Giáo án Đạo đức - Dành cho địa phương (tiếp)

GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

- GV giíi thiÖu bµi.

 - GV chia HS làm 3 nhóm và phổ biến cách chơi. HS có nhiệm vụ quan sát biển báo giao thông (khi GV giơ lên) và nói ý nghĩa của biển báo. Mỗi nhận xét đúng sẽ được 1 b«ng hoa. Nếu 3 nhóm cùng giơ tay thì viết vào giấy. Nhóm nào nhiều b«ng hoa nhất là nhóm đó thắng.

 

doc2 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Ngày: 21/04/2017 | Lượt xem: 463 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đạo đức - Dành cho địa phương (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TiÕt 5: §¹o ®øc
Dµnh cho ®Þa ph­¬ng ( TiÕp )
 I. Môc tiªu:
1. Kiến thức:
 HS hiểu: Cần phải tôn trọng Luật giao thông. Đó là cách bảo vệ cuộc sống của mình và mọi người.
 2. Kĩ năng:
 HS có thái độ tôn trọng Luật giao thông, đồng tình với những hành vi thực hiện đúng luật giao thông.
 3. Thái độ:
 Giáo dục ý thức tham gia giao thông.
II. §å dïng d¹y häc:
 - SGK Đạo đức 4. Một số biển báo giao thông.
 - ThÎ xanh, ®á.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Tg
N ội dung
Hoạt động của thÇy
Hoạt động của trß
3’
32’
5’
A.Kiểm tra:
B. Bài mới:
1.Giới thiệu bài: 
2.Giảng bài:
*H§ 1:
Trò chơi tìm hiểu về biển báo giao thông.
*H§ 2:
Thảo luận nhóm (Bài tập 3SGK/42)GV
*H§ 3:
Trình bày kết quả điều tra thực tiễn (Bài tập 4- SGK/42)
C.Củng cố
Dặn dò
- GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
- GV giíi thiÖu bµi.
 - GV chia HS làm 3 nhóm và phổ biến cách chơi. HS có nhiệm vụ quan sát biển báo giao thông (khi GV giơ lên) và nói ý nghĩa của biển báo. Mỗi nhận xét đúng sẽ được 1 b«ng hoa. Nếu 3 nhóm cùng giơ tay thì viết vào giấy. Nhóm nào nhiều b«ng hoa nhất là nhóm đó thắng.
 - GV hoặc 1 HS điều khiển cuộc chơi.
 - GV cùng HS đánh giá kết quả.
- Chia HS làm 6 nhóm và giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm nhận một tình huống
 Em sẽ làm gì khi:
a/. Bạn em nói: “Luật giao thông chỉ cần ở thành phố, thị xã”.
b/. Bạn ngồi cạnh em trong ôtô thò đầu ra ngoài xe.
c/. Bạn rủ em ném đất đá lên tàu hỏa.
d/. Bạn em đi xe đạp va vào một người đi đường.
đ/. Các bạn em xúm lại xem một vụ tai nạn giao thông.
e/. Một nhóm bạn em khoác tay nhau đi bộ giữa lòng đường.
 - GV kết luận: Mọi người cần có ý thức tôn trọng luật giao thông ở mọi lúc, mọi nơi.
 - GV mời đại diện từng nhóm trình bày kết quả điều tra.
 - GV nhận xét kết quả làm việc nhóm của HS.
- Tổng kết giờ học.
 - Chấp hành tốt Luật giao thông và nhắc nhở mọi người cùng thực hiện.
- HS trả lời.
- HS nghe.
- HS tham gia trò chơi.
- HS thảo luận, tìm cách giải quyết.
- Từng nhóm báo cáo kết quả (có thể bằng đóng vai) 
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung ý kiến.
a, Không tán thành.
b, Khuyên bạn không nên thò đầu ra ngoài.
c, Can ngăn bạn không nên ném đá lên tàu hỏa.
d, Đề nghị bạn dừng lại và nhận lỗi.
e, Khuyên bạn không đi dưới lòng đường.
- Các nhóm trình bày.
- HS nghe.
- HS nghe.

File đính kèm:

  • docBai_15_Danh_cho_dia_phuong.doc