Giáo án dạy tuần 4 lớp 2

2 Tập chép

 BÍM TÓC ĐUÔI SAM

 I. Mục tiêu:

1.Rèn kĩ năng chép chính xác 1 đoạn đối thoại trong bài: Bím tóc đuôi sam.

2. Viết đúng và phân biệt r-d- gi. Củng cố luật chính tả với yê/iê

II. Đồ dùng dạy học:

Bảng phụ ché Bảng phụ ghi ND bài tập 3

III . Hoạt động dạy học chủ yếu:

 

doc34 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 09/05/2016 | Lượt xem: 331 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án dạy tuần 4 lớp 2, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 lưu ý gì?
- Gv nhận xét tiết học 
- Dặn chuẩn bị bài sau : 49+25
- 2 Hs lên bảng 
.
- Hs ghi đầu bài.
- 2 HS nhắc lại bài toán .
- 29 + 5
- HS tính trên que tính và nêu cách làm .
-34 
- 1 HS lên bảng
- HS dưới lớp đặt tính và tính ra nháp 29
 + 5
 34
- Vài HS nhắc lại cách đặt tính và tính
- Đây là phép cộng có nhớ .
- Nhớ 1 sang hàng chục .
- 1 HS đọc đề bài .
- HS làm bài , 3 HS lên bảng chữa
- HS NX
- 1 HS nêu y/c bài
- Lấy SH + SH 
- Đặt đv thẳng đv , chục thẳng chục .
- HS làm bài vào vở , 3 Hs lên bảng chữa – HS NX 
- 2, 3 HS 
- 1 Hs nêu yêu cầu bài
- Hs làm bài vào vở + 1 HS chữa bài .
- 2 HS nêu tên từng hình vuông
- Có 4 cạnh = nhau 
- 2 Hs nêu 
 Thứ ba ngày 30 tháng 9 năm 2014 
 Tiết 1 Toán 
 49+25 
I. Mục tiêu:
Giúp Hs:
-Biết cách đặt tính và thực hiện phép cộng có nhớ dạng 49 + 25
- CC phép cộng dạng 9+5 và 29+5 đã học . Củng cố tìm tổng của hai số đã biết 
- áp dụng kiếnthức về phép cộng trên để giải các bài toán có liên quan 
II. Đồ dùng dạy học:
Que tính + bảng gài 
Bảng phụ ghi sẵn BT 2
III. Hoạt động dạy học chủ yếu:
Thời gian 
Nội dung 
Hoạt động của giáo viên 
Hoạt động của học sinh 
5’
30’
5’
A. KT BC:
B. Bài mới
1. Giới thiệu bài
2. Giới thiệu phép cộng 49 + 25 
Bước 1 : Thao tác trên que tính 
Bước 2 ; Đặt tính rồi tính 
3. Thực hành : 
Bài 1: Tính 
Củng cố cách thực hiện phép cộng 49 + 25 
Bài 2 : Viết số thích hợp vào ô trống , 
củng cố cách tìm tổng 2 số
Bài 3 : Giải toán : củng cố giải toán dạng tìm tổng
C. Củng cố, dặn dò.
- Gọi Hs lên bảng chữa bài 
 Đặt tính rồi tính:
59 +4 29+7
79+6 39+2
- Gv nhận xét cho điểm 
- Gv giới thiệu + ghi bảng.
- GV nêu bài toán + gài qt : có 49 que tính , thêm 25 que tính nữa. Hỏi có tất cả bao nhiêu que tính ? 
? Muốn biết có tất cả bao nhiêu que tính ta làm ntn?
- Yêu cầu Hs sử dụng que tính để tìm kết quả phép tính 49 + 25 = ?
- Vậy 49 + 25 = ?
- GV ghi bảng : 49 + 25 = 74
- Nêu cách đặt tính và tính 
 - GV lưư ý HS cách nhớ :
+ Khi làm phép cộng dạng này em cần chú ý gì ? 
- GV chốt KQ đúng – Lưu ý HS cách nhớ ( nhớ vào hàng chục )
? Để tìm được tổng ta làm ntn ?
Gv chữa bài chốt KQ đúng.
? bài toán cho biết gì ?
? Bài toán yêu cầu ta tìm gì ?
? Muốn biết cả 2 lớp có bao nhiêu Hs ta phải làm ntn ?
- GV chốt lại cách giải bài toán
Đáp số : 54 HS 
- Bài toán này thuộc dạng toán gì ? 
- Khi làm phép cộng số có 2 chữ số với số có 2 chữ số dạng 49 + 25 em cần chú ý điền gì ?
- Gv nhật xét giờ học 
- Dặn CB bài sau: Luyện tập
- 2 Hs lên bảng 
.
- Hs ghi đầu bài.
- 1 HS nhắc lại
- Lấy 49 + 25
Hs sử dụng que tính để tìm kq và đọc kq 
-HS giải thích tại sao tìm ra kq đó
- 74
-1 HS lên bảng đặt tính và tính,sau đó nêu cách làm(như SGK) 
 49
 + 25
 74
-2-3 HS nhắc lại, lớp ĐT
 - Cộng chữ số ở hàng đ vị rồi nhớ 1 vào cột chục . 
- 1 HS nêu yc 
- 2Hs lên bảng chữa,HS khác làm bài vào vở
-HSNX
- 1Hs nêu yc BT 2
- Lấy số hạng cộng với số hạng
- 1 HS chữa bảng ,HS khác làm sách .
-2 Hs đọc đề toán 
- 2HSTL
- 1Hs lên bảng + cả lớp làm vở -HS NX
- Tìm tổng
- Cộng chữ số hàngchục rồi nhớ 1 vào đó .
 Thứ tư ngày 1 tháng 10 năm 2014 
Tiết 1 Toán 
 LUYỆN TẬP 
I. Mục tiêu:
Giúp Hs củng cố về
- Phép cộng dạng 9 +5 , 29 + 5 , 49 + 5 , so sánh một tổng với 1 số , so sánh các tổng với nhau .
- Giải bài toán có lời văn = 1 phép tính cộng
- Củng cố biểu tượng về đoạn thẳng . Làm quen toán trắc nghiệm.
II. Đồ dùng dạy học:
Bảng phụ ghi BT 5
III. Hoạt động dạy học chủ yếu:
Thời gian 
Nội dung 
 Hoạt động của giáo viên 
Hoạt động của học sinh 
5’
30’
5’
A KT BC:
B Bài mới
1. Giới thiệu
2 Luyện tập 
Bài 1: Tính nhẩm 
Củng cố bảng cộng 9 với 1 số
Bài 2 : Tính 
Củng cố cách tính dọc kĩ năng đặt tính 
Bài 3 : > , < , = củng cố về so sánh số 
Bài 4 : Giải toán 
Củng cố giải toán có lời văn
Bài 5 : Khoanh vào câu trả lời đúng 
CC về cách nhận biết đoạn thẳng
C.Củng cố, dặn dò.
- GV gọi HS làm BT sau :
Tìm tổng biết các số hạng lần lượt là :
 a) 9 + 8 b) 59 và 6 
 c) 49 và 45 
- GV nhận xét cho điểm
- Gv giới thiệu + ghi bảng.
- Gv chốt KQ đúng.
? Nêu cách tính dọc đúng ?
- Yêu cầu nêu lại cách thực hiện các phép tính : 19 + 9 ; 81 + 9 ; 20 + 39 
- GV chốt KQ đúng. 
 - GV chốt KQ đúng .
- ? Khi so sánh 9 + 2 và 2 + 9 có cần thực hiện phép tính không vì sao ?
? Bài cho biết gì ? 
?Bài hỏi gì ? 
 - Gv chữa bài chốt bài giải đúng .
- Đáp số : 44 con gà 
- Bài toán này thuộc dạng bài toán gì ?
- Treo bảng phụ , yêu câu HS quan sát hình vẽ
- GV gọi HS nêu số đoạn thẳng và khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
- Y/c HS đọc bảng 9 cộng vói 1 số 
- GV nhận xét giờ học 
- Dặn chuẩn bị bài sau : 8 cộng với 1 số 8 + 5
- 2 HS lên bảng + cả lớp làm nháp 
.
- Hs ghi đầu bài 
- 1HS đọc bài tập.
- Hs nối tiếp nhau đọc kết quả của các phép tính .
-1 Hs nêu yêu cầu
- Tính từ phải sang trái
- Hs làm nháp, 2 HS lên bảng chữa . 
-3Hs trả lời 
- 1Hs đọc yêu cầu
- 2 HS chữa bài trên bảng , HS làm vở 
- Hs trả lời
-1 HS đọc bài toán .
- 1Hs trả lời 
- Hs làm bài vào vở , 1 HS lên bảng chữa .
- Tìm tổng
- 1 HS nêu y/c bài
- HS quan sát
- có 6 đoạn thẳng
- Vài HS đọc.
 Thứ năm ngày 2 tháng 10 năm 2014 
Tiết 1 Toán 
 8 CỘNG VỚI MỘT SỐ 8 + 5
I. Mục tiêu:
Giúp Hs:
-Biết cách đặt tính và thực hiện phép cộng dạng 8 + 5 
- Lập và thuộc công thức 8 cộng với 1 số 
- Chuẩn bị cơ sở để thực hiện phép cộng dạng 28+5 ; 38+25
- Rèn kỹ năng giải các dạng bài toán có liên quan
II. Đồ dùng dạy học:
Que tính , bảng gài
Bảng phụ ghi ND bài 3
III. Hoạt động dạy học chủ yếu:
Thời gian 
 Nội dung 
Hoạt động của giáo viên 
Hoạt động của học sinh 
5’
30’
5’
A.KT BC:
B. Bài mới
1. Giới thiệu phép cộng 8 + 5 ?
+Đặt tính và tính
2. HD HS lập bảng 8+ 1 số 
3. Luyện tập 
Bài 1 :Tính nhẩm 
Củng cố bảng cộng 8 với 1 số 
Bài 2 ; Tính 
CC cách thực hiện tính theo cột dọc
Bài3 : Tính nhẩm
CC về cách cộng 8 cộng với 1 số .
Bài 4 : Giải toán : củng cố giải toán có lời văn 
C. Củng cố, dặn dò.
Trò chơi : Thi học thuộc lòng bảng 8 + với 1 số 
- Đọc thuộc CT 9 cộng với 1 số 
- Đặt tính rồi tính :
 49+5 59+37
 6 + 39 69 + 24
- GV NX, ghi điểm 
- GV nêu bài toán + gài qt : có 8 que tính , thêm 5 que tính. Hỏi tất cả có bao nhiêu que tính?
- GV ghi bảng : 8+5= ?
- GVchốt cách làm hợp lí nhất :
Tách 5 que tính thành 2 que và 3 que, lấy 8 gộp với 2 được 10 que , thay 10 que =1 bó chục . Như vậy ta được 1 bó chục và que rời là 13 que .
- Vậy 8+5= ?
- Để tính được KQ phép tính trên ta làm ntn ?
-> lưu ý HS cách ghi KQ của phép tính. 
- Y/c HS tự tính KQ các phép tính còn lại và nêu cách làm , để từ đó lập bảng cộng 8 cộng với 1 số .
8+3= 11 ; 8+4= 12. 
- HD HS đọc thuộc lòng bảng 8+ với 1 số bằng phương pháp xoá dần 
- Muốn cộng 8 với 1 số ta làm ntn ?
- GVchốt KQ đúng .
- Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng đó ntn ?
- GV NX chốt KQ đúng .
- Cho HS nêu cách cộng ở 1 số phép tính .
- GV NX chốt KQ đúng .
- Qua từng cặp phép tính em có NX gì ?
- Muốn cộng 8 với 1 số ta làm ntn ?
- GV ghi bảng TT BT
- GV chữa bài , chốt bài giải đúng .
- Đáp số : 15 con tem .
- Bài toán này thuộc dạng toán gì ?
- GV HD cách chơi, cho Hs chơi 
- GV NX tiết học 
- D ặn HS HTL công thức 8+ với 1 số
- CBị bài sau: 28 + 5
- 2 HS đọc
- 1 HS lên bảng làm
- 2 HS nhắc lại.
- HS nêu phép tính giải bài toán
- HS làm tính trên que tính, nêu KQ , cách làm
- 13 
- lấy 5 tách thành 2 và 3, lấy
 8 +2 = 10, 10 cộng tiếp 3 = 13
- 1 HS lên bảng đặt tính và tính
 8
 +5 
 13 
- Cả lớp đọc ĐT
- Vài HS thi học thuộc lòng bảng 8+ một số
- Vài HS nêu
-1 HS nêu yêu cầu 
- HS làm bài.
- Vài HS đọc KQ
- tổng đó không thay đổi
- 1 HS đọc đề bài 
- HS làm bài vào vở, 2HS lên bảng chữa bài
- 2 HS 
- 1 HS nêu yêu cầu 
- HS làm bài
-HS nối tiếp nhau đọc kq
- 8 + 5 = 8 + 2 +3 
- 2 HS TL
-1 HS đọc bài toán, TT BT
- HS tự giải vào vở
- 1 HS lên bảng làm
- Tìm tổng 
- HS đọc bảng 8 + với một số nhanh đúng.
 Thứ sáu ngày ngày 3 tháng 10 năm 2014. 
Tiết 1 Toán 
 28 +5 
I. Mục tiêu:
Giúp Hs:
- Biết cách đặt tính và thực hiện phép cộngcó nhớ dạng28 + 5 
- áp dụng phép cộng dạng 28+ 5 để giảI các bài toán có liên quan
- Củng cố kĩ năng về đoạn thẳng có độ dài cho trước 
II. Đồ dùng dạy học:
Que tính , bảng gài
Bảng phụ
III. Hoạt động dạy học chủ yếu:
Thời gian 
Nội dung 
Hoạt động của giáo viên 
Hoạt động của học sinh 
5’
30’
5’
A.KT BC:
B .Bài mới
1. Giới thiệu bài
2. GT phép cộng 
28 + 5 
* Đặt tính và thực hiện phép tính:
3 . Luyện tập
Bài 1 : Tính 
CC : cách thực hiện phép tính theo cột dọc .
Bài 2 : Mỗi số là kết quả của phép tính nào?
CC: các phép toán dạng 28 +5
Bài 3 : Giải toán : 
Gà : 18 con
Vịt : 5 con
Cả gà và vịt..con
Bài 4 : Vẽ đoạn thẳng có độ dài 5 cm
CC: cách vẽ ĐT
C.Củng cố ,dặn dò
- Đọc thuộc bảng 8 cộng với 1 số . 
- Tính nhẩm : 8+3+5
 8+4+2
 8+5+1
- GV NX , cho điểm HS
- GV giới thiệu và ghi tên bài lên bảng .
- GV nêu BT+ gài qt : có 28 que tính , thêm 5 que tính nữa . Hỏi tất cả có bao nhiêu que tính?
- GV hỏi : Để biết được có bao nhiêu que tính ta phải làm ntn?
- GV ghi bảng : 28+5 = ?
- GV chốt cách làm hợp lí nhất .( tương tự tiết 15 )
- Vậy : 28+5=33
+ GV yc HS đặt tính và tính
+ GVlưu ý HS nhớ vào cột chục .
- GV chốt KQ đúng .
- Gọi HS nêu cách cộng ở 1 phép tính cụ thể .
- GV cho HS thi nối nhanh kq
- GVNX công bố đội thắng cuộc .
- Chữa bài + chốt cách giải
- Đáp số : 13 con 
- Bài toán này thuộc dạng bài toán gì ?
- GV chữa bài + CC cách vẽ đoạn thẳng
- GV gọi 1 HS nêu lại cách đặt tính và thực hiện PT: 28+5
- GV NX tiết học
-Dặn HS CBị BS: 38 + 25
 - 2 HS đọc thuộc 
- 1 HS lên bảng tính, HS khác làm nháp.
- HS ghi vở
-2 HS nhắc lại .
- Thực hiện phép cộng 28+5
- HS sử dụng QTính để tìm KQ, nêu cách làm .
- 1 HS lên bảng đặt tính và thực hiện phép tính ,HS khác làm nháp.
 28
 + 5
 33
- 1 số HS nhắc lại cách đặt tính và thực hiện phép tính
- 1 HS đọc đề .
- HS tự làm bài vào vở , 2HS lên bảng chữa – HS NX KQ
- 2- 3 HS
- 1 HS nêu yêu cầu của bài
- HS hai đội lên bảng chơi
- HS NX
- HS đọc đề bài 
-HS tự TT và giải BTvào vở
- 1 HS lên bảng giải
- tìm tổng .
-1 HS nêu yêu cầu của bài
-HS làm bài vào vở, đổi vở KT KQ- Gọi HS nêu cách vẽ ĐT có độ dài 5cm.
- 1 HS nêu
Tiết 2 Tập chép 
 BÍM TÓC ĐUÔI SAM 
 I. Mục tiêu:
1.Rèn kĩ năng chép chính xác 1 đoạn đối thoại trong bài: Bím tóc đuôi sam.
2. Viết đúng và phân biệt r-d- gi. Củng cố luật chính tả với yê/iê
II. Đồ dùng dạy học:
Bảng phụ ché Bảng phụ ghi ND bài tập 3
III . Hoạt động dạy học chủ yếu:
Thời gian 
Nội dung 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh .
5’
30’
5’
A .KTBC:
B. Bài mới: 
1. Giới thiệu:
2.HD tập chép:
a.HD chuẩn bị:
b. HS chép bài vào vở
c. Chấm chữa bài
3. HD làm bài tập
Bài 2: Điền vào chỗ trống iên hay yên?
Bài 3: Điền vào chỗ trống:
r, d hay gi
ân hay âng? 
C. CC-DD:
- Kt viết: nghi ngờ, nghe ngóng, nghiêng ngả.
-Nhận xét- cho điểm.
-Nêu mục đích, yêu cầu của tiết học
- GV đọc đoạn viết
- Đoạn văn nói về cuộc trò chuyện của ai với ai ?
- Có những dấu câu gì?
-Đọc cho hs viết bảng con một số từ khó: bỗng, mẩu giấy,nhặt lên, sọt rác
- Nx- HD sửa
- GV theo dõi hs viết và HD
- GV đọc cho HS soát bài
- Chấm 5- 7 bài nhận xét chữa lỗi chung
GV chốt bài làm đúng : yên ổn, cô tiên , chim yến , thiếu niên .
- Treo bảng phụ ghi ND BT 3
- GV chốt từ đúng : 
a) da dẻ ,cụ già, ra vào ,cặp da 
b) vâng lời , bạn thân , nhà tầng , bàn chải . 
- Cho HS xem bài viết đẹp .
- NX tiết học
- BS : ( n/v ) : Trên chiếc bè .
-2hs viết bảng
- Hs khác viết bảng con.
-1 HS đọc lại
- Thầy giáo với Hà
- dấu phẩy, hai chấm, gạch đầu dòng, chấm than, chấm hỏi, chấm
-Viết bảng con các từ khó 
- Đọc lại chữ khó viết.
- Chép bài vào vở
- HS soát và ghi số lỗi
- HS chữa lỗi
-1 HS nêu yêu cầu
-2 hs lên bảng chữa, HS dưới lớp làm vở
- Nhận xét bài của bạn
 - 1HS nêu y/c bài
-2đội thi 
- Nx bài 
- Đọc lại các từ
 Tiết 2 Chính tả (nghe viết ) 
 TRÊN CHIẾC BÈ 
I. Mục tiêu:
- Rèn kĩ năng nghe-viết chính xác –Biết trình bày đúng đoạn trong bài:Trên 
chiếc bè. Củng cố quy tắc chính tả với iê/yê.
 - Làm đúng bài tập phân biệt phụ âm dễ nhầm lẫn d-r-gi.
 II.Đồ dùng dạy học:
Bảng phụ ché Bảng phụ ghi ND BT 3 .
III.Hoạt động dạy học chủ yếu:
Thời gian 
Nội dung 
Hoạt động của giáo viên 
Hoạt động của học sinh 
5’
30’
5’
A .KTBC:
B. Bài mới: 
1. Giới thiệu:
2.Hd nghe –viết
a.HD chuẩn bị:
b. HS nghe – viết
c. Chấm chữa bài
3. HD làm bài tập 
Bài 2: Tìm 3 chữ có iê, 3 chữ có yê
Bài 3: Phân biệt cách viết các chữ in đậm trong câu
C. CC-DD:
- KT viết : viên phấn, niên học, bình yên.
-Nhận xét- cho điểm.
-Nêu MĐ- YC của tiết học
- Đọc nội dung bài viết.
? Bài chính tả có những chữ nào viết hoa?
? Sau dấu chấm xuống dòng, chữ đầu câu viết thế nào ?
 - GV đọc từ khó : Dế Trũi, ngao du, rủ nhau, say ngắm. 
-Nhận xét – Phân tích c/tả ( nếu cần )
- GV đọc cho HS viết 
- GV đọc cho HS soát bài
Chấm 5- 7 bài nhận xét chữa lỗi chung
- Chốt lại luật ch/tả với iê/yê.
+ Khi viết yê là chữ ghi tiếng ; viết iê là chữ ghi vần .
- Chốt KQ đúng :
+ dỗ : dùng lời nói nhẹ nhàng để thuyết phục em đi theo mình .
+ giỗ : lễ cúng tưởng nhớ người đã mất .
+dòng : chỉ khối chất lỏng chảy dọc ra ngoài .
+ ròng ; chỉ sự liên tục .
- Dựa vào đâu để phân biệt đúng BT 3 ?
- Trong đoạn văn khi chấm. xuống dòng cần chú ý điều gì ?
-NX tiết học
- BS : Chiếc bút mực
-2hs viết bảng
- Hs khác viết bảng con.
-1 HSđọc bài viết
- Trên, Tôi, Dế Trũi, Chúng, Ngày, Bè, Mùa
- Viết hoa, lùi vào một ô
- Viết bảng con .
 -Đọc lại chữ khó viết.
- Viết bài vào vở
-HS soát lỗi,ghi số lỗi
- 1 HS đề bài .
- HS làm bài vào vở . 2 HS lên bảng chữa .
- Nhận xét 
- 1HS đọc đề bài. 
- HS làm BT trong nhóm 2 
- Đại diện nhóm nêu ý kiến .
- Nx bổ sung .
- Dựa vào nghĩa của từ trong câu
- 2 HS nêu
Tiết 3 Tập viết 
 CHỮ HOA C
I. Mục tiêu:
 - Kiến thức : Biết viết chữ hoa C theo cỡ vừa và nhỏ
 - Kĩ năng: Biết viết cụm từ ứng dụng “ Chia ngọt sẻ bùi” theo cỡ nhỏ.
 Viết đúng, đều nét theo quy định.
 - Thái độ: Rèn ý thức cẩn thận trong công việc cho Hs. 
II. Đồ dùng dạy học:
Chữ mẫu, bảng phụ.
III. Hoạt động dạy học chủ yếu:
Thời gian 
Nội dung 
Hoạt động của giáo viên 
Hoạt động của học sinh 
5’
30’
5’
A. KT bài cũ
Chữ hoa B
B.Bài mới .
1. Giới thiệu bài.
2. HD viết chữ hoa 
a, HD quan sát và nhận xét.
*Chữ hoa :
b. HD tập viết trên bảng con.
3.HD viết cụm từ ứng dụng 
Viết bảng 
4,Viết vở tập viết 
5,Chấm,chữa bài
C.Củng cố dặn dò
- Gọi 2 Hs lên bảng viết chữ B – Bạn.
-Nhận xét, cho điểm.
- Nêu mđ, yc tiết học 
- Đính chữ mẫu C 
-Yêu cầu Hs quan sát và nhận xét 
+Cấu tạo chữ C cỡ vừa.
- Nêu cách viết :
+ Đặt bút trên đường kẻ 6 viết nét cong dới rồi chuyển hướng viết tiếp nét cong trái, tạo thành vòng xoắn to ở đầu chữ, phần cuối nét cong trái lượn vào bên trong. Dừng bút trên đường kẻ 2.
- Gv viết mẫu chữ C và nói lại cách viết.
- GV NX sửa sai 
- Treo bảng phụ 
 (?) Con hiểu cụm từ Chia ngọt sẻ bùi ntn?
(?) Nêu nhận xét về :
- Độ cao 
- Cách đặt dấu thanh 
- Khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng 
- Viết mẫu chữ Chia .
- Yc Hs viết 2 lượt chữ Chia.
- Quan sát ,uốn nắn .
- Nêu yêu cầu viết:
+ 1 dòng C cỡ vừa.
+ 1 dòng C cỡ nhỏ.
+ 1 dòng Chia cỡ vừa.
+ 2 dòng ứng dụng cỡ nhỏ.
Quan sát uốn nắn .
- Chấm khoảng 5 bài và nxét, sửa lỗi sai của Hs.
- Cho HS xem bài viết đẹp .
- Nhận xét tiết học .
- Dặn BS : D
- Cả lớp viết nháp, nhận xét bài trên bảng. 
- Học sinh quan sát và nhận xét.
- Cao 5 li, rộng 4 li gồm 1 nét .
-HS theo dõi
- HS quan sát đồ chữ trên không 
- Hs viết bảng.
- 1 Hs đọc cụm từ ứng dụng 
-Thương yêu đùm bọc lấy nhau.
- C, h, g b cao 2,5 ly, chữ t cao 1,5 li còn lại các chữ khác cao 1 ly.
- Dấu nặng dưới o, dấu hỏi trên e, huyền trên u.
- Khoảng cách là một con chữ O.
- Quan sát theo dõi .
- Hs viết bảng 
- Luyện viết vở.
- Luyện sửa trên bảng con
Tiết 3 Tập đọc 
 BÍM TÓC ĐUÔI SAM .
 I. Mục tiêu:
1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng :
- Đọc đúng các từ ngữ : loạng choạng , ngã phịch , đầm đìa , ngượng nghịu
- Biết nghỉ ngợi sau các dấu phẩy , chấm , hai chấm , chấm cảm , chấm hỏi
- Biết phân biệt giọng người kể chuyện với giọng nhân vật
2. Rèn kỹ năng đọc hiểu :
- Hiểu nghĩa các TN : bím tóc đuôi sam , loạng choạng , ngượng nghịu , phê 
bình .
- Hiểu ND câu chuyện : không nên nghịch ác với bạn bè , rút ra được bài học 
cần
 đối xử tốt với các bạn gái 
II .Đồ dùng dạy học:
Tranh minh hoạ bài TĐ SGK
Bảng phụ viết câu văn cần HD đọc
III .Hoạt động dạy học chủ yếu:
Thời gian 
Nội dung 
Hoạt động của giáo viên 
Hoạt động của học sinh 
5’
35’
15’
20’
5’
A. KTBC
Gọi bạn
B. Bài mới
Tiết 1
1. Giới thiệu bài
2. Luyện đọc
a) Đọc mẫu
b) HD HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ
* Đọc từng câu 
* Đọc từng đoạn trước lớp :
+ Đoạn 1 : 
+ Đoạn 2: 
+ Đoạn 3 : 
+ Đoạn 4 : 
* Đọc từng đoạn trong nhóm
* Thi đọc giữa các nhóm .
*Đọc đồng thanh
 Tiết 2
3. HD tìm hiểu bài
4. Luyện đọc lại
5. CC – Dặn dò
- Gọi 2 HS đọc thuộc lòng bài thơ + TLCH 3,4 SGK.
- GV NX cho điểm
- GVtreo tranh giới thiệu bài 
- GV đọc mẫu như HD SGK
- GV sửa lỗi phát âm cho HS ( Chú ý từ : Loạng choạng , ngã phịch , đầm đìa , ngượng nghịu .)
- Bài được chia làm mấy đoạn?
- Sửa lỗi ngắt giọng , giọng đọc cho HS .
- Giảng từ : tết ( SGK )
- Sửa lỗi ngắt giọng , giọng đọc cho HS ( Chú ý câu : 
+“Khi Hà .đẹp quá”
+“Vì vậy ..xuống đất”
+“Rồi vừa khóc .mách thầy”
- Giảng từ : loạng choạng (SGK )
- Sửa lỗi ngắt giọng , giọng đọc cho HS ( Chú ý câu : Đừng khóc  đẹp lắm Và cao giọng ở câu hỏi )
- Đầm đìa nước mắt : Khóc nhiều , nước mắt ướt đẫm mặt
- Sửa lỗi ngắt giọng , giọng đọc cho HS .
- Giảng từ : ngượng nghịu , phê bình
- Giảng thêm: đối xử tốt : nói và làm điều tốt với người khác .
* GV NX tiết 1
- GV cho lớp đọc ĐT đoạn 1 , 2
+ Các bạn gái khen Hà thế nào ?
+ Vì sao Hà khóc ?
+ Em nghĩ ntn về trò đùa nghịch của Tuấn ?
+ Thầy giáo làm cho Hà vui lên bằng cách nào ?
+ Vì sao lời khen của thầy làm Hà nín khóc và cười ngay ?
+ Nghe lời thầy , Tuấn đã làm gì?
* Chốt ND như mục I
- HD giọng đọc nhấn mạnh ở một số từ ngữ 
- GV NX cho điểm .
- GVHD HS phân vai : người dẫn chuyện , bạn gái , Tuấn , thầy giáo , Hà .
- GV NX cho điểm .
+ Qua câu chuyện , em thấy bạn Tuấn có điểm nào đáng khen ?
+ GV NX giờ học 
+ HD bài sau : Trên chiếc bè
- HS đọc thuộc lòng và TLCH 
- HS ghi bài vào vở 
- HS cả lớp đọc thầm theo
- HS tiếp nối nhau đọc từng câu trong bài
- 2 HSTL
- HS đọc nối tiếp đoạn 1
- HS đọc nối tiếp đoạn 2
- HS đọc nối tiếp đoạn 3
- HS đọc nối tiếp đoạn 4
- HS luyện đọc nhóm 4
- 2 nhóm HS thi đọc
- HS bình chọn nhóm đọc hay nhất .
- 1,2 HS đọc bài .
- Lớp đọc đồng thanh
- HS đọc thầm đoạn 1, 2
- ái chà chà ! Bím tóc đẹp quá !
- Tuấn kéo mạnh bím tóc của Hà làm cho Hà bị ngã , sau đó , Tuấn vẫn đùa dại , nắm bím tóc của Hà mà kéo
- HS phát biểu ý kiến không tán thành
- Hs đọc thầm đoạn 3, 4
- Thầy khen 2 bóm tóc của Hà rất đẹp
- Vì nghe thầy khen Hà thấy vui mừng và tự hào về mái tóc đẹp , trở nên tự tin , không buồn vì sự trêu trọc của Tuấn nữa.
- Đến trước mặt Hà để xin lỗi bạn
- HS đọc bài trong nhóm 
- Vài HS đọc bài .
- Thi đọc phân vai .
- NX bình chọn.
+ Đánh chê vì đùa nghịch quá trớn , làm bạn gái phát khóc 
+ Đáng khen vì khi bị thầy giáo phê bình đã nhận ra lỗi lầm của mình và chân thành xin lỗi bạn.
Tiết 2 Tập đọc 
 TRÊN CHIẾC BÈ 
I. Mục tiêu:
 - Đọc trôi chảy toàn bài. Ngắt nghỉ đúng dấu câu.
 - Đọc đúng các từ khó . Hiểu nghĩa các từ mới: ngao du thiên hạ, bèo sen, 
bái phục, lăng xăng, váng
Nắm được : Bài tả chuyến du lịch thú vị trên sông của đôi bạn Dế Mèn 
và Dế Trũi.
II.Đồ dùng dạy học:
Tranh minh hoạ bài dạy, bảng phụ ghi câu HD đọc .
III.Hoạt động dạy học chủ yếu:
Thời gian 
Nội dung 
Hoạt động của giáo viên 
Hoạt động của học sinh 
5’
30’
5’
A. KT BC
Bím tóc đuôi sam
B. Bài mới
1. Giới thiệu
2. Luyện đọc
* Đọc mẫu
* Luyện đọc kết hợp g

File đính kèm:

  • docgiao_an_lop_2_20150727_123214.doc