Giáo án Công nghệ 7 tiết 38: Thực hành nhận biết và chọn một số giống gà qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều

Tên giống gà , hướng sản xuất

Gà lơ go

Hướng trứng

Gà Hồ hướng sản xuất thịt trứng

Gà Ply mút hướng thịt

gà ri hướng sản xuất thịt trứng

 

doc2 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 19/04/2016 | Lượt xem: 508 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ 7 tiết 38: Thực hành nhận biết và chọn một số giống gà qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 29 Ngày soạn: 13/03/2015
Tiết 38 Ngày dạy: 16/03/2015
BÀI 35: THỰC HÀNH: NHẬN BIẾT VÀ CHỌN MỘT SỐ GIỐNG GÀ QUA QUAN SÁT NGOẠI HÌNH VÀ ĐO KÍCH THƯỚC CÁC CHIỀU
I. MỤC TIÊU: Sau bài này HS phải:
1. Kiến thức:
- Nhận biết giống gà quan quan sát ngoại hình 
- Biết đo kích thước các chiều.
2. Kĩ năng:
- Nhận dạng được ngoại hình của gà qua quan sát ngoại hình. 
3. Thái độ:
- Có thái độ yêu thích môn học, quan tâm đến việc chăn nuôi trong gia đình.
4. Tích hợp bảo vệ môi trường: 
- Có ý thức bảo vệ môi trường trong chăn nuôi. 
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
 1. Chuẩn bị của giáo viên: 
- Hình vẽ sách giáo khoa
- Phiếu học tập
 2. Chuẩn bị của học sinh: 
 - Xem trước nội dung thực hành 
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp: (1 phút) Kiểm tra sỉ số lớp 7A1.7A2....7A3
7A4 7A5.7A6..
2. Bài mới: 
a. Giới thiệu bài: (1 phút) Để nhận biết được một số giống gà qua quan sát ngoại hình và đo kích thước một số chiếu đo, ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay:
b. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh: 
 Kiểm tra bảng tường trình HS chuẩn bị ở nhà. 
c. Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Tổ chức bài học (5 phút) 
-GV: Chia nhóm thực hành; Ổn định chỗ ngồi cho nhóm thực hành.
HS: Các nhóm thực hành về chỗ. 
Hoạt động 2: Hướng dẫn thực hành (20 phút) 
- GV: Yêu cầu HS đọc SGK, cho biết quy trình thực hành gồm những bước nào? 
- GV: Bài thực hành hôm nay chỉ tìm hiểu bước 1
- GV: Yêu cầu các nhóm quan sát hình ảnh, thảo luận, hoàn thành phiếu học tập 
- HS: Đọc SGK và trả lời
HS quan sát hình, thảo luận nhóm
TT
Hình daùng toaøn thaân 
Maøu saéc, loâng ,da 
Ñaàu gaø 
 ( Maøo tai )
Chaân ( to , nhoû , cao thaáp )
Teân gioáng gaø , höôùng saûn xuaát 
1
Gaø lô go 
Höôùng tröùng 
2
Gaø Hoà höôùng saûn xuaát thòt tröùng 
3
Gaø Ply muùt höôùng thòt 
4
gaø ri höôùng saûn xuaát thòt tröùng 
Hoạt động 3. Đánh giá kết quả thực hành (11 phút) 
GV: Đánh giá tiết học, chấm điểm cho các nhóm.
-GV: Rút kinh nghiệm về sự chuẩn bị của HS
HS: Lắng nghe, rút kinh nghiệm cho tiết tiếp theo.
3. Dọn vệ sinh lớp – dụng cụ thực hành: (5 phút) 
- HS thu dọn sắp xếp lại bàn ghế
- Hoàn chỉnh và nộp lại kết quả thực hành.
4. Nhận xét - Dặn dò: (2 phút) 
- Vận dụng nhận biết ngoại hình một số giống gà và đo kích thước các chiều trong chăn nuôi.
- Dặn các em về nhà chuẩn bị bài 36: Chuẩn bị bảng tường trình
IV. RÚT KINH NGHIỆM:

File đính kèm:

  • docCN7tuan_29tiet_38_20150726_044328.doc
Giáo án liên quan