Giáo án Đạo đức Lớp 4 - Tiết 9+10, Bài 5: Tiết kiệm thời giờ - Năm học 2015-2016

- GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm thảo luận về một tình huống.

* Nhóm 1: Điều gì sẽ xảy ra nếu HS đến phòng thi bị muộn.

* Nhóm 2: Nếu hành khách đến muộn giờ tàu, máy bay thì điều gì sẽ xảy ra:

* Nhóm 3: Điều gì sẽ xảy ra nếu người bệnh được đưa đến bệnh viện cấp cứu chậm?

- Gv kết luận:

Thảo luận nhóm:

( Bài tập 3 – SGK /16)

- GV lần lượt nêu từng ý kiến trong bài tập 3.

Em hãy cùng các bạn trong nhóm trao đổi và bày tỏ thái độ về các ý kiến sau ( Tán thành, phân vân hoặc không tán thành):

a. Thời giờ là quý nhất.

b. Thời giờ là thứ ai cũng có, chẳng mất tiền mua nên không cần tiết kiệm.

c. Tiết kiệm thời giờ là học suột ngày, không làm việc gì khác.

d. Tiết kiệm thời giờ là tranh thủ làm nhiều trong cùng một lúc.

- GV kết luận:

+ Ý kiến a là đúng.

+ Các ý kiến b, c, d là sai.

- GV yêu cầu 2 HS đọc phần ghi nhớ.

- Tự liên hệ việc sử dụng thời giờ của bản thân.

Chuẩn bị bài Tiết kiệm thời giờ ( Tiết 2)

 

docx4 trang | Chia sẻ: xuannguyen98 | Ngày: 08/01/2021 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đạo đức Lớp 4 - Tiết 9+10, Bài 5: Tiết kiệm thời giờ - Năm học 2015-2016, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 9
Thứ sáu ngày 6 tháng 11 năm2015
Tiêt 1: 4D
Tiết 2: 4C
Tiết 3: 4B ĐẠO ĐỨC
Tiết 4: 4A TIẾT 9: TIẾT KIỆM THỜI GIỜ ( Tiết 1)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Nêu được ví dụ về tiết kiệm thời giờ.
2. Kỹ năng: Biết được lợi ích của tiết kiệm thời giờ.
3. Thái độ: Bước đầu biết sử dụng thời gian học tập, sinh hoạt.hàng ngày một cách hợp lí. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
SGK Đạo đức lớp 4, thẻ, phấn màu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Tg
Nội dung
Hoạt động dạy
Hoạt động học
3’
2’
10’
11’
13’
1’
A. Kiểm tra bài cũ:
B.Bài mới:
1.Giới thiệu bài
2.Nội dung:
Hoạt động 1:
Kể chuyện 
SGK/14-15
Hoạt động 2:
Thảo luận theo nhóm.( Bài tập 2 SGK/16)
Hoạt động 3:
Bày tỏ thái độ 
( Bài tâp 3 SGK/)
C. Củng cố- Dặn dò
- GV nêu yêu cầu kiểm tra:
+ Nêu phần ghi nhớ của bài “ Tiết kiệm tiền của”. Em đã thực hiện tiết kiệm của chưa?
- Ghi đầu bài
Tiết kiệm thời giờ.
- GV kể chuyện kết hợp với việc đóng vai minh họa của một số HS.
- GV cho HS thảo luận theo 3 câu hỏi trong SGK/15.
- GV kết luận:
Mỗi phút đều đáng quý. Chúng ta phải tiết kiệm thời giờ.
Thảo luận nhóm ( Bài tập 1- SGK/15)
- GV chia 3 nhóm và giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm thảo luận:
Nhóm 1 câu a, b.
Nhóm 2 câu c, d.
Nhóm 3 câu đ, e.
- GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm thảo luận về một tình huống.
* Nhóm 1: Điều gì sẽ xảy ra nếu HS đến phòng thi bị muộn.
* Nhóm 2: Nếu hành khách đến muộn giờ tàu, máy bay thì điều gì sẽ xảy ra:
* Nhóm 3: Điều gì sẽ xảy ra nếu người bệnh được đưa đến bệnh viện cấp cứu chậm?
- Gv kết luận:
Thảo luận nhóm:
( Bài tập 3 – SGK /16)
- GV lần lượt nêu từng ý kiến trong bài tập 3.
Em hãy cùng các bạn trong nhóm trao đổi và bày tỏ thái độ về các ý kiến sau ( Tán thành, phân vân hoặc không tán thành):
a. Thời giờ là quý nhất.
b. Thời giờ là thứ ai cũng có, chẳng mất tiền mua nên không cần tiết kiệm.
c. Tiết kiệm thời giờ là học suột ngày, không làm việc gì khác.
d. Tiết kiệm thời giờ là tranh thủ làm nhiều trong cùng một lúc.
- GV kết luận: 
+ Ý kiến a là đúng.
+ Các ý kiến b, c, d là sai.
- GV yêu cầu 2 HS đọc phần ghi nhớ.
- Tự liên hệ việc sử dụng thời giờ của bản thân.
Chuẩn bị bài Tiết kiệm thời giờ ( Tiết 2)
- Hs trả lời câu hỏi.
- HS khác nhận xét.
- HS nghe.
- HS lắng nghe và xem đóng vai.
- HS thảo luận.
- Đại diện lớp trả lời.
Các nhóm thảo luận để trả lời tán thành hay không tán thành theo từng nội dung tình huống.
- Cả lớp trao đổi, thảo luận và giải thích.
- HS bày tỏ thái độ đánh giá theo các phiếu màu theo quy ước như ở hoạt động 3 tiết 1 bài 3.
- HS trả lời.
- HS lắng nghe.
Rút kinh nghiệm tiết dạy
.TUẦN 10
Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm2015
Tiêt 1: 4D
Tiết 2: 4C
Tiết 3: 4B ĐẠO ĐỨC
Tiết 4: 4A TIẾT 10: TIẾT KIỆM THỜI GIỜ ( Tiết 2)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Nêu được ví dụ về tiết kiệm thời giờ.
2. Kỹ năng: Biết được lợi ích của tiết kiệm thời giờ.
3. Thái độ: Bước đầu biết sử dụng thời gian học tập, sinh hoạt hàng ngày một cách hợp lí. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Phấn màu.
Một số dụng cụ đóng vai.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Tg
Nội dung
Hoạt động dạy
Hoạt động học
3’
2’
7’
9’
9’
9’
1’
A. Kiểm tra bài cũ:
B.Bài mới:
1.Giới thiệu bài
2.Nội dung:
Hoạt động:
HS làm BT cá nhân 
(BT1-SGK)
Hoạt động 2:
Thảo luận theo nhóm.( Bài tập 4 SGK)
Hoạt động 3:
Hoạt động 4:
Hoạt động nối tiếp
C. Củng cố- Dặn dò
- Vì sao phải tiết kiệm thời giờ?
- Như thế nào là tiết kiệm thời giờ?
- Con đã thực hiện tiết kiệm thời giò chưa? Kể ví dụ.
- Đọc các câu ca dao, tục ngữ...có nội dung khuyên tiết kiêm thời giờ
- Tiết kiệm thời giờ.
Các việc làm a, b, c: là tiết kiệm thời giờ.
Các việc làm b, đ, e: là không phải tiết kiệm thời giờ.
HS thảo luận xem bản thân đã sử dụng tiết kiệm thời giờ chưa.
- Trình bày, giói thiệu các tranh vẽ, các tài liêu đã sưu tầm.
* Liên hệ thực tế: 
- Bản thân mình đã tiết kiệm thời gian chưa?
- Thực hiện tiết kiệm thời giờ trong sinh hoạt hàng ngày.
- GV nhận xét và khen ngợi những HS đã biết sử dụng thời giờ tiết kiệm và nhắc nhở HS còn lãng phí thời giờ
-Gv nhận xét tiết học
* Phương pháp: kiểm tra đánh giá.
3 HS lên bảng trả lời câu hỏi.
- HS khác nhận xét.
- GV nhận xét, khen ngợi.
* Phương pháp: Luyện thực hành.
- HS làm bài tập cá nhân.
- HS trình bày, trao đổi trước lớp. 
- Gv kết luận
* Phương pháp: Thảo luận nhóm
- Từng cặp HS trao đổi với nhau về việc bản thân đã sử dụng tiết kiệm thời giờ chưa.
- GV mời HS trình bày trước lớp.
- HS trao đổi, nhận xét.
- GV khen ngợi những HS đã biết tiết kiệm thời giờ và nhắc nhở HS còn lãng phí thời giờ.
- Làm việc chung cả lớp.
HS trình bày, giới thiệu các tranh vẽ, các tài liêu đã sưu tầm về chủ đề tiết kiệm thời giờ.
- HS cả lớp thảo luận trao đổi ý nghĩa của các tranh vẽ, ca dao, tục ngữ, truyện, tấm gương...vừa trình bày.
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.
Rút kinh nghiệm tiết dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docxBai_5_Tiet_kiem_thoi_gio.docx