Giáo án Âm nhạc 9 kì 1

TIẾT 10

-Nhạc lí: Giới thiệu về dịch giọng

-Tập đọc nhạc: Giọng Pha trưởng-TĐN số 3

I.Mục tiêu cần đạt:

-HS biết khái niệm về dịch giọng, đặc điểm của dịch giọng.

-HS biết công thức cấu tạo của giọng Pha trưởng.

-HS đọc đúng cao độ, trường độ và ghép lời ca bài TĐN số 3”Lá xanh’’của nhạc sĩ Hoàng Việt

II.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

-Đàn organ, máy, đĩa nhạc, bảng phụ.

-Nắm vững kiến thức nhạc lí.

-Sách giáo khoa, dụng cụ học tập.

III.Tổ chức hoạt động dạy và học:

1.Ổn định tổ chức:

Kiểm tra sĩ số HS

 

doc33 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 14/04/2016 | Lượt xem: 842 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Âm nhạc 9 kì 1, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
biết?
Gọi HS nhận xét.
GV nhận xét và đánh giá điểm.
3.Dạy bài mới:
 Nội dung
Hoạt động củaGV- HS
Nội dung: Học hát
Nụ cười
Nhạc Nga
 L ời ca: SGK
Giới thiệu vào bài.
Giới thiệu đôi nét về nước Nga.
Phân tích bài hát: Nhịp? Kí hiệu âm nhạc?
Chia đoạn, chia câu bài hát.
Cho HS nghe hát hoặc GV tự trình bày bài hát.
Cho HS luyện thanh.
Gọi HS đọc lời ca.
Tập hát từng câu theo lối móc xích. Mỗi câu GV đàn giai điệu 2-3 lần rồi bắt nhịp cho HS hát lại.
GV kết hợp sửa sai ở mỗi câu và luyện tập hát lại cho hoàn chỉnh.
Chú ý những chỗ khó như từ giọng Đô trưởng chuyển sang giọng Đô thứ.
Tổ chức luyện tập theo tổ, nhóm, cá nhân.
GV nhận xét và sửa sai cho HS (nếu có).
Hướng dẫn HS hát kết hợp vỗ tay theo nhịp.
IV.Củng cố hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: 
Cho HS nghe lại bài hát.
Bắt nhịp cho HS thực hiện bài hát.
Gợi ý cho HS nêu nội dung bài hát.
Gợi ý cho HS nêu nội dung GD.
Về nhà học thuộc lời bài hát.
Xem trước bài tiếp theo.
*RÚT KINH NGHIỆM:
TIẾT 5
-Ôn tập bài hát: Nụ cười
-Tập đọc nhạc: Giọng Mi thứ - TĐN số 2
I.Mục tiêu cần đạt:
-Hs hát đúng giai điệu lời ca,biết kết hợp gỏ đệm,trình bày bài hat dưới hình thức đơn ca ,song ca
-Hiểu biết sơ lược về giọng Mi thứ 
-Hs biết TĐN số2 ‘ nghệ sĩ với cây đàn”là nhạc nga,được viết ở nhịp ¾. Đọc dúng cao độ trường độ và ghép lời ca và kết hợp gỏ đệm
II.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
-Đàn organ, máy đĩa, đĩa nhạc, bảng phụ.
-Đàn và hát thuần thục bài Nụ cười.
-Đánh đàn, đọc nhạc và hát lời ca thuần thục bài TĐN số 2.
III.Tổ chức hoạt động dạy và học:
1.Ổn định tổ chức:
Kiểm tra sĩ số HS
2.Kiểm tra bài cũ:
Gọi 1-2 HS lên hát lại bài Nụ cười.
Gọi HS nhận xét.
GV nhận xét – đánh giá điểm.
3.Dạy bài mới:
 Nội dung 
Hoạt động củaGV- HS
Nội dung1: Ôn tập bài hát
Nụ cười
Nội dung 2: Tập đọc nhạc
Giọng Mi thứ - TĐN số 2
Giới thiệu vào bài.
Cho HS nghe hát mẫu hoặc GV tự trình bày bài hát với phần nhạc đệm sẵn.
Cho HS luyện thanh.
Bắt nhịp cho HS thực hiện lại bài hát.
Tổ chức luyện tập theo tổ, nhóm, cá nhân.
GV sửa những chỗ HS còn sai.
Giới thiệu bài 
Gọi 1-2 HS đọc phần trích Giọng Mi thứ
GV củng cố nội dung, liên hệ với cấu tạo gam La thứ đã học.
Đặt câu hỏi: Giọng Mi thứ có âm chủ là? Giọng Mi thứ hoà thanh có gì khác so với giọng Mi thứ tự nhiên?
Cho HS đọc gam Mi thứ tự nhiên, Mi thứ hoà thanh và các âm trụ của gam.
GV giới thiệu bài TĐN số 2.
Phân tích bài TĐN: Nhịp? Các kí hiệu âm nhạc? Chia câu bài TĐN?
Cho HS đọc tên nốt nhạc.
Cho học sinh nghe giai điệu bài TĐN.
Luyện thanh: Đọc gam Mi thứ và các âm trụ.
Tập từng câu theo lối móc xích. Mỗi câu GV đàn giai điệu 2-3 lần cho HS nghe rồi bắt nhịp cho HS thực hiện lại.
Cho HS đọc cả bài kết hợp ghép lời ca.
Tổ chức luyện tập theo tổ, cá nhân.
GV sửa sai cho HS.
IV.Củng cố hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: 
Cho HS nghe lại bài hát.
Bắt nhịp cho HS thực hiện bài hát.
Cho HS nghe lại giai điệu bài TĐN
Bắt nhịp cho HS thực hiện bài TĐN.
Nêu cấu tạo giọng Mi thứ.
Các em về nhà học bài.
Chuẩn bị bài kế tiếp.
*RÚT KINH NGHIỆM:
TIẾT 6
-Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 2
-Nhạc lí: Sơ lược về hợp âm
-Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Trai-cốp-xki
I.Mục tiêu cần đạt:
-Hs đọc đúng cao độ ,trường độ, ghép lời ca và kết hợp gỏ đệm 
-Biết sơ qua về khái niệm hợp âm, phân biệt được hợp âm 3 và hợp âm 7
-Biết trai-cốp-xki là một nhạc sĩ thiên tài nước Nga. Ông đã có những cống hiến to lớn cho nền âm nhạc Nga và Thế giới.
II.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
-Đàn organ, máy đĩa, đĩa nhạc, bảng phụ.
-Đánh đàn, đọc nhạc và hát lời ca thuần thục bài TĐN số 2.
-Nắm vững kiến thức ANTT.
III.Tiến trình dạy học:
1.Ổn định tổ chức:
Kiểm tra sĩ số HS
2.Kiểm tra bài cũ:
Gọi 1-2 HS lên đọc lại bài TĐN số 2.
Gọi HS nhận xét.
GV nhận xét – cho điểm.
3.Dạy bài mới:
 Nội dung
Hoạt động củaGV- HS
Nội dung1: Ôn tập Tập đọc nhạc
TĐN số 2
Nội dung 2: Nhạc lí
Sơ lược về hợp âm
Nội dung 3: Âm nhạc thường thức
Nhạc sĩ Trai-cốp-xki
Giới thiệu vào bài. 
Cho học sinh nghe giai điệu bài TĐN.
Luyện thanh: Đọc gam Mi thứ và các âm trụ.
Cho HS đọc lại bài TĐN.
Luyện tập theo tổ, cá nhân.
GV sửa những chỗ HS còn sai.
Cho HS xem các bài nhạc có ghi hợp âm. Từ đó giới thiệu về hợp âm.
Khi nói đến hợp âm nào thì minh hoạ cho HS nghe.
-Phân biệt tính chất của hợp âm 3T và 3t
-Hợp âm 3T và 3t nghe thuận tai, khác với hợp âm 7 nghe không thuận tai.
Khi nói đến tác dụng của hợp âm cần cho HS nghe giai điệu không có hoà âm và giai điệu có hoà âm. GĐ có hợp âm nghe dày dặn, đậm đà và sâu sắc.
GT bài.
Cho HS đọc phần trích.
GV củng cố kiến thức.
Cho 1-2 HS tóm tắt tiểu sử của nhạc sĩ.
Cho HS nghe bài hát Cô gái miền đồng cỏ.
Hướng dẫn HS nêu nội dung bài há
IV.Củng cố hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: 
Cho HS nghe lại giai điệu bài TĐN số 2.
Bắt nhịp cho HS thực hiện bài TĐN số 2 kết hợp đánh nhịp 3/4
Thế nào là hợp âm ba, hợp âm bảy.
Nêu tiểu sử của nhạc sĩ Trai-cốp-
Các em về nhà học bài.
Chuẩn bị tiết sau ôn tập.
*RÚT KINH NGHIỆM:
TIẾT 7 ÔN TẬP
 Kiểm tra 15 phút
I.Mục tiêu cần đạt:
-Hs hát đung giai điệu lời ca các bài hát :bóng dáng 1 ngôi trường,Nụ cười,biết kết hợp gỏ đêm và trình bày dưới hình thức đơn ca ,song catốp ca
-Hs biết về quãng và hợp âm
- đọc đúng cao độ trường độ và ghép lời các bài TĐN soos1,2 và kết hợp gỏ đệm
- Qua bài dọc thêm ; Nhạc sĩ Xuân Hồng và bài hát Mùa xuân trên TPHCM ,tích hợp giáo dục hs công lao của Bác trong sự nghiệp giải phóng dân tộc,giành độc lập cho Tổ quốc.
II.Chuẩn bị của GV:
-Đàn organ, máy đĩa, đĩa nhạc, bảng phụ.
-Đàn và hát thuần thục 2 bài hát.
-Đánh đàn, đọc nhạc và hát lời ca thuần thục bài TĐN số 1, 2.
-Nắm vững kiến thức về nhạc lí.
III.Tổ chức hoạt động dạy và học:
1.Ổn định tổ chức:
Kiểm tra sĩ số HS
2.Kiểm tra bài cũ:
Kiểm tra 15’
3.Dạy bài mới:
 Nội dung 
Hoạt động củaGV- HS
Nội dung1: Ôn tập bài hát
 -Bóng dáng một ngôi trường
	-Nụ cười
Nội dung 2: Ôn tập nhạc lí:
-Quãng
-Hợp âm
Nội dung 3: Ôn tập Tập đọc nhạc:
TĐN số 1, 2
GV cho HS nghe hát mẫu. 
GV bắt nhịp cho HS thực hiện từng bài, mỗi bài thực hiện 1-2 lần.
Tổ chức luyện tập theo tổ, cá nhân.
GV sửa những chỗ HS còn hát sai.
GV đặt câu hỏi xoay quanh từng nội dung. 
GV củng cố từng nội dung.
GV thể hiện bằng nhạc cụ các loại quãng và các loại hợp âm: 3T, 3t, hợp âm 7.
Cho HS nghe giai điệu của bài tập đọc nhạc.
Bắt nhịp cho HS đọc nhạc, hát lời (Mỗi bài 1-2 lần).
Tổ chức luyện tập theo tổ, cá nhân.
GV sửa những chỗ HS còn sai.
IV.Củng cố hướng dẫn hs tự học ở nhà:
-Tích hợp giáo dục hs tấm gương đạo đức HCM: Công lao của chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng, dành độc lập tự do cho Tổ Quốc
Bắt nhịp cho HS hát lại 2 bài hát.
Bắt nhịp cho HS thực hiện lại bài TĐN số 1, 2 
Trả lời câu hỏi xoay quanh
Các em về nhà học bài, chuẩn bị tốt để kiểm tra đạt kết quả cao.
 TIẾT 8
KIỂM TRA 1 TIẾT
* Mục tiêu cần đạt:
-Kiểm tra những kiến thức, kỹ năng mà học sinh đã đuợc học.
-Học sinh nắm đuợc khả năng của mình thông qua kiểm tra, từ đó có huớng học tập tích cực cho phù hợp.
	* Một số đề kiểm tra:
Đề số 1:
Bài “Bóng dáng một ngôi trường”.
Bài TĐN số 1 “Cây sáo”.
Lý thuyết.
Đề số 2:
Bài “Bóng dáng một ngôi trường”.
Bài TĐN số 2 “Nghệ sĩ với cây đàn”.
Lý thuyết.
Đề số 3:
Bài “Nụ cười”.
Bài TĐN số 1 “Cây sáo”.
Lý thuyết.
Đề số 4:
Bài “Nụ cười”.
Bài TĐN số 2 “Nghệ sĩ với cây đàn”.
Lý thuyết.
Đáp án:
-Bài hát (hát tập thể): hát to, rõ ràng, trôi chảy, tình cảm, hát hòa giọng. (4 điểm)
-TĐN (cá nhân đọc nhạc): Đọc đúng cao độ, trường độ, to, rõ ràng. (4 điểm)
-Lý thuyết: Trả lời 1 câu hỏi về Nhạc lí. (1 điểm)
	 Trả lời 1 câu hỏi về Âm nhạc thường thức. (1 điểm)
TIẾT 9
-Học hát: Bài Nối vòng tay lớn
I.Mục tiêu cần đạt:
-HS biết bài hát Nối vòng tay lớn do nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác, nội dung bài hát kêu gọi sự đoàn kết của mọi người vì đất nước độc lập, thống nhất.
-HS hát đúng giai điệu và lời ca bài hát. Biết cách lấy hơi, hát rõ lời, diễn cảm.
II.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
-Đàn organ, máy đĩa, đĩa nhạc, bảng phụ.
-Đàn và hát thuần thục bài Nối vòng tay lớn.
-Sách giáo khoa, dụng cụ học tập. Xem truớc bài học ở nhà.
III.Tổ chức hoạt động dạy và học:
1.Ổn định tổ chức:
Kiểm tra sĩ số HS
2.Kiểm tra bài cũ:
-Nhắc lại các bài hát đã học.
3.Dạy bài mới:
 Nội dung
Hoạt động củaGV- HS
Nội dung: Học hát
Bài Nối vòng tay lớn
 Trịnh Công Sơn
-Lời ca :SGK
Giới thiệu vào bài.
GV giới thiệu bài hát.
Cho HS đọc lời ca bài hát.
Cho HS nghe hát mẫu hoặc GV tự trình bày bài hát với phần nhạc đệm sẵn.
Phân tích bài hát: Nhịp? Các kí hiệu âm nhạc? Chia câu bài hát.
Cho HS luyện thanh.
Chọn giọng cho phù hợp với HS.
Tập hát từng câu theo lối móc xích. Mỗi câu GV đàn giai điệu 2-3 lần cho HS nhẫm theo, rồi bắt nhịp cho HS thực hiện lại.
Chú ý sửa sai cho HS ở mỗi câu.
Cho HS thực hiện đầy đủ cả bài.
Tổ chức luyện tập theo tổ, nhóm, cá nhân.
Trình bày bài hát với phần nhạc đệm của đàn.
Hướng dẫn HS hát nối tiếp:
-Nam: Rừng núi  sơn hà.
-Nữ: Mặt đất  một vòng Việt Nam.
-Nam + Nữ: Cờ nổi gió  nối trên môi.
Tập cho HS hát theo tay chỉ huy của GV.
Cho HS hát lại bài hát.
IV.Củng cố hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: 
-Cho HS nghe lại bài hát.
-Bắt nhịp cho HS hát lại bài hát.
-Hướng dẫn HS nêu nội dung bài hát.
-Gợi ý cho HS nêu nội dung GD.
-Hướng dẫn học sinh về nhà học thuộc bài hát. Trả lời câu hỏi trong SGK.
-Chuẩn bị bài kế tiếp.
*RÚT KINH NGHIỆM:
TIẾT 10
-Nhạc lí: Giới thiệu về dịch giọng
-Tập đọc nhạc: Giọng Pha trưởng-TĐN số 3
I.Mục tiêu cần đạt:
-HS biết khái niệm về dịch giọng, đặc điểm của dịch giọng.
-HS biết công thức cấu tạo của giọng Pha trưởng.
-HS đọc đúng cao độ, trường độ và ghép lời ca bài TĐN số 3”Lá xanh’’của nhạc sĩ Hoàng Việt
II.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
-Đàn organ, máy, đĩa nhạc, bảng phụ.
-Nắm vững kiến thức nhạc lí.
-Sách giáo khoa, dụng cụ học tập.
III.Tổ chức hoạt động dạy và học:
1.Ổn định tổ chức:
Kiểm tra sĩ số HS
2.Kiểm tra bài cũ:
Gọi 1-2 HS lên hát lại bài Nối vòng tay lớn.
Mời HS nhân xét.
GV nhận xét-đánh giá điểm.
3.Dạy bài mới:
 Nội dung
Hoạt động của GV- HS
Nội dung1: Nhạc lí
Giới thiệu về dịch giọng
.
Nội dung 2: Giọng Pha trưởng- TĐN số 3: L á xanh
Hoàng Việt
- Giới thiệu vào bài.
- GV đàn giai điệu ví dụ trong SGK, trước tiên đàn ở giọng Đô trưởng, sau đó đàn ở giọng Rê trưởng.
- Gọi HS nhận xét sau khi nghe.
- Tương tự gv đàn giai điệu ví dụ: Lần 1 đàn ở giọng Đô trưởng, lần 2 đàn ở giọng Si giáng trưởng.
- Gọi HS nhận xét.
- Từ đó GV nêu khái niệm dịch giọng.
- Cho HS nhắc lại KN dịch giọng
- GV giới thiệu vào bài.
- Giải thích cấu tạo gam Pha trưởng, dựa trên công thức gam trưởng.
- Đàn và đọc gam Pha trưởng cho hs nghe
- GV giới thiệu bài TĐN số 3.
- Phân tích bài TĐN: Nhịp? Cao độ, Trường độ? Các kí hiệu âm nhạc? Chia câu bài TĐN.
- Cho HS nghe giai điệu bài TĐN.
- Luyện thang âm Fdur
- Tập đọc từng câu theo lối móc xích. Mỗi câu GV cho hs nhận biết nốt nhạc và đàn giai điệu 2-3 lần cho HS nhẫm theo, rồi bắt nhịp cho HS đọc lại, kết hợp với sửa sai và thực hiện lại.
- Các câu sau tương tự
- Tiếp tục thưc hiên đến bài.
- Tổ chức luyện tập theo tổ, nhóm, cá nhân.
- Tổ chức HS đọc nhạc kết hợp ghép lời ca theo nhóm, cá nhân
IV.Củng cố hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: 
-Cho HS nghe lại giai điệu bài TĐN số 3.
-Bắt nhịp cho HS đọc lại bài TĐN số 3, ghép lời ca.
-GV liên hệ GD thực tế.
-Nhắc nhở học sinh về nhà chép bài TĐN và học bài. Trả lời câu hỏi SGK.
-Chuẩn bị bài kế tiếp.
*RÚT KINH NGHIỆM:
TIẾT 11
-Ôn tập bài hát: Nối vòng tay lớn
-Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 3
-Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý 
	và bài hát Mẹ yêu con
I.Mục tiêu cần đạt:
-HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài nối vòng tay lớn. Biết hát kết hợp gõ đệm. Biết trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca 
-HS đọc đúng giai điệu, ghép lời ca bài TĐN số 3, kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
-HS biết vài nét về tiểu sử và sáng tác âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Biết nội dung của bài hát Mẹ yêu con là một khúc ru trìu mến, tha thiết, ca ngợi tình mẹ con.
II.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
-Đàn organ, máy đĩa, đĩa nhạc, bảng phụ.
-Đàn và hát thuần thục bài hát.
-Đàn, đọc nhạc thuần thục bài TĐN số 3.
-Nắm vững kiến thức về âm nhạc thường thức. Tư liệu về nhạc sĩ.
-Sách giáo khoa, dụng cụ học tập. Xem truớc bài học ở nhà.
III.Tổ chức hoạt động dạy và học:
1.Ổn định tổ chức:
Kiểm tra sĩ số HS
2.Kiểm tra bài cũ:
Gọi 1-2 HS lên đọc lại bài TĐN số 3.
Gọi HS nhận xét.
GV nhận xét-đánh giá điểm.
3.Dạy bài mới:
 Nội dung 
Hoạt động của GV- HS
Nội dung 1: Ôn tập bài hát
Nối vòng tay lớn
Nội dung 2: Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 3
Nội dung 3: Âm nhạc thường thức
Sơ lược về dân ca Việt Nam
Cho HS nghe lại bài hát.
Luyện thanh.
Bắt giọng cho HS thực hiện lại bài hát.
Luyện tập theo tổ, cá nhân.
Sửa sai cho HS (nếu có)
Nhận xét.
Cho HS nghe giai điệu bài TĐN
Luyện thanh: Đọc gam Pha trưởng, các âm trụ.
Cho HS đọc lại bài TĐN số 3 kết hợp ghép lời.
Tổ chức luyện tập theo tổ, cá nhân.
Sửa sai cho HS (nếu có).
Nhận xét.
GT bài.
Gọi HS đọc phần trích về nhạc sĩ.
GV rút kết lại nội dung.
Đặt câu hỏi xoay quanh nội dung.
Cho HS nghe một số tác phẩm nổi tiếng của ông.
Gọi HS đọc phần trích về bài hát Mẹ yêu con.
GV rút kết lại nội dung.
Đặt câu hỏi xoay quanh nội dung.
Cho HS nghe tác phẩm Mẹ yêu con.
Gợi ý cho HS nêu cảm nhận sau khi nghe bài hát
IV.Củng cố hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: 
-Cho HS nghe lại bài hát.
-Bắt nhịp cho HS thực hiện bài hát.
-Cho HS đọc lại bài TĐN số 3.
-Gọi HS tóm tắt tiểu sử của nhạc sĩ, một số tác phẩm tiêu biểu.
-Gợi ý cho HS nêu nội dung GD. 
-Hướng dẫn học sinh về học bài. Trả lời câu hỏi SGK.
-Chuẩn bị bài kế tiếp.
*RÚT KINH NGHIỆM:
TIẾT 12
Học hát: Bài Lí kéo chài
 Dân ca Nam Bộ
I.Mục tiêu cần đạt:
-HS Lí kéo chài là dân ca Nam Bộ. Biết nội dung bài hát thể hiện tinh thần lao động và niềm lạc quan, yêu đời của người dân đánh cá.
-HS hát đúng giai điệu và lời ca bài hát. Biết cách lấy hơi, hát rõ lời, diễn cảm. Tập hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca,
II.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
-Đàn organ, máy đĩa, đĩa nhạc, bảng phụ.
-Đàn và hát thuần thục bài Lí kéo chài.
-Sách giáo khoa, dụng cụ học tập. Xem truớc bài học ở nhà.
III.Tổ chức hoạt động dạy và học:
1.Ổn định tổ chức:
Kiểm tra sĩ số HS
2.Kiểm tra bài cũ:
Gọi 1-2 HS lên tóm tắt tiểu sử nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý và nêu một số tác phẩm tiêu biểu của ông.
Gọi HS nhận xét.
GV nhận xét-đanh giá điểm.
3.Dạy bài mới:
 Nội dung 
Hoạt động củaGV- HS
Nội dung: Học hát
Bài Lí kéo chài
 Dân ca 
Giới thiệu vào bài.
GV giới thiệu bài hát.
Cho HS nghe hát mẫu hoặc GV tự trình bày bài hát với phần nhạc đệm sẵn.
Phân tích bài hát: Nhịp? Các kí hiệu âm nhạc? Chia câu bài hát.
Cho HS luyện thanh.
Chọn giọng cho phù hợp với HS.
Tập hát từng câu theo lối móc xích. Mỗi câu GV đàn giai điệu 2-3 lần cho HS nhẫm theo, rồi bắt nhịp cho HS thực hiện lại.
Chú ý sửa sai cho HS ở mỗi câu.
Cho HS thực hiện đầy đủ cả bài
Tổ chức luyện tập theo tổ, nhóm, cá nhân.
Trình bày bài hát với phần nhạc đệm của đàn.
GV sửa sai cho HS (nếu có).
IV.Củng cố hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: 
-Cho HS nghe lại bài hát.
-Bắt nhịp cho HS hát lại bài hát.
-Hướng dẫn HS nêu nội dung bài hát.
-Gợi ý cho HS nêu nội dung GD.
-Hướng dẫn học sinh về học thuộc lời bài hát, tên tác giả. Trả lời câu hỏi SGK.
-Chuẩn bị bài kế tiếp.
*RÚT KINH NGHIỆM:
 TIẾT 13
-Ôn tập bài hát: Lí kéo chài
-Tập đọc nhạc: Giọng Rê thứ - TĐN số 4
I.Mục tiêu cần đạt:
-HS hát đúng giai điệu và lời ca bài hát. Biết hát kết hợp gõ đệm. Biết trình bày bài hhát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca,
-HS biết công thức cấu tạo của giọng Rê thứ.
-HS biết bài TĐN số 4 – Cánh én tuổi thơ là sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên, được viết ở giọng Rê thứ. Nói đúng tên nốt nhạc, đọc đúng giai điệu, ghép lời ca, kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp. 
II.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
-Đàn organ, máy đĩa, đĩa nhạc, bảng phụ.
-Đàn và hát thuần thục bài hát.
-Đánh đàn, đọc nhạc và hát lời ca thuần thục bài TĐN số 4.
-Sách giáo khoa, dụng cụ học tập. Xem truớc bài học ở nhà.
III.Tổ chức hoạt động dạy và học:
1.Ổn định tổ chức:
Kiểm tra sĩ số HS
2.Kiểm tra bài cũ:
Gọi 1-2 HS lên hát lại bài Lí kéo chài.
Gọi HS nhận xét.
GV nhận xét – đánh giá điểm.
3.Dạy bài mới:
 Nội dung 
Hoạt động của GV- HS
Nội dung1: Ôn tập bài hát
Lí kéo chài
Nội dung 2: Tập đọc nhạc
Giọng Rê thứ - TĐN số 4
Giới thiệu vào bài.
Cho HS nghe hát mẫu hoặc GV tự trình bày bài hát với phần nhạc đệm sẵn.
Cho HS luyện thanh.
Bắt nhịp cho HS thực hiện lại bài hát.
Tổ chức luyện tập theo tổ, nhóm, cá nhân.
GV sửa những chỗ HS còn sai.
Cho HS hát lại bài hát.
Giới thiệu vào bài.
Giới thiệu bài. 
Gọi 1-2 HS đọc phần trích Giọng Rê thứ.
GV củng cố nội dung, liên hệ với cấu tạo gam La thứ đã học.
Đặt câu hỏi: Giọng Rê thứ có âm chủ là? Giọng Rê thứ hoà thanh có gì khác so với giọng Rê thứ tự nhiên?
Cho HS đọc gam Mi thứ tự nhiên, Mi thứ hoà thanh và các âm trụ của gam.
GV giới thiệu bài TĐN số 4.
Phân tích bài TĐN: Nhịp? Các kí hiệu âm nhạc? Chia câu bài TĐN?
Cho HS đọc tên nốt nhạc.
Cho học sinh nghe giai điệu bài TĐN số 4.
Luyện thanh: Đọc gam Rê thứ hoà thanh và các âm trụ.
Tập từng câu theo lối móc xích. Mỗi câu GV đàn giai điệu 2-3 lần cho HS nghe rồi bắt nhịp cho HS thực hiện lại.
Cho HS đọc cả bài kết hợp ghép lời ca.
Tổ chức luyện tập theo tổ, cá nhân.
GV sửa sai cho HS.
IV.Củng cố hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: 
-Cho HS nghe lại bài hát.
-Bắt nhịp cho HS thực hiện bài hát.
-Cho HS nghe lại giai điệu bài TĐN
-Bắt nhịp cho HS thực hiện bài TĐN kết hợp vỗ tay theo phách.
-Nêu cấu tạo giọng Rê thứ.
-Hướng dẫn học sinh về nhà học bài. Chép bài TĐN. Trả lời câu hỏi SGK.
-Chuẩn bị bài học tiếp theo.
*RÚT KINH NGHIỆM:
TIẾT 14
-Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4
-Âm nhạc thường thức: Một số ca khúc mang 
âm hưởng dân ca
I.Mục tiêu cần đạt:
-Giúp HS đọc đúng giai đệu, ghép lời ca bài TĐN số 4, kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
-Học sinh kể được một số bài hát mang âm hưởng dân ca. 
-Thông qua nội dung âm nhạc thường thức giáo dục học sinh “Công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc”
II.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
-Đàn organ, máy đĩa, đĩa nhạc, bảng phụ.
-Đàn, đọc nhạc thuần thục bài TĐN số 4.
-Thuộc một số bài dân ca để minh họa.
-Sách giáo khoa, dụng cụ học tập. Xem truớc bài học ở nhà.
III.Tổ chức hoạt động dạy và học:
1.Ổn định tổ chức:
Kiểm tra sĩ số HS
2.Kiểm tra bài cũ:
Gọi 1-2 HS lên đọc lại bài TĐN số 4.
Gọi HS nhận xét.
GV nhận xét-đánh giá điểm.
3.Dạy bài mới:
 Nội dung
Hoạt động của GV- HS
Nội dung 1: Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4
	C ánh én tuổi thơ
Phạm Tuyên
Nội dung 3: Một số ca khúc mang 
 âm hưởng dân ca
Giới thiệu vào bài.
Cho HS nghe giai điệu bài TĐN số 4.
Luyện thanh: Đọc gam Rê thứ, các âm trụ của gam.
Bắt nhịp cho HS đọc lại bài TĐN số 4 kết hợp ghép lời ca.
Tổ chức luyện tập theo tổ, cá nhân.
Sửa sai cho HS (nếu có).
Nhận xét.
GT vào bài.
Gọi HS đọc phần trích.
GV rút kết lại nội dung.
Đặt câu hỏi xoay quanh nội dung.
GV nhận xét, củng cố lại.
Cho HS nghe một số tác phẩm mang âm hưởng dân ca. có nội dung ca ngợi Bác Hồ: Miền Trung nhớ Bác, Tiếng hát giữa rừng Pắc Bó 
IV.Củng cố hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: 
-Tích hợp giáo dục hs tấm gương đạo đức HCM: Công lao của chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng, dành độc lập tự do cho Tổ Quốc(giới thiệu một số bài hát mang âm hưởng dân cacos nội dung ca ngợi bác Hồ cho hs nghe và liên hệ giáo duc hs.)
-Cho HS nghe lại bài TĐN số 4
-Bắt nhịp cho HS đọc nhạc + ghép lời.
-Đặt vài câu hỏi xoay quanh nội dung
-Gợi ý cho HS nêu nội dung GD.
-Hướng dẫn học sinh về học bài, chép bài TĐN số 4, tên tác giả bài TĐN. Trả lời câu hỏi SGK.
-Chuẩn bị bài học tiếp theo.
*RÚT KINH NGHIỆM:
TIẾT 15
Dạy bài hát do địa phương tự chọn
“Ước mơ hồng”
 Phạm trọng cầu
I

File đính kèm:

  • docGiao an 9 (Sua 2014).doc