Giáo án Công nghệ 9 - Chương trình cả năm - Năm học 2015-2016

 Tiết 18 Kiểm tra học kỳ 1

I. Mục tiêu bài học :

 - Kiểm tra các kiến thức đã học ở học kỳ 1, qua đó có kế hoạch bôì dỡng

 học sinh yếu, kém và khá, giỏi.

 - Rèn tích cận thận kiên trì, chính xác, biết cách phân tích và đánh giá khi

 làm bài kiểm tra

 - Rèn tích nghiêm túc khi làm bài kiểm tra có ý thức say mê và ham thích

 môn học.

II. Chuẩn bị.

 Đề bài và đáp án bài kiểm tra.

III . Tiến trình lên lớp

1 . Tổ chức ổn dịnh lớp ( Suốt giờ)

 2 . Kiểm tra

 Đề bài:

Câu 1: Em hãy vẽ sơ đồ qui trình lắp đặt mạch điện bảng điện?

Câu 2: So sánh sự giống và khác nhau của dây cáp điện và dây dẫn điện?

Câu 3: Đối tợng lao động củ nghề điện dân dụng là gì ?

 II. Đáp án – Biểu điểm

Câu 1: (2,5 điểm) – Vẽ đợc mỗi qui trình đợc 0,5 điểm

Qui trình lắp đặt mạch điện bảng điện.

Câu 2: (3.5 điểm)

 So sánh sự giống và khác nhau của dây cáp điện và dây dẫn điện.

 - Giống nhau: Cấu tạo đều có:

+ Lõi bằng đồng hoặc nhôm

+ Phần cách điện

+ Vỏ bảo vệ

 - Khác nhau: Cáp điện bao gồm nhiều dây dẫn điện

Câu 3: (4 điểm)

 Đối tợng lao động củ nghề điện dân dụng là.

- Thiết bị bảo vệ, đóng cắt lấy điện.

- Nguồn điện 1 chiều và xoay chiều điện áp thấp dới 380V

- Thiết bị đo lờng.

- Vật liệu và dụng cụ làm việc của nghề điện.

- Các loại đồ dùng điện.

III. Hớng dẫn học bài ở nhà:

Chuẩn bị dụng cụ và vật liệu cho bài 7 – SGK – 34.

 

doc88 trang | Chia sẻ: xuannguyen98 | Ngày: 09/12/2020 | Lượt xem: 346 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Công nghệ 9 - Chương trình cả năm - Năm học 2015-2016, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 vạch sẵn 
- Gv hướng dẫn và làm mẫu bước kiểm tra để H/s quan sát 
+ Kiểm tra bảng điện theo yêu cầu sau :
- Lắp đặt thiết bị và đi dây theo đúng sơ đồ lắp đặt 
- Các mối nối chắc chắn 
- Bố chí các thiết bị gọn , đẹp 
+ Nối dây nguồn , kiểm tra mạch điện bằng bút thử điện 
+ Vận hành thử mạch điện 
- Trước khi cho H/s thực hành Gv lưu ý cho H/s :
+ Phải đảm bảo an toàn khi vận hành bảng điện 
+ Các đầu nối không được thừa ra rễ gây nguy hiểm 
Hoạt động 2 : Tổ chức thực hành .( 20’)
- Gv gọi 1 H/s trình bày lại phương pháp lắp thiết bị điện vào bảng điện và phương pháp kiểm tra 
- Gv yêu cầu H/s thực hành theo nhóm theo quy trình các bước trên 
- Gv quan sát giúp đỡ H/s trong quá trình H/s thực hành
- Gv yêu cầu H/s dừng làm bài và lấy 1 bài làm của H/s để nhận xét
+ H/s quan sát Gv làm mẫu 
+ H/s quan sát Gv làm mẫu 
+ H/s quan sát Gv làm mẫu 
+ H/s quan sát Gv làm mẫu 
+ H/s quan sát Gv làm mẫu 
+ H/s quan sát Gv làm mẫu 
+ H/s trình bày phương pháp lắp thiết bị điện vào bảng điện và phương pháp kiểm tra 
+ H/s thực hành theo nhóm theo quy trình hai bước trên
+H/s dừng làm bài và nghe nhận xét 
Bước 4 . Lắp thiết bị điện vào bảng điện 
+ Lắp các thiết bị điện lên bảng điện vào các vị chí đã được vạch sẵn 
Bước 5 : Kiểm tra 
 ( Sgk)
* Thực hành.
+ Lắp thiết bị điện vào bảng điện 
+ Kiểm tra 
4. Tổng kết bài học (4’)
 - Gv đánh gía kết quả thực hành của H/s
 - Gv nhận xét vầ tinh thần làm việc của H/s 
 - Rút kinh nghiệm buổi thực hành
5 . Dặn dò (1’)
 - Chuẩn bị dụng cụ và vật liêu cho giờ sau thực hành tiếp
 Kí duyệt
Ngày soạn : / 12 /2015
Ngày dạy : / 12/2015
 Tiết 16 : Thực hành
 lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang
I. Mục tiêu bài học :
- Hiểu được nguyên lý làm việc của mạch điện đèn ống huỳnh quang.
- Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang.
 - Lắp được mạch điện đèn ống huỳnh quang đúng qui trình và đúng yêu cầu 
 kỹ thuật và đảm bảo an toàn điện.
- Say mê hứng thú ham thích môn học có tính làm việc theo qui trình.
II. Chuẩn bị.
 - Dụng cụ: Kìm cắt dây, kìm điện, kìm tuốt dây, dao nhỏ, tua vít, bút thử điện, 
 khoan điện (hoặc khoan tay) thước kẻ, bút chì, bút thử điện.
 - Vật liệu và thiết bị: Bóng đèn ống huỳnh quang, tắc te, chấn lưu, máng đèn, 
 công tắc 2 cực, cầu chì, bảng điện, dây dẫn, băng cách điện, giấy ráp.
III . Tiến trình lên lớp 
1 . Tổ chức ổn dịnh lớp ( Suốt giờ) 
 2 . Kiểm tra bài cũ ( Ko kiểm tra).
 3 . Bài mới
Hoạt động của thầy 
Hoạt động của trò
Phần ghi bảng
Hoạt động 1 : Chuẩn bị và nêu yêu cầu bài thực hành (5’)
- Gv nêu mục tiêu bài học mà H/s cần nắm được
- Gv chia lụựp thaứnh 4 nhoựm thửùc haứnh , 
- Giao duùng cuù cho caực nhoựm
Hoạt động 2 : Hướng dẫn thực hành ( 15’)
- Gv yêu cầu H/s quan sát hình 7.1 sgk và nêu câu hỏi 
? Mạng điện gồm bao nhiêu phần tử
? Nêu tên gọi và chức năng của các phần tử đó 
? Các phần tử đó được mắc với nhau như thế nào 
? Dựa vào sơ đồ lắp đặt em hãy hoàn thiện sơ đồ lắp đặt 
+ Các nhóm nhận dụng cụ và về vị chí thực hành
+ H/s quan sát hình 7.1 sgk
+ H/s trả lời : Gồm 5 phần tử : cầu chì , công tắc , chấn lưu , tắc te 
+ cầu chì : bảo vệ mạch điện 
+ công tắc : đóng , cắt mạch điện 
+ chấn lưu : tạo điện áp cao
+ tắc te : mồi điện 
+ Tắc te mắc song song với bóng đèn 
+ Bóng đèn nối tiếp với chấn lưu
+ H/s hoàn thiện sơ đồ lắp đặt như hình vẽ dưới đây
I. Dụng cụ vật liệu và 
 thiết bị.
 (sgk)
II. Nội dung và trình tự 
 thực hành.
1 . Vẽ sơ đồ lắp đặt
a . Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí 
+ Gồm 5 phần tử : cầu chì , công tắc , chấn lưu , tắc te 
+ Tắc te mắc song song với bóng đèn 
+ Bóng đèn nối tiếp với chấn lưu
b. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện 
CL
 O
 A
- Gv yêu cầu H/s lập bảng dự trù vật liệu và thiết bị vào bảng sau: bảng sgk
? Nêu quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang 
- Gv hướng dẫn và làm mẫu cách vạch dấu , khoan lỗ trên bảng điện , lắp các thiết bịđiện trên bảng điện.
Hoạt động 3 . Tổ chức thực hành ( 20’)
- Gv tổ chức cho H/s thực hành nối dây dẫn điện theo trình tự các bước trên
- Gv quan sát giúp đỡ H/s trong quá trình H/s thực hành
- Gv yêu cầu H/s dừng làm bài và lấy 1 bài làm của H/s để nhận xét
+ H/s hoàn thiện vào bảng 
+ H/s quan sát Gv làm mẫu
+ H/s thực hành vạch dấu , khoan lỗ trên bảng điện , lắp các thiết bịđiện trên bảng điện.
+ H/s dừng làm bài và nghe gv nhận xét
3. Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang.
- Bước 1 : vạch dấu 
- Bước 2 : khoan lỗ trên 
 bảng điện.
- Bước 3 lắp các thiết bị 
 điện trên bảng điện.
* Thực hành 
- Bước 1 : vạch dấu 
- Bước 2 : khoan lỗ trên 
 bảng điện.
- Bước 3 lắp các thiết bị 
 điện trên bảng điện.
4. Tổng kết bài học (4’)
 - Gv đánh gía kết quả thực hành của H/s
 - Gv nhận xét vầ tinh thần làm việc của H/s 
 - Rút kinh nghiệm buổi thực hành
5 . Dặn dò (1’)
 - Chuẩn bị dụng cụ và vật liêu cho giờ sau thực hành tiếp
 Kí duyệt
Hoạt động của thầy 
Hoạt động của trò
Phần ghi bảng
Hoạt động 1 : Chuẩn bị và nêu yêu cầu bài thực hành (5’)
- Gv nêu mục tiêu bài học mà H/s cần nắm được
- Gv chia lụựp thaứnh 4 nhoựm thửùc haứnh , 
- Giao duùng cuù cho caực nhoựm
Hoạt động 2 : Hướng dẫn thực hành ( 15’)
- Gv hướng dẫn và làm mẫu cách nối dây bộ đèn ống huỳnh quang 
+ Nối dây dẫn bộ đèn ống huỳnh quang theo sơ đò lắp đặt 
+ Lắp các phần tử của bộ đèn vào máng đèn 
- Gv hướng dẫn và làm mẫu cách nối dây mạch điện
+ Nối dây từ công tắc vào chấn lưu theo sơ đồ lắp đặt 
- Gv hướng dẫn và làm mẫu cách kiểm tra mạch điện
+ Lắp đặt theo đúng sơ đồ 
+ Chắc chắn 
+ Các mối nối an toàn , chắc , đẹp
Hoạt động 3 . Tổ chức thực hành ( 20’)
- Gv tổ chức cho H/s thực hành nối dây dẫn điện theo trình tự các bước trên
- Gv quan sát giúp đỡ H/s trong quá trình H/s thực hành
- Gv yêu cầu H/s dừng làm bài và lấy 1 bài làm của H/s để nhận xét
+ Các nhóm nhận dụng cụ và về vị chí thực hành
+ H/s quan sát Gv làm mẫu 
+ H/s quan sát Gv làm mẫu 
+ H/s quan sát Gv làm mẫu 
+ H/s thực hành theo quy trình các bước sau 
- Nối dây bộ đèn ống huỳnh 
 quang 
- Nối dây mạch điện 
- Kiểm tra
+ H/s dừng làm bài và nghe gv nhận xét
* Bước 4 : nối dây bộ đèn ống huỳnh quang 
* Bước 5 : Nối dây mạch điện 
* Bước 6 : Kiểm tra 
* Thực hành 
+ Nối dây bộ đèn ống huỳnh 
 quang 
+ Nối dây mạch điện 
+ Kiểm tra
4. Tổng kết bài học (4’)
 - Gv đánh gía kết quả thực hành của H/s
 - Gv nhận xét vầ tinh thần làm việc của H/s 
 - Rút kinh nghiệm buổi thực hành
5 . Dặn dò (1’)
 - Chuẩn bị cho giờ sau kiểm tra 1 tiết 
 Kí duyệt
Ngày soạn : /12/2015
Ngày dạy : /12/2015
 Tiết 17 : Ôn tập
I . Mục tiêu bài học
 - Hệ thống hóa các kiến thức và kỹ năng thực hành đã được học trong học 
 kỳ I cho học sinh để chuẩn bị cho bài kiểm tra học kỳ I.
 - Có quan sát, tìm hiểu và phân tích.
 - Say mê hứng thú ham thích môn học. Có tác phong công nghiệp làm việc 
 theo qui trình đúng kế hoạch tuân thủ các nguyên tắc về an toàn lao động và 
 đảm bảo về môi trường.
II. Chuẩn bị.
Sách giáo khoa, giáo án, tài liệu tham khảo, tranh ảnh có liên quan đến bài
III . Tiến trình lên lớp 
1 . Tổ chức ổn dịnh lớp ( Suốt giờ) 
 2 . Kiểm tra bài cũ ( không kiểm tra )
 3 . Bài mới	
Hoạt động của thầy 
Hoạt động của trò
Phần ghi bảng
Hoạt động 1 : Giới thiệu mục tiêu và nội dung ôn tập.
+ Gv nêu nội dung ôn tập
- Biết đặc điểm, yêu cầu của nghề điên dân dụng, có liên hệ bản thân để chọn nghề.
- Biết sử dụng dụng cụ trong lắp đặt.
- Hiểu một cách tổng quát quy trình lắp đặt mạng điện trong nhà.
+ Gv cho học sinh làm việc theo nhóm theo nội dung sau.
? Nêu sự khác nhau về cấu tạo của dây dẫn điện và dây cáp điện 
? Tại sao trên vỏ máy biến áp thường có vôn kế và ampe kế 
? dây dẫn điện trong nhà thườngđược nối với nhau bằng cách nào ? Tại sao các mối nối cần hàn và được bọc cách điện 
? Hãy trình bày quy trình lắp bảng điện.
? Phân biệt sự khác nhau của sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt của mạch điện:
 ? Xây dựng sơ đồ lắp đặt mạch điện phụ thuộc vào những yếu tố nào 
+ H/s lắng nghe 
+ H/s thảo luận và trả lời :
+ H/s thảo luận và trả lời :
Cáp điện bao gồm nhiều dây dẫn điện. Dây cáp được lắp trước công tơ của mạng điện trong nhà.
+ H/s thảo luận và trả lời :
Trên vỏ máy biến áp cần phải có vôn kế và ampe kế để biết điện áp và dòng điện của mạng điện trong nhà từ đó tăng giảm điện áp và dòng điện cho phù hợp với thiết bị điện.
+ H/s thảo luận và trả lời :
Dây dẫn điện trong nhà thường được nối với nhau bằng cách vặn xoắn cơ học, kẹp đai hoặc hàn. Các mối nối cần phải được hàn để có độ bền cơ học cao và dẫn điện tôt sau đó được cách điện để đảm bảo an toàn.
+ H/s thảo luận và trả lời :
Quy trình lắp bảng điện.
Bước 1 :Vạch dấu
Bước 2 : Khoan lỗ BĐ
Bước 3 :Nối dây TB của BĐ
Bước 4 : Lắp TBĐ vào BĐ
Bước 5 : Kiểm tra
+ H/s thảo luận và trả lời :
sơ đồ nguyên lý chỉ nói lên mối liên hệ điện mà không thể hiện vị trí sắp xếp, cách lắp ráp....các phần tử của mạng điện, còn sơ đồ lắp đặt biểu thị vị trí lắp đặt, cách lắp ráp giữa các phần tửcủa mạch điện 
+ H/s thảo luận và trả lời :
Xây dựng sơ đồ lắp đặt mạch điện phụ thuộc vào vị trí lắp đặt các thiết bị của mạch điện.
I. Giới thiệu mục tiêu và nội dung ôn tập.
II . Nội dung ôn tập
1 . Sự khác nhau về cấu tạo của dây dẫn điện và dây cáp điện 
2 . Tại sao trên vỏ máy biến áp thường có vôn kế và ampe kế 
3 . Dây dẫn điện trong nhà thườngđược nối với nhau bằng cách nào
4 . Quy trình lắp bảng điện.
Bước 1 :Vạch dấu
Bước 2 : Khoan lỗ BĐ
Bước 3 :Nối dây TB của BĐ
Bước 4 : Lắp TBĐ vào BĐ
Bước 5 : Kiểm tra
4 . Tổng kết bài học
 - Gv nêu các câu hỏi để củng cố bài 
5 . dặn dò 
 Xem lại các bài thực hành đã học để tiết sau ôn tập và thực hành lại 
Ngày soạn : / 12 /2015
Ngày dạy : / 12 /2015
 Tiết 18 Kiểm tra học kỳ 1
I. Mục tiêu bài học :
 - Kiểm tra các kiến thức đã học ở học kỳ 1, qua đó có kế hoạch bôì dưỡng 
 học sinh yếu, kém và khá, giỏi.
 - Rèn tích cận thận kiên trì, chính xác, biết cách phân tích và đánh giá khi 
 làm bài kiểm tra
 - Rèn tích nghiêm túc khi làm bài kiểm tra có ý thức say mê và ham thích 
 môn học.
II. Chuẩn bị.
 Đề bài và đáp án bài kiểm tra.
III . Tiến trình lên lớp 
1 . Tổ chức ổn dịnh lớp ( Suốt giờ) 
 2 . Kiểm tra 
 Đề bài:
Câu 1: Em hãy vẽ sơ đồ qui trình lắp đặt mạch điện bảng điện?
Câu 2: So sánh sự giống và khác nhau của dây cáp điện và dây dẫn điện?
Câu 3: Đối tượng lao động củ nghề điện dân dụng là gì ?
 II. Đáp án – Biểu điểm
Câu 1: (2,5 điểm) – Vẽ được mỗi qui trình được 0,5 điểm
Qui trình lắp đặt mạch điện bảng điện.
Kiểm tra
Nối dây TBĐ của BĐ
Khoan lỗ BĐ
Lắp TBĐ vào BĐ
Vạch dấu
Câu 2: (3.5 điểm)
 So sánh sự giống và khác nhau của dây cáp điện và dây dẫn điện.
 - Giống nhau: Cấu tạo đều có:
+ Lõi bằng đồng hoặc nhôm
+ Phần cách điện
+ Vỏ bảo vệ
 - Khác nhau: Cáp điện bao gồm nhiều dây dẫn điện
Câu 3: (4 điểm)
 Đối tượng lao động củ nghề điện dân dụng là.
- Thiết bị bảo vệ, đóng cắt lấy điện.
- Nguồn điện 1 chiều và xoay chiều điện áp thấp dưới 380V
- Thiết bị đo lường.
- Vật liệu và dụng cụ làm việc của nghề điện.
- Các loại đồ dùng điện.
III. Hướng dẫn học bài ở nhà:
Chuẩn bị dụng cụ và vật liệu cho bài 7 – SGK – 34.
 Kí duyệt
Ngày soạn : / 1 /2016
Ngày dạy : / 1 /2016
 Tiết 19 : Thực hành
 lắp mạch điện hai công tắc hai cực
 điều khiển hai đèn
I. Mục tiêu bài học :
- Hiểu được nguyên lý làm việc của mạch điện.
- Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển 2 đèn.
 - Lắp được mạch điện đúng qui trình và đúng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo 
 an toàn điện.
- Có kĩ năng quan sát, tìm hiểu và phân tích biết cách vẽ và lắp đặt được mạch 
 điện và làm việc theo qui trình.
- Say mê hứng thú ham thích môn học có tính làm việc theo qui trình.
II. Chuẩn bị.
 - Sách giáo khoa, giáo án, tài liệu tham khảo.
 - Dụng cụ: Kìm cắt dây, kìm điện, kìm tuốt dây, dao nhỏ, tua vít, bút thử điện, khoan điện (hoặc khoan tay) thước kẻ, bút chì, bút thử điện.
 - Vật liệu và thiết bị: công tắc 2 cực, cầu chì, bảng điện, dây dẫn, băng cách điện, giấy ráp, bóng đèn , đui đèn, phụ kiện đi dây....
III . Tiến trình lên lớp 
1 . Tổ chức ổn dịnh lớp ( Suốt giờ) 
 2 . Kiểm tra bài cũ ( Ko kiểm tra).
 3 . Bài mới
Hoạt động của thầy 
Hoạt động của trò
Phần ghi bảng
Hoạt động 1 : Chuẩn bị và nêu yêu cầu bài thực hành (5’)
- Gv nêu mục tiêu bài học mà H/s cần nắm được
- Gv chia lụựp thaứnh 4 nhoựm thửùc haứnh , 
- Giao duùng cuù cho caực nhoựm
Hoạt động 2 :Tìm hiểu cách vẽ sơ đồ lắp đặt( 15’)
? Theo em 2 bóng đèn được mắc với nhau như thế nào ?
HS: Thảo luận
GV: Kết luận
? Nhìn trên sơ đồ hình 8 – 1 SGK cầu chì, công tắc mắc vào dây pha hay dây trung hòa?
GV: Kết luận lại
? Em hãy nêu phương án lắp đặt các thiết bị đóng cắt, bảo vệ và phương án đi dây.
- Gv: Cho học sinh làm việc theo nhóm, xây dựng sơ đồ lắp đặt mạch điện. Sau đó giáo viên kiểm tra sơ đồ lắp đặt của các nhóm và uốn nắn học sinh trong nhóm có cách vẽ sai.
Hoạt động 3 :Tìm hiểu lập bảng dự trù dụng cụ ( 20’)
- GV: Yêu cầu các nhóm lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị dựa trên sơ đồ lắp đặt
- GV: So sánh kết quả của các nhóm sau đó đưa ra kết luận về bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị như bảng sau 
+ Các nhóm nhận dụng cụ và về vị chí thực hành
+ H/s trả lời : - Hai bóng đèn đựơc mắc song song với nhau.
+ HS: Thảo luận và phát biểu : Đựơc mắc vào dây pha
+ HS: Thảo luận và đưa ra phương án của các nhóm sau đó giáo viên kết luận lại.
+ H/s làm việc theo nhóm, xây dựng sơ đồ lắp đặt mạch điện theo các bước thực hành lắp bảng điện. 
+ H/s : Các nhóm lập bảng yêu cầu trưởng nhóm làm trên phiếu học tập bảng dự trù của nhóm
 I . Dụng cụ, vật liệu và thiết bị.
- Dụng cụ: Kìm cắt dây, kìm điện, kìm tuốt dây, dao nhỏ, tua vít, bút thử điện, khoan điện (hoặc khoan tay) thước kẻ, bút chì, bút thử điện.
- Vật liệu và thiết bị: công tắc 2 cực, cầu chì, bảng điện, dây dẫn, băng cách điện, giấy ráp, bóng đèn , đui đèn, phụ kiện đi dây....
 II. Nội dung và trình tự thực hành.
 1. Vẽ sơ đồ lắp đặt.
a. Tìm hiểu sơ đồ nguyễn lý mạch điện.
- Hai bóng đèn đựơc mắc song song với nhau.
- Cầu chì, công tắc luôn luôn được mắc vào dây pha .
- Các thiết bị đóng cắt, bảo vệ được lắp trên bảng điện, dễ ràng kiểm tra và sửa chữa các thiết bị đó. Các dây dẫn được nối với các thiết bị và đi ra sau bảng điện, sau đó được nối với nhau theo sơ đồ nguyên lý, 2 dây nối nguồn được nối sau cùng. 
b. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện.
 2. Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị.
- Bảng 1
*Bảng 1
stt
tên dụng cụ
vật liệu và thiết bị
số lượng (cái)
yêu cầu kỹ thuật
1
Dao thợ điện
1
Không mẻ, cách điện tốt
2
Kìm tuốt dây
1
Còn tốt
3
Kìm tròn
1
Còn tốt
4
Kìm điện
1
Còn tốt
5
Bút thử điện
1
Còn tốt
6
Búa
1
Cán chắc chắn
7
Dùi khoan
1
Mũi nhọn, sắc cứng, vững
8
Khoan tay
1
9
Tuốc nơ vít
1
Còn tốt
10
Tuốc nơ vít nhỏ
1
Còn tốt
11
Thước
1
Còn tốt
12
Cưa
1
Còn tốt
13
Công tắc 2 cực
2
Còn tốt
14
Cầu chì
2
Còn tốt
15
ổ cắm
1
Còn tốt
16
Dây điện
2
Không bị hở điện
17
Vít gỗ
10
Còn tốt
18
Bóng đèn sợi đốt
1
220V – 60W
19
Đui đèn
1
Còn tốt
20
Bảng điện 15x20x1,5cm
1
Còn tốt
21
Băng cách điện
1
Còn tốt
22
Giấy ráp
1
Còn tốt
4. Tổng kết bài học (4’)
 - Gv đánh gía kết quả thực hành của H/s
 - Gv nhận xét vầ tinh thần làm việc của H/s 
 - Rút kinh nghiệm buổi thực hành
5 . Dặn dò (1’)
 - Chuẩn bị cho giờ sau kiểm tra 1 tiết 
 Kí duyệt
Ngày soạn : / 1 /2016
Ngày dạy : / 1 /2016
 Tiết 20 : Thực hành
 lắp mạch điện hai công tắc hai cực
 điều khiển hai đèn ( Tiếp theo)
I. Mục tiêu bài học :
- Hiểu được nguyên lý làm việc của mạch điện.
- Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển 2 đèn.
 - Lắp được mạch điện đúng qui trình và đúng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo 
 an toàn điện.
- Có kĩ năng quan sát, tìm hiểu và phân tích biết cách vẽ và lắp đặt được mạch 
 điện và làm việc theo qui trình.
- Say mê hứng thú ham thích môn học có tính làm việc theo qui trình.
II. Chuẩn bị.
 - Sách giáo khoa, giáo án, tài liệu tham khảo.
 - Dụng cụ: Kìm cắt dây, kìm điện, kìm tuốt dây, dao nhỏ, tua vít, bút thử điện, khoan điện (hoặc khoan tay) thước kẻ, bút chì, bút thử điện.
 - Vật liệu và thiết bị: công tắc 2 cực, cầu chì, bảng điện, dây dẫn, băng cách điện, giấy ráp, bóng đèn , đui đèn, phụ kiện đi dây....
III . Tiến trình lên lớp 
1 . Tổ chức ổn dịnh lớp ( Suốt giờ) 
 2 . Kiểm tra bài cũ ( Ko kiểm tra).
 3 . Bài mới
Hoạt động của thầy 
Hoạt động của trò
Phần ghi bảng
Hoạt động 1 : Hướng dẫn thực hành (15’)
? Nêu quy trình lắp đặt mạch điện 
Gv bổ xung và kết luận 
- Gv: Phân tích nội dung, yêu cầu kỹ thuật của từng công đoạn để chỉ ra công đoạn và kỹ năng mới và khi lắp học sinh cần chú ý
- Gv yêu cầu H/s hoàn thành nội dung công việc ,yêu cầu kĩ thuật của mỗi công đoạn vào bảng sau :
+ H/s trả lời: 
 * gồm 5 bước 
- Vạch dấu.
- Khoan lỗ.
- Lắp thiết bị điện của bảng điện.
- Nối dây mạch điện.
- Kiểm tra việc lắp đặt mạng điện
+ H/s theo dõi , lắng 
 nghe 
+ H/s hoàn thành như bảng sau
3. Lắp đặt mạch điện .
* Quy trình lắp đặt
- Vạch dấu.
- Khoan lỗ.
- Lắp thiết bị điện của bảng điện.
- Nối dây mạch điện.
- Kiểm tra việc lắp đặt mạng điện
Các công đoạn
Nội dung công việc
Dụng cụ
Yêu cầu kỹ thuật
1. Vạch dấu
- Vạch dấu vị trí lắp đặt các thiết bị điện
- Vạch dấu đường đi dây và vị trí lắp đặt đèn
- Thước
- Mũi vạch
- Bút chì
- Bố trí thiết bị hợp lý
- Vạch dấu chính xác
2. Khoan lỗ bảng điện
- Khoan lỗ bắt vít (chọn mũi khoan 2mm)
- Khoan lỗ luồn dây (chọn mũi khoan 5mm)
- Mũi khoan
- Máy khoan
- Khoan chính xác lỗ khoan
- Lỗ khoan thẳng
3. Lắp thiết bị điện vào bảng điện
- Xác định các cực của công tắc
- Nối dây các thiết bị đóng cắt, bảo vệ trên bảng điện
- Vít cầu chì, công tắc, ổ cắm vào các vị trí được đánh dẩu trên bảng điện.
- Kìm tuốt dây, kìm tròn, kìm điện, băng dính, tuốc nơ vít.
- Lắp thiết bị đúng vị trí.
- Các Thiết bị được lắp chắc, đẹp
4. Đi dây ra đèn
- Lắp đặt dây dẫn từ bảng điện ra đèn.
- Nối dây vào đui đèn
- Băng dính
- Nối dây đúng sơ đồ mạch điện.
- Mối nối đúng yêu cầu kỹ thuật.
5. Kiểm tra
- Lắp đặt các thiết bị và đi dây đúng sơ đồ mạch điện
- Nối nguồn
- Vận hành thử
- Bút thử điện
- Mạch điện đúng sơ đồ, chắc, đẹp
- Mạch điện làm việc tốt, đúng yêu cầu kỹ thuật
- Gv làm mẫu các thao tác để H/s quan sát . Mỗi bước dừng lại để phân tích nội dung , dụng cụ ,yêu cầu kĩ thuật
Hoạt động 3 : Tổ chức thực hành (30’)
- Gv tổ chức cho H/s thực hành theo quy trình các bước sau : 
- Bước 1 : Vạch dấu.
- Bước 2 : Khoan lỗ.
- Bước 3 : Lắp thiết bị điện của bảng điện.
- Gv theo dõi giúp đỡ các nhóm trong quá trình H/s thực hành 
- Gv cho học sinh kiểm tra chéo sản phẩm thực hành theo các tiêu chuẩn.
+ Làm có đúng qui trình không?
+ Thời gian hoàn thành bao nhiêu phút?
+ Sản phẩm có đạt tiêu chuẩn hay không?
+ H/s theo dõi giáo viên làm mẫu 
+ H/s thực hành theo quy trình các bước sau :
- Bước 1 : Vạch dấu.
- Bước 2 : Khoan lỗ.
- Bước 3 : Lắp thiết bị điện của bảng điện.
+ Học sinh kiểm tra chéo sản phẩm thực hành theo các tiêu chuẩn.
+ Làm có đúng qui trình không?
+ Thời gian hoàn thành bao nhiêu phút?
+ Sản phẩm có đạt tiêu chuẩn hay không?
* Thực hành 
- Bước 1 : Vạch dấu.
- Bước 2 : Khoan lỗ.
- Bước 3 : Lắp thiết bị điện của bảng điện.
4. Tổng kết bài học (4’)
 - Gv đánh gía kết quả thực hành của H/s
 - Gv nhận xét vầ tinh thần làm việc của H/s 
 - Rút kinh nghiệm buổi thực hành
5 . Dặn dò (1’)
 - Chuẩn bị cho giờ sau thực hành tiếp 
 Kí duyệt
Ngày soạn : / 1 /2016
Ngày dạy : / 1 /2016
 Tiết 21 : Thực hành
 lắp mạch điện hai công tắc hai cực
 điều khiển hai đèn ( Tiếp theo)
I. Mục tiêu bài học :
 - Lắp được mạch điện đúng qui trình và đúng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo 
 an toàn điện.
- Có kĩ năng quan sát, tìm hiểu và phân tích biết cách vẽ và lắp đặt được mạch 
 điện và làm việc theo qui trình.
- Say mê hứng thú ham thích môn học có tính làm việc theo qui trình.
II. Chuẩn bị.
 - Sách giáo khoa, giáo án, tài liệu tham khảo.
 - Dụng cụ

File đính kèm:

  • docGiao_an_cong_nghe_9_ca_nam_chuan.doc