Giáo án Địa lý 7 bài 54: Dân cư xã hội châu âu

Hoạt động 1: Tìm hiểu chủng tộc và tôn giáo chính của châu Âu (cá nhân) 20 phút.

*Hình thức tổ chức hoạt động: Hình thức “ bài lên lớp”; cá nhân.

*Phương pháp dạy học: Đàm thoại gợi mở; giải quyết vấn đề; sử dụng bản đồ, tự học; .

*Kỹ thuật dạy học: Đặt câu hỏi; học tập hợp tác.

* Bước 1:

- Trên thế giới có bao nhiêu chủng tộc lớn. Kể tên và nơi phân bố?

- Phần lớn dân cư châu Âu thuộc chủng tộc nào?

(Gọi học sinh yếu dựa vào nội dung SGK trả lời)

 

doc3 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 20/04/2016 | Lượt xem: 1951 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Địa lý 7 bài 54: Dân cư xã hội châu âu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 31 Ngày soạn: 28/03/2015
Tiết 61 Ngày dạy: 31/03/2015
BÀI 54: DÂN CƯ XÃ HỘI CHÂU ÂU
I. MỤC TIÊU: Qua bài học, HS cần đạt được:
1. Kiến thức: 
- Dân số châu Âu đang già đi dẫn tới làn sóng nhập cư lao động, gây sự phức tạp của vấn đề dân tộc, tôn giáo, tình hình chính trị - xã hội.
- Châu Âu là châu lục có mức độ đô thị hóa cao, ranh giới nông thôn thành thị ngày càng thu hẹp lại.
2. Kĩ năng: 
 Phân tích lược đồ, biểu đồ.
3. Thái độ: 
 Giúp HS hiểu biết thêm về thực tế.
4. Định hướng phát triển năng lực:
- Năng lực chung: Tự học, giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ, ...
- Năng lực chuyên biệt: Sử dụng bản đồ; sử dụng hình vẽ, tranh ảnh, mô hình, video, clip.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:
1. Chuẩn bị của giáo viên: 
 Bản đồ các nước châu Âu.	
2. Chuẩn bị của học sinh: Sgk. 
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
1. Ổn định: Kiểm tra vệ sinh, sĩ số lớp học, 1 phút.
7A1................................., 7A2..........................., 7A3..........................
7A4................................., 7A5..........................., 7A6..........................
2. Kiểm tra bài cũ: không.
3. Tiến trình bài học: 42 phút.
 Khởi động: Lịch sử châu Âu là lịch sử của những cuộc chiến tranh, đồng thời cũng là lịch sử của cuộc cải cách tôn giáo từng làm châu Âu bùng nổ những cuộc cách mạng. Bên cạnh tôn giáo còn có sự đa dạng dân tộc, ngôn ngữ và nhất là giai đoạn hiện nay tình hình già đi của dân số là vấn đề phổ biến ở châu lục này. Đó là nội dung ta cần tìm hiểu trong bài học này.
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung 
Hoạt động 1: Tìm hiểu chủng tộc và tôn giáo chính của châu Âu (cá nhân) 20 phút.
*Hình thức tổ chức hoạt động: Hình thức “ bài lên lớp”; cá nhân.
*Phương pháp dạy học: Đàm thoại gợi mở; giải quyết vấn đề; sử dụng bản đồ, tự học; ...
*Kỹ thuật dạy học: Đặt câu hỏi; học tập hợp tác.
* Bước 1: 
- Trên thế giới có bao nhiêu chủng tộc lớn. Kể tên và nơi phân bố?
- Phần lớn dân cư châu Âu thuộc chủng tộc nào?
(Gọi học sinh yếu dựa vào nội dung SGK trả lời) 
* Bước 2: 
- Dân cư theo đạo gì?
- Quan sát H54.1 cho biết châu Âu có các nhóm ngôn ngữ nào. Nêu tên các nước thuộc từng nhóm?
* Bước 3: 
 Qua đó em có nhận xét gì về ngôn ngữ và tôn giáo ở châu Âu?
Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm dân cư, đô thị hóa, giải thích được vì sao dân số châu Âu đang già đi (nhóm) 22 phút.
*Hình thức tổ chức hoạt động: Hình thức “ bài lên lớp”; cá nhân; nhóm.
*Phương pháp dạy học: Đàm thoại gợi mở; giải quyết vấn đề; sử dụng bản đồ, tự học; ...
*Kỹ thuật dạy học: Đặt câu hỏi; học tập hợp tác.
* Bước 1: 
 Quan sát H 54.2 nhận xét sự thay đổi kết cấu dân số theo độ tuổi của châu Âu và thế giới trong giai đoạn 1960 - 2000?
* Bước 2: 
 Gv chia nhóm thảo luận hoàn thành phiếu học tập.
* Bước 3: 
 HS thảo luận trình bày kết quả - nhóm khác nhận xét bổ sung.
- GV chuẩn xác lại kiến thức (phụ lục).
- Qua phân tích tháp tuổi về kết cấu dân số em có nhận xét gì về đặc điểm dân cư?
- Tình hình dân số già đi dẫn tới hậu quả gì?
(Thiếu lao động -> nhập cư -> bất ổn trong đời sống kinh tế - chính trị - xã hội).
- Quan sát H54.3 cho biết đặc điểm phân bố dân cư?
* Bước 4: Quá trình đô thị hóa ở nông thôn có đặc điểm gì?
(Gọi học sinh yếu dựa vào nội dung SGK trả lời) 
GV: Việc phát triển sản xuất CN ở vùng nông thôn cùng với việc mở rộng ngoại ô của các đô thị đã thúc đẩy mạnh quá trình đô thị hóa nông thôn. Nên dân cư ở các TP có xu hướng về nông thôn sống và mua đất lập trang trại, ở đó có KK trong sạch, khí hậu điều hòa hơn, lại có điều kiện sống gần như TP. Điều này đã thúc đẩy mạnh quá trình đô thị hóa nông thôn, thu hẹp khoảng cách, điều kiện sống giữa nông thôn và thành thị	
1. Sự đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ và văn hóa.
- Dân cư chủ yếu thuộc chủng tộc: Ơ - rô - pê - ô - ít.
- Có sự đa dạng về ngôn ngữ và văn hóa
2. Dân cư châu Âu đang già đi. Mức độ đô thị hóa cao.
a. Dân cư:
- Tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên quá thấp, cơ cấu dân số già.
b. Đô thị hóa: 
- Tỷ lệ dân thành thị cao (75% dân số).
IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP: 2 phút.
1. Tổng kết:
- Nêu các đặc điểm chính của dân cư - xã hội ở châu Âu.
- Giáo dục học sinh chấp hành an toàn giao thông (hướng dẫn cách đội mũ bảo hiểm và chọn mũ bảo hiểm đúng quy định).
2. Hướng dẫn học tập: 
 Ôn lại các môi trường tự nhiên ở châu Âu, hoạt động nông nghiệp ở các đới ôn hòa.
V. PHỤ LỤC:
Độ tuổi
Châu Âu
Thế giới
Dưới lao động
Giảm dần
Tăng liên tục
Tuổi lao động
1960 -1980
1980 - 2000
- Tăng chậm
- Giảm dần
- Tăng liên tục
- Tăng liên tục
Trên tuổi lao động
Tăng liên tục
Tăng liên tục
Nhận xét
 Từ 1960 - 2000 chuyển dần từ tháp tuổi trẻ -> già
(đáy hẹp - đỉnh rộng)
 Vẫn là tháp tuổi trẻ
(đáy rộng - đỉnh hẹp)
VI. RÚT KINH NGHIỆM:
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • doctiet_61_tuan_31_dia_li_7_20150726_044023.doc