Giáo án các môn học lớp 5 - Tuần thứ 21

ĐẠO ĐỨC

Tiết 21 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG) EM (tiết 1)

 Ngày soạn: 18/1/2016 - Ngày dạy: 25/1/2016

I. MỤC TIÊU:

- Bước đầu biết vai trò quan trọng của Ủy ban nhân dân xã (phường) đối với cộng đồng; biết được trách nhiệm của mọi người dân là phải tôn trọng Ủy ban nhân dân xã (phường).

- Kể được một số công việc của Ủy ban nhân dân xã (phường) đối với trẻ em trên địa phương; có kỹ năng xác định giá trị, tư duy phê phán, tìm kiếm và xử lí thông tin, trình bày những hiểu biết của bản thân về quê hương mình.

- Có ý thức tôn trọng Ủy ban nhân dân xã (phường).

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

- GV: SGK, 6 phiếu ghi mục tiêu bài học.

- HS: SGK, phiếu tự đánh giá.

 

docx43 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 15/02/2020 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án các môn học lớp 5 - Tuần thứ 21, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 nhận xét và xác nhận kết quả.
- Kết luận: Năng lượng mặt trời được dùng để chiếu sáng, sưởi ấm, làm khô, đun nấu, phát điện....
4. Hoạt động thực hành:
- Yêu cầu HS mỗi nhóm vẽ hình mặt trời vào giấy A3 và ghi ứng dụng của mặt trời.
- Quan sát các nhóm làm việc và hỗ trợ.
- Theo dõi HS trình bày.
- Nêu nhận xét và tuyên dương nhóm chơi hay.
5. Hoạt động ứng dụng:
- Gợi ý cho HS các khả năng có thể ứng dụng bài học vào thực tế.
- Nhận xét tuyên dương.
- Dặn dò: Ôn bài. Chia sẻ kiến thức đã học với gia đình và người thân và cộng đồng.
- Bài sau: Sử dụng năng lượng chất đốt.
- Lắng nghe.
- Đọc nối tiếp tựa bài.
* PCTHĐTQ điều khiển:
- Làm việc theo nhóm, NT điều khiển HĐ của nhóm.
- Đọc tên bài học và viết vào vở.
- Đọc mục tiêu bài học.
- Nhóm trưởng điều khiển nhóm thảo luận theo yêu cầu của GV.
Hình 1
- Thảo luận theo nhóm.
- Đại diện nhóm báo cáo kết quả.
- Ghi nhận ý kiến của GV.
- Nhóm trưởng điều khiển nhóm thảo luận theo yêu cầu của GV.
- Thảo luận theo nhóm.
- Đại diện nhóm báo cáo kết quả
- Ghi nhận ý kiến của GV.
- Thực hành theo nhóm, ghi kết quả vào phiếu học tập.
- Đại diện nhóm báo cáo kết quả
- Ghi nhận ý kiến của GV.
- Lần lượt nêu khả năng ứng dụng bài học vào thực tế: Tác dụng của năng lượng mặt trời trong tự nhiên.
IV. RÚT KINH NGHIỆM: 
TUẦN 21 	 LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Tiết 41 Mở rộng vốn từ: CÔNG DÂN
 Ngày soạn: 19/1/2016 - Ngày dạy: 26/1/2016
I. MỤC TIÊU:
- Làm được BT1, 2.
 - Viết được một đoạn văn về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân theo yêu cầu của BT3.
- TGHCM (Liên hệ): Làm theo lời Bác, mỗi công dân phải có trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- GV: SGK, 6 phiếu ghi mục tiêu bài học.
- HS: SGK, phiếu tự đánh giá; giấy A3, bút dạ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1.- Khởi động: (1 phút) - Hát vui.
2.- Ôn bài: (5 phút)
- PCTHĐTQ mời 3 bạn lần lượt trả lời câu hỏi:
+ Bạn hãy cho biết công dân nghĩa là gì ?
- GV nêu nhận xét kết quả ôn bài.
TL
Hoạt động dạy
Hoạt động học
14 phút
12phút
3 phút
3. Hoạt động cơ bản:
a/. Gợi động cơ tạo hứng thú: 
- Tiết học hôm nay các em sẽ được mở rộng hệ thống vốn từ và thực hành viết đoạn văn về nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc.
- Ghi tựa bài lên bảng.
- Giao CTHĐTQ điều khiển các bước học tập tiếp theo.
b/. Trải nghiệm:
- Yêu cầu HS đọc nội dung BT1 rồi thực hiện theo nhóm.
- Quan sát các nhóm làm việc và hỗ trợ.
- Theo dõi HS trình bày.
- Nêu nhận xét và chốt lại các ý đúng.
- Kết luận: 
+ Nghĩa vụ công dân, quyền công dân, ý thức công dân, bổn phận công dân, trách nhiệm công dân, danh dự công dân
+ Công dân gương mẫu, công dân danh dự
c/. Phân tích, khám phá, rút ra bài học:
- Yêu cầu HS đọc nội dung BT2 rồi thực hiện theo nhóm.
- Quan sát các nhóm làm việc và hỗ trợ.
- Theo dõi HS trình bày.
- Nêu nhận xét và chốt lại các ý đúng.
- Kết luận: 
+ Điều mà pháp luật công nhận cho người dân được hưởng,.
+ Sự hiểu biết về nghĩa vụ và quyền lợi của người dân đối với đất nước.
+ Điều mà pháp luật hay đạo đức bắt buộc người dân phải làm đối với đất nước, đối với người khác.
4. Hoạt động thực hành:
- Yêu cầu HS làm việc theo nhóm bài tập 3.
- Quan sát các nhóm làm việc và hỗ trợ.
- Theo dõi HS trình bày.
- Nêu nhận xét và chốt lại các ý đúng.
- Kết luận:
Làm theo lời Bác, mỗi công dân phải có trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc.
5. Hoạt động ứng dụng:
- Gợi ý cho HS các khả năng có thể ứng dụng bài học vào thực tế.
- Nhận xét tuyên dương.
- Dặn dò: Chia sẻ kiến thức đã học với gia đình và người thân và cộng đồng. 
Về nhà học thuộc phần Ghi nhớ. 
- Bài sau: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ.
- Lắng nghe.
- Đọc nối tiếp tựa bài.
* PCTHĐTQ điều khiển các bước:
- Làm việc theo nhóm, NT điều khiển HĐ của nhóm.
- Đọc tên bài học và viết vào vở.
- Đọc mục tiêu bài học.
- Nhóm trưởng điều khiển.
- Thảo luận theo nhóm.
- Đại diện nhóm báo cáo kết quả.
- Ghi nhận ý kiến của GV.
- Thảo luận theo nhóm.
- Đại diện nhóm báo cáo kết quả.
- Ghi nhận ý kiến của GV.
- Quyền công dân.
- Ý thức công dân.
- Nghĩa vụ công dân.
* PCTHĐTQ điều khiển các bước:
- Mời 1 bạn đọc bài tập.
- Làm việc cá nhân vào vở BT.
- Trao đổi bài làm trong nhóm.
- Đại diện nhóm báo cáo kết quả.
- Ghi nhận ý kiến của GV.
- Lần lượt nêu khả năng ứng dụng bài học vào thực tế: Làm theo lời Bác, mỗi công dân phải có trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc.
IV. RÚT KINH NGHIỆM: 
TUẦN 21 	 TOÁN
Tiết 103 LUYỆN TẬP CHUNG
 Ngày soạn: 20/1/2016 - Ngày dạy: 27/1/2016
I. MỤC TIÊU:
	- Biết tìm một số yếu tố chưa biết của các hình đã học.
- Vận dụng giải các bài toán có nội dung thực tế.
	- Rèn luyện óc suy luận, phán đoán toán học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- GV: SGK, 6 phiếu ghi mục tiêu bài học.
- HS: SGK, phiếu tự đánh giá.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1.- Khởi động: (1 phút) - Hát vui.
2.- Ôn bài: (5 phút)
- PCTHĐTQ mời 2 bạn thực hiện các yêu cầu sau:
+ Hãy nêu các bước tính diện tích các hình ?
- GV nêu nhận xét kết quả ôn bài.
TL
Hoạt động dạy
Hoạt động học
6 phút
20 phút
3 phút
3. Hoạt động cơ bản:
a/. Gợi động cơ tạo hứng thú: 
- Hôm nay lớp chúng ta luyện tập rèn kỹ năng tính diện tích hình tròn.
- Ghi tựa bài lên bảng.
- Giao CTHĐTQ điều khiển các bước học tập tiếp theo.
b/. Trải nghiệm:
- Yêu cầu HS nêu Nêu lại công thức tính DT và chu vi hình tròn; cách tính DT hình tam giác.theo nhóm.
- Quan sát các nhóm làm việc và hỗ trợ.
- Theo dõi HS trình bày.
- Nêu nhận xét và chốt lại các ý đúng.
4. Hoạt động thực hành:
- Yêu cầu HS làm việc theo nhóm lần lượt giải các bài tập 1, 2, 3.
- Quan sát các nhóm làm việc và hỗ trợ.
- Theo dõi HS trình bày.
- Nêu nhận xét và xác nhận kết quả.
Kết quả: 
1. Bài giải
 Độ dài cạnh đáy của hình tam giác là:
 (m)
 Đáp số: m 2. 
2. Bài giải
 Diện tích hình thoi là:
 (2 x 1,5) : 2 = 1,5 (m2)
 Diện tích khăn trải bàn là :
 2 x 1,5 = 3 (m2)
 Đáp số : 3 m2
3. Bài giải 
Chu vi của hình tròn có đường kính 0,35 m là:
0,35 x 3.14 = 1,099 (m)
Độ dài sợi dây là:
1,099 + 3,1 x 2 = 7,299 (m2)
Đáp số : 7,299 m2
5. Hoạt động ứng dụng:
- Gợi ý cho HS các khả năng có thể ứng dụng bài học vào thực tế.
- Nhận xét tuyên dương.
- Dặn dò: Ôn bài. Chia sẻ kiến thức đã học với gia đình và người thân và cộng đồng. 
- Bài sau: Hình Hộp chữ nhật - Hình Lập phương.
- Lắng nghe.
- Đọc nối tiếp tựa bài.
* PCTHĐTQ điều khiển các bước:
- Làm việc theo nhóm, NT điều khiển HĐ của nhóm.
- Đọc tên bài học và viết vào vở.
- Đọc mục tiêu bài học.
* Nhóm trưởng điều khiển các bước:
- Làm việc theo nhóm.
- Đại diện nhóm báo cáo kết quả.
- Ghi nhận ý kiến của GV.
* Nhóm trưởng điều khiển các bước:
- Mời 1 bạn đọc bài tập.
- Thảo luận cách giải bài tập.
- Đại diện nhóm báo cáo kết quả.
- Ghi nhận ý kiến của GV.
- Lần lượt nêu khả năng ứng dụng bài học vào thực tế: Biết tính diện tích hình tròn khi biết bán kính hoặc chu vi của hình tròn.
IV. RÚT KINH NGHIỆM: 
TUẦN 21 	 TẬP ĐỌC
Tiết 42 TIẾNG RAO ĐÊM
 Ngày soạn: 20/1/2016 - Ngày dạy: 27/1/2016
I. MỤC TIÊU:
- Hiểu ý nghĩa: Ca ngợi hành động dũng cảm cứu người của anh thương binh. (Trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3 trong SGK). 
- Biết đọc diễn cảm bài văn, giọng đọc thay đổi linh hoạt thể hiện được nội dung truyện.
- Ý thức giúp đỡ mọi người, cứu người khi gặp nạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- GV: Tranh minh họa trong SGK; 6 phiếu ghi mục tiêu bài học.
- HS: SGK, phiếu tự đánh giá.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1.- Khởi động: (1 phút) CTHĐTQ Kiểm tra sĩ số - Hát vui.
2.- Ôn bài: (5 phút)
- PCTHĐTQ mời 3 HS lần lượt đọc bài tiết trước; trả lời câu hỏi:
	+ Sứ thần Giang Văn Minh làm cách nào để vua nhà Minh bãi bỏ lễ góp giỗ Liễu Thăng? 
+ Vì sao có thể nói ông Giang văn Minh là người trí dũng song toàn?
- GV nêu nhận xét kết quả ôn bài.
TL
Hoạt động dạy
Hoạt động học
15phút
11 phút
3 phút
3. Hoạt động cơ bản:
a/. Gợi động cơ tạo hứng thú: 
- GV cho HS quan sát tranh.
- Bài đọc Tiếng rao đêm, kể về một người bán hàng rong,chắc các em ai cũng từng nghe trong đêm tiếng rao bán hàng nhưng người bán hàng rong trong bài tập đọc hôm nay có gì đặc biệt, chúng ta cùng nhau tìm hiểu.
- Ghi tựa bài lên bảng.
- Giao CTHĐTQ điều khiển các bước học tập tiếp theo.
b/. Trải nghiệm:
- Yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm.
- Uốn nắn cách phát âm cho HS, giải thích từ mới.
- Nhận xét và đọc diễn cảm toàn bài.
c/. Phân tích, khám phá, rút ra bài học:
- Yêu cầu HS tìm hiểu bài theo nhóm.
- Theo dõi các nhóm làm việc và hỗ trợ 
- Theo dõi HS trình bày.
- Nêu nhận xét và chốt lại các ý đúng.
1. Xảy ra lúc nửa đêm. Đám cháy thật dữ dội: “Ngôi nhà đầu hẻm đang bốc lửa phừng phừng...”
2. Cứu em bé là người bán bánh giò. Điều đặc biệt là: Anh là một thương binh nặng, chỉ còn một chân. Rời quân ngũ, anh đi bán bánh giò. Là người lao động bình thường, nhưng hành động của anh rất dũng cảm...
3. Chi tiết: Khi người ta phát hiện ra cái chân gỗ; Khi cấp cứu mọi người mới biết anh là một thương binh; Khi biết anh là một người bán bánh giò.
4. Biết giúp đỡ mọi người, cứu người khi gặp nạn.
- Nội dung chính:
+ Ca ngợi hành đông dũng cảm cứu người của anh thương binh.
+ Mỗi công dân cần có ý thức giúp đỡ mọi người, cứu người khi gặp nạn.
4. Hoạt động thực hành:
- Yêu cầu HS luyện đọc diễn cảm theo nhóm.
- Giúp đỡ HS luyện đọc.
- Theo dõi HS thi đọc.
- Nêu nhận xét.
5. Hoạt động ứng dụng:
- Gợi ý cho HS các khả năng có thể ứng dụng bài học vào thực tế.
- Nhận xét tuyên dương.
- Dặn dò: Ôn bài. Chia sẻ kiến thức đã học với gia đình và người thân và cộng đồng.
- Bài sau: Lập làng giữ biển.
- Quan sát tranh.
- Lắng nghe.
- Đọc nối tiếp tựa bài.
* PCTHĐTQ điều khiển các bước:
- Mời NT điều khiển HĐ của nhóm.
- Đọc tên bài học và viết vào vở.
- Đọc mục tiêu bài học.
- Mời 1 bạn (giỏi) đọc cả bài.
- Chia đoạn, đọc nối tiếp từng đoạn, đọc theo cặp, gạch chân từ khó.
- Đọc chú giải SGK, nêu các từ khó.
- Mời 1 bạn đọc lại cả bài.
- Mời 1 bạn đọc các câu hỏi SGK.
- Thảo luận theo nhóm.
- Đại diện nhóm báo cáo kết quả.
- Ghi nhận ý kiến của GV.
* PCTHĐTQ điều khiển các bước:
- Mời 1 bạn khá (giỏi) đọc lại cả bài.
- Luyện đọc theo nhóm đoạn văn bạn thích.
- Thi đọc.
- Cả lớp nhận xét, góp ý.
- Lần lượt nêu khả năng ứng dụng bài học vào thực tế: Ý thức giúp đỡ mọi người, cứu người khi gặp nạn.
IV. RÚT KINH NGHIỆM: 
TUẦN 21 	 TẬP LÀM VĂN
Tiết 41 LẬP CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG
 Ngày soạn: 20/1/2016 - Ngày dạy: 27/1/2016
I. MỤC TIÊU:
	- Bước đầu biết cách lập chương trình hoạt động cho buổi sinh hoạt tập thể.
	- Lập được một chương trình hoạt động tập thể theo 5 hoạt động gợi ý trong SGK (hoặc một hoạt động đúng chủ điểm đang học, phù hợp với thực tế địa phương).	
- Rèn luyện óc tổ chức, tác phong làm việc khoa học, ý thức tập thể; GDKNS: Kĩ năng hợp tác; thể hiện sự tự tin; đảm nhận trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- GV: SGK; bảng phụ viết sẵn các đề bài, 6 phiếu ghi mục tiêu bài học.
- HS: SGK; giấy A3, bút dạ, phiếu tự đánh giá.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1.- Khởi động: (1 phút) - Kiểm tra sĩ số - Hát vui.
2.- Ôn bài: (5 phút)
- PCTHĐTQ mời 3 bạn lần lượt thực hiện yêu cầu sau:
+ Nêu ý nghĩa của việc lập chương trình hoạt động và cấu tạo chương trình.
- GV nêu nhận xét kết quả ôn bài.
TL
Hoạt động dạy
Hoạt động học
6 phút
20 phút
3 phút
3. Hoạt động cơ bản:
a/. Gợi động cơ tạo hứng thú: 
- Trong tiết học trước,dựa theo mẩu chuyện Một buổi sinh hoạt tập thể, các em đã luyện tập lập CTHĐ của buổi sinh hoạt trong câu chuyện đó.Trong tiết học này, các me sẽ tự lập chương trình cho hoạt động khác.
- Ghi tựa bài lên bảng.
- Giao CTHĐTQ điều khiển các bước học tập tiếp theo.
b/. Trải nghiệm:
- Yêu cầu HS suy nghĩ lựa chọn theo nhóm hoạt động để lập chương trình, nối tiếp nhau nói tên hoạt động . 
- Quan sát các nhóm làm việc và hỗ trợ.
- Theo dõi HS trình bày.
- Nêu nhận xét và chốt lại các ý đúng.
Đây là một đề bài rất mở. Các em lập CTHĐ cho 1 trong 5 hoạt động: Một buổi cắm trại, một buổi ra quân giúp đỡ gia đình thương binh liệt sĩ, thăm hỏi các nạn nhân chất độc màu da cam, làm VS nơi công cộng, trồng cây xanh phủ xanh đồi trọc, làm kế hoạch nhỏ.
4. Hoạt động thực hành:
- Yêu cầu HS thực hành lập chương trình hoạt động trên giấy A3 bằng bút dạ.
- Quan sát các nhóm làm việc và hỗ trợ.
- Theo dõi HS trình bày.
- Nêu nhận xét và chốt lại các ý đúng.
5. Hoạt động ứng dụng:
- Gợi ý cho HS các khả năng có thể ứng dụng bài học vào thực tế.
- Nhận xét tuyên dương.
- Dặn dò: Ôn bài. Chia sẻ kiến thức đã học với gia đình và người thân và cộng đồng. 
- Bài sau: Trả bài văn tả người.
- Lắng nghe.
- Đọc nối tiếp tựa bài.
* PCTHĐTQ điều khiển các bước:
- Làm việc theo nhóm, NT điều khiển HĐ của nhóm.
- Đọc tên bài học và viết vào vở.
- Đọc mục tiêu bài học.
- Mời 1 bạn đọc đọc yêu cầu đề bài.
- Thảo luận theo nhóm.
- Đại diện nhóm báo cáo kết quả.
- Ghi nhận ý kiến của GV.
* Nhóm trưởng điều khiển các bước:
- Thảo luận theo nhóm.
- Đại diện nhóm báo cáo kết quả.
- Ghi nhận ý kiến của GV.
- Lần lượt nêu khả năng ứng dụng bài học vào thực tế: Rèn luyện óc tổ chức, tác phong làm việc khoa học, ý thức tập thể; kĩ năng hợp tác; thể hiện sự tự tin; đảm nhận trách nhiệm.
IV. RÚT KINH NGHIỆM: 
TUẦN 21 	 LỊCH SỬ
Tiết 21 NƯỚC NHÀ BỊ CHIA CẮT
 Ngày soạn: 20/1/2016 - Ngày dạy: 27/1/2016
I. MỤC TIÊU:
- Biết đôi nét về tình hình nước ta sau hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954.
- Chỉ được giới tuyến quân sợ tạm thời trên bản đồ.
- Ghi nhớ nổi đau nước nhà bị chia cắt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- GV: SGK, 6 phiếu ghi mục tiêu bài học.
- HS: SGK, phiếu tự đánh giá.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1.- Khởi động: (1 phút) - Kiểm tra sĩ số - Hát vui.
2.- Ôn bài: (5 phút)
- PCTHĐTQ mời 3 bạn lần lượt thực hiện các yêu cầu sau:
 + Ôn lại các mốc thời gian và các sự kiện đã học.
 - GV nêu nhận xét kết quả ôn bài.
TL
Hoạt động dạy
Hoạt động học
15 phút
10 phút
4 phút
3. Hoạt động cơ bản:
a/. Gợi động cơ tạo hứng thú: 
- Yêu cầu HS xem tranh Cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải trong SGK.
- Sông Bến Hải là nơi chứng kiến nỗi đau chia cắt giữa hai miền Nam - Bắc đất nước ta hơn 21 năm . Bài học hôm nay sẽ giúp các em nắm rõ vấn đề này.
- Ghi tựa bài lên bảng.
- Giao CTHĐTQ điều khiển các bước học tập tiếp theo.
b/. Trải nghiệm:
- Yêu cầu thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi sau:
+ Tại sao có Hiệp định Giơ-ne-vơ ?
+ Nội dung của Hiệp định Giơ-ne-vơ là gì? 
+ Hiệp định thể hiện mong ước gì của nhân dân ta ? 
- Quan sát các nhóm làm việc và hỗ trợ.
- Theo dõi, ghi nhận.
- Nêu nhận xét và xác nhận kết quả.
 Chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở VN. Theo hiệp định, sông Bến Hải là giới tuyến phân chia tạm thời hai miền Nam - Bắc. Thể hiện mong muốn độc lập, tự do và thống nhất đất nước của dân tộc ta.
 c/. Phân tích, khám phá, rút ra bài học:
- Yêu cầu thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi sau:
+ Mỹ có âm mưu gì?
+ Nêu dẫn chứng về việc đế quốc Mỹ cố tình phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ.
+ Những việc làm của đế quốc Mỹ đã gây hậu quả gì cho dân tộc ta?
- Quan sát các nhóm làm việc và hỗ trợ.
- Theo dõi HS trình bày.
- Nêu nhận xét và xác nhận kết quả.
- Kết luận: Mỹ có âm mưu thay chân Pháp xâm lược miền Nam Việt Nam. Những việc làm đó của đế quốc Mĩ đã làm cho đồng bào ta bị tàn sát, đất nước ta bị chia cắt lâu dài . 
4. Hoạt động thực hành:
- Yêu cầu HS tham khảo thông tin SGK và thực hiện các ý sau: 
+ Muốn xóa bỏ nỗi đau chia cắt, dân tộc ta phải làm gì ?
- Quan sát các nhóm làm việc và hỗ trợ.
- Theo dõi HS trình bày.
- Nêu nhận xét và xác nhận kết quả.
 Chúng ta lại tiếp tục đứng lên cầm súng chống đế quốc Mỹ và tay sai.
5. Hoạt động ứng dụng:
- Gợi ý cho HS các khả năng có thể ứng dụng bài học vào thực tế.
- Nhận xét tuyên dương.
- Dặn dò: Ôn bài. Chia sẻ kiến thức đã học với gia đình và người thân và cộng đồng.
- Bài sau: Bến Tre đồng khởi
- Cả lớp xem tranh.
- Lắng nghe.
- Đọc nối tiếp tựa bài.
* PCTHĐTQ điều khiển các bước:
- Làm việc theo nhóm, NT điều khiển HĐ của nhóm.
- Đọc tên bài học và viết vào vở.
- Đọc mục tiêu bài học.
- Nhóm trưởng điều khiển nhóm.
- Thảo luận theo nhóm.
- Đại diện nhóm báo cáo kết quả.
- Ghi nhận ý kiến của GV.
Hội nghị Giơ-ne-vơ năm 1954
- Nhóm trưởng điều khiển nhóm.
- Thảo luận theo nhóm.
- Đại diện nhóm báo cáo kết quả.
- Ghi nhận ý kiến của GV.
S«ng BÕn H¶i
- Thực hành theo nhóm.
- Đại diện nhóm báo cáo kết quả.
- Ghi nhận ý kiến của GV.
- Mời các bạn lần lượt đọc phần ghi nhớ.
- Lần lượt nêu khả năng ứng dụng bài học vào thực tế: Chỉ được giới tuyến quân sợ tạm thời trên bản đồ.
Ghi nhớ nổi đau nước nhà bị chia cắt.
IV. RÚT KINH NGHIỆM: 
TUẦN 21 	 TOÁN
Tiết 104 HÌNH HỘP CHỮ NHẬT. HÌNH LẬP PHƯƠNG
 Ngày soạn: 21/1/2016 - Ngày dạy: 28/1/2016
I. MỤC TIÊU:
- Có biểu tượng về hình hộp chữ nhật, hình lập phương; nhận biết được các đồ vật trong thực tế có dạng hình hộp chữ nhật, hình lập phương.
- Biết các đặc điểm của các yếu tố hình hộp chữ nhật, hình lập phương.
	- Rèn luyện óc suy luận, phán đoán toán học; niềm say mê học toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- GV: SGK, 6 phiếu ghi mục tiêu bài học.
- HS: SGK, phiếu tự đánh giá.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1.- Khởi động: (1 phút) - Hát vui.
2.- Ôn bài: (5 phút)
- PCTHĐTQ mời 3 bạn thực hiện yêu cầu sau:
+ Nhắc lại công thức tính chu vi và diện tích hình tam giác, hình thang, hình tròn.
- GV nêu nhận xét kết quả ôn bài.
TL
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1
2
32
42
62
52
10 phút
16 phút
3 phút
3. Hoạt động cơ bản:
a/. Gợi động cơ tạo hứng thú: 
- GV đưa ra một số vật mẫu như viên gạch, hộp phấn, bao diêmNhững hình trên gọi là hình hộp CN-Hình lập phương. Bài học hôm nay sẽ giúp các em hiểu rõ điều đó.
- Ghi tựa bài lên bảng.
- Giao CTHĐTQ điều khiển các bước học tập tiếp theo.
b/. Trải nghiệm:
- Yêu cầu nhóm HS quan sát bao diêm, viên gạch và trả lời câu hỏi sau:
+ Hình hộp CN gồm có mấy mặt ? 
+ Hình hộp CN gồm có mấy đỉnh, mấy cạnh ?
- Quan sát các nhóm làm việc và hỗ trợ.
- Theo dõi HS trình bày.
- Nêu nhận xét và chốt lại các ý đúng.
- Kết luận: Có 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh.
c/. Phân tích, khám phá, rút ra bài học:
- Yêu cầu nhóm HS quan sát hình hộp chữ nhật trong SGK và trả lời câu hỏi sau:
+ Hình hộp CN gồm có những kích thước nào? 
+ Hình hình lập phương có mấy mặt, các mặt của hình hộp lập phương như thế nào?
- Quan sát các nhóm làm việc và hỗ trợ.
- Theo dõi HS trình bày.
- Nêu nhận xét và chốt lại các ý đúng.
- Kết luận:
+ Hình hộp chữ nhật có ba kích thước : chiều dài, chiều rộng, chiều cao.
+ Hình lập phương có 6 mặt là các hình vuông bằng nhau.
4. Hoạt động thực hành:
- Yêu cầu HS làm việc theo nhóm lần lượt giải các bài tập 1, 2, 3.
- Quan sát các nhóm làm việc và hỗ trợ.
- Theo dõi HS trình bày.
- Nêu nhận xét và xác nhận kết quả.
Kết quả: 
1. Giải
Số mặt 
Số cạnh 
Số đỉnh 
Hình hộp CN
 6 
 12 
 8 
Hình lập phương 
 6 
 12 
 8 
3. a) Hình hộp CN (vì có 6 mặt đều là HCN). 
 b) Không (vì hình này có 8 mặt). 
 c) Hình lập phương (vì có 6 mặt bằng nhau).
5. Hoạt động ứng dụng:
- Gợi ý cho HS các khả năng có thể ứng dụng bài học vào thực tế.
- Nhận xét tuyên dương.
- Dặn dò: Chia sẻ kiến thức đã học với gia đình và người thân và cộng đồng. 
- Bài sau: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của HHCN.
- Lắng nghe.
- Đọc nối tiếp tựa bài.
* PCTHĐTQ điều khiển các bước:
- Làm việc theo nhóm, NT điều khiển HĐ của nhóm.
- Đọc tên bài học và viết vào vở.
- Đọc mục tiêu bài học.
- Làm việc theo nhóm.
- Đại diện nhóm báo cáo kết quả.
- Ghi nhận ý kiến của GV.
- Thảo luận theo nhóm.
- Đại diện nhóm báo cáo kết quả.
- Ghi nhận ý kiến của GV.
* Nhóm trưởng điều khiển các bước:
- Mời 1 bạn đọc bài tập.
- Thảo luận cách giải bài tập.
- Đại diện nhóm báo cáo kết quả.
- Ghi nhận ý kiến của GV.
2. a) Các cạnh bằng nhau:
* AB = CD = MN = PQ
* AD = BC = NP = MQ
* AM = BN = CP = DQ
 b) Diện tích mặt đáy MNPQ là:
6 x 3 = 18 (cm2)
Diện tích mặt đáy ABMN là:
6 x 4 = 24 (cm2)
Diện tích mặt đáy BCPN là:
4 x 3 = 12 (cm2)
- Lần lượt nêu khả năng ứng dụng bài học vào thực tế: Có biểu tượng về hình hộp chữ nhật, hình lập phương; nhận biết được các đồ v

File đính kèm:

  • docxTuan_21_VNEN.docx