Giáo án Đại số khối 9 - Tiết 15: Ôn tập chương I

Bài 2:

Cho t/g ABC vuông ở A, AB=9cm; AC=12cm.

a.Tính BC, .

b. Phân giác của góc A cắt BC ở D .

 Tính BD,CD

c.Qua D kẻ DE AB,DF A.Tứ giácAEDF là hình gì ? Tính chu vi và diện tích tứ giác đó.

Gv : yêu cầu 1 hs lên bảng làm câu a, hs dưới lớp làm vào vở sau ít phút gọi 3 hs đưa vở lên chấm câu a.

Hs dưới lớp nhạn xét bài làm của bạn.

 GV : Với AD là đường phân giác , khi đó để tính BD,CD ta làm ntn ?

Hs lên bảng trình bày(GV hướng dẫn nếu cần)

Gv : chốt và nhắc nhở lại tính chất đường phân giác trong tam giác.

Câu c yêu cầu hs về nhà thực hiện.

GV. Chốt và cũng cố lại bài học.

 

docx3 trang | Chia sẻ: tuongvi | Ngày: 22/06/2015 | Lượt xem: 683 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại số khối 9 - Tiết 15: Ôn tập chương I, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngày soạn:17/10/2014
 Ngày dạy :18/10/2014
Tiết 15 Ôn tập chương I (TT)
I.Mục tiêu:
1. Kiến thức:Hs được cũng có toàn diện kiến thức hình học chương 1.
2.Kỹ năng: Hs vận dụng tốt kiến thức vào giải các bài tập tổng hợp.
3. Thái độ: hs nghiêm túc ,tích cực và cẩn thận trong học tập.
II.Chuẩn bị:
Gv: Thước, MTBT
HS: thước,MTBT	
III.Tiến trình dạy học:
1.Ổn định tổ chức lớp.
2.Kiểm tra bài cũ( Kết hợp hỏi trong bài)
3. Bài mới:
 Hoạt động của GV-Hs
 Ghi bảng
Bài 1: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH.Biết AB=7,5 cm;
 AH =6cm.
Tính AC,AB,
Tính cosB,cosC
Chứng minh 1+cotan2B=
Gv: yêu cầu hs vẽ hình và làm câu a.
Gv: Vậy nếu yêu cầu tính BH, CH?
GV:Để tính Tính cosB,cosC?
Từ các tỷ số lương giác trên ta có thể suy ra những tỷ số lượng giác nào khác?
Muốn tính góc B , góc C ta làm như thế nào?
HS: Dùng MTBT để suy ra số đo góc B,C.
 Hãy chứng minh 1+cotan2B=?
Bài 2:
Cho t/g ABC vuông ở A, AB=9cm; AC=12cm.
a.Tính BC,.
b. Phân giác của góc A cắt BC ở D .
 Tính BD,CD
c.Qua D kẻ DEAB,DFA.Tứ giácAEDF là hình gì ? Tính chu vi và diện tích tứ giác đó.
Gv : yêu cầu 1 hs lên bảng làm câu a, hs dưới lớp làm vào vở sau ít phút gọi 3 hs đưa vở lên chấm câu a. 
Hs dưới lớp nhạn xét bài làm của bạn. 
 GV : Với AD là đường phân giác , khi đó để tính BD,CD ta làm ntn ?
Hs lên bảng trình bày(GV hướng dẫn nếu cần)
Gv : chốt và nhắc nhở lại tính chất đường phân giác trong tam giác.
Câu c yêu cầu hs về nhà thực hiện.
GV. Chốt và cũng cố lại bài học.
A
Bài 1:
7,5
6
C
B
H
Giải:
a.Tam giác ABH vuông ở H,theo định lý Pita go ta có:
BH2=AB2-AH2=7,52-62=20,25
=>BH=(cm)
Tam giác ABC vuông ở A, có AH BC,
Theo hệ thức lượng trong tam giác vuông, ta có:
AB2=BH.BC=>cm
Lại áp dụng định lý pitago vào t/g vuông ABC
 ta có:
Vậy: AC=10cm;BC=12,5 cm.
b. Trong t/g vuông ABC ,ta có:
c.Ta có :
Vậy : 1+cotan2B=.
B 
D
 Bài 2 : 
E
9 99
C
A A
12
F
a.
Tam giác ABC vuông tại A . suy ra:
b.AD là đường phân giác của góc A , ta có:
 suy ra :
Do đó:
 4.Cũng cố và hướng dẫn về nhà:
-Học thuộc và nắm vũng toàn bộ KTCb chương I .
-Xem và giải lại và hoàn thiện các bt đã làm ở lớp.
BTVN:Cho tam giac ABC vuông ở A , đường cao AH . Gọi D và E lần lượt là hình chiếu của điểm H trên AB và AC. Biết BH=4cm, HC=9cm,
a.Tính độ dài đoạn DE;
b,Chứng minh AD.AB=AE.AC.
c.Các đường thẳng vuông góc với DE tại D và E lần lượt cắt BC tại M và N . Chứng minh M là trung điểm của BH; N là trung điểm của CH.
d.Tính diện tích tứ giác DENM.
IV. Nhận xét và rút kinh nghiệm:

File đính kèm:

  • docxTIET 15 on tap chuong I Hinh hoc 9.docx