Giáo án Công nghệ 10 - Bài 9: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá

Tìm hiểu nguyên nhân, biện pháp cải tạo và hướng sử dụng đất xám bạc màu

H. Mục tiêu của hoạt động cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu là gì?

( Tăng độ phì nhiêu, nâng cao năng suất cây trồng)

H. Nêu nguyên nhân dẫn tới tình trạng đất xám bạc màu là gì ?

H. ở nước ta loại đất nay phân bố chủ yếu ở đâu?

H. Quan sát H 9. 1 cho biết đất xám bạc màu có những tính chất nảo cần chú ý?

H. ở nước ta, loại đất này phân bố chủ yếu ở đâu?

 

doc4 trang | Chia sẻ: halinh | Ngày: 30/12/2014 | Lượt xem: 10445 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ 10 - Bài 9: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:16/09/2012	 
 Ngày dạy: ...................10A1....................10A2.......................10A3
Tiết 8,9:
BÀI 9: 
BIỆN PHÁP CẢI TẠO VÀ SỬ DỤNG ĐẤT XÁM BẠC MÀU, ĐẤT XÓI MÒN MẠNH TRƠ SỎI ĐÁ
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
 1. Kiến thức: 
	- HS nêu được sự hình thành, tính chất của đất xám bạc màu
	- Biết và trình bày được các biện pháp cải tạo và hướng sử dụng đất xám bạc màu
	- Nêu được nguyên nhân gây xói mòn đất, tính chất của xói mòn mạnh và biện pháp cải tạo, hướng sử dụng của loại đất này
	 2. Kĩ năng:
	- Rèn luyện được kỹ năng phân tích, tổng hợp
B.PHƯƠNG PHÁP.
	 - PP vấn đáp, thuyết trình, giải thích
C. PHƯƠNG TIỆN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
	- SGK, SGV, tài liệu tham khảo
	- Các tranh ảnh về xói mòn đất và biện pháp khắc phục
	- Tranh ảnh liên quan đến đất xám bạc màu
D. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG.
 1.Ổn định tổ chức:
	 	-Kiểm tra sỹ số:
	 2. Kiểm tra bài cũ: 
	- GV thu báo cáo thực hành của học sinh
	 3. Dạy bài mới:
Tiết 1:
HOẠT ĐỘNG THẦY TRÒ
NỘI DUNG
Hoạt động 1.
Giới thiệu bài học
H. Xói mòn đất ảnh hưởng như thế nào đến độ phì nhiêu của đất?
( Giảm độ phì nhiêu , làm cho đất bạc màu)
GV. Vậy cần phải làm gì để cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất bị xói mòn mạnh cho có hiệu quả. Đó là nội dung cần tìm hiểu trong bài hôm nay.
Hoạt động 2.
Tìm hiểu đặc điểm của đất Việt Nam
H. Nêu đặc điểm của đất Việt Nam?
Hoạt động 3
Tìm hiểu nguyên nhân, biện pháp cải tạo và hướng sử dụng đất xám bạc màu
H. Mục tiêu của hoạt động cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu là gì?
( Tăng độ phì nhiêu, nâng cao năng suất cây trồng)
H. Nêu nguyên nhân dẫn tới tình trạng đất xám bạc màu là gì ?
H. ở nước ta loại đất nay phân bố chủ yếu ở đâu?
H. Quan sát H 9. 1 cho biết đất xám bạc màu có những tính chất nảo cần chú ý? 
H. ở nước ta, loại đất này phân bố chủ yếu ở đâu?
H. Quan sát H 9.1 cho biết đất xám bạc màu có những tính chất nào cần chú ý?
GV bổ sung thêm thông tin
GV: Từ tính chất của đất xám bạc màu hãy đề ra biện pháp khắc phục?
H. Hãy nêu các biện pháp cải tạo đất xám bạc màu? Sau đó cho biết tác dụng của từng biện pháp đó?
HS thảo luận → trả lời
GV nhận xét→ bổ sung
H. Em hãy kể tên một số loại cây trồng được trên đất xám bạc màu?
GV: Đất bị xói mòn gây nên tình trạng bạc màu, nếu không cải tạo và sử dụng hợp lý đất sẽ bị xói mòn mạnh làm cho đất trơ sỏi đá. Đối với đất trơ sỏi đấ, ta phải làm gì?
I. Cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu
1. Nguyên nhân hình thành
- Nguyên nhân
- Phân bố
2. Tính chất của đất xám bạc màu
- Tầng đất mặt mỏng: 10 cm
- Thành phần cơ giới nhẹ
- Thường khô hạn
- Chua đến rất chua pH 3 - 4,5
- vi sinh vật ít, hoạt động yếu
3. Biện pháp cải tạo và hướng sử dụng
a. Biện pháp cải tạo
b. Sử dụng đất xám bạc màu
Tiết 2:
HOẠT ĐỘNG THẦY TRÒ
NỘI DUNG
Hoạt động 4.
Tìm hiểu biện pháp cải tạo và sử dụng đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá.
H. Xói mòn đất là gì? Nguyên nhân nào gây nên xói mòn đất?
H. Xói mòn xảy ra mạnh hay yếu phụ thuộc vào yếu tố nảo?
HS thảo luận và trả lời
GV kết luận
H. Nguyên nhân sâu xa dẫn tới mưa lũ nhiều là gì?
H. Từ các nguyên nhân trên em hãy cho biết : xói mòn đất thường xảy ra ở đâu? Đất nông nghiệp và đất lâm nghiệp đất nào chịu tác động của quá trình xói mòn đất mạnh hơn? Tại sao? 
HS thảo luận và trả lời
H. Nêu tính chất của đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá?
GV yêu cầu HS hoàn thành bảng (PHT)
Biện pháp
Tác dụng
Biện pháp công trình
-
-
-
-
Biện pháp nông học
-
-
 HS thảo luận nhóm → hoàn thành
GV tổng kết
GV thông báo: Từ năm 1993 đến nay, Nhà nước có nhiều chủ trương lớn nhằm nâng độ che phủ của rừng như chương trình 327 về phủ xanh đất trống, đồi trọc, chương trình trồng 5 tr iệu ha rừng, quyết định về đóng cửa rừng tự nhiên
I. Cải tạo và sử dụng đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá
1. Nguyên nhân gây xói mòn đất
- Khái niệm: Xói mòn là hiện tượng bào mòn lớp đất mặt
- Nguyên nhân: nước mưa, nước tuyết, tuyết tan, gió.
- Phụ thuộc
2. Tính chất của đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá
3. Cải tạo và sử dụng đất xói mòn mạnh
	4. Củng cố
	Hãy nêu tóm tắt : cấu tạo keo đất, phản ứng dd đất, độ phì nhiêu của đất?
	5. Hướng dẫn về nhà: 
	- Trả lời các câu hỏi 1,2,3,4 SGK trang 24
	6. Rút kinh nghiệm giờ dạy:
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • doctiet8,9.doc