHỌN - CHẠY BỀN.
˜w™
 Tiết CT :	41+42
	Thời gian dạy : 	25/01/2016
 I. NHIỆM VỤ:
1. Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ chạy đà-giậm nhảy. Chạy đà chính diện-giậm nhảy co chân qua xà, giai đoạn trên không và tiếp đất nhảy cao kiểu “bước qua”
 2. TT TC: Bóng chuyền
 Chuyền bóng cao tay bằng hai tay, đệm bóng, phát bóng thấp tay nghiên mình. Học: phát bóng cao tay chính diện.
	3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
 II. YÊU CẦU:
 1. Kiến thức:
 - Biết cách thực hiện các động tác bổ trợ chạy đà-giậm nhảy chạy đà chính diện-giậm nhảy co chân qua xà, giai đoạn trên không và tiếp đất.
 - Biết cách thực hiện chuyền bóng cao tay bằng hai tay, đệm bóng, phát bóng thấp tay nghiêng mình, phát bóng cao tay chính diện.
 - Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên.
 2. Kĩ năng:
 - Thực hiện cơ bản đúng các động tác bổ trợ chạy đà-giậm nhảy chạy, đà chính diện-giậm nhảy co chân qua xà, giai đoạn trên không và tiếp đất nhảy cao kiểu “bước qua”.
 -Thực hiện cơ bản đúng chuyền bóng cao tay bằng hai tay, đệm bóng, phát bóng thấp tay nghiêng mìn, phát bóng cao tay chính diện. 
 - Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên.
 3. Thái độ: 
 - Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc tập luyện, phòng trách chấn thương.
 III. THỜI GIAN:	
	- 2 tiết (90’)
 IV. ĐỊA ĐIỂM:
	- Sân tập TDTT của trường.	
 V. DỤNG CỤ:
	- Trụ, xà, đệm, bóng chuyền.	
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
I/ Phần mở đầu:
Nhận lớp. 
Phổ biến nội dung yêu cầu buổi tập.
Khởi động: Chung và chuyên môn.
KTBC: Chuyền bóng cao tay bằng hai tay.
(12p)
1’
1’
8’(2 lần x 8 nhịp)
2’
II/ Phần cơ bản:
	1)Nhảy cao: 
	- Ôn động tác đá lăng trước-sau-ngang. Đà một bước giậm nhảy-đá lăng, đà chính diện-giậm nhảy co chân qua xà.
	- Luyện tập chạy đà giậm nhảy.
	- Giai đoạn trên không và tiếp đất.
	2) Môn TT TC: Bóng chuyền.
	- Chuyền Bóng cao tay, đệm bóng, phát bóng thấp tay chính diện, nghiêng mình.
	- Phát bóng cao tay chính diện.
	- Đấu tập.
	3) Chạy bền:
	- Chạy trên địa hình tự nhiên.
 450-600m
 * Củng cố: Chạy đà-giậm nhảy-trên không-tiếp đất, phát bóng cao tay chinh diện. 
(71p)
28’
4 – 6 lần
2 – 4 lần
 4 – 6 lần
28’
4 – 6 lần
4 – 6 lần
1 – 2 lần
7’
 8’
III/ Phần kết thúc:
	- Hồi tĩnh.
	- Nhận xét.
- Dặn dò.
(7p)
4’
2’
1’
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
- Ổn định , cán sự báo cáo sĩ số lớp
 - Gv nêu ngắn gọn, rõ ràng
- Tích cực thực hiện khởi động.
- Thực hiện cơ bản đúng chuyền bóng cao tay bằng hai tay.
 x x x x x x x x
 x x x x x x x x
x x x x x x x x x
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
- Gv gọi 3 hs thực hiện KT, gv đánh giá
+ Tích cực thực hiện các động tác bổ trợ kỹ thuật nhảy cao.
+ Phối hợp tốt giai đoạn chạy đà giậm nhảy.
+ Chú ý giậm nhanh, mạnh phối hợp đánh tay.
- Xem gv thị phạm giảng giải, nắm vững kỹ thuật, và thực hiện tốt ở mức xà thấp.
- Di chuyển đón bóng, chuyền và đệm bóng tốt.
- Tung bóng vừa tầm, đánh bóng mạnh.
+ Tập trung xem gv thị phạm giảng giải phát bóng cao tay, thực hiện tốt.
- Tích cực thi đấu, phán đoán, di chuyển, đỡ và đánh bóng tốt, phối hợp tốt với đồng đội.
- Phân phối sức phù hợp trong cự ly chạy.
- Hít thở đều trong suốt quá trình chạy bền.
- Tích cực thả lỏng sau khi chạy xong.
- Thực hiện cơ bản đúng chạy đà-giậm nhảy-trên không-tiếp đất, phát bóng cao tay chính diện.
- Chia lớp thành 2 nhóm tập luyện.
- Gv quản lý, nhắc nhở sửa sai cho hs.
 x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
 	x
 450-600m
- Gv gọi hs thực hiện tốt và chưa đạt thực hiện cả lớp xem, gv nhận xét cho hs nắm.
- Tích cực thả lỏng, thư dãn, hít thở sâu.
- Tinh thần thái độ học tập
- Thực hiện tốt bài tập ở nhà: Chuyền bóng, chạy đà, giậm nhảy.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
Duyệt của BGH Suối Ngô, ngày 22 tháng 01 năm 2016
	 Giáo viên soạn	
	 Phạm Chí Tâm
NHẬN XÉT BỔ SUNG:
1. Ưu điểm:
2. Tồn tại:
 Duyệt của tổ trưởng CM

File đính kèm:

  • docGiao_an_so_22.doc