Giáo án Công nghệ 11 - Tiết 45, Bài 33: Động cơ đốt dùng cho ô tô (Tiết 2) - Năm học 2015-2016

Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu tạo chung và nguyên lý làm việc của hệ thống truyền lực.

GV: Chiếu tranh vẽ hướng dẫn HS quan sát để nhận biết các bộ phận chính của hê thống truyền lực trên ôtô.

HS: Quan sát tranh và lắng nghe giải thích của GV.

GV: Quan sát tranh vẽ và trả lời : động cơ đặt ở đầu xe hay đuôi xe? Hộp số, li hợp được đặt ở vị trí nào trên xe?

HS: Quan sát tranh vẽ và trả lời các câu hỏi.

GV: Để bánh xe chủ động quay được thi cần có bộ phận nào? nối từ đâu đến?

HS: Trả lời

GV: Cơ cấu vi sai trong hai cách bố trí được đặt tại đâu?

HS: Trả lời

GV: Em hãy cho biết phương án bố trí động cơ phụ thuộc vào yếu tố nào?

HS: Suy nghĩ và trả lời

GV: Hướng dẫn HS quan sát các cụm chi tiết và vị trí của hệ thống truyền lực để trả lời câu hỏi.

HS: Quan sát và trả lời.

GV: Chiếu sơ đồ khối thể hiện nguyên lý của hệ thống truyền lực và giải thích nguyên lý cho HS.

HS: Quan sát và lắng nghe, ghi chép bài.

 

doc3 trang | Chia sẻ: xuannguyen98 | Ngày: 09/12/2020 | Lượt xem: 466 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ 11 - Tiết 45, Bài 33: Động cơ đốt dùng cho ô tô (Tiết 2) - Năm học 2015-2016, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 33: Từ 11/4 đến 17/4	Ngày soạn: 2/4/2016
Tiết 45.
Bài 33. ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG DÙNG CHO ÔTÔ ( Tiết 2)
I. Mức độ cần đạt.
Học sinh cần biết được đặc điểm và cách bố trí động cơ đốt trong trên oto. Cấu tạo chung, nhiệm vụ và nguyên lý làm việc của hệ thống truyền lực trên oto.
II. Trọng tâm kiến thức, kỹ năng, thái độ.
1. Kiến thức:
- Biết được đặc điểm và cách bố trí động cơ đốt trong trên ôtô.
- Biết được nhiêm vụ, cấu tạo chung và nguyên lí làm việc của hệ thống truyền lực
2. Kỹ năng:
- Nhận biết được các vị trí các bộ phận thuộc hệ thống trên truyền lực trên ôtô.
3.Thái độ:
- Ý thức được tầm quan trọng của động cơ đốt trong trong thực tế sản xuất..
III. Phương pháp giảng dạy.
- Phương pháp thuyết trình, đàm thoại, phát vấn, quan sát trực quan
IV. Tiến trình lên lớp.
1. Ổn định lớp.
2. Kiểm tra bài cũ.
Nêu ứng dụng của động cơ đốt trong trong công nghiệp và đời sống?
3. Bài mới.
a. giới thiệu bài.
ĐCĐT trong trong giao thông được dùng phần lớn các loại xe, tàu, máy bay. . . Riêng đối với ôtô, ĐCĐT được tất cả các nước trên thế giới sử dụng để chế tạo ôtô. Để hiểu rõ hơn về ứng dụng của ĐCĐT trong ôtô chúng ta nghiên cứu bài 33.
b. Tiến trình tổ chức dạy học bài mới.
Hoạt động của GV và HS
Nội Dung
Hoạt động 1: Tìm hiểu nhiệm vụ và phân loại hệ thống truyền lực.
GV: Em hãy cho biết đâu là bánh xe chủ động đâu là bánh xe bị động?
HS: Trả lời.
GV: Khi động cơ vẫn đang làm việc nhưng các bánh xe vẫn đứng yên? Vì sao?
HS: Trả lời.
GV: Tốc độ của xe phụ thuộc vào những yếu tố nào?
HS: Trả lời.
GV: Nhiệm vụ của hệ thống truyền lực trên ôtô là gì?
HS: Trả lời.
GV: Để phân loại hệ thống truyền động căn cứ vào yếu tố nào?
HS: Trả lời.
GV: Hãy phân tích ưu và nhược điểm của từng loại?
HS: Trả lời.
Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu tạo chung và nguyên lý làm việc của hệ thống truyền lực.
GV: Chiếu tranh vẽ hướng dẫn HS quan sát để nhận biết các bộ phận chính của hê thống truyền lực trên ôtô.
HS: Quan sát tranh và lắng nghe giải thích của GV.
GV: Quan sát tranh vẽ và trả lời : động cơ đặt ở đầu xe hay đuôi xe? Hộp số, li hợp được đặt ở vị trí nào trên xe?
HS: Quan sát tranh vẽ và trả lời các câu hỏi.
GV: Để bánh xe chủ động quay được thi cần có bộ phận nào? nối từ đâu đến?
HS: Trả lời
GV: Cơ cấu vi sai trong hai cách bố trí được đặt tại đâu?
HS: Trả lời
GV: Em hãy cho biết phương án bố trí động cơ phụ thuộc vào yếu tố nào?
HS: Suy nghĩ và trả lời
GV: Hướng dẫn HS quan sát các cụm chi tiết và vị trí của hệ thống truyền lực để trả lời câu hỏi.
HS: Quan sát và trả lời.
GV: Chiếu sơ đồ khối thể hiện nguyên lý của hệ thống truyền lực và giải thích nguyên lý cho HS.
HS: Quan sát và lắng nghe, ghi chép bài.
II. Đặc điểm của hệ thống truyền lực trên oto.
1. Nhiệm vụ:
Là hệ thống quan trọng trên ôtô, truyền lực, môment quay từ trục khuỷu về chiều quay và trị số của động cơ đến bánh xe chủ động làm cho ôtô chuyển động.
2. Phân loại:
- Theo số cầu chủ động:
Một cầu chủ động.
Nhiều cầu chủ động.
- Theo phương pháp điều khiển:
Điều khiển bằng tay.
Điều khiển bán tự động..
Điều khiển tự động..
3. Cấu tạo chung và nguyên lý làm việc của hệ thống truyền lực.
a. Cấu tạo chung.
- Động cơ.
- Li hợp.
- Hộp số.
- Truyền lực các đăng.
- Truyền lực chính và các bộ vi sai.
- Bánh xe chủ động.
b. Bố trí hệ thống truyền lực trên oto.
- Phương pháp bố trí hệ thống truyền lực trên oto phụ thuộc vào bố trí động cơ.
+ Động cơ đặt ở đầu xe, cầu sau chủ động.
+ Động sau đặt ở đuôi xe, cầu sau chủ động.
c. Nguyên lý làm việc.
Động cơ
Li hơp hộp số
Truyền lực các đăng
Truyền lực chính và vi sai
Bánh xe
V. Hướng dẫn học bài, soạn bài.
1. Hướng dẫn học bài.
GV: Yêu cầu học sinh về học bài cũ, đọc lại nội dung bài và trả lời các câu hỏi cuối bài học.
HS: Ghi nhớ.
2. Hướng dẫn soạn bài:
GV: Yêu cầu học sinh về đọc trước phần II. 4 bài 33 để tiết sau học.
HS: Ghi nhớ.
VI. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy.
Nội dung: Vừa sức với học sinh, truyền tải hết nội dung kiến thức SGK. Hình ảnh được chiếu trên máy chiếu nên nguyên lý làm việc các em đều đã nêu được và giải thích được trên hình vẽ.
Phương pháp: Cần áp dụng tích cực phương pháp powpoint.
Thời gian: phân bố vừa đủ.

File đính kèm:

  • docTiết 45.doc