Giáo án Công nghệ 10 - Bài 5: Thực hành xác định sức sống của hạt

Bước 1: Lấy một mẫu khoảng 50 hạt giống, dùng giấy thấm lau sạch,sau đó xếp vào hộp petri .

 Bước 2: Đổ thuốc thử vào hộp petri sao cho thuốc thử ngập hạt. Ngâm hạt 10 - 15 phút

 Bước 3: Sau khi ngâm, lấy hạt ra, dùng giấy thấm lau sạch thuốc thử ở vỏ hạt

 Bước 4: Dùng panh kẹp chặt hạt, sau đó đặt lên tấm kính và dùng dao cắt đôi hạt và quan sát nội nhũ

 

doc3 trang | Chia sẻ: halinh | Ngày: 30/12/2014 | Lượt xem: 9163 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ 10 - Bài 5: Thực hành xác định sức sống của hạt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:28/08/2012	 
 Ngày dạy: ...................10A1....................10A2.......................10A3
Tiết: 4
BÀI 5. THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH SỨC SỐNG CỦA HẠT
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
 1. Kiến thức: 
	- Xác định được sức sống của hạt một số cây trồng nông nghiệp.
	 2. Kĩ năng:
	- Thực hiện đúng quy trình, bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
B.PHƯƠNG PHÁP.
	 - PP vấn đáp, thuyết trình, giải thích
C. PHƯƠNG TIỆN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
	- Hạt giống ( lúa, ngô, đậu đỗ...) từ 100 - 200 hạt
	- Hộp petri: 1
	- Panh (kẹp):1
	- Lam kính: 1
	- Dao cắt hạt: 1
	- Giấy thấm : từ 4 - 5 tờ
	- Thuốc thử: 1 lọ
	Thuốc thử do GV chuẩn bị theo cách sau đây:
	+ Cân 1 g carmin, hoà tan trong 10 ml cồn 96, thêm 90 ml nước cất, thu được dd A
	+ Lấy 2 ml axit sunfuric đặc ( d = 1,84), hoà tan trong 98 ml nước cất, thu được dd B
	+ Lấy 20 ml ddB đổ vào dd A, thu được thuốc thử
D. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG.
 1.Ổn định tổ chức:
	 	-Kiểm tra sỹ số:
	 2. Kiểm tra bài cũ: 
	1. Trình bày hệ thống sản xuất giống cây trồng?
	2. Hãy so sánh sự khác nhau giữa sơ đồ duy trì và sơ đồ phục tráng trong quy trình sản xuất giống ở cây trồng tự thụ phấn?
	 3. Dạy bài mới:
Hoạt động 1.
Giới thiệu bài thực hành
- GV nêu mục tiêu bài thực hành
- GV vừa biểu diễn thí nghiệm vừa diễn giảng để giới thiệu quy trình thực hành
 Bước 1: Lấy một mẫu khoảng 50 hạt giống, dùng giấy thấm lau sạch,sau đó xếp vào hộp petri .
 Bước 2: Đổ thuốc thử vào hộp petri sao cho thuốc thử ngập hạt. Ngâm hạt 10 - 15 phút
 Bước 3: Sau khi ngâm, lấy hạt ra, dùng giấy thấm lau sạch thuốc thử ở vỏ hạt
 Bước 4: Dùng panh kẹp chặt hạt, sau đó đặt lên tấm kính và dùng dao cắt đôi hạt và quan sát nội nhũ
+ Nếu nội nhũ bị nhuộm màu là hạt chết
+ Nếu nội nhũ không bị nhuộm màu là hạt sống
- GV hướng dẫn HS tính, ghi kết quả và tự nhận xét kết quả thực hành
Tính tỷ lệ hạt sống
 Tỉ lệ hạt sống A% = B/C .100
Trong đó: B: Số hạt sống
 C:Tổng số hạt thí nghiệm
Kết quả thí nghiệm được ghi theo mẫu bảng sau:
Tổng số hạt thí nghiệm
Số hạt bị nhuộm màu (Hạt chết)
Số hạt không bị nhuộm màu (Hạt sống)
Tỷ lệ hạt sống (%)
Mẫu bảng tự đánh giá kết quả thực hành
Chỉ tiêu đánh giá
Kết quả
Người đánh giá
Tốt
Đạt
Không đạt
Thực hiện quy trình
 GV kiểm tra nếu HS đã nắm được quy trình thực hành, GV chuyển sang hoạt động 2
Hoạt động 2. Tổ chức , phân công nhóm
- Phân nhóm HS thực hành (4nhóm)
- Phân công vị trí thực hành cho các nhóm
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
Hoạt động 3. Thực hành
- HS thực hiện quy trình thực hành
- GV quan sát các nhóm , nhắc nhở HS làm đúng quy trình
Hoạt động 4. Đánh giá kết quả thực hành
- HS tự hoàn thiện vào mẫu kết quả thí nghiệm và mẫu tự đánh giá kết quả thực hành
- GV căn cứ vào kết quả thực hành và kết quả tự đánh giá của HS để đánh giá giờ học
	4. Củng cố
	-GV nhận xét buổi thực hành, tuyên dương những em thực hành tốt, phê bình những em chưa tích cực thực hành và làm không đúng quy trình
	5. Hướng dẫn về nhà: 
	- Viết báo cáo thực hành giờ sau nộp
	6. Rút kinh nghiệm giờ dạy:
	...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • doctiet4.doc