Giáo án cả năm Tin lớp 3

Lớp 3A

CHƯƠNG 3 EM TẬP GÕ BÀN PHÍM

Tiết 37 Bài 1 TẬP GÕ CÁC PHÍM Ở HÀNG CƠ SỞ

I. Mục đích yêu cầu: Giúp HS:

- Biết cách đặt tay lên các phím ở hàng cơ sở.

- Bước đầu làm quen với thao tác gõ bàn phím: gõ đúng phím, đúng ngón.

II. ĐDDH :

- Giáo viên: Giáo án, SGK, phần mềm Microsoft Word, phòng máy.

- Học sinh: Vở ghi, SGK.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

1. Ổn định lớp :

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Dạy bài mới:

 

doc79 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 09/05/2016 | Lượt xem: 444 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án cả năm Tin lớp 3, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i chuyển một số hình ảnh có sẵn, sắp xếp lại các hình ảnh lộn xộn. 
- Cho HS làm bài tập với các tập tin có sẵn trong máy như : ghephinh2, chuyenhinh2.
- Theo dõi và hướng dẫn những HS chưa thao tác được.
- Hình mẫu thực hành:
IV. Củng cố: trong quá trình thực hành.
V. Dặn dò: - Học bài.
	- Ở tiết trước các em đã được hướng dẫn vẽ những đoạn thẳng, nhưng một bức tranh không thể đẹp nếu thiếu những đường cong. Các em về nhà coi trước Bài 6. Vẽ đường cong
VI. Phần bổ sung:
Thứ tư ngày 19 tháng 11 năm 2015
Lớp 3C 
Tiết 25	 Bài 4	 DI CHUYỂN HÌNH(tt)
 xem thứ ba ngày 18 tháng 11 năm 2015
Thứ năm ngày 20 tháng 11 năm 2015
Lớp 3B, 3C, 3D
CHƯƠNG 4	 EM TẬP VẼ
Tiết 26	Bài 6	 VẼ ĐƯỜNG CONG
I. Mục đích yêu cầu: Giúp HS:
- Biết sử dụng công cụ Đường cong để vẽ một đường cong đơn giản.
II. ĐDDH :
- Giáo viên: Giáo án, SGK, phần mềm Paint, tệp chuyenhinh1, chuyenhinh2, ghephinh1, ghephinh2 có sẵn, phòng máy.
- Học sinh: Vở ghi, SGK.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Ổn định lớp :
2. Kiểm tra bài cũ: 
3. Dạy bài mới: 
HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
NỘI DUNG
- GV: Ở một số hình vẽ như chiếc lá, con cá không thể đẹp nếu dùng các đoạn thẳng để vẽ. Do đó, thầy sẽ hd cho các em cách vẽ những đường cong.
Chúng ta vào bài mới. Bài 6: Vẽ đường cong.
- GV: Gọi HS đọc bài.- HS: đọc bài.
- GV: Có mấy bước để vẽ một đường cong?
- HS: 4 bước.- GV nhận xét.
- GV: Sau khi đã được đường cong vừa ý thì thả chuột và nhấn chuột lần nữa. Nếu các em muốn đường cong theo hai chiều thì thay vì nháy chuột một lần nữa, các em có thể kéo thả chuột theo chiều ngược lại.
- GV cho HS thực hành vẽ một đường cong đơn giản.
- HS: làm theo hd của GV.
- GV: cho HS vẽ một số hình đơn giản trong sách như: hình chiếc lá .Theo dõi và sửa sai cho HS chưa làm đúng.
Vẽ đường cong 
 Các bước thực hiện:
- Chọn công cụ đường thẳng: 
- Chọn màu vẽ, nét vẽ
- Kéo thả chuột từ điểm đầu đến điểm cuối của đường cong, một đoạn thẳng được tạo ra.
- Đưa con trỏ chuột lên đoạn thẳng, nhấn giữ và kéo nút trái chuột để uốn cong đoạn thẳng, đến khi vừa ý thì thả nút trái chuột và nháy chuột thêm lần nữa.
IV. Củng cố: trong quá trình thực hành.
V. Dặn dò: - Ôn lại bài cũ.
	- Thực hành ở nhà nếu có máy.
VI. Phần bổ sung:
Thứ sáu ngày 21 tháng 11 năm 2015
Lớp 3A 
CHƯƠNG 4	 EM TẬP VẼ
Tiết 26	Bài 6	 VẼ ĐƯỜNG CONG
 Xem thứ năm ngày 20 tháng 11 năm 2015
TUẦN 14
Thứ ba ngày 25 tháng 11 năm 2015
Lớp 3A
CHƯƠNG 4	 EM TẬP VẼ
Tiết 27 Bài 6	 	 VẼ ĐƯỜNG CONG(tt)
I. Mục đích yêu cầu: Giúp HS:
- Tiếp tục luyện tập các thao tác vẽ đường cong.
- Luyện các kĩ năng vẽ một số hình đơn giản bằng các nét cong.
II. ĐDDH :
- Giáo viên: Giáo án, SGK, phần mềm Paint, phòng máy.
- Học sinh: Vở ghi, SGK.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Ổn định lớp :
2. Kiểm tra bài cũ: Nêu các bước vẽ đường cong?
3. Dạy bài mới: 
HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
NỘI DUNG
- GV cho HS nhắc lại các bước vẽ một đường cong.
- HS trả lời, GV nhận xét.
- GV cho HS thực hành vẽ hình theo mẫu đơn giản bằng các đường cong, theo dõi quá trình thực hành của HS và hướng dẫn những HS chưa thực hiện được.
Hình mẫu thực hành:
IV. Củng cố: trong quá trình thực hành.
V. Dặn dò: - Học bài.
	- Xem trước Bài 7. Sao chép từ màu có sẵn.
VI. Phần bổ sung:
Thứ tư ngày 26 tháng 11 năm 2015
Lớp 3B, 3D 
Tiết 27	 Bài 6	 VẼ ĐƯỜNG CONG(tt)
 xem thứ ba ngày 25 tháng 11 năm 2015
Thứ tư ngày 26 tháng 11 năm 2015
Lớp 3A
CHƯƠNG 4	 EM TẬP VẼ
Tiết 28	Bài 7	 SAO CHÉP MÀU TỪ MÀU CÓ SẴN
I. Mục đích yêu cầu: Giúp HS:
Biết sử dụng công cụ Sao chép màu và Tô màu để lấy một màu có sẵn trên hình để tô màu cho một phần hình khác.
II. ĐDDH :
- Giáo viên: Giáo án, SGK, phần mềm Paint, tệp saomau2 có sẵn, phòng máy.
- Học sinh: Vở ghi, SGK.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Ổn định lớp :
2. Kiểm tra bài cũ: 
3. Dạy bài mới: 
HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
NỘI DUNG
- GV: Hộp màu luôn có sẵn màu để các em tô nhưng có những hình có màu mà trong hộp màu không có. Nếu các em vẽ bằng giấy thì có thể pha màu. Trong phần mềm Paint có công cụ cho ta lấy màu của những hình đó. Vậy đó là công cụ nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu qua bài hôm nay.Bài 7: Sao chép màu từ màu có sẵn.
- GV: Gọi 1, 2 HS đọc các bước thực hiện SGK/73.- HS: đọc bài.
- GV: Em nào cho thầy biết công cụ sao chép màu là công cụ nào?
- 1 HS : lên bảng phụ chỉ cho cả lớp quan sát
- GV: Gọi HS nhận xét. Có mấy bước để sao chép màu từ màu có sẵn?
- HS: nêu 4 bước trong SGK/73.- GV: Nhận xét. 
- HS: làm theo GV. GV: cho HS thực hành.
- GV: quan sát, theo dõi và giúp đỡ những em chưa thực hiện được.
Vẽ đường cong 
 Các bước thực hiện:
- Chọn công cụ Sao chép màu: trong hộp công cụ.
- Nháy chuột lên phần hình có màu cần sao chép.
- Chọn công cụ tô màu 
- Nháy chuột lên phần hình cần tô bằng màu vừa sao chép.
Hình để thực hành:
IV. Củng cố: Nêu lại các bước sao chép màu
V. Dặn dò: xem lại bài để tiết sau tiếp tục thực hành.
VI. Phần bổ sung:	
Thứ năm ngày 27 tháng 11 năm 2015
Lớp 3C 
CHƯƠNG 4	 EM TẬP VẼ
Tiết 27	 Bài 6	 VẼ ĐƯỜNG CONG(tt)
 xem thứ ba ngày 25 tháng 11 năm 2015
Thứ sáu ngày 28 tháng 11 năm 2015
Lớp 3B, 3C, 3D 
CHƯƠNG 4	 EM TẬP VẼ
Tiết 28	Bài 7	 SAO CHÉP MÀU TỪ MÀU CÓ SẴN
 Xem thứ tư ngày 26 tháng 11 năm 2015
TUẦN 15
Thứ ba ngày 2 tháng 12 năm 2015
Lớp 3A
CHƯƠNG 4	 EM TẬP VẼ
Tiết 29 Bài 7	 SAO CHÉP MÀU TỪ MÀU CÓ SẴN(tt)
I. Mục đích yêu cầu: Giúp HS:
- Tiếp tục luyện tập các thao tác sao chép màu.
II. ĐDDH :
- Giáo viên: Giáo án, SGK, phần mềm Paint, tập tin saomau1, phòng máy.
- Học sinh: Vở ghi, SGK.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Ổn định lớp :
2. Kiểm tra bài cũ: Nêu các bước vẽ đường cong?
3. Dạy bài mới: 
HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
NỘI DUNG
- GV cho 2 HS nhắc lại thao tác sao chép màu từ màu có sẵn.
- HS trả lời, cả lớp theo dõi.
- GV trình bày bảng phụ, giao bài tập và hướng dẫn HS làm bài thực hành.
- HS theo dõi.
- GV cho HS thực hành sao chép màu, tô màu một số hình theo hình mẫu có sẵn, theo dõi quá trình thực hành của HS và hướng dẫn những HS chưa thực hiện được.
Hình mẫu thực hành:
IV. Củng cố: trong quá trình thực hành.
V. Dặn dò: Về nhà các em xem lại các công cụ đã học để tiết sau chúng ta ôn tập.
VI. Phần bổ sung:
Thứ tư ngày 3 tháng 12 năm 2015
Lớp 3A, 3B, 3D 
Tiết 29 Bài 7 SAO CHÉP MÀU TỪ MÀU CÓ SẴN(tt)
 xem thứ ba ngày 2 tháng 12 năm 2015
Thứ tư ngày 3 tháng 12 năm 2015
Lớp 3A
CHƯƠNG 4	 EM TẬP VẼ
Tiết 30	ÔN TẬP PAINT
I. Mục đích yêu cầu: Giúp HS:
- Ôn lại các công cụ đã học của phần mềm đồ hoạ Paint.
- Rèn luyện kĩ năng vẽ hình bằng các công cụ của phần mềm Paint.
- Thể hiện tính thẩm mỹ và sáng tạo khi vẽ.
II. ĐDDH :
- Giáo viên: Giáo án, SGK, phần mềm Paint, phòng máy.
- Học sinh: Vở ghi, SGK.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Ổn định lớp :
2. Kiểm tra bài cũ: trong quá trình thực hành
3. Dạy bài mới: 
HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
NỘI DUNG
- GV: Biểu tượng nào là biểu tượng của Paint? - HS: trả lời.
- GV cho 2 HS nhắc lại thao tác tô màu bằng màu vẽ và màu nền.
- HS trả lời, cả lớp theo dõi.
- GV cho 2 HS nhắc lại thao tác vẽ một đoạn thẳng
- HS trả lời, cả lớp theo dõi.
- GV giao bài tập trong SGK cho HS làm.
- HS thực hành.
- GV theo dõi quá trình thực hành của HS và hd những HS chưa thực hiện được.
Nội dung ôn tập:
- Khởi động phần mềm Paint
- Tô màu
- Tô màu bằng màu nền
- Vẽ đoạn thẳng
IV. Củng cố: trong quá trình ôn tập
V. Dặn dò: 
- Về nhà các em tiếp tục ôn lại bài.
- Tiết sau chúng ta tiếp tục ôn tập.
VI. Phần bổ sung:	
Thứ năm ngày 4 tháng 12 năm 2015
Lớp 3C 
CHƯƠNG 4	 EM TẬP VẼ
Tiết 29	Bài 7	 SAO CHÉP MÀU TỪ MÀU CÓ SẴN(tt)
 xem thứ ba ngày 2 tháng 12 năm 2015
Thứ sáu ngày 5 tháng 12 năm 2015
Lớp 3B, 3C, 3D 
CHƯƠNG 4	 EM TẬP VẼ
Tiết 30	ÔN TẬP PAINT
 Xem thứ tư ngày 3 tháng 12 năm 2015
TUẦN 16
Thứ ba ngày 9 tháng 12 năm 2015
Lớp 3A
CHƯƠNG 4	 EM TẬP VẼ
Tiết 31 	 	 ÔN TẬP PAINT(tt)
I. Mục đích yêu cầu: Giúp HS:
- Tiếp tục ôn tập các công cụ còn lại của Paint.
II. ĐDDH :
- Giáo viên: Giáo án, SGK, phần mềm Paint, phòng máy.
- Học sinh: Vở ghi, SGK.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Ổn định lớp :
2. Kiểm tra bài cũ: Nêu các bước vẽ đường cong?
3. Dạy bài mới: 
HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
NỘI DUNG
- GV: gọi một vài HS nhắc lại thao tác tẩy xóa hình bằng công cụ Tẩy và 2 công cụ Chọn và Chọn tự do.
- HS trả lời, cả lớp theo dõi, GV nhận xét.
- GV cho 2 HS nhắc lại thao tác di chuyển hình.
- HS trả lời, cả lớp theo dõi. GV nhận xét
- GV cho 2 HS nhắc lại thao tác vẽ một đường cong. HS trả lời, cả lớp theo dõi. - GV cho 2 HS nhắc lại thao tác sao chép màu từ màu có sẵn.
- HS trả lời, cả lớp theo dõi. GV nhận xét
- GV giao bài tập trong SGK cho HS làm.
- HS thực hành.
- GV theo dõi và hd những HS chưa thực hiện được.
Nội dung ôn tập:
- Tẩy xóa hình
	+ Xóa một vùng trên hình.
	+ Xóa một phần hình vẽ.
- Di chuyển hình.
- Vẽ đường cong
- Sao chép màu từ màu có sẵn.
IV. Củng cố: trong quá trình thực hành.
V. Dặn dò: Về nhà các em tự ôn tập để tiết sau chúng ta kiểm tra..
VI. Phần bổ sung:
Thứ tư ngày 10 tháng 12 năm 2015
Lớp 3B, 3C, 3D 
Tiết 31 	ÔN TẬP PAINT(tt)
 xem thứ ba ngày 9 tháng 12 năm 2015
Thứ tư ngày 10 tháng 12 năm 2015
Lớp 3A
CHƯƠNG 4	 EM TẬP VẼ
Tiết 32	KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN
Nội dung kiểm tra:
1.Khởi động phần mềm đồ hoạ Paint.
2.Vẽ tranh theo mẫu và tô màu tự do.
	3.Lưu bài vẽ.
	4. Thoát khỏi MS Paint.
VI. Phần bổ sung:
Thứ năm ngày 11 tháng 12 năm 2015
Lớp 3D 
CHƯƠNG 4	 EM TẬP VẼ
Tiết 32	KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN
 xem thứ tư ngày 10 tháng 12 năm 2015
Thứ sáu ngày 12 tháng 12 năm 2015
Lớp 3B, 3C 
CHƯƠNG 4	 EM TẬP VẼ
Tiết 32	KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN
 xem thứ tư ngày 10 tháng 12 năm 2015
TUẦN 17
Thứ ba ngày 16 tháng 12 năm 2015
Lớp 3A
CHƯƠNG 5	HỌC CÙNG MÁY TÍNH	
Tiết 33 Bài 1	 HỌC TOÁN VỚI PHẦN MỀM CÙNG HỌC TOÁN 3
I. Mục đích yêu cầu: Giúp HS:
- Làm quen với phần mềm Cùng học Toán 3
- Sử dụng phần mềm để học và ôn luyện các phép toán cộng, trừ, nhân và chia các số nguyên ở học kì 1.
- Sử dụng phần mềm để tự làm bài kiểm tra trên máy tính có đánh giá.
- Sử dụng các thao tác với bàn phím và chuột để giao tiếp với máy tính.
II. ĐDDH :
- Giáo viên: Giáo án, SGK, phần mềm Learning Math 3 đã cài, phòng máy.
- Học sinh: Vở ghi, SGK.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Ổn định lớp :
2. Kiểm tra bài cũ: 
3. Dạy bài mới: 
HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
NỘI DUNG
- GV giới thiệu phần mềm và những lợi ích của phần mềm.
- GV giới thiệu biểu tượng và cách khởi động phần mềm trên máy tính, yêu cầu HS nhắc lại. 
- GV hd cách đăng nhập vào màn hình luyện tập, chọn bài tập ôn tập HK1.
- HS quan sát và làm theo hd GV.
- GV hd chọn bài tập thực hành, HS thực hành.
- GV: giới thiệu một số nút lệnh trong quá trình thực hành để HS nhận biết.
- GV theo dõi và hd những máy chưa thao tác được. Nhận xét, khen thưởng.
1. Khởi động phần mềm :
- Nháy đúp vào biểu tượng của phần mềm trên màn hình nền.
2. Cách luyện tập :
- Để luyện tập các em nháy chuột vào chữ “bắt đầu” , lựa chọn nội dung luyện tập “ôn tập học kì 1” trên màn hình cầu vồng.
3. Thoát khỏi phần mềm :
- Để thoát khỏi phần mềm các em nháy chuột lên biểu tượng trên màn hình.
IV. Củng cố: 
Câu hỏi 1: Biểu tượng nào sau đây là biểu tượng của phần mềm Cùng học toán 3?
	a.	 b.	 c.	 d.
Câu hỏi 2: Nút lệnh nào sau đây là nút lệnh Trợ giúp?
a. 	 b.	 c.	 d. 
V. Dặn dò: về nhà xem lại kiến thức hôm nay để tiết sau tiếp tục thực hành.
VI. Phần bổ sung:
Thứ tư ngày 17 tháng 12 năm 2015
Lớp 3C, 3B, 3D 
 CHƯƠNG 5	HỌC CÙNG MÁY TÍNH
Tiết 33 Bài 1	 HỌC TOÁN VỚI PHẦN MỀM CÙNG HỌC TOÁN 3
 xem thứ ba ngày 16 tháng 12 năm 2015
Thứ tư ngày 17 tháng 12 năm 2015
Lớp 3A
CHƯƠNG 5	HỌC CÙNG MÁY TÍNH
Tiết 34 Bài 1 HỌC TOÁN VỚI PHẦN MỀM CÙNG HỌC TOÁN 3(tt)
I. Mục đích yêu cầu: Giúp HS:
- Tiếp tục ôn luyện các phép toán cộng, trừ, nhân và chia các số nguyên
- Rèn luyện tính cẩn thận khi làm toán.
II. ĐDDH :
- Giáo viên: Giáo án, SGK, phần mềm Learning Math 3 đã cài, phòng máy.
- Học sinh: Vở ghi, SGK.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Ổn định lớp :
2. Kiểm tra bài cũ: 3. Dạy bài mới: 
HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
NỘI DUNG
-GV: cho HS nhắc lại thao tác khởi động, lựa chọn bài luyện tập và cách thoát khỏi phần mềm Cùng học Toán 3.
- HS: trả lời và thực hiện theo các yêu cầu trên.
- GV: nhận xét.
- GV: cho HS thực hành, theo dõi.
- GV: nhận xét, tuyên dương và phê bình.
Nội dung ôn lài:
Khởi động phần mềm.
Cách luyện tập
Thoát khỏi phần mềm.
IV. Củng cố: trong quá trình ôn tập
V. Dặn dò: - Về nhà các em tiếp tục ôn lại bài.
- Tiết sau chúng ta sẽ sang kiến thức học kì II. Các em về xem bài 1: Tập gõ các phím ở hàng cơ sở.
VI. Phần bổ sung:	
Thứ năm ngày 18 tháng 12 năm 2015
Lớp 3D 
CHƯƠNG 5	HỌC CÙNG MÁY TÍNH
Tiết 34 Bài 1 HỌC TOÁN VỚI PHẦN MỀM CÙNG HỌC TOÁN 3(tt)
 xem thứ tư ngày 17 tháng 12 năm 2015
Thứ sáu ngày 19 tháng 12 năm 2015
Lớp 3B, 3C 
CHƯƠNG 5	HỌC CÙNG MÁY TÍNH
Tiết 34 Bài 1 HỌC TOÁN VỚI PHẦN MỀM CÙNG HỌC TOÁN 3(tt)
 xem thứ tư ngày 17 tháng 12 năm 2015
TUẦN 18
Thứ ba ngày 23 tháng 12 năm 2015
Lớp 3A
Tiết 35+ 36 	THI ĐỊNH KÌ LẦN I
PHÒNG GD-ĐT TUY PHONG
ĐỀ THI HỌC KÌ I 
TRƯỜNG TH LIÊN HƯƠNG 4
NĂM HỌC 2015-2015
Họ và Tên:
Lớp:.
MÔN: TIN HỌC – KHỐI 3
NGÀY THI: / /2015
THỜI GIAN: 35 phút
ĐIỂM
Đề 1
Lời phê:
PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 Điểm)
Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Người bạn – máy tính giúp em những gì ?
A. Học bài, tìm hiểu thế giới xung quanh, liên lạc với bạn bè
B. Tham gia các trò chơi lí thú và bổ ích
C. Tất cả các ý trên
Câu 2: Máy vi tính để bàn gồm có mấy bộ phận quan trọng? 
A. Màn hình, phần thân máy, chuột
B. Màn hình, bàn phím, chuột 
C. Màn hình, phần thân máy, bàn phím, chuột
Câu 3: Hai phím có gai F và J nằm trên hàng phím nào:
A. Hàng Phím trên
B. Hàng phím cơ sở
C. Hàng Phím dưới
Câu 4: Khu vực chính của bàn phím gồm có mấy hàng?
A. 2	B. 3	C. 4 
Câu 5: Em hãy chọn biểu tượng của phần mềm vẽ Paint trong các biểu tượng sau:
A.	B.	C. 
Câu 6: Để khởi động phần mềm vẽ Paint, em thực hiện thao tác nào?
A. Nháy đúp chuột lên biểu tượng
B. Nháy đúp chuột lên biểu tượng 
C. Nháy chuột lên biểu tượng
Câu 7: Có mấy dạng dạng thông tin xung quanh ta?
A. 3	B. 4	C. 5 
Câu 8: Ngón tay nào đặt vào nút phải chuột và ngón tay nào đặt vào nút trái chuột?
A. Ngón trỏ và ngón cái	
B. Ngón trỏ và ngón giữa
D. Tất cả các ý trên
Câu 9: Nếu tô màu nhầm em nhấn giữ phím nào để lấy lại hình trước đó và tô lại?
A. Nhấn giữ phím Shift và gõ phím Z
B. Gõ phím Z
C. Nhấn giữ phím Ctrl và gõ phím Z
Câu 10: Bộ phận nào dùng để điều khiển mọi hoạt động của máy tính?
A. Bộ xử lí
B. Bàn phím
C. Màn hình
PHẦN TỰ LUẬN: (5 Điểm)
Câu 1: Em hãy điền từ còn thiếu để được câu đúng: (2 điểm)
Để chọn màu vẽ em lên một ô màu trong hộp màu.
Để chọn màu nền em lên một ô màu trong hộp màu.
Câu 2: C¸c c«ng cô sau dïng ®Ó lµm g×?(3 điểm)
a. ...................................	b. ..............................................
c. ..................................	d. .............................................	
------ HẾT ------
PHÒNG GD-ĐT TUY PHONG
ĐỀ THI HỌC KÌ I 
TRƯỜNG TH LIÊN HƯƠNG 4
NĂM HỌC 2015-2015
Họ và Tên:
Lớp:.
MÔN: TIN HỌC – KHỐI 3
NGÀY THI: / /2015
THỜI GIAN: 35 phút
ĐIỂM
Đề 2
Lời phê:
PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 Điểm)
Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Kết quả hoạt động của máy tính được hiện ra trên..
a. bàn phím máy tính	b. chuột máy tính
c. màn hình	d. thân máy
Câu 2: Để tô màu, em nháy chuột vào công cụ nào?
a. 	b. 	
c. 	d. 
Câu 3: Những hình vẽ nhỏ trên màn hình máy tính được gọi là gì?
a. con trỏ chuột	b. trò chơi
c. biểu tượng	d. bộ xử lý
Câu 4: Có mấy dạng thông tin cơ bản?
a. 1	b. 2
c. 3	d. 4
Câu 5: Thông tin nào dưới đây là thông tin dạng văn bản?
	a. Tiếng trống trường, sách truyện.
	b. Bài báo, còi xe cứu hỏa.
	c. Sách giáo khoa, sách truyện.
	d. Bức ảnh, tiếng còi xe cứu thương.
Câu 6: Để khởi động một trò chơi, em thực hiện thao tác gì?
a. di chuyển chuột	b. nháy chuột
c. kéo thả chuột	d. nháy đúp chuột
Câu 7: Phần mềm Paint dùng để làm gì?
a. học làm toán	b. chơi trò chơi
c. học vẽ	d. học hát
Câu 8: Người ta coi.. là bộ não của máy tính.
	a. thân máy	b. bàn phím
	c. bộ xử lý	d. chuột máy tính
Câu 9 : Đèn điều khiển giao thông là thông tin dạng nào?
	a. văn bản	b. âm thanh
	c. hình ảnh	d. âm thanh và hình ảnh
Câu 10 : .. giúp em điều khiển máy tính được nhanh chóng và dễ dàng.
	a. bàn phím	b. chuột máy tính
	c. biểu tượng	d. màn hình
PHẦN TỰ LUẬN: (5 Điểm)
Câu 1: Sắp xếp các từ thành câu có nghĩa: (2đ)
a/ nguồn điện, khi nối với, máy tính làm việc
b/ màn hình nền, trên, có nhiều biểu tượng
Câu 2: Điền các từ còn thiếu vào chỗ trống (). (2đ)
a) Khi xem phim hoạt hình, em nhận được thông tin dạng..và dạng
b) Truyện tranh cho em thông tin dạngvà dạng
Câu 3: Em hãy chọn và gạch dưới từ hoặc cụm từ thích hợp (trong ngoặc) để được câu đúng. (1đ)
a) Nếu thường nhìn gần màn hình, em dễ bị (ho, cận thị, sổ mũi).
b) Ngồi thẳng với tư thế thoải mái, em sẽ không bị (vẹo cột sống, đau mắt, buồn ngủ).
PHÒNG GD-ĐT TUY PHONG
ĐỀ THI HỌC KÌ I 
TRƯỜNG TH LIÊN HƯƠNG 4
NĂM HỌC 2015-2015
Họ và Tên:
Lớp:.
MÔN: TIN HỌC – KHỐI 3
NGÀY THI: / /2015
THỜI GIAN: 35 phút
ĐIỂM
Đề 3
Lời phê:
Phần I TRẮC NGHIỆM( 5 điểm )
Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước ý trả lời đúng nhất ( Mỗi câu 0,5 điểm)
Câu 1: Khi nghe nhạc em nhận được dạng thông tin nào?
 A. Văn bản	B. Hình ảnh 	C. Âm thanh	
Câu 2: Bộ xử lý được ví là gì của máy tính?
 A. Trái tim B. Đôi tay C. Bộ não 
Câu 3: Khi xem truyện tranh em nhận được thông tin dạng nào ?
A. Văn bản và âm thanh B. Hình ảnh và âm thanh C. Văn bản và hình ảnh 
Câu 4: Máy vi tính gồm những bộ phận chính nào? 
 Màn hình. Bàn phím. Biểu tượng. Chuột.
 Màn hình. Bàn phím. Phần thân máy. Chuột
 Màn hình. Bàn phím. Chuột. Biểu tượng
Câu 5: Em hãy chỉ ra biểu tượng của phần mềm Paint (vẽ ) trong các biểu tượng dưới đây?
	 A. 	 B. 	 C. 
Câu 6: Để khởi động được chương trình Blocks em làm như thế nào?
	A. Nháy đúp chuột lên biểu tượng . 
 B. Nháy phải chuột lên biểu tượng chọn Open.
	C. Nháy chuột lên biểu tượng 
	D. Cả A và B đều đúng
Câu 7: Hai phím có gai là hai phím nào sau đây?
 F; J
R; K
C. M; S
Câu 8: Trong phần Paint, để vẽ đoạn thẳng em chọn công cụ
 A.	C. 
 B. 	D. Tất cả đều sai.
Câu 9 : Để khởi động trò chơi STICKS , em vào biểu tượng nào sau đây : 
 A. 	B . C . 
Câu 10: Xoá một vùng trên hình: các bước thực hiện:
 + Dùng công cụ hay công cụ để chọn vùng chọn cần xoá. Nhấn phím:
	A. Delete	B. Shift	C. Ctrl	D. Enter
Phần II : TỰ LUẬN ( 5 điểm )
Gạch nối các bộ phận của cơ thể với thông tin mà nó nhận biết được :
Mũi
Ngọt
Lưỡi
Thơm
Tai
Ầm ĩ
Mắt
Nóng
Da
Đỏ
Nặng
VI. Phần bổ sung:
Thứ tư ngày 24 tháng 12 năm 2015
Lớp 3C, 3B, 3D
Tiết 35+36	 THI ĐỊNH KÌ LẦN I(tt)
xem thứ ba ngày 23 tháng 12 năm 2015
Thứ năm ngày 25 tháng 12 năm 2015
Lớp 3D
Tiết 35+36	 THI ĐỊNH KÌ LẦN I(tt)
xem thứ ba ngày 23 tháng 12 năm 2015
Thứ sáu ngày 26 tháng 12 năm 2015
Lớp 3B, 3C
Tiết 35+36	 THI ĐỊNH KÌ LẦN I(tt)
xem thứ ba ngày 23 tháng 12 năm 2015
TUẦN 19
 Thứ ba ngày 5 tháng 1 năm 2015
Lớp 3A
CHƯƠNG 3	EM TẬP GÕ BÀN PHÍM
Tiết 37 Bài 1	TẬP GÕ CÁC PHÍM Ở HÀNG CƠ SỞ
I. Mục đích yêu cầu: Giúp HS:
- Biết cách đặt tay lên các phím ở hàng cơ sở.
- Bước đầu làm quen với thao tác gõ bàn phím: gõ đúng phím, đúng ngón.
II. ĐDDH :
- Giáo viên: Giáo án, SGK, phần mềm Microsoft Word, phòng máy.
- Học sinh: Vở ghi, SGK.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Ổn định lớp :
2. Kiểm tra bài cũ: 
3. Dạy bài mới: 
HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
NỘI DUNG
- GV: bàn phím có vai trò quan trọng cũng như các bộ phận khác của máy tính. Để gõ bàn phím đúng cách và có hiệu quả đòi hỏi chúng ta phải luyện tập và không nản chí.Chương này sẽ giúp chúng ta luyện gõ bàn phím. chúng ta sẽ tập gõ các phím ở hàng cơ sở trước tiên. Gọi 1 HS đọc phần 1: Cách đặt tay lên bàn phím.- HS: đọc bài.
- GV: cho thầy biết khi tập gõ các phím ở hàng cơ sở, chúng ta đặt tay như thế nào?
- HS: đặt tay vào 8 phím : A, S, D,F, J, K, L, ; .
- GV: kẻ bảng và cho HS lên bảng điền. 8 phím A, S, D, F, J, K, L, ; gọi là 8 phím xuất phát. 

File đính kèm:

  • docgiao_an_tin_lop_3_20150727_011342.doc