Giáo án các môn học lớp 4 - Tuần học 25 - Trường Tiểu học Quảng Thái

KỂ CHUYỆN: NHỮNG CHÚ BÉ KHÔNG CHẾT

I/ Mục tiêu:

-KT: Dựa vào lời kể của giáo viên và tranh minh họa, học sinh kể lại câu chuyện đã nghe.Hiểu truyện, trao đổi được với các bạn về nội dung ý nghĩa câu chuyện(ca ngợi tinh thần dũng cảm sự hi sinh cao cả của các chiến sĩ nhỏ tuổi); biết đặt tên khác cho truyện

-KN: Rèn kĩ năng nói, kĩ năng nghe. Chăm chú nghe bạn kể, nhận xét lời bạn kể theo các tiêu chí đã nêu, kể kết hợp điệu bộ, cử chỉ , lời nói. Kể tiếp lời của bạn

 

doc25 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 14/02/2020 | Lượt xem: 129 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án các môn học lớp 4 - Tuần học 25 - Trường Tiểu học Quảng Thái, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
à do cuộc tranh giành quyền lực của các phe phái phong kiến.
 +Cuộc tranh giành quyền lực giữa các tập đoàn phong kiến khiến cuộc sống của nhân dân ngày càng khốn khổ : cuộc sống đói khát, phải đi lính và chết trận , sản xuất không phát triển.
-KN: Dùng lược đồ Việt Nam chỉ ra ranh giới chia cắt Đàng Ngoài – Đàng Trong.
-TĐ: Ham học hỏi và tìm hiểu kiến thức.
II.Đồ dùng dạy học:
 - GV: + Bản đồ thế kỉ XVI - XVII. 
 + Phiếu học tập
 - HS: SGK 
III.Hoạt động dạy học: 
T.gian
 Giáo viên
Học sinh
5 phút
1 phút
12phút
15phút
2 phút
A) Kiểm tra bài cũ
Nêu một số sự kiện LS tiêu biểu của nước ta từ buổi đầu dựng nước đến thời Hậu Lê
- Nhận xét, ghi điểm 
B) Bài mới
1. Giới thiệu
* HĐ 1: Làm việc cả lớp 
- Giới thiệu: Mạc Đăng Dung và sự phân chia đất nước.
- GV mô tả suy sụp của triều đình nhà Lê TK XVI 
+ Hỏi: Năm 1592, ở nước ta có sự kiện gì?
+ Sau năm 1592, tình hình nước ta như thế nào?
+ Kết quả của cuộc chiến tranh Trịnh Nguyễn ra sao?
* HĐ 2: Thảo luận nhóm 
- Phát phiếu học tập cho HS tìm hiểu về: 
+ Mục đích của cuộc chiến tranh ? 
+ Cuộc chiến tranh này gây hậu quả gì?
 - Nhận xét, kết luận đúng 
- Gợi ý để hs kết luận
2) Củng cố dặn dò: 
Nhận xét, dặn dò 
- 2 HS nêu
- Mở SGK 
- Nghe 
- Nghe 
- Trả lời câu hỏi 
- Làm việc nhóm 4
- Trình bày kết quả .
- Vì quyền lợi, các dòng họ cầm quyền đã đánh giết lẫn nhau .
- Nhân dân cực khổ đất nước chia cắt 
- HS kết luận phần ghi nhớ - Vài em nhắc lại.
 Thứ ba ngày 1 tháng 3 năm 2016 
LUYỆN TỪ VÀ CÂU: CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ : AI LÀ GÌ?
I/ Mục tiêu:
-KT: Học sinh nắm được ý nghĩa và cấu tạo của chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?
-KN: Xác đinh được chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?. Tạo được câu kể Ai là gì? Từ những chủ ngữ đã cho.
-TĐ: Có thái độ học tập nghiêm túc.Yêu tiếng Việt.
II/Chuẩn bị: Bảng phụ
III/ Các hoạt động dạy học:
T.gian
Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
3phút
1phút
9phút
3phút
6phút
5phút
6phút
2phút
A. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:
Đọc đọan văn 3 -5 câu có sử dụng câu kể Ai là gì?. Xác định vị ngữ trong câu 
Nhận xét bài cũ
B.Bài mới:
1. Hoạt động 2: Giới thiệu bài:
2. Hoạt động 3: Phần nhận xét: 
BT1 :
Nêu yêu cầu bài tập.
Câu có dạng Ai là gì?
Nhận xét câu trả lời
BT 2: Xác đinh chủ ngữ
BT3: Chủ ngữ trong các câu trên do những từ ngữ như thế nào tạo thành?
Rút ghi nhớ
3. Ghi nhớ:
4. Hoạt động 4: Luyện tập:
BT1:
Nêu yêu cầu hoạt động
Phát bảng nhóm
Nhận xét lời giải đúng
BT2: Chọn từ ngữ ở cột A đến ghép với cột B
Bạn Lan
Người 
Cô giáo
Trẻ em
BT3:
Giao bảng nhóm cho 3 em
Bạn Bích Vân là học sinh giỏi môn toán của lớp em / là người Quảng Nam.
Hà Nội là thủ đô của nước ta / là thành phố vì hòa bình.
Dân tộc ta là dân tộc anh hùng / là dân tộc có nền văn hóa lâu đời. 
5. Hoạt động 5: Củng cố dặn dò:
Nhận xét tiết học
2 em đọc tại chỗ. 
Nhận xét
Lắng nghe
2 em nêu yêu cầu bài tập. Cả lớp đọc thầm. Hoạt động nhóm đôi
Trình bày
-Ruộng rẫy là chiến trường
-Cuốc cày là vũ khí.
-Nhà nông là chiến sĩ.
-Kim Đồng và các bạn anh là những đội viên đầu tiên của Đội ta
-Ruộng rẫy là chiếïn trường
-Cuốc cày là vũ khí.
-Nhà nông là chiến sĩ.
-Kim Đồng và các bạn anh là những đội viên đầu tiên của Đội ta.
+ Do danh từ hoặc cụm danh từ tạo thành.
3 em đọc ghi nhớ
2 em đặt câu
Nêu yêu cầu bài tập
Hoạt động nhóm bốn. 
Thảo luận 
Trình bày
Nhận xét
-Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận.
-Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy.
-Vừa buồn mà lại vừa vui mới thực là nỗi niềm bông phượng.
-Hoa phượng là hoa học trò.
Đọc yêu cầu bài tập.
Trình bày. Nhận xét bổ sung.
à là người Hà Nội.
à là vốn quý nhất
à là người mẹ thứ hai của em
à là tương lai của đất nước
Nhận xét
Nêu yêu cầu bài tập
Làm việc cá nhân
Trình bày
5 em đứng tại chỗ đọc
TOÁN: LUYỆN TẬP
I/ Mục tiêu:
-KT:Giúp học sinh củng cố phép nhân phân số. Nhận biết ý nghĩa của phép nhân phân số với số tự nhiên chính là phép cộng liên tiếp các phân số bằng nhau.
-KN: Rèn kĩ năng thực hiện nhân phân số với số tự nhiên.
-TĐ: Có thái độ học tập nghiêm túc.
II/Chuẩn bị: 
Băng giấydài 12cm, rộng 4cm. Bảng phụ.
III/ Các hoạt động dạy học:
T.gian
Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
5phút
1phút
12phút
10phút
5phút
2phút
A. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:
1. Tính
a) x ; b) x 
Nhận xét bài cũ
B.Bài mới:
1.Hoạt động 2: Giới thiệu bài:
2. Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh luyện tập:
BT1: Tính ( theo mẫu)
Làm mẫu, hướng dẫn
a) c) 
b) d) 
BT2: Tính theo mẫu
H:Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
Nhận xét 
Chữa bài.
BT3: (Dành cho HS khá giỏi)
; 
Vậy: 
BT4: (Câu b,c dành choHS khá giỏi)
.a) ; b) 
BT5: (Dành choHS khá giỏi)
H: Muốn tính chu vi hình vuông ta làm thế nào?
H: Muốn tính diện tích hình vuông ta làm thế nào?
Nhận xét 
Chấm chữa
3.Hoạt động 4: Củng cố dặn dò:
Muốn nhân hai phân số ta làm thế nào?
Nhận xét tiết học
2 em lên bảng
Nhận xét
Lắng nghe
Nêu yêu cầu bài tập
4 em lên bảng
Nêu yêu cầu bài tập
Tính theomẫu
4 em lên bảng. Cả lớp làm bài 
Nêu yêu cầu bài tập
c) 
Nêu yêu cầu bài tập
1 em lên bảng
Giải:
Chu vi hình vuông:
Diện tích hình vuông:
Đáp số:
Chu vi: m
Diện tích m2
Nhận xét
KỂ CHUYỆN: NHỮNG CHÚ BÉ KHÔNG CHẾT
I/ Mục tiêu:
-KT: Dựa vào lời kể của giáo viên và tranh minh họa, học sinh kể lại câu chuyện đã nghe.Hiểu truyện, trao đổi được với các bạn về nội dung ý nghĩa câu chuyện(ca ngợi tinh thần dũng cảm sự hi sinh cao cả của các chiến sĩ nhỏ tuổi); biết đặt tên khác cho truyện
-KN: Rèn kĩ năng nói, kĩ năng nghe. Chăm chú nghe bạn kể, nhận xét lời bạn kể theo các tiêu chí đã nêu, kể kết hợp điệu bộ, cử chỉ , lời nói. Kể tiếp lời của bạn
-TĐ: Có thái độ học tập nghiêm túc.Yêu tiếng Việt
II/Chuẩn bị: 
Bảng phụ. Tranh minh họa phóng to
III/ Các hoạt động dạy học:
T.gian
Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
5phút
1phút
6phút
7phút
12phút
5phút
A. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:
Kể lại viêc em đã làm để góp phần giữ làng xóm xanh sạch đẹp.
Nhận xét bài cũ
B.Bài mới:
1.Hoạt động 2: Giới thiệu bài:
2. Hoạt động 3: Giáo viên kể chuyện.
Kể câu chuyện những chú bé không chết
Giọng kể hồi hộp, phân biệt được lời các nhân vật. Cần làm rõ chi tiết chiếc áo sơ mi xanh có hàng cúc trắng của các chú bé, nhấn giọng chi tiết vẫn là chú bé mặc áo sơ mi xanh có hàng cúc trắng. Đây là chi tiết có ý nghĩa sâu xa gợi sự bất tử của các chú bé dũng cảm, cũng là chi tiết khiến tên sĩ quan phát xít bị ám ảnh đến hoảng loạn.
Kể lần 1
Kể lần 2, kết hợp chỉ tranh
Kể lần ba
3. Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh kể chuyện, trao đổi ý nghĩa vêì câu chuyện
a) Kể chuyện theo nhóm.
b) Thi kể chuyện trước lớp
Gọi học sinh kể
H: Câu chuyện ca ngợi phẩm chất gì ở các chú bé?
H: Tại sao truyện có tên là những chú bé không chết?
Em thử đặt tên khác cho truyện?
4. Hoạt động 5: Củng cố dặn dò:
Câu chuyện muốn nói với các em điều gì?
Nhận xét tiết học
Biểu dương những em chăm chú nghe bạn kể, những em kể tốt.
2 em kể 
Nhận xét
Lắng nghe
Lắng nghe
Theo dõi
Đọc yêu cầu trong sách giáo khoa.
Hoạt động nhóm 4
Trao đổi về nội dung câu chuyện.
+Các nhóm trình bày. Giải thích vì sao có tên truyện như vậy. Đặt tên khác cho câu chuyện
Nhận xét tính điểm
Cả lớp bình chọn bạn kể chuyện hay nhất, trả lời câu hỏi hay nhất.
Tinh thần dũng cảm, sự hi sinh cao cả của các chiến sĩ nhỏ tuổi.
+ Vì tên phát xít giếc chú bé này chú bé khác lại xuất hiện
+ Vì tinh thần dũng cảm, sự hi sinh cao cả của các chú bé du kích sẽ sống mãi trong tâm trí mọi người.
+ Vì các chú bé hi sinh nhưng trong tâm trí mọi người, họ bất tử.
-Những thiếu niên dũng cảm
-Những thiếu niên bất tử
 Thứ tư ngày 2 tháng 3 năm 2016 
TẬP ĐỌC: BÀI THƠ VỀ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH
I/ Mục tiêu:
- KT: Bước đầu biết đọc diễn cảm bài thơ với giọng đọc vui hóm hỉnh, thể hiện tinh thần dũng cảm lạc quan của các chiến sĩ lái xe.
Hiểu nội dung ý nghĩa của bài thơ: Ca ngợi tinh thần dũng cảm lạc quan của các chiến sĩ lái xe trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Học thuộc lòng 1,2 khổ thơ.
- KN: Đọc trôi chảy, lưu loát bài thơ. Đọc đúng nhịp thơ.(xác định giá trị, tự nhận thức, hợp tác) 
- TĐ: Có thái độ học tập nghiêm túc.
II/Chuẩn bị: 
Tranh minh hoạ. Bảng phụ
III/ Các hoạt động dạy học
T.gian
Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
5phút
2phút
12phút
8phút
7phút
2phút
A. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:
Đọc nối tiếp bài Khuất phục tên cướp biển . Trả lời câu hỏi
Truyện giúp em hiểu điều gì?
Nhận xét bài cũ
B.Bài mới:
1.Hoạt động 2: Giới thiệu bài mới:
2.Hoạt động 3: Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài: 
 a, Luyện đọc:
Hướng dẫn cách đọc chung
Phân đoạn: 4 đoạn
Luyện đọc từ khó: buồng lái, ùa
Luyện đọc câu:
Không có kính/ không phải vì xe không có kính
-Đọc diễn cảm bài văn, giọng nhịp nhàng khẩn trương. Nhấn giọng : gió vào xoa mắt đắng, con đường chạy thẳng vào tim, như ùa vào buồng lái,mưa tuôn, mưa xối,..
b,Tìm hiểu bài:
H: Những hinh ảnh nào trong bài nói lên tinh thần dũng cảm và lòng hăng hái của các chiến sĩ lái xe?
H: Tình đồng đội, đồng chí của các chiến sĩ được thể hiện như thế nào?
H: Hình ảnh những chiếc xe không kính vẫn băng băng ra mặt trận giữa bom đạn của kẻ thù gợi cho em cảm nghĩ gì?
Ghi ý nghĩa bài thơ: Bài thơ ca ngợi tinh thần dũng cảm lạc quan của các chiến sĩ lái xe trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước.
c,Luyện đọc diễn cảm . Học thuộc lòng bài thơ
Treo bảng phụ
Hướng dẫn luyện đọc
Đọc thuộc lòng 1 khổ thơ
3.Hoạt động 4: Củng cố dặn dò
Nêu ý nghĩ bài thơ
Nhận xét tiết học.
3 em đọc phân vai
Nhận xét
Lắng nghe
1 em đọc cả bài
4 em đọc nối tiếp
2 em phát âm
Luyện đọc nối tiếp lượt 2 
1 em đọc chú giải
Luyện đọc nhóm 4
1 nhóm đọc
Cả lớp đọc thầm bài thơ,trao đổi nhóm đôi. Nêu câu hỏi
+ Bom giật bom rung, kính vỡ đi rồi, ung dung buồng lái ta ngồi, nhìn đất nhìn trời, mưa tuôn mưa xối...
+ Gặp đồng đội suốt dọc đường đi tới, bắt tay nhau qua của kính vỡ rồi.
+ bộ đội rất dũng cảm, vất vả/ các chú bội đội lái xe dũng cảm lạc quan yêu đời, coi thường khó khăn
1 em đọc toàn bài
Rút nội dung chính
2 em nhắc lại
4 hs đọc nối tiếp, tìm giọng đọc 
Luyện đọc nhóm đôi
Thi đọc diễn cảm 
Đọc thuộc lòng bài thơ
TOÁN: LUYỆN TẬP
I/ Mục tiêu:
-KT: Biết giải bài toán liên quan đến phép cộng và phép nhân phân số
-KN: Rèn kĩ năng cộng, nhân hai phân số.
-TĐ: Tích cực, tự giác
II/Chuẩn bị: Bảng phụ
III/ Các hoạt động dạy học:
T.gian
Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
4phút
1phút
14phút
6phút
8 phút
2phút
A. Hoạt động 1:Kiểm tra bài cũ:
Tính:
 a) x b) x 
Nhận xét bài cũ
B.Bài mới:
1.Hoạt động 2: Giới thiệu bài mới:
2.Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh luyện tập:
BT1: (Dành cho HS khá giỏi)
a) Viết tiếp vào chỗ chấm :
 Nhận xét: x =... x =...
 Vậy: x ... x 
* Tính chất giao hoán
b) Tính bằng hai cách
Nhận xét
Chấm chữa
BT2: Tínhchu vi của hcn có chiều dài m và chiều rộng m
Nhận xét, chữa bài
Chu vi hcn là: 
 x = ( m)
 BT3: 1 chiếc: m
 3 chiếc: ...m ?
Nhận xét. Chấm chữa
3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dò:
Nhận xét tiết học
1 em đọc quy tắc nhân hai phân số
2 em lên bảng
Nhận xét
Lắng nghe
Nêu yêu cầu bài tập
1 em lên bảng
Lớp nhận xét, rút ra tính chất giao hoán của phép nhân
Nêu yêu cầu bài tập
3 em lên bảng
Nêu yêu cầu bài tập
Nêu quy tắc tính chu vi HCN
1 em giải bảng, lớp giải vở
Nhận xét
Nêu đề, tóm tắt, giải
 x 3 = (m)
TẬP LÀM VĂN:
LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI
I/ Mục tiêu:
- KT: Dựa vào những hiểu biết về đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối, luyên tập viết đoạn văn hoàn chỉnh.
- KN: Rèn kĩ năng viết bài văn. Bài văn cần có hình ảnh so sánh hoặc nhân hóa, lời văn chân thật sinh động.( Quan sát, tư duy sáng tạo)
- TĐ: Có ý thức trong môn học, áp dụng vào thực tế 
II/Chuẩn bị: Bảng phụ 
III/ Các hoạt động dạy học:
T.gian
Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
4phút
1phút
10phút
18phút
2phút
A. Kiểm tra bài cũ:
Đọc ghi nhớ trong bài đoạn văn trong bài văn miêu tả.
Nhận xét bài cũ
B.Bài mới:
1.Giới thiệu bài mới:
2.Hướng dẫn học sinh luyên tập:
Bài1: 
H: Từng ý trog dàn ý trên thuộc phần nào trong cấu tạo của bài văn tả cây cối?
Gọi học sinh phát biểu
Đoạn 1: Giới thiệu cây chuối tiêu
Đoạn 2,3: Tả bao quát, tả từng bộ phận của cây chuối tiêu
Đoạn 4: Lợi ích của cây chuối tiêu.
Bài 2: 
Lưu ý học sịnh
* Bốn đoạn văn của bạn Hồng Nhung chưa hoàn chỉnh. Các em giúp bạn hoàn chỉnh từng đoạn bằng cách viết thêm ý vào chỗ có dấu ba chấm
Phát bảng nhóm cho các nhóm
Sửa lỗi dùng từ, ngữ pháp
Nhận xét ghi điểm bài làm tốt
Gọi một số khác đọc bài làm của mình
3.Củng cố dặn dò:
Nhận xét tiết học.
2 em đọc 
Nhận xét 
Lắng nghe
1 em nêu yêu cầu bài tập. Cả lớp đọc thầm .
Hoạt động nhóm đôi. Trả lời câu hỏi
Phần mở bài
Phần thân bài
Phần kết bài
Nêu yêu cầu bài tập
+ Cả lớp đọc thầm bốn đoạn chưa hoàn chỉnh.
Hoạt động nhóm 4
Viết bài
Trình bày
Nhận xét.
Về nhà hoàn chỉnh bài văn tả cây cối
 Thứ năm ngày 3 tháng 3 năm 2016 
LUYỆN TỪ VÀ CÂU: MỞ RỘNG VỐN TỪ: DŨNG CẢM
I/ Mục tiêu:
-KT: Mở rộng và hệ thống hóa vôïn từ thuộc chủ điểm Dũng cảm. Hiểu nghĩa của các từ cùng nghĩa với từ dũng cảm.
-KN: Sử dụng các từ đã học để tạo thành những cụm từ có nghĩa, hoàn chỉnh câu văn hoặc đoạn văn.
-TĐ: Có thái độ học tập nghiêm túc.Yêu tiếng Việt.
II/Chuẩn bị: 
Từ điển Tiếng Việt. Bảng phụ.
III/ Các hoạt động dạy học:
T.gian
Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
4phút
1phút
8phút
8phút
5phút
7phút
2phút
A. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:
Đặt câu kể Ai là gì? Phân tích chủ ngữ trong câu.
Nhận xét bài cũ
B.Bài mới:
1.Hoạt động 2: Giới thiệu bài:
2. Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh luyện tập: 
BT1: 
Từ cùng nghĩa với từ dũng cảm
H: Dũng cảm có nghĩa gì?
Đặt câu
Chấm chữa, nhận xét
BT2:
Phát bảng nhóm cho 2 em.
BT 3: 
Các em thử ghép lần lượt từ ngữ ở cột A với cột B để tạo ra những câu đúng
- Gan dạ 
- Gan góc 
- Gan lì
BT4:
Nhận xét chấm chữa
Khen ngợi bài làm đúng, nhanh.
3.Hoạt động 4: Củng cố dặn dò:
Nhận xét tiết học
3 em nêu
Nhận xét
Lắng nghe
Đọc yêu cầu bài tập.
Hoạt động nhóm đôi
 Trả lời
+ Gan dạ, anh hùng, anh dũng, can đảm, can trường, gan góc, gan lì, bạo gan, quả cảm.
Nhận xét bổ sung.
+ Có dũng khí dám đương đầu với sức chống đối, với nguy hiểm để làm những việc nên làm.
Bộ đội ta rất dũng cảm.
Chú công an dũng cảm bắt cướp.
Chị Võ Thị Sáu là người gan dạ.
Bác sĩ Ly là một người quả cảm.
3 em đọc
Đọc yêu cầu bài tập.
2 em lên bảng
 Từ có dũng cảm đứng sau:
Tinh thần dũng cảm
Người chiến sĩ dũng cảm
Nữ du kích dũng cảm
Em bé liên lạc dũng cảm.
Từ có dũng cảm đứng trước:
Dũng cảm xông lên
Dũng cảm nhận khuyết điểm
Dũng cảm cứu bạn
Dũng cảm chống lại cường quyền
Dũng cảm cứu bạn
Dũng cảm trước kẻ thù
Nêu yêu cầu bài tập
+ Không sợ nguy hiểm
+ Chống chọi kiên cường không lùi bước
+ Gan đến mức trơ ra, không còn biết sợ là gì
Nêu yêu cầu bài tập
Hoạt động nhóm 4
Thảo luận
Trình bày
Nhận xét
TOÁN: TÌM PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ
I/ Mục tiêu:
- KT: Giúp học sinh biết cách giải bài toán dạng: Tìm phân số của một số
- KN: Rèn kĩ năng giải bài toán dạng: Tìm phân số của một số .
- TĐ: Có ý thức trong môn học, áp dụng vào thực tế cuộc sống
II/Chuẩn bị: Bảng phụ - hình minh họa như sách giáo viên
III/ Các hoạt động dạy học:
T.gian
Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
5phút
1phút
4phút
8phút
8phút
8phút
2phút
A. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:
Tính bằng hai cách
a) b) (
Nhận xét bài cũ
B.Bài mới:
1.Hoạt động 2: Giới thiệu bài mới:
2. Hoạt động 3: Tìm hiểu bài:
a) Ôn tập về tìm một phần mấy của một số.
Nêu bài toán: Mẹ mua được 12 quả cam, đem biếu bà số cam đó. Hỏi mẹ biếu bà bao nhiêu quả cam
b) Hướng dẫn tìm phân số của một số:
Nêu bài toán: 
Treo hình minh họa
H: số cam trong rổ như thế nào so với số cam trong rổ?
H: Làm thế nào để biết số cam trong rổ là bao nhiêu quả?
H: số cam có bao nhiêu quả?
Vậy số cam có bao nhiêu quả?
H: Muốn tính của 12 ta làm thế nào?
Hãy tính của 15; của 14
3. Hoạt động 4: Luyện tập:
BT1: 
Nhận xét
Chấm chữa
BT2: 
Nhận xét 
BT3: (Dành cho HS khá giỏi)
Nhận xét 
Chấm điểm 
3.Hoạt động 5: Củng cố dặn dò:
Nhận xét tiết học
2 em lên bảng
Nhận xét
Lắng nghe
Nhẩm để nhớ vấn đề
Mẹ biếu bà 12: 3 = 4 quả cam
+ số cam trong rổ gấp đôi số cam trong rổ.
Lấy số cam trong rổ nhân 2
12:3 = 4 quả
4 x 2 = 8 quả.
Lấy 12 nhân với 
Tính 
Nêu yêu cầu bài tập
1 em lên bảng
Giải:
Số học sinh xếp loại khá là:
 (học sinh)
 Đáp số: 21 học sinh
Nêu yêu cầu bài tập
Giải:
Chiều rộng của sân trường là:
 Đáp số: 100m
Nêu yêu cầu bài tập
Giải:
Số học sinh nữ của lớp 4A là:
 (học sinh)
 Đaúp số: 18học sinh
KĨ THUẬT THU HOẠCH RAU, HOA (1 tiết )
I/ Mục tiêu:
 -HS biết mục đích các cách thu hoạch rau, hoa.
 -Có ý thức làm việc cẩn thận.
II/ Đồ dùng dạy- học:
 -Vật liệu và dụng cụ: Kéo cắt cành, dao sắc.
III/ Hoạt động dạy- học:
Tiết 1
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Ổn định lớp:
2.Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra dụng cụ học tập.
3.Dạy bài mới:
 a)Giới thiệu bài: Thu hoạch cây rau, hoa và nêu mục tiêu bài học. 
 b)Hướng dẫn cách làm:
 * Hoạt động 1: GV hướng dẫn HS tìm hiểu các yêu cầu của việc thu hoạch rau, hoa.
 -GV nêu vấn đề: Cây rau hoa dễ bị giập nát, hư hỏng Vì vậy khi thu hoạch cần đảm bảo yêu cầu gì?
 -GV giải thích: Thu hoạch đúng độ chín. Thu hoạch sớm qúa, năng suất thấp. Thu hoạch muộn, rau già, hoa nở quá độ.
 * Hoạt động 2: GV hướng dẫn tìm hiểu kỹ thuật thu hoạch rau, hoa.
 -GV đặt câu hỏi: 
 +Người ta thu hoạch bộ phận nào của cây rau, hoa?
 +Thu hoạch bằng cách nào?
 Ví dụ: - Rau cải, xà lách  thu hoạch cây.
 - Cà chua, dưa chuột, ca  hái quả.
 - Cà rốt, củ cải  nhổ lấy củ.
 - Cây hoa cắt cành hay nhổ cả cây.
 -GV hướng dẫn HS nêu cách thu hoạch : 
 +Với cây rau: Có các cách thu hoạch hái hoặc ngắt, cắt, đào tuỳ theo bộ phận của cây.
 +Với cây hoa: Chủ yếu là cắt cành, có một số bứng cả gốc.
 -Lưu ý :Khi cắt dùng dao, kéo để cắt gọt, không làm giập gốc, cành.
 -GV giải thích: Sau khi thu hoạch nếu chưa sử dụng ngay cần bảo quản chế biến như: đưa vào phòng lạnh, đóng hộp, sấy khô  Riêng đối với hoa, vận chuyển xa cần đóng hộp, bao gói cẩn thận không bị giập nát, hư hỏng.
 -GV tắt nội dung của bài học.
 3.Nhận xét- dặn dò:
 -Nhận xét tinh thần thái độ học tập của HS. 
 -Dặn HS ôn tập các bài đã học theo nội dung phần ôn tập trong SGK để kiểm tra.
-Chuẩn bị đồ dùng học tập.
đđđđ
HS đ ba
-Nhẹ nhàng, cẩn thận, đúng lúc.
-HS lắng nghe.
-Tuỳ loại cây thu hoạch bộ phận khác nhau.
-Thu hoạch nhiều đợt.
-HS lắng nghe.
-HS đọc ghi nhớ SGK.
Cả lớp.
Luyện viết: Bài 7Đ CHIẾC VÒNG BẠC
.Mục tiêu:
-KT:HS biết được tình cảm của Bác Hồ đối với trẻ em
-KN:Viết đúng, đẹp nhanh theo kiểu chữ nét nghiêng
-TĐ: Yêu thương mọi người, biết đem lại niềm vui cho mọi người
II.Đồ dùng: Vở luyện viết
III.Hoạt động dạy học
T. gian
 Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của học sinh
5 phút
1 phút
25 phút
3 phút
1 phút
A.Kiểm tra
Kiểm tra viết ở nhà
Nhận xét
B.Bài mới
1.Giới thiệu bài
Nội dung của đoạn văn ?
Nhận xét, giảng
2.Hướng dẫn viết
- Bài viết theo kiểu chữ nào?
- Tư thế ngồi viết thế nào?
- Điểm đặt bút
- Viết bài
3.Chấm bài
Chấm một số bài, nhận xét
C. Tổng kết
Nhận xét bài viết, giờ học
Dặn viết phần còn lại
Đưa vở ra bàn
1 hs đọc bài
Nêu nội dung
Kiểu chữ nét đứng
Lưng thẳng, ...
Viết vở
 Thứ sáu ngày 4 tháng 3 năm 2016 
TẬP LÀM VĂN: LUYỆN TẬP XÂY DỰNG MỞ BÀI 
 TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI
I/ Mục tiêu:
- KT: Học sinh được hai cách mở bài trực tiếp và mở bài gián tiếp trong bài văn miêu tả cây cối.
- KN: Vận dụng để viết được hai kiểu mở bài khi làm bài văn miêu tả câu cối.
- TĐ: Có ý thức trong môn học. Yêu tiếng Việt.
II/Chuẩn bị: Bảng phụ . Tranh ảnh
III/ Các hoạt động dạy học:
T.gian
Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
5phút
1phút
5phút
7phút
	Nhà em có mảnh đất nhỏ trước sân. Ở đó không bao giờ thiếu màu sắc của những loài hoa. Mẹ em trồng mấy khóm hồng. Em thì trồng mấy khóm mười giờ. Riêng ba em năm nào cũng chỉ trồng mỗi thứ hoa là hoa mai. Ba bảo: ba thích hoa mai vì hoa có màu vàng tinh khiết, hương thơm nhẹ, dáng vẻ thanh nhã. 

File đính kèm:

  • docTuan_25_Bai_tho_ve_tieu_doi_xe_khong_kinh.doc