Giáo án Công nghệ 9 - Trường THCS Đông

I.Mục tiêu

 - Hoàn thành lắp đặt mạch điện đèn ống HQ

 - Làm việc nghiêm túc, đúng quy trình KT, đảm bảo AT

II. Chuẩn bị

 - GV: ( như tiết 2)

III. Tiến trình dạy- học

 1. Ổn định lớp (1p)

 2. Kiểm tra bài cũ (4p)

 ? Vẽ SĐLĐ mạch điện đèn ống HQ ( viết bảng)

 ? Lập bảng quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống HQ (viết bảng)

 

doc70 trang | Chia sẻ: halinh | Ngày: 30/12/2014 | Lượt xem: 1058 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ 9 - Trường THCS Đông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
o từng nhóm, nhóm trưởng
- Nhắc nhở an toàn lao động.
Hoạt động 2: Lập bảng quy trình lắp đặt mạch điện BĐ
- Yc hoạt động nhóm (10p) vào phiếu HT
- GV kẻ mẫu lên bảng
- GV đưa ra kết quả, yc các nhóm đánh giá, cho điểm chéo nhau
- GV thu phiếu, nhận xét, KL:
 Nối dây
 các TBĐ
Kiểm tra
 vận hành
 Lắp TBĐ
 vào BĐ điện
Khoan lỗ BĐ
Vạch dấu
- HS nghe
- Hs: Hoạt động nhóm lập bảng quy trình lắp đặt mạch điện BĐ
- Hs làm theo mẫu
- Hs đánh giá chéo nhau
Các bước
ND công việc
Dụng cụ
YCKT
Vạch dấu
- Bối trí TBĐ trên bảng
 điện.
- Vạch dấu các lỗ khoan.
Thước kẻ, chì ...
- Bố trí TBĐ hợp lí.
- Vạch dấu chính xác.
Khoan lỗ
 BĐ
- Chọn mũi khoan cho lỗ
 luồn dây ỉ5, cho lỗ bắt
 vít ỉ2
- Khoan.
- Khoan, 
- mũi khoan
- Khoan chính xác,
 thẳng
Nối dây các TBĐ
- Nối dây các TBĐ trên
 BĐ
- Nối dây ra đèn.
 Kìm các loại, tuavit
- Nối dây đúng SĐNL.
- Nối đúng YCKT
Lắp TBĐ vào BĐ
- Cố định cầu CC, các
 thiết bị khác bằng vít.
Tua vít
- Lắp thiết bị đúng vị
 trí, chắc chắn, đẹp
Kiểm tra
- Lắp TB và đấu dây đúng SĐNL.
- Nối nguồn,vận hành thử
Bút thử điện
- Mạch điện đúng sơ đồ.
- Mạch điện làm việc tốt, đúng YCKT
Hoạt động 3: Thực hiện lắp đặt mạch điện BĐ.
- YC làm việc theo nhóm
- Nhóm trưởng nhận thiết bị
- GV lưu ý về an toàn lao động.
+ B3: các đầu nối ko được thừa ra dễ gây nguy hiểm
- Làm 1 vòng nút bên trong đui đèn để tránh sự cố
+ B4: Các TB sau khi nối dây phải được vít chặt vào vị trí đánh dấu
+ CC lắp ở dây pha, trước các thiết bị ≠ và phụ tải
+ TB bố trí gọn, thuận tiện, dễ sd
- GV theo dõi, giám sát, giúp đỡ HS yếu.
- Hết giờ chưa làm xong, GV nhắc nhở tiết sau làm tiếp
- HS tiến hành lắp mạch điện theo nhóm
- Nhận thiết bị
- Hs lưu ý: ATLĐ, B3, B4
- Hết giờ Hs để bài tiết sau làm tiếp
 4. Tổng kết bài học
 - Yc dọn vệ sinh nơi thực hành
 - Nhận xét giờ TH về kết quả, quy trình TH, thái độ học tập
 - Rút kinh nghiệm cho tiết TH sau
 5. Dăn dò - Chuẩn bị cho tiết thực hành sau
 Tuần 13 - Tiết 13 SN:..............................
 Bài 6 : Thực hành: lắp mạch điện bảng điện
 ( tiết 3)
I.Mục tiêu
 - Hoàn thành lắp đặt mạch điện BĐ
 - Làm việc nghiêm túc, đúng quy trình KT, đảm bảo AT
II. Chuẩn bị
 - GV: +1 bảng điện ( 250x200x20) lắp sẵn mạch điện BĐ gồm 2CC,
 1 ổ cắm,1 CT điều khiển 1 bóng đèn
 - Dụng cụ, vật liệu, thiết bị cho mỗi nhóm (phần lập bảng dự trù)
 - Bảng quy trình lắp đặt mạch điện BĐ
III. Tiến trình dạy học
 1. ổn định lớp (1p)
 2. kiểm tra bài cũ (4p) 
 ? Vẽ SĐLĐ mạch điện BĐ ( viết bảng)
 ? Lập bảng quy trình lắp đặt mạch điện BĐ (viết bảng)
Bài mới
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
 Hoạt động 1 (5p)
- GV nêu mục tiêu tiết 3
- Nhắc nhở ATLĐ
- Đưa ra tiêu chí đánh giá kết quảTH:
+ Kết quả TH.
+ Qui trình TH.
+ý thức thực hiện
- YC nhận thết bị làm tiếp
 Hoạt động 2: Tiếp tục lắp đặt mạch điện BĐ. (30 phút)
- GV giữ nguyên phần kiểm tra bài cũ để HS qs 
- GV kiểm tra, giám sát các nhóm . 
- Lưu ý an toàn lao động.
- Hết thời gian, GV yc các nhóm đánh giá sp chéo nhau theo tiêu chí đề ra
- GV yc các nhóm báo cáo kết quả đánh giá 
- GV thu sp đánh giá từng nhóm, rút kinh nghiệm bài thực hành sau
- GV kiểm tra lại mạch điện, lấy 1 nhóm đóng nguồn cho vận hành thử
- HS nghe giảng
- HS nhận thiết bị làm thực hành tiếp
- HS tiếp tục lắp đặt mạch điện theo quy trình
- Các nhóm đánh giá sp chéo nhau theo tiêu chí
- Các nhóm báo cáo KQ đánh giá nhóm ≠ của mình
- Hs nghe
- HS qs
 4. Tổng kết bài học
 - Yc dọn vệ sinh nơi thực hành
 - Nhận xét giờ TH về:
 * Tiêu chuẩn đánh giá KQ thực hành: (7 điểm)
 + Bố trí thiết bị đẹp, sử dụng thuận tiện. (1,5 đ)
 + BĐ chắc chắn, đẹp, mối nối chắc, gọn, đẹp. (1,5 đ)
 + BĐ làm việc tốt (4 đ)
 * Làm đúng quy trình 1 đ
 * thực hiện tốt nội quy, VSMT 1đ
 * Đúng thời gian 1đ
 - Rút kinh nghiệm cho tiết TH sau
 5. Dăn dò
 - Chuẩn bị trước bài 7- SGK
 Tuần 14 - Tiết 14 SN:..............................
 Bài 7 : Thực hành: lắp mạch điện đèn ống
 huỳnh quang ( tiết 1)
I.Mục tiêu
 - Hiểu được NLLV của mạch điện đèn ống huỳnh quang.
- Vẽ được SĐLĐ mạch điện đèn ống huỳnh quang.
- Lập được bảng dự trù dụng cụ, vật liệu, thiết bị.
- Rèn luyện kĩ năng vẽ SĐLĐ mạch điện
- Có ý thức làm việc theo quy trình, cẩn thận KH, nghiêm túc và có hiệu quả.
II. Chuẩn bị
 - GV: +1 bảng điện ( 80x 60) lắp sẵn mạch điện đèn ống huỳnh quang
 + Bảng phụ, phiếu HT
III. Tiến trình dạy học
 1. ổn định lớp (1p)
 2. kiểm tra bài cũ 
 3. Bài mới
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1 (5p)
- GV nêu mục tiêu bài thực hành: sau 3 tiết học mỗi nhóm phải lắp được 1 mạch điện đèn ống HQ (GV đưa bảng điện 80x60 cho qs )
- GV nêu mục tiêu của tiết 1
- GV nêu nội quy TH.
- GV chia nhóm, giao nhiệm vu cho từng nhóm, nhóm trưởng
- Nhắc nhở an toàn lao động.
Hoạt động 2: Vẽ SĐLĐ (15p)
 a.Tìm hiểu SĐNL mạch điện đèn ống HQ( h7-1)
? Mạch điện gồm mấy phần tử
? Chức năng của từng phần tử trong mạch điện.
? Các phần tử được nối với nhau ntn
? Dùng mũi tên để chỉ chiều dòng điện đi trong mạch điện
- GV KL:
 b. Vẽ SĐLĐ mạch điện
? Để vẽ SĐLĐ mạch điện phải dựa vào đâu
? Vẽ SĐLĐ thực hiện qua mấy bước
- YC HĐ nhóm hoàn thiện SĐLĐ SGK/ trang35 = bảng phụ (5p)
- Hết thời gian, GV đưa ra đáp án, yc các nhóm nhận xét chéo nhau
- GV bổ sung, kl
O
A
Hoạt động 3: Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu, thiết bị. (15 phút)
- GV đưa ra mẫu bảng dự trù, yc làm theo nhóm vào phiếu HT
- Yc đại diện báo cáo kết quả
- GV nhận xét, KL
- HS qs + nghe
- Hs nghe
- Gồm: CC, CT, bóng đèn, CL, stắcte
+CL: tạo ra sự tăng thế ban đầu để..
+Tắcte: tự động nối mạch khi U cao
- Hs trả lời
- HS : A→ CC→ CT→ CL→ điện cực 1→ stắcte→ điện cực 2→ O
- HS trả lời
- 4 bước.........
- Hs hoạt động nhóm vẽ SĐLĐ
- Các nhóm nhận xét chéo nhau
- HS hoạt động nhóm lập bảng dự trù vào phiếu HT
- Đại diện nhóm báo KQ
STT
Tên dụng cụ, vật liệu, thiết bị
Số lượng
YCKT
 Kìm điện, kìm mỏ tròn.
2
Còn sd được
 Kìm tuốt dây (dao nhỏ)
1
 ”
 Tua vít (2 loại).
2
 ”
 Bút thử điện.
1
 ”
 Khoan tay + mũi khoan
1
 ”
 Thước kẻ, chì.
1
 ”
 Kéo
1
 ”
Bảng điện 200 x 250 x 20 (mm)
1
 ”
 Dây dẫn 2Cx 0,5
5 m
Đảm bảo CĐ tốt
 Cầu chì
2
 ”
 Công tắc
1
 ”
 Giấy ráp
1 tờ
 ”
 Băng cách điện
1 cuộn
 ”
Bộ đèn huỳnh quang( máng,CL, tắcte, BĐ)
1 bộ
 ”
 4. Tổng kết bài học
 - GV đặt CH để củng cố bài
 - Nhận xét giờ TH về kết quả, quy trình TH, thái độ học tập
 5. Dăn dò
 - Về nhà : Lập bảng quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống HQ.
 - Chuẩn bị cho tiết thực hành sau: + 5 m dây dẫn điện / nhóm
 + Tuavít, kìm điện
 Tuần 15 - Tiết 15 SN:.............................
 Bài 7 : Thực hành: lắp mạch điện đèn ống
 huỳnh quang ( tiết 2)
I.Mục tiêu
 - Lập được bảng quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống HQ
 - Bước đầu lắp đặt được mạch điện đèn ống HQ 
 - Làm việc KH, nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo AT 
II. Chuẩn bị
 - GV: +1 bảng điện ( 250x 200x 20mm) lắp sẵn mạch điện đèn HQ 
 - Dụng cụ, vật liệu, thiết bị cho mỗi nhóm (phần lập bảng dự trù)
 - Bảng quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống HQ, phiếu HT
III. Tiến trình dạy học
 1. ổn định lớp (1p)
 2. kiểm tra bài cũ
 ? Vẽ SĐLĐ mạch điện đèn ống HQ.
 ? Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu, thiết bị của mạch điện này.
 3. Giới thiệu bài mới
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: 
- GV nêu mục tiêu của tiết 2
- GV nêu nội quy TH.
- GV chia nhóm, giao nhiệm vu cho từng nhóm, nhóm trưởng
- Nhắc nhở an toàn lao động.
Hoạt động 2: Lập bảng quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống HQ
- Yc hoạt động nhóm (10p) vào phiếu HT
- GV kẻ mẫu lên bảng
- GV đưa ra kết quả, yc các nhóm đánh giá, cho điểm chéo nhau
- GV thu phiếu, nhận xét, phân tích nội dung, YCKT của từng công đoạn .
- GV chỉ ra những công đoạn và kĩ năng mới
- GV KL : = bảng phụ: quy trình...
- HS nghe
- HS : Hoạt động nhóm lập bảng quy trình lắp đặt mạch điện BĐ
- Hs làm theo mẫu
- Hs đánh giá chéo nhau
- Hs nghe
- Hs qs
 Nối dây
 MĐ
Lắp TBĐ
 vào BĐ
Kiểm tra
 vận hành
 Nối dây
 bộ đèn
Khoan lỗ BĐ
 Vạch
 dấu
Vạch dấu
- Vạch dấu vị trí LĐ các TBĐ
- Vạch dấu các lỗ khoan
Thước kẻ, chì ...
- Bố trí TBĐ hợp lí.
- Vạch dấu chính xác.
Khoan lỗ
 BĐ
- Chọn mũi khoan cho lỗ luồn dây ỉ5, cho lỗ bắt vít ỉ2
- Khoan.
- Khoan, 
 mũi khoan
- Khoan chính xác,
 thẳng
Lắp TBĐ vào BĐ
- Nối dây các TB đóng cắt, bảo vệ trên BĐ
Kìm các loại, tuavit
- Nối dây đúng SĐNL
- Lắp TB đúng vị trí
- Nối đúng YCKT
Nối dây bộ đèn
HQ
- Nối dây dẫn theo SĐLĐ
- Lắp các phần tử của bộ đèn vào máng đèn
 - Kìm,
 tuavít
- Nối dây đúng sơ đồ
- Lắp các phần tử bộ đèn đúng vị trí, chắc đẹp
Nối dây mạch điện
- Đi dây từ bảng điện ra đèn
 - Kìm,
 tuavít
- Nối dây đúng sơ đồ mạch điện
Kiểm tra
- Các thiết bị và đi dây đúng sơ đồ chưa
- Nối nguồn,vận hành thử
Bút thử điện
- Mạch điện đúng sơ đồ, chắc, đẹp
- Mạch điện làm việc tốt, đúng YCKT
Hoạt động 3: Thực hiện lắp đặt mạch điện đèn HQ.
- YC làm việc theo nhóm
- Nhóm trưởng nhận thiết bị
- GV lưu ý về ATLĐ.
- GV theo dõi, giám sát, giúp đỡ HS yếu.
- Hết giờ chưa làm xong, GV nhắc nhở tiết sau làm tiếp
- HS tiến hành lắp mạch điện theo nhóm
- Nhận thiết bị
- Hs lưu ý: ATLĐ
- Hết giờ Hs để bài tiết sau làm tiếp
 4. Tổng kết bài học
 - Yc dọn vệ sinh nơi thực hành
 - Nhận xét giờ TH về kết quả, quy trình TH, thái độ học tập
 - Rút kinh nghiệm cho tiết TH sau
 5. Dăn dò 
 - Chuẩn bị cho tiết thực hành sau
 Tuần 16 - Tiết 16 SN:....................................
 Bài 7 : Thực hành: lắp mạch điện đèn ống
 huỳnh quang (tiết 3)
I.Mục tiêu
 - Hoàn thành lắp đặt mạch điện đèn ống HQ
 - Làm việc nghiêm túc, đúng quy trình KT, đảm bảo AT
II. Chuẩn bị 
 - GV: ( như tiết 2)
III. Tiến trình dạy- học
 1. ổn định lớp (1p)
 2. kiểm tra bài cũ (4p) 
 ? Vẽ SĐLĐ mạch điện đèn ống HQ ( viết bảng)
 ? Lập bảng quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống HQ (viết bảng)
 3. Bài mới
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
 Hoạt động 1 (5p)
- GV nêu mục tiêu tiết 3
- Nhắc nhở ATLĐ
- Đưa ra tiêu chí đánh giá kết quảTH:
+ Kết quả TH.
+ Qui trình TH.
+ý thức thực hiện
Hoạt động 2. Hướng dẫn ban đầu (5p)
- GV lưu ý:
+ CC, CT được mắc ở dây pha
+ Các mối nối phải được bọc cách điện
+ Chú ý đến các hiện tượng hư hỏng của đèn và cách khắc phục ( STKBG có)
+ Về cách kiểm tra đèn HQ: dùng đồng hồ đo (thang Rx10) để kiểm tra dây tóc có bị đứt ko, hoặc dùng bút thử điện
+ Cách kiểm tra tắcte: dùng đèn thử nối tiếp với tắcte (nếu đèn chớp tắt→ tắcte tốt; nếu đèn sáng liên tục → tắc te chập; nếu đèn ko sáng → tắcte bị hỏng)
+ Cách kiểm tra chấn lưu:
- Cách thử đứt dây chấn lưu nhờ đồng hồ đo để thang ôm Rx 10
- Cách thử chạm vỏ chấn lưu nhờ đồng hồ đo để thang ôm Rx 1K
- Có thể kiểm tra đứt dây trong chấn lưu hoặc chạm vỏ = bút thử điện.
Hoạt động 3: Hướng dẫn thường xuyên (25 p)
- YC nhận thết bị làm tiếp
- Tiếp tục lắp đặt mạch điện đèn ống HQ.
- GV giữ nguyên phần kiểm tra bài cũ để HS qs 
- GV đi kiểm tra, HD chi tiết cho từng nhóm và giải đáp các thắc mắc cho HS
- Lưu ý ATLĐ
- Hết thời gian, GV yc các nhóm đánh giá sp chéo nhau theo tiêu chí đề ra
- GV yc các nhóm báo cáo kết quả đánh giá 
- GV thu sản phẩm đánh giá từng nhóm, rút kinh nghiệm bài thực hành sau
- GV kiểm tra lại mạch điện, lấy 1 nhóm đóng nguồn cho vận hành thử
- Hs nghe giảng
- Hs nghe lưu ý
- HS nhận thiết bị làm TH tiếp
- HS tiếp tục lắp đặt mạch điện theo quy trình
- Các nhóm đánh giá sp chéo nhau theo tiêu chí
- Các nhóm báo cáo KQ đánh giá nhóm ≠ của mình
- Hs qs + nghe
- HS qs
 4. Tổng kết bài học
 - Yc dọn vệ sinh nơi thực hành
 - Nhận xét giờ TH về:
 * Tiêu chuẩn đánh giá KQ thực hành: (7 điểm)
 + Bố trí thiết bị đẹp, sử dụng thuận tiện. (1,5 đ)
 + MĐ chắc chắn, đẹp, mối nối chắc, gọn, đẹp. (1,5 đ)
 + MĐ làm việc tốt (4 đ)
 * Làm đúng quy trình 1 đ
 * Thực hiện tốt nội quy, VSMT 1đ
 * Đúng thời gian 1đ
 5. Dăn dò
 - Chuẩn bị ôn tập thi hết học kỳ 1
 Tuần 17 - Tiết 17 SN:....................................
 Ôn tập học kỳ I
I.Mục tiêu
 - Củng cố kiến thức cho HS cả kì học
 - Đánh giá việc tiếp thu kiến thức của HS 
 - Có ý thức HT tốt 
II. Chuẩn bị 
 - GV: 2 đề ôn tập phô tô
III. Tiến trình dạy- học
 1. ổn định lớp (1p)
 2. kiểm tra bài cũ 
 3. Bài mới
Đề số 1:
Câu 1: Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Công tơ điện là thiết bị dùng để đo:
Công suất của các đồ dùng điện
Điện năng tiêu thụ của các đồ dùng điện
Điện áp trên các đồ dùng điện
Điện áp và dòng điện của các đồ dùng điện
Dụng cụ dùng để đo đường kính dây dẫn và chiều sâu lỗ là:
Thước dây C. Thước lá
Thước góc D. Thước cặp
Đồ dùng điện dùng để đo điện trở mạch điện là:
A. Oát kế C. Ôm kế
B. Ampe kế D. Vôn kế
Câu 2: Em hãy điền tiếp các công đoạn còn lại vào (...) để hoàn chỉnh quy trình chung nối dây dẫn điện.
 .....(1)..... → làm sạch lõi → .....(2).......→.....(3)......→ Hàn mối nối→......(4).........
Câu 3. Nối cụm từ ở cột A với cột B để được câu trả lời đúng.
 Thứ tự các bước của quy trình nối dây dẫn điện là:
A
Nối
B
Bước 1
 Bước 2
Bước 3
Bước 4
 1 -
 2 -
 3 -
 4 -
E. Xác định vị trí lắp đặt mạch điện, bóng đèn
F. Bố trí các thiết bị trên BĐ.
G. Vẽ đường dây nguồn
F. Vẽ đường dây dẫn điện theo SĐNL
Câu 4. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện gồm 2CC, 1 ổ cắm, 1CT điều khiển 1 bóng đèn
Câu 5. Nêu cấu tạo của dây dẫn và dây cáp điện ? Chúng khác nhau ở điểm nào?
 Đề số 2:
Câu 1. (giống đề 1)
Câu 2. Điền các kí hiệu của 1 số đồng hồ đo điện vào cột bên.
Tên gọi
Kí hiệu
 Vôn kế
 Ampe kế
 Oát kế
 Công tơ điện
 Ôm kế
 Phương đặt dụng cụ đo nằm ngang 
Câu 3. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang
Câu 4. Điền tiếp vào chỗ trống để hoàn chỉnh quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang
 Vạch dấu → ....(1).... → .......(2).... → Nối dây bộ đèn→ ....(3).... → .....(4)....
Câu 5. Nêu các yêu cầu của mối nối dây dẫn điện? Tại sao lại dùng giấy ráp mà không dùng lưỡi dao nhỏ để làm sach lõi dây dẫn điện ?
 4. Tổng kết bài học
 5. Dăn dò
 Kiểm tra học kì I
 Tuần 20 - Tiết 19 SN:.................................
 Bài 8 : Thực hành: lắp mạch điện 2 công tắc 
 2 cực điều khiển 2 đèn ( tiết 1)
I.Mục tiêu
 - Hiểu được NLLV của mạch điện 2 CT 2 cực điều khiển 2 đèn
- Vẽ được SĐLĐ mạch điện này
- Lập được bảng dự trù dụng cụ, vật liệu, thiết bị.
- Rèn luyện kĩ năng vẽ SĐLĐ mạch điện
- Có ý thức làm việc cẩn thận KH, nghiêm túc, AT
II. Chuẩn bị
 - GV: +1 bảng điện ( 80x 60 cm) lắp sẵn mạch điện 2 CT 2cực điều 
 khiển 2 đèn
 + Bảng phụ, phiếu HT
III. Tiến trình dạy học
 1. ổn định lớp (1p)
 2. kiểm tra bài cũ 
 3. Giới thiệu bài mới
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: 
- GV nêu mục tiêu bài thực hành: sau 3 tiết học mỗi nhóm phải lắp được 1 mạch điện 2 CT 2 cực điều khiển 2 đèn (GV đưa ra BĐ 80x60 cho qs )
- GV nêu mục tiêu của tiết 1
- GV nêu nội quy TH.
- GV chia nhóm, chỉ định nhóm trưởng
- Nhắc nhở ATLĐ
 Hoạt động 2: Xây dựng sơ đồ lắp đặt mạch điện. (20p)
1. Tìm hiểu SĐNL mạch điện
- GV yc thảo luận theo cặp phân tích sơ đồ nguyên lí mạch điện H8-1 
? Hai bóng đèn mắc với nhau ntn
? CC, CT mắc vào dây pha hay dây trung hoà
? Nêu phương án lắp đặt các thiết bị đóng cắt, bảo vệ và phương án đi dây
 ? Nêu NLLV của mạch điện
2. Vẽ SĐLĐ mạch điện
- YC hoạt động nhóm (5p)= bảng phụ
- GV HD vẽ qua 4 bước:
+ Vẽ đường dây nguồn
+ Xác định vị trí để BĐ, bóng đèn
+ Xác định vị trí các thiết bị điện trên BĐ
+Vẽ đường dây dẫn điện theo SĐNL
- GV đưa ra đáp án, yc các nhóm trưng bày kết quả, đánh giá chéo nhau
- GV nhận xét từng nhóm, cho điểm
Hoạt động 3: Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu, thiết bị. (15 phút)
- GV đưa ra mẫu bảng dự trù, yc thảo luận theo nhóm vào phiếu HT 
- HS trưng bày kết quả
- GV đưa ra đáp án, yc các nhóm nhận xét chéo nhau
- GV nhận xét, KL
- HS ghi chép
- Hs: thảo luận
- Hs trả lời
- HS trả lời
- Các thiết bị đóng cắt, bảo vệ lắp đặt trên BĐ: đảm bảo YCKT, ATĐ, dễ dàng kiểm tra, sửa chữa các thiết bị đó
- Dây dẫn nối với thiết bị, đi ra sau BĐ, nối với nhau theo SĐNL, 2 dây nối nguồn được đấu sau cùng, mối nối được bọc cách điện.
- HS hoạt động nhóm vẽ SĐLĐ
O
A
- Các nhóm trình bày chéo nhau
- Hs nghe
- HS hoạt động nhóm lập bảng dự trù vào phiếu HT
- Các nhóm đánh giá chéo nhau
STT
Tên dụng cụ, vật liệu, thiết bị
Số lượng
Yêu cầu kĩ thuật
1
 Kìm điện, kìm mỏ tròn.
2
Còn tốt
2
 Kìm tuốt dây (dao nhỏ)
1
”
3
 Tua vít (2 loại).
2
”
4
 Bút thử điện.
1
”
5
 Khoan tay + mũi khoan.
1
”
6
 Thước kẻ, chì.
1
”
7
 Kéo
1
”
8
 Bảng điện 200 x 250 x 20 (mm)
1
”
9
 Dây dẫn 2Cx 0,5
5 m
”
10
 Cầu chì
2
”
11
 Công tắc
2
”
12
 Giấy ráp
1 tờ
”
13
 Băng cách điện
1 cuộn
”
14
 Bóng + đui đèn
2 bộ
”
 4. Tổng kết bài học
 - GV đặt CH để củng cố bài
 - Nhận xét giờ TH về kết quả, quy trình TH, thái độ học tập
 5. Dăn dò
 - Lập bảng quy trình LĐ mạch điện 2 CT 2 cực điều khiển 2 đèn 
 - Chuẩn bị cho tiết thực hành sau: + 5 m dây dẫn điện / nhóm
 + Tuavít, kìm điện
 Tuần 21 - Tiết 20 SN:...............................
 Bài 8 : Thực hành: lắp mạch điện 2 công tắc 
 2 cực điều khiển 2 đèn ( tiết 2)
I.Mục tiêu
 - Lập được bảng quy trình lắp đặt mạch điện 2 CT 2 cực ĐK 2 đèn
 - Bước đầu lắp đặt được mạch điện này
 - Làm việc KH, nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo AT 
II. Chuẩn bị
 - GV: +1 bảng điện ( 250x 200x 20mm) lắp sẵn mạch điện 2 CT 2 cực
 điều khiển 2 đèn 
 - Dụng cụ, vật liệu, thiết bị cho mỗi nhóm (phần lập bảng dự trù)
 - Bảng quy trình lắp đặt mạch điện 2 CT 2 cực điều khiển 2 đèn
III. Tiến trình dạy học
 1. ổn định lớp (1p)
 2. kiểm tra bài cũ
 ? Vẽ SĐLĐ mạch điện 2 CT 2 cực điều khiển 2 đèn.
 ? Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu, thiết bị của mạch điện này.
 3. Giới thiệu bài mới
 Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: 
- GV nêu mục tiêu của tiết 2
- GV nêu nội quy TH.
- GV chia nhóm, giao nhiệm vụ cho từng nhóm, nhóm trưởng
- Nhắc nhở an toàn lao động.
Hoạt động 2: Lập bảng quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống HQ
- Yc hoạt động nhóm (10p) vào phiếu HT
- GV kẻ mẫu lên bảng
- Yc trưng bày kết quả
- GV đưa ra đáp án, yc các nhóm đánh giá chéo nhau
- GV thu phiếu, nhận xét, phân tích nội dung, YCKT của từng công đoạn
- GV KL : = bảng quy trình.... 
- HS nghe
- HĐ nhóm lập bảng quy trình lắp đặt mạch điện đèn HQ
- Hs qs
- Hs đánh giá chéo nhau
- Hs nghe
 Lắp TBĐ
 của BĐ
Kiểm tra
 Nối dây mach điện
Khoan lỗ BĐ
Vạch dấu
STT
Các bước
Nội dung công việc
Dụng cụ
Yêu cầu kĩ thuật
1
Vạch dấu
- Vạch dấu vị trí lắp đặt các TBĐ 
- Vạch dấu lỗ khoan.
Thước kẻ, chì ...
- Bố trí TBĐ hợp lí.
- Vạch dấu chính xác.
2
Khoan lỗ BĐ
- khoan lỗ bắt vít 2,
 lỗ luồn dây 5
- Khoan.
Khoan, mũi khoan
- Khoan chính xác, thẳng
3
Lắp TBĐ vào BĐ
- Nối dây các thiết bị trên BĐ
- Cố định CC, các thiết bị khác bằng vít.
Kìm, tuavít
- Lắp TB đúng vị trí
- Các thiết bị được lắp chắc chắn, đẹp
4
Đi dây ra đèn
- Lắp đặt dây dẫn từ BĐ ra đèn
- Nối dây vào đui đèn
Tô vít, băng cđ
- Nối dây đúng SĐNL.
- Mối nối đúng YCKT
5
Kiểm tra
- Lắp TBĐ và đấu dây đúng SĐNL.
- Nối nguồn
- Vận hành thử
Bút thử điện
- Mạch điện đúng sơ đồ.
- Mạch điện làm việc tốt.
Hoạt động 3: Thực hiện lắp đặt mạch điện 2 CT 2 cực đk 2 đèn
- YC làm việc theo nhóm
- Nhóm trưởng nhận thiết bị
- GV lưu ý thao tác buộc dây trong đui đèn
- GV nhắc nhở ATLĐ
- GV theo dõi, giám sát các nhóm làm việc
- Hết giờ chưa làm xong, GV nhắc nhở tiết sau làm tiếp 
- HS tiến hành lắp mạch điện theo nhóm
- Nhận thiết bị
- Hs lưu ý
- Hết giờ HS để bài tiết sau làm tiếp
 4. Tổng kết bài học
 - Yc dọn vệ sinh nơi thực hành
 - Nhận xét giờ TH về kết quả, quy trình TH, thái độ học tập
 - Rút kinh nghiệm cho tiết TH sau
 5. Dăn dò
 - Chuẩn bị cho tiết thực hành sau
 Tuần 22 - Tiết 21 SN:..................................
 Bài 8 : Thực hành: lắp mạch điện 2 công tắc 
 2 cực điều khiển 2 đèn ( tiết 3)
I.Mục tiêu
 - Hoàn thành lắp đặt mạch điện 2 CT 2 cực điều khiển 2 đèn
 - Làm việc nghiêm túc, đúng

File đính kèm:

  • docgiao an cn9.doc