Giáo án dự thi Thể dục 9 - Bài học số 21 - Phạm Chí Tâm

+ Tích cực thực hiện các động tác bổ trợ.

+ Đá lăng mạnh, phối hợp tốt động tác tay.

- Xác định rõ chân giậm, tìm góc độ chạy đà ở bên đó; Biết xác định điểm giậm, đo chỉnh đà.

+ Chú ý nghe gv giới thiệu g/đ giậm nhảy.

+ Phối hợp tốt giai đoạn chạy đà giậm nhảy.

- Đứng đúng tư thế, phối hợp lực toàn thân.

- Di chuyển đón bóng, tiếp xúc bóng tốt.

+ Tư thế phát bóng đúng yêu cầu kỹ thuật.

+ Tung bóng vừa tầm, đánh bóng mạnh.

- Tích cực thi đấu, phán đoán, di chuyển, đỡ và đánh bóng tốt, phối hợp tốt với đồng đội.

- Phân phối sức phù hợp trong cự ly chạy.

- Hít thở đều trong suốt quá trình chạy bền.

- Tích cực thả lỏng sau khi chạy xong.

- Thực hiện cơ bản đúng phát bóng thấp tay nghiêng mình, giai đoạn chạy đà-giậm nhảy.

doc4 trang | Chia sẻ: hoanphung96 | Ngày: 14/09/2019 | Lượt xem: 101 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án dự thi Thể dục 9 - Bài học số 21 - Phạm Chí Tâm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI HỌC SỐ: 21
MÔN: NHẢY CAO - THỂ THAO TỰ CHỌN - CHẠY BỀN.
˜w™
 Tiết CT :	39+40
	Thời gian dạy : 	05/01/2015
I. NHIỆM VỤ:
	 1. Nhảy cao: Ôn các động tác bổ trợ nhảy cao.
	 Giai đoạn chạy đà (đo-chỉnh đà, đặt chân vào điểm giậm nhảy).
	 Giai đoạn giậm nhảy và tập phối hợp chạy đà-giậm nhảy.
	 2. TTTC: Chuyền bóng cao tay bằng hai tay, đệm bóng, phát 	 bóng thấp tay nghiêng mình. Đấu tập.
	3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
 II. YÊU CẦU:
1. Kiến thức:
 - Biết cách thực hiện các động tác bổ trợ, giai đoạn chạy đà, giai đoạn giậm nhảy và tập phối hợp chạy đà-giậm nhảy.
 - Biết cách thực hiện chuyền bóng cao tay bằng hai tay, đệm bóng, phát bóng thấp tay chính diện-nghiêng mình, đấu tập.
 - Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên.
2. Kĩ năng:
 - Thực hiện cơ bản đúng các động tác bổ trợ nhảy cao, giai đoạn chạy đà, giai đoạn giậm nhảy và tập phối hợp chạy đà-giậm nhảy.
 - Thực hiện cơ bản đúng chuyền bóng cao tay bằng hai tay, đệm bóng, phát bóng thấp tay chính diện-nghiêng mình, đấu tập.
 - Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên.
 	3. Thái độ:
 - Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc tập luyện, phòng trách chấn thương.
 III. THỜI GIAN:	
	- 2 tiết (90’)
 IV.ĐỊA ĐIỂM:
	- Sân tập TDTT của trường.	
 V. DỤNG CỤ:
	- Trụ, xà, bóng chuyền.	
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
I/ Phần mở đầu:
Nhận lớp.
Phổ biến nội dung yêu cầu buổi tập.
Khởi động: Chung và chuyên môn.
KTBC: Chuyền Bóng cao tay bằng 2 tay 
(12p)
1’
’
8’(2 lần x 8 nhịp)
2’
II/ Phần cơ bản:
	1)Nhảy cao: 
	 - Ôn động tác đá lăng trước-sau-ngang. Đà một bước giậm nhảy-đá lăng.
	- Giai đoạn chạy đà (đo-chỉnh đà, đặt chân vào điểm giậm nhảy).
	- Giai đoạn giậm nhảy và phối hợp chạy đà giậm nhảy.
	2) Môn TT tự chọn: Bóng chuyền.
	- Chuyền Bóng cao tay bằng 2 tay. Đệm bóng. 
	- Phát bóng thấp tay nghiêng mình.
	- Đấu tập.
	3) Chạy bền:
	- Chạy trên địa hình tự nhiên.
	400-500m
 * Củng cố:
	- Phát bóng thấp tay chính diện, phối hợp chạy đà giậm nhảy.
(71p)
28’
4 – 6 lần
2 – 4 lần
2 – 4 lần
28’
2 – 4 lần
4 – 6 lần
1 – 2 lần
7’
8’
III/ Phần kết thúc:
	- Hồi tĩnh.
	- Nhận xét.
- Dặn dò.
(7p)
4’
2’
1’
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
-Ổn định , cán sự báo cáo sĩ số lớp.
 -Gv nêu ngắn gọn, rõ ràng.
-Tích cực thực hiện khởi động.
- Thực hiện cơ bản đúng chuyền bóng cao tay bằng hai tay.
 x x x x x x x x
 x x x x x x x x
 x x x x x x x x x
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
- Gv gọi 3hs thực hiện KT, gv đánh giá.
+ Tích cực thực hiện các động tác bổ trợ.
+ Đá lăng mạnh, phối hợp tốt động tác tay.
- Xác định rõ chân giậm, tìm góc độ chạy đà ở bên đó; Biết xác định điểm giậm, đo chỉnh đà.
+ Chú ý nghe gv giới thiệu g/đ giậm nhảy.
+ Phối hợp tốt giai đoạn chạy đà giậm nhảy.
- Đứng đúng tư thế, phối hợp lực toàn thân.
- Di chuyển đón bóng, tiếp xúc bóng tốt.
+ Tư thế phát bóng đúng yêu cầu kỹ thuật.
+ Tung bóng vừa tầm, đánh bóng mạnh.
- Tích cực thi đấu, phán đoán, di chuyển, đỡ và đánh bóng tốt, phối hợp tốt với đồng đội.
- Phân phối sức phù hợp trong cự ly chạy.
- Hít thở đều trong suốt quá trình chạy bền.
- Tích cực thả lỏng sau khi chạy xong.
- Thực hiện cơ bản đúng phát bóng thấp tay nghiêng mình, giai đoạn chạy đà-giậm nhảy.
- Chia lớp thành 2 nhóm tập luyện.
- Gv quản lý, nhắc nhở sửa sai cho hs.
	 1/3xà góc25-400 
vị trí giậm
 400-500m
- Gv gọi hs thực hiện tốt và chưa đạt thực hiện cả lớp xem, gv nhận xét cho hs nắm.
- Tích cực thả lỏng, thư dãn, hít thở sâu.
- Tinh thần thái độ học tập
- Thực hiện tốt bài tập ở nhà: Chuyền bóng, phát bóng, chạy đà-giậm nhảy.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
Duyệt của BGH Suối Ngô, ngày 01 tháng 01 năm 2015
	 Giáo viên soạn	
	 Phạm Chí Tâm
NHẬN XÉT BỔ SUNG:
1. Ưu điểm:
2. Tồn tại:
 Duyệt của tổ trưởng CM

File đính kèm:

  • docGiao_an_so_21.doc
Giáo án liên quan