Giáo án Công nghệ 10 - Tiết 12: Kiểm tra 45 phút

1.Trình bày quy trình sản xuất giống ở cây ngô? So sánh sự khác nhau trong quy trình sản xuất giống ở nhóm cây tự thụ phấn và thụ phấn chéo?

2. Mục đích bón vôi cải tạo đất mặn, đất phèn có gì khác nhau? Viết phương trình trao đổi cation để minh hoạ?

 

doc3 trang | Chia sẻ: halinh | Ngày: 30/12/2014 | Lượt xem: 1902 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ 10 - Tiết 12: Kiểm tra 45 phút, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:26/09/2012	 
 Ngày dạy: ...................10A1....................10A2.......................10A3
Tiết 12: KIỂM TRA 45 PHÚT
A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- HS phải khái quát được các chương trình đã học. Ngoài ra, HS phải trình bày được các kiến thức trọng tâm
- Rèn luyện được kỹ năng trình bày
- Hình thành được thái độ nghiêm túc khi làm bài
B.CHUẨN BỊ
GV: đề kiểm tra - thang điểm
HS : giấy, bút
D. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
	1. Ổn định và kiểm tra sĩ số
	2. Nội dung
Đề 1.
I. Phần trắc nghiệm
1. Vật liệu khởi đầu trong sản xuất giống theo sơ đồ duy trì ở cây tự thụ phấn là:
a. Hạt của giống nhập nội c. Không còn là hạt siêu nguyên chủng
b. Hạt siêu nguyên chủng d. Hạt siêu nguyên chủng và hạt tác giả
2. Trong cơ cấu tổng sản phẩm trong nước, xu hướng sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp ngày càng :
a. Tăng c. Không tăng, không giảm
b. Giảm d. Không biểu hiện rõ
3. Để góp phần xây dựng một nền nông nghiệp bền vững nên:
a.Tăng cường bón phân hoá học c. Tăng cường bón phân hữu cơ vi sinh
b. Hạn chế bón phân hữu cơ d. Cả a và c
4. Chất lượng hạt giống ngày càng tăng theo trình tự sắp xếp sau:
a. XN - NC - SNC c. SNC - NC - XN
b. SNC - XN - NC d. XN - SNC - NC
5. Phản ứng của dung dịch đất có đặc điểm:
a. pH 7 đất mang tính chua
b. pH < 7 đất mang tính chua d. pH = 9 đất hơi chua
6. Keo âm là keo có đặc điểm:
a. Lớp ion bất động mang điện tích âm
b. Lớp ion bù mang điện tích âm
c. Lớp ion quyết định điện mang điện tích âm
d. Lớp ion quyết định điện mang điện tích dương
II. Phần tự luận
1.Trình bày quy trình sản xuất giống ở cây ngô? So sánh sự khác nhau trong quy trình sản xuất giống ở nhóm cây tự thụ phấn và thụ phấn chéo?
2. Mục đích bón vôi cải tạo đất mặn, đất phèn có gì khác nhau? Viết phương trình trao đổi cation để minh hoạ?
Đề 2.
I. Phần trắc nghiệm
1. Keo đất có khả năng trao đổi ion ở :
a. Lớp ion quyết định điện b. Lớp ion bất động
c. Lớp ion khuếch tán d. cả a và c
2. Hệ thống sản xuất giống cây trồng gồm mấy giai đoạn:
a. 2 c.4
b.3 d.5
3. Nồng độ H+ trong dung dịch đất gây nên:
a. Độ chua tiềm tàng c. Độ chua của đất
b. Độ chua hoạt tính d. Độ kiềm của đất
4. Đất xám bạc màu có đặc điểm:
a. Tỉ lệ đất sét ít c. Tỉ lệ cát lớn, lượng sét, keo ít
b. Tỉ lệ đất sét nhiều, ít keo đất d. Tỉ lệ cát ít, lượng sét, keo nhiều
5.Mục đích của thí nghiệm kiểm tra kỹ thuật:
a. Xác định chế độ phân bón c. Xác định mật độ gieo trồng
b. Xây dựng quy trình kỹ thuật gieo trồng d. Xác định thời vụ
6. Quá trình sản xuất giống theo sơ đồ duy trì thường áp dụng ở những loại cây:
a. Tự thụ phấn c. Thoái hoá
b. Giao phấn d. Cây rừng
II. Phần tự luận
1. Trình bày quy trình sản xuất giống ở cây lúa theo sơ đồ phục tráng ? So sánh sự khác nhau trong quy trình sản xuất giống ở nhóm cây tự thụ phấn và thụ phấn chéo?
2.Ở đất phèn việc giữ nước liên tục và thay nước thường xuyên có tác dụng gì? Vì sao ở đất phèn không cày sâu bừa kỹ mà chỉ cày nông bừa sục?
THANG ĐIỂM
Đề 1
I. Phần trắc nghiệm (3 đ)
1. d (0,5 đ) 3.c.( 0,5 đ) 5. b (0,5 đ)
2.b (0,5 đ) 4. a ( 0,5 đ) 6. c ( 0,5 đ)
II. Phần tự luận (7 đ)
1. - Quy trình: 4 vụ (3 đ)
 - So sánh: (1 đ)
2. - Mục đích (1,5 đ)
 - Viết pt minh hoạ (1,5)
Đề 2.
I. Phần trắc nghiệm (3 đ)
1.c (0,5 đ) 3.b (0,5 đ ) 5.b (0,5 đ)
2.b (0,5 đ) 4.c (0,5 đ) 6.a (0,5 đ)
II. Phần tự luận (7 đ)
1. - Quy trình: (3 đ)
 - So sánh: (1 đ)
2 - Giải thích được tác dụng của việc giữ nước liên tục: (1 đ)
 - Giải thích được tác dụng của việc thay nước thường xuyên: (1 đ)
 - Giải thích được tác hại của việc cày sâu bừa kỹ: (1 )

File đính kèm:

  • dockiem tra 1 tiet.doc