Giáo án Buổi chiều Lớp 4 - Tuần 26

Tập làm văn

Luyện tập xây dựng kết bài

trong bài văn miêu tả cây cối

A. Mục tiêu:

 - Học sinh nắm được 2 kiểu kết bài ( không mở rộng, mở rộng) trong bài văn tả cây cối.

 - Luyện tập viết đoạn kết bài trong bài văn miêu tả cây cối theo cách mở rộng.

B. Đồ dùng dạy- học.

 - Sưu tầm tranh. ảnh một số loài cây.

 

doc16 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Ngày: 20/04/2017 | Lượt xem: 684 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Buổi chiều Lớp 4 - Tuần 26, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 26
Thứ hai ngày 17 thỏng 3 năm 2014
	 BÀI TẬP THấM
PHẫP NHÂN , PHẫP CHIA PHÂN SỐ
I, Mục tiờu:
- Nắm được kiến thức cơ bản của phộp nhõn , phộp chia phõn số.
- Vận dụng kiến thức vào làm bài tập nõng cao.
- Ham học toỏn.
II, Đồ dựng dạy học: Bài tập nõng cao
III, Cỏc hoạt động dạy học chủ yếu
A, Ổn định tổ chức
KTBC: 
? Muốn nhõn, chia phõn số ta làm như thế nào?
B, Bài mới
1, giới thiệu
2, Hướng dẫn làm bài tập
2.1) Kiến thức
* Phộp nhõn: xem sgk
* Phộp chia: xem sgk
Chỳ ý: Nếu tử số của phõn số bị chia chia hột cho số nguyờn đú, ta chia tử số cho số nguyờn đú và giữ nguyờn mẫu số.
Chẳng hạn: 
2.2) Bài tập
Bài 1: Tớnh nhanh
 9 ì 
 Giải
 = 
 9 ì = 
Bài 2: Tớnh
Giải
 = = 
= = 	 =
Bài 3: Một người bỏn hoa quả lần thứ nhất bỏn số quả xoài, lần thứ hai bỏn số quả bằng số quả lần thứ nhất. Tỡm phõn số chỉ số xoài cũn lại.
 Giải
Phõn số chỉ số xoài đó bỏn lần hai là:
 (số xoài)
Phõn số chỉ số xoài bỏn hai lần là:
 (số xoài)
Phõn số chỉ số xoài cũn lại là:
1 - (số xoài)
 Đỏp số: số xoài
Bài 4:
Một hỡnh vuụng cú cạnh bằng m. Tớnh chu vi và diện tớch hỡnh vuụng đú.
Giải:
Chu vi hớnh vuụng là:
 (m)
Diện tớch hỡnh vuụng là:
(m)
 Đỏp số:
Bài 5: Một hỡnh chữ nhật cú chiều dài là 36 một. Chiều rộng bằng chiều dài. Tớnh chu vi và diện tớch hỡnh chữ nhật đú.
 Giải
Chiều rộng hỡnh chữ nhật là:
36 ì = 27 (m)
Chu vbi hỡnh chữ nhật là:
(36 + 27)ì 2 = 126 (m)
Diện tớch hỡnh chữ nhật là:
36 ì 27 = 972 (m)
 Đỏp số: 126 m ; 972 m
- Hs làm bài vào vở 
- Hs lờn bảng chữa bài
- Nhận xột , chốt bài
C, Củng cố dặn dũ
ễn Toỏn
LUYỆN TẬP ( 2 tiết)
I, Mục tiờu: Củng cố về:
- Kĩ năng rỳt gọn, chia phõn số.
- Kĩ năng tỡm một thừa số chưa biết.
- Giải bài toỏn cú lời văn
II, Đồ dựng dạy học: Vở bài tập
III, Cỏc hoạt động dạy học
Hoạt động gv
Hoạt động hs
A, Ổn định tổ chức
1, KTBC: 
? Nờu cỏch chia phõn số?
- Nhận xột cho điểm
B, Bài mới
1, Giới thiệu
2, Hướng dẫn làm bài tập
Bài 1 (48)
- Gọi hs đọc y/c bài
- y/c hs làm bài
- Gọi hs lờn bảng
- Nhận xột
? Muốn chia hai phõn số ta làm như thế nào?
Bài 2 (48)
- Gọi hs đọc y/c bài
- y/c hs làm bài
- Gọi hs lờn bảng
? Muốn tỡm thừa số chưa biết ta làm như thế nào?
Bài 3 (48)
- Gọi hs đọc y/c bài
- y/c hs làm bài
- Gọi hs lờn bảng
- Nhận xột
Bài 4**: Tỡm phõn số biết:
Bài 5**
Người ta lấy ra tấm vải thỡ cốn lại 15 một. Hỏi lỳc đầu tấm vải dài bao nhiờu một?
- Chữa bài
C, Củng cố dặn dũ
- Nhận xột 
- Dặn dũ
- Hs nờu
- Hs đọc y/c bài
- hs làm bài
- hs lờn bảng
- Hs nờu
- Hs đọc y/c bài
- hs làm bài
- hs lờn bảng
 x = 
 X = x = 
 X = x = 
- Nhận xột
- Hs đọc y/c bài
- hs làm bài
- hs lờn bảng
 Giải
Độ dài đỏy của hỡnh bỡnh hành là:
 (m)
 Đỏp số:m
 Giải
Số phần tấm vải cũn lại là:
1 - = (tấm)
 Tấm vải dài là:
15 : = 25 (m)
 Đỏp số : 25 m
- Nhận xột
Chính tả ( Nghe - viết)
Thắng biển
A. Mục tiêu:
 - Nghe- viết đúng chính tả, trình bày đúng một đoạn từ đầu ... quyết tâm chống giữ.
 - Tiếp tục luyện viết đúng các tiếng có âm đầu và vần dễ viết sai chính tả: l/n; in/inh.
B. Đồ dùng dạy- học: - Bảng phụ để làm bài tập 2 a.
C. Các hoạt động dạy- học.
HĐ của GV
HĐ của HS
I. ổn định
II. Kiểm tra bài cũ.
- Viết: bãi dâu, gió thổi, bao giờ, diễn giải.
- 2 HS lên bảng viết, lớp viết nháp.
- GV cùng HS n/xét, chữa bài.
III. Bài mới.
1. Giới thiệu bài. 
2. Hướng dẫn học sinh nghe - viết.
- Đọc đoạn văn cần viết chính tả.
- 2 HS đọc.
- Qua đoạn văn em thấy hình ảnh cơn bão biển hiện ra như thế nào?
- Hình ảnh cơn bão biển hiện ra rất hung dữ, nó tấn công dữ dội 
- Đọc thầm đoạn văn và tìm từ dễ viết sai.
- Cả lớp đọc thầm bài và viết trên nháp những từ cần luyện viết.
- Luyện viết trên bảng lớp, bảng con một số từ nhiều HS viết sai.
? Nêu cách trình bày đoạn văn?
+ GV nhắc nhở HS viết bài:
- GV đọc.
+ 2 HS nêu.
- HS viết bài.
- GVđọc.
- HS soát lỗi.
+ GV thu chấm một số bài.
- HS đổi vở soát lỗi.
- Kiểm tra số lỗi/
- GV n/xét chung và trả vở.
3. Bài tập.
Bài 2. Làm bài 2a.
- HS đọc yêu cầu bài.
- HS đọc thầm bài, tự làm bài vào vở, 1 HS làm trên bảng phụ.
- Y/cầu chữa bài.
- HS đính bảng, trình bày.
- GV cùng HS nhận xét, trao đổi chốt từ điền đúng:
IV. Củng cố, dặn dò.
- N/xét tiết học, về nhà tìm và viết vào vở 5 từ bắt đầu bằng n, l.
- Thứ tự điền đúng: nhìn lại; khổng lồ; ngọn lửa; búp nõn; ánh nến; lóng lánh; lung linh; trong nắng; lũ lũ; lượn lên; lượn xuống.
ThỨ ba ngày 18 thỏng 3 năm 2014
Chớnh tả ( Thắng biển ) : đó soạn thứ 2 ngày 17 thỏng 3 năm 2014
Toán
 LUYỆN TẬP
A. Mục tiêu: Giúp học sinh:
 - Rèn kĩ năng thực hiện phép chia phân số.
 - Biết cách tính và viết gọn phép tính một số tự nhiên chia cho một phân số.
B. Đồ dùng dạy- học: Bảng phụ để HS làm bài.
C. Các hoạt động dạy- học.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
I. ổn định
II. Kiểm tra bài cũ:
? Nêu cách chia phân số?
- 2 HS nêu và lấy VD minh hoạ.
III. Bài mới.
 1. Giới thiệu bài.
 2. Luyện tập.
Bài 1a, b: Tính rồi rút gọn.
Rỳt gọn kết quả theo một trong hai cỏch.
a/ Cỏch 1: : = x = 
 Cỏch 2: : = x = 
- HS tự làm bài vào vở. 
(Y/cầu HS khá, giỏi làm cả bài)
* Củng cố cách chia và rút gọn phân số.
- HS đọc yêu cầu bài. 
- Lớp làm bài vào vở, 2 HS lên bảng chữa bài.
Bài 2a, b: GV đàm thoại cùng HS để làm mẫu
? Nêu cách chia số tự nhiên cho phân số?
Bài 4: - Y/cầu phân tích mẫu.
- Y/cầu làm bài vào vở.
+ Chấm bài.
- Gọi HS nêu miệng kết quả bài làm.
( Y/cầu HS khá, giỏi làm và chữa bài tập 3, nếu còn thời gian)
- 2 HS T.Bình thực hiện mẫu.
- Làm bài vào vở, 2 HS làm trên bảng phụ
- Đính bảng chữa bài, chốt cách làm đúng
+ 2 HS nêu.
- 2 HS T.Bình thực hiện.
- Làm và chữa bài, chốt kết quả đúng.
 gấp 4 lần ; gấp 3 lần 
 gấp 2 lần 
IV. Củng cố, dặn dò:
- Nêu cách chia phân số? Chia số tự nhiên cho phân số?
- Về làm bài tập còn lại.
+ 2 HS nêu.
Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?
I, Mục tiờu:
- Nắm được ý nghĩa và cấu tạo của chủ ngữ, vị ngữ trong câu kể Ai là gì?
- Xác định đúng C-V trong câu kể Ai là gì?
- Viết được một đoạn văn có sử dụng một số câu kể Ai là gì?
II, Đồ dựng dạy học
III, Cỏc hoạt động dạy học chủ yếu
A. ễn định tổ chức
H nhắc lại kiến thức về câu kể Ai là gì?
B,Bài mới
Bài 1: Tìm câu kể Ai là gì? trong các câu sau. Gạch dưới chủ ngữ của các câu tìm được:
Bác Hồ là vị cha chung
Là sao Bắc Đẩu, là vầng thái dương
Ca dao
Bác là non nước trời mây
Việt Nam có Bác mỗi ngày đẹp hơn
Lê Anh Xuân
Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Măt trời chân lý chói qua tim
Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim
Tố Hữu
Bài 2: Chủ ngữ trong từng câu kể Ai là gì? tìm được ở bài tập 1 là danh từ hay cụm danh từ?
Câu a: DT, câu b là DT, Câu c là cụm DT
Bài 3:Điền vào chỗ trống từ làm chủ ngữ để hoàn chỉnh câu kể Ai là gì?
là người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ.(Phạm Tuân)
là thành phố “ Hoa phượng đỏ”.(Hải Phòng)
...là thành phố sương mù thơ mộng trên cao nguyên.(Đà Lạt)
...là trường đại học đầu tiên ở nước ta.(Văn Miếu- Quốc Tử Giám)
C, Củng cố dặn dũ
H nhắc lại kiến thức cần ghi nhớ.
Viết một đoạn văn có sử dụng câu kể Ai là gì?
Thứ tư ngày 19 thỏng 3 năm 2014
Tập làm văn
Luyện tập xây dựng kết bài
trong bài văn miêu tả cây cối
A. Mục tiêu:
 - Học sinh nắm được 2 kiểu kết bài ( không mở rộng, mở rộng) trong bài văn tả cây cối.
 - Luyện tập viết đoạn kết bài trong bài văn miêu tả cây cối theo cách mở rộng.
B. Đồ dùng dạy- học.
	- Sưu tầm tranh. ảnh một số loài cây.
C. Các hoạt động dạy- học.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
I. ổn định
II. Kiểm tra bài cũ:
? Đọc đoạn mở bài giới thiệu chung về cây em định tả?
- 2 HS đọc, lớp n/xét, bổ sung.
- GV n/xét chung, ghi điểm.
III. Bài mới.
 1. Giới thiệu bài.
 2. Luyện tập.
Bài 1
- HS đọc yêu cầu bài tập.
- Đọc thầm nội dung bài tập:
- Cả lớp đọc.
- Trao đổi N2 trả lời câu hỏi.
- N2 trao đổi.
- Trình bày: 
- Đại diện các nhóm, lớp n/xét, trao đổi, bổ sung.
- GV n/xét, chốt ý đúng:
- Có thể dùng câu ở đoạn a,b để kết bài. Kết bài ở đoạn a, nói được tình cảm của người tả đối với cây. Kết bài đoạn b, nêu ích lợi đối với cây và nói được tình cảm của người tả đối với cây.
Bài 2
- HS đọc y/cầu.
- HS trao đổi theo N2 câu hỏi và trả lời miệng các câu hỏi.
- GV tổ chức HS trao đổi, trả lời các câu hỏi của bài 2 và hoàn thiện bài. 
VD: Sau khi tả cái cây, bình luận về cây ấy: Lợi ích của cây, tình cảm, cảm nghĩ của người tả với cây.
Bài 3
- HS viết kết bài mở rộng cho bài văn.
- Viết bài vào vở.
- Chú ý : Dựa vào dàn bài bài 2 và không trùng các cây tả bài 4.
- Trình bày:
- Nhiều HS nêu miệng, lớp nghe, n/xét, trao đổi, bổ sung.
- GV n/xét chung, ghi điểm bài làm tốt.
Bài 4
+ GV đính tranh lên bảng.
- HS đọc yêu cầu.
- Chọn 1 trong 3 đề bài để viết kết bài mở rộng vào vở.
- Y/cầu HS trao đổi bài viết của mình với bạn cùng bàn.
- HS đổi chéo bài, đọc, góp ý và chỉnh sửa bài cho bạn.
- Trình bày.
- HS tiếp nối nhau đọc đoạn văn.
- Cả lớp cùng GV n/xét, chấm điểm.
IV. Củng cố, dặn dò:
	- N/xét tiết học. Về nhà hoàn thành bài vào vở. Chuẩn bị bài sau.
Toỏn
LUYỆN TẬP CHUNG (2 tiết)
I, Mục tiờu: Củng cố về 
- Phộp nhõn, phộp chia phõn số.
- Biết cỏch tớnh và rỳt gọn phộp nhõn phộp chia một phõn số cho số tự nhiờn.
- Biết tỡm phõn số của một số.
II, Đồ dựng dạy học: Vở bài tập toỏn
III, Cỏc hoạt động dạy học
Hoạt động gv
Hoạt động hs
A, Ổn định tổ chức lớp
KTBC:
Nờu cỏch tớnh nhõn chia phõn số
B, Bài mới
1, Giới thiệu bài
2, Hướng dẫn làm bài tập
Bài 1:(50)
- Y/c hs làm bài
- Gọi hs lờn bảng
- Nhận xột, cho điểm hs
? Muốn chia hai phõn số ta làm như thế nào?
Bài 2(50)
- Gọi hs làm ý mẫu
- Y/c hs làm vào vở
- Gọi hs lờn bảng làm bài
- Nhận xột, cho điểm hs
? Muốn chia phõn số cho một số tự nhiờn ta làm như thế nào?
Bài 3(51)
- Y/c hs làm bài
- Gọi hs lờn bảng
- Nhận xột, cho điểm hs
Bài 4(51)
- gọi hs dọc đề bài
- Y/c hs làm bài
- Gọi hs lờn bảng
Bài 3:(52)
- gọi hs đọc đề bài
- Y/c hs làm bài
- Gọi hs lờn bảng
- Nhận xột
Bài 4(52)
- gọi hs đọc đề bài
- Y/c hs làm bài
- Gọi hs lờn bảng
- Nhận xột chữa bài
C, Củng cố dặn dũ
- Nhận xột
- Dặn dũ
- Hs nờu
- Hs làm bài 
- hs lờn bảng
a) ; 
b) 
- Nhận xột
- Hs làm bài
- Hs lờn bảng
- Nhận xột
- Ta giữ nguyờn tử số lấy mẫu số nhõn với số tự nhiờn.
- hs làm bài
- Hs lờn bảng
- Nhận xột
 Giải
Mỗi tỳi cú số kg kẹo là:
(kg)
 Đỏp số: 
- Hs làm bài
 Giải
a) Cả hai phần gộp lại bằng số phần của tấm vải là:
 (tấm vải)
b) Phần thứ ba bằng số phần của tấm vải là:
 (tấm vải)
Đỏp số:
Giải
Cú tất cả số lớt mật ong là:
 (lớt)
Mỗi người được số lớt mật ong là:
 (lớt)
Đỏp số: (lớt)
- Nhận xột
Thứ năm ngày 20 thỏng 3 năm 2014
ễn Tiếng Việt (LTVC)
ễn: LUYỆN TẬP CÂU KỂ AI LÀ Gè. MRVT: DŨNG CẢM
I, Mục tiờu:Củng cố về 
- Cỏch nhận biết cõu kể Ai là gỡ? Trong đoạn văn. Nờu tỏc dụng của cõu kể Ai là gỡ? Biết xỏc định CN, VN trong cõu kể Ai là gỡ?
- Mở rộng được một số từ ngữ thuộc chủ điểm dũng cảm qua việc tỡm từ cựng nghĩa, từ trỏi nghĩa.Tỡm được một số cõu thành ngữ, tục ngữ theo chủ điểm.
II, Đồ dựng dạy học: Vở bài tập
III, Cỏc hoạt động dạy học
Hoạt động gv
Hoạt động hs
A, Ổn định tổ chức
B, Bài mới
1, Giới thiệu
2, Hướng dẫn làm bài tập
2.1 Luyện tập về cõu kể Ai là gi?
Bài 1: (54)
- Gọi hs đọc y/c và nội dung bài tập
- y/c hs làm bài
- Gọi hs lờn bảng
Bài 2: (54)
- Gọi hs đọc y/c và nội dung bài tập
- y/c hs làm bài
- Gọi hs lờn bảng
Bài 3(54)
? Vị ngữ trong cỏc cõu trờn là danh từ hay cụm danh từ?
2.2, MRVT: Dũng cảm
Bài 2: (56)
- Gọi hs đọc y/c và nội dung bài tập
- y/c hs làm bài
- Gọi hs lờn bảng
- Nhận xột, cho diểm hs
Bài 3: (56)
- Gọi hs đọc y/c và nội dung bài tập
- y/c hs làm bài
- Gọi hs lờn bảng nờu cau mỡnh vừa tỡm rồi giải nghĩa cõu đú
C, Củng cố dặn dũ
- Nhận xột
- Dặn dũ
- Hs làm bài
a) Triệu Thị Trinh/ (là) là nữ danh tướng kiệt xuất của sự nghiệp đỏnh đuổi quõn Ngụ.
( cỏc ý khỏc làm tương tự)
- Cả bốn cõu trờn đều dựng để đỏnh giỏ, nhận định về cỏc danh nhõn lịch sử.
Vị ngữ trong bốn cõu trờn đều là cụm danh từ (riờng cõu b cú hai cụm danh từ)
Từ đồng nghĩa với từ dũng cảm
Từ trỏi nghĩa với từ dũng cảm
Anh dũng, anh hựng,can đảm, gan gúc,gan lỡ, bạo gan,can trường, can đảm,..
Nhỳt nhỏt, hốn nhỏt, hốn mạt,hốn hạ, bạc nhược,nhu nhược, khiếp nhược
- Nhận xột
+ Vào sinh ra tử
+ Gan lỡ tướng quõn
+ Giặc đến nhà đàn bà cũng đỏnh
..
 Toán
Luyện tập chung
A. Mục tiêu:
Giúp học sinh rèn kĩ năng:
	- Thực hiện các phép tính với phân số.
	- Giải bài toán có lời văn.
B. Đồ dùng dạy- học: Bảng phụ để làm bài
C. Các hoạt động dạy- học.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
I. ổn định
II. Kiểm tra bài cũ.
? Nêu cách nhân, chia phân số? 
+ 2 HS nêu.
III. Bài mới.
 1. Giới thiệu bài.
 2. Luyện tập 
Bài 1a, b( Y/cầu HS khá, giỏi làm cả bài) 
- Y/cầu HS làm và chữa bài.
Lưu ý: tìm mẫu số chung bé nhất.
* Củng cố cách cộng 2 phân số khác mẫu số.
- HS làm bài vào vở.
- 3 HS lên bảng chữa bài, n/xét chốt kết quả.
 + 2 HS nêu.
Bài 2a, b Làm tương tự bài 1.
(Lưu ý hs chọn MSC hợp lí)
-> GV cùng HS n/xét chữa bài.
- HS làm bài vào vở và chữa bài.
Bài 3,4a, b 
- Y/cầu HS làm bài (HS khá, giỏi làm cả bài)
+ Chấm bài.
- GV cùng HS n/xét chữa bài.
IV. Củng cố:
? Nêu cách cộng, trừ, nhân, chia phân số?
V. Dặn dò: - N/xét tiết học.Về nhà làm lại bài tập còn lại.
- Lớp tự làm bài vào vở, 4 HS làm trên bảng phụ-> Đính bảng chữa bài, chốt cách làm đúng.
Bài3Bài4.
+ 2 HS nêu.
Tập làm văn
ễn : LUYỆN TẬP MIấU TẢ CÂY CỐI
I, Mục tiờu:
- Lập được dàn ý sơ lược bài văn tả cõy cối nờu trong bài. Dựa vào dàn ý đó lập viết được cỏc đoạn mở bài, thõn bài, kết bài cho bài văn tả cõy cố đó xỏc định.
II, Đồ dựng dạy học: Vở bài tập
III, Cỏc hoạt động dạy học
A, Ổn định tổ chức lớp
B, Bài mới
1, Giới thiệu
2, Hướng dẫn làm bài tập
Bài 1:
- Y/c hs đọc nội dung bài 1
- Dựa vào nội dung bài 1 lập dàn ý chi tiết cho bài văn tả một cõy hoa mà em thớch.
- Gọi hs trỡnh bày
- Nhận xột bài làm hs
** Dàn ý tham khảo
Mở bài: Giới thiệu cõy hoa hồng do mẹ em trồng cỏch đõy hai năm. Đoa là cõy hoa mà em thớch nhất.
Thõn bài:
Tả bao quỏt cõy hoa: Cõy hoa hồng nhyung mọc ở giữa vườn hoa, bờn cạnh là cõy hoa mười giờ, hoa đồng tiền.
Tả từng bộ phận của cõy hoa:
+ Thõn cõy mảnh dẻ cú nhiều gai sắc nhọn: Lỏ cõy xanh thẫm, cú viền răng cưa
+ Hoa hồng đẹp nhất khi nở vào mựa xuõn: đài hoa xanh mượt mà, cỏnh hoa mịn, đỏ rộng rẫy; nhị vàng rực; hương hoa thơm mỏt cả khu vườn
Thỉnh thoảng những cụ bướm đủ màu sắc bay rập rờn bờn cõy hoa.
Kết bài: Hoa hồng đẹp và thơm nờn cả nhà ai cũng yờu quý nú. Em thường xuyờn chăm súc cõy để cõy nở nhiều và đẹp hơn.
Bài 2:
- Y/c hs dựa vào dàn ý ở bài 1 viết đoạn mở bài giỏn tiếp và một đoạn phần thõn bài.
- Gọi Hs lờn bảng trỡnh bày bài làm của mỡnh.
- Nhận xột cho điểm hs.
C, Củng cố dặn dũ
- Nhận xột
- Dặn dũ.
Thứ sỏu ngày 21 thỏng 3 năm 2014
Luyện từ và cõu: MRVT “Dũng cảm” 
 Tập làm văn : Luyện tập miờu tả cõy cối
( Đó soạn thứ năm ngày 21 thỏng 3 năm 2014)
Toán
Luyện tập chung
A. Mục tiêu: Giúp học sinh rèn kĩ năng:
	- Thực hiện các phép tính với phân số.
	- Giải bài toán có lời văn.
B. Đồ dùng dạy- học: Bảng phụ để làm bài tập.
C. Các hoạt động dạy- học.
I. ổn định
II. Kiểm tra bài cũ.
? Nêu cách nhân hai phân số? Lấy ví dụ?
- 2 HS nêu và lấy ví dụ.
- GV nhận xét, ghi điểm.
III. Bài mới.
 1. Giới thiệu bài.
 2. Bài tập.
Bài 1.
- HS đọc yêu cầu bài.
- Tổ chức HS trao đổi bài theo cặp:
- Các cặp trao đổi, thảo luận:
- Trình bày:
- Lần lượt các nhóm chỉ ra phép tính làm đúng:
+ Phần c là phép tính làm đúng còn các phần khác đều sai.
- Chỉ ra chỗ sai trong phép tính làm sai.
- GV n/xét chung và chốt bài đúng.
- HS trao đổi cả lớp.
VD: Phần a. Cộng 2 phân số khác mẫu số làm: tử + tử và mẫu + mẫu là sai.
Bài 3a, c. - Y/cầu làm bài (HS khá, giỏi làm cả bài)
- Làm bài vào vở.
- 2 HS làm trên bảng phụ.
- Đính bảng chữa bài.
Bài 4 
- HS đọc yêu cầu bài.
- Yêu cầu HS làm bài vào vở.
+ GV thu chấm 1 số bài.
- Cả lớp làm bài.
- 1 HS lên bảng chữa.
(Y/cầu HS khá, giỏi làm BT còn lại nếu còn thời gian)
IV. Củng cố, dặn dò:
? Nêu cách cộng, trừ, nhân, chia phân số?
- N/xét tiết học. Chuẩn bị bài sau. 
- N/xét, thống nhất cách làm đúng.

File đính kèm:

  • docgiao_an_buoi_2_lop_4_ki_II.doc