Giáo án Âm nhạc 7 - Tiết 6: Nhạc lí: Nhịp lấy đà

* Nhạc lí: Nhịp lấy vd

 

 -Quan sát 2 ví dụ SGK.

 

 -VD1:nhịp 4/4 ô nhịp đầu thiếu 3 phách.

 

 -VD2:nhịp 2/4 ô nhịp đầu thiếu nửa phách.

 

 -Nhịp lấy đà:(còn gọi nhịp thiếu phách) ô nhịp đầu tiên của bài hát hay bản nhạc không đủ số phách đối với loại nhịp của bài đó.

 

 

doc4 trang | Chia sẻ: halinh | Ngày: 29/12/2014 | Lượt xem: 5460 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Âm nhạc 7 - Tiết 6: Nhạc lí: Nhịp lấy đà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần:6
Tiết PPCT:6
Ngày dạy:
 Tiết 6
 -NHẠC LÍ: NHỊP LẤY ĐÀ.
 - TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 3.
 -ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC:SƠ LƯỢC VỀ MỘT 
 VÀI NHẠC CỤ PHƯƠNG TÂY.
 1. MỤC TIÊU :
 1.1 Kiến thức: 
 *Hoạt động 1:
 - Hs biết : về nhịp lấy đà và nhận ra nhịp lấy đà ở các bản nhạc.
 -Hs hiểu: Nhịp lấy đà:(còn gọi nhịp thiếu phách) ô nhịp đầu tiên của bài hát hay bản nhạc không đủ số phách đối với loại nhịp của bài đó.
 *Hoạt động 2:
 - Hs biết : đọc đúng cao độ và trường độ bài TĐN số 3, trong đó có sử dụng nhiều đáo phách cân.
 -Hs hiểu : cách ghép lời bài TĐN 3
 *Hoạt động 3:
 - Hs biết : nhận biết một vài nhạc cụ phương Tây gồm:Violon, Piano, guitar, Accordion.
 -Hs hiểu : cách ứng dụng các nhạc cụ vào bài hát 
 1.2 Kĩ năng: 
 -Hs thực hiện được :cách trình bày bài hát kết hợp với gõ đệm.
 - Hs thực hiện thành thạo vừa hát vừa gõ phách
 1.3 Thái độ
 - Thĩi quen: nắm vững kiến thức về nhạc lí và TĐN số 3.
 - Tính cách: tự tin bình tĩnh khi hát
2 .NỘI DUNG HỌC TẬP:
-Biết được nhạc lí nhịp lấy đà,đọc đúng cao độ trường độ bài TĐN số 3,và biết được những dụng cụ phương tây.
 3 . CHUẨN BỊ: 
 3.1 Giáo viên:
 -Băng mẫu, máy cassette.
 -Đàn Organ.
 3.2 Học sinh:
 -Xem bài trước ở nhà.
 -Dụng cụ học tập
4 .TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
 4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện:
 - GV kiểm tra sĩ số lớp:
 7A1:
 7A2:
 7A3:
 4.2 Kiểm tra miệng:Gv gọi hs: đọc bài TĐN số 2
 +đọc đúng tên nốt
 +đọc đúng cao độ, trường độ
-bài TĐN số 3 được viết ở nhịp mấy?(4/4) 
 -gv nhận xét và đánh giá.
 4.3 Tiến trình bài học:
 Hoạt động của GV và HS
 Nội dung bài học
* Hoạt động 1: (15p) Nhạc Lí 
-Gv ghi bảng.
-Gv cho hs quan sát 2 ví dụ trong SGK và hỏi hs
?VD1: ơ nhịp đầu thiếu mấy phách?
?VD2: ơ nhịp đầu thiếu mấy phách? Hs trả lời.
-Gv nêu khái niệm về nhịp lấy đà. Hs lắng nghe và ghi chép
*Hoạt động 2 : ( 15p)Tập đọc nhạc số 3
-Gv ghi bảng.
?Gv hỏi hs nhận xét bài TĐN số 3:
 +nhịp? Giọng?	
 +Về cao độ?
 +Về trường độ?
 +Kí hiệu âm nhạc?
-GV cho hs đọc tên nốt nhạc trên từng khuông nhạc. Hs thực hiện.
-Gv vừa đàn vừa đọc mẫu bài TĐN số 2. HS lắng nghe.
-GV cho HS khởi động giọng Đô trưởng. HS thực hiện.
-GV tiến hành dạy đọc nhạc HS đọc từng câu, từng đoạn và đọc hoàn toàn bài TĐN theo lối móc xích với đàn Organ.
-Gv cho hs ghép lời ca TĐN. 
HS thực hiện.
-GV cho hs ghép bài TĐN với đàn Organ. HS thực hiện. 
-GV cho hs luyện tập TĐN theo tổ, nhóm. GV nhận xét và sửa sai cho hs.
* Hoạt động 3: (5p) Âm nhạc thường thức
 -Gv ghi bảng.
-Gv cho hs đọc bài trong SGK. Hs thực hiện.
-Cho hs nghe qua âm sắc các nhạc cụ cụ Piano,Guitar,Accordion,Violon.
?Gv hỏi hs đàn piano,Violon,Guitar,Accodion còn có tên khác là gì?
 * Nhạc lí: Nhịp lấy vd
 -Quan sát 2 ví dụ SGK.
 -VD1:nhịp 4/4 ô nhịp đầu thiếu 3 phách.
 -VD2:nhịp 2/4 ô nhịp đầu thiếu nửa phách.
 -Nhịp lấy đà:(còn gọi nhịp thiếu phách) ô nhịp đầu tiên của bài hát hay bản nhạc không đủ số phách đối với loại nhịp của bài đó.
 *Tập đọc nhạc:TĐN số 3.
 -Nhận xét bài TĐN số 3:
 +nhịp 4/4 , giọng Đô trưởng
 +Cao độ: Đô-Rê-Mi-Pha-Son-La-Si
 +Trường độ : đen chấm dôi trắng, đen,móc đơn, lặng đen.
 +Dùng dấu nhắc lại, khung thay đổi 1, 2.
 -Đọc tên nốt nhạc trên từng khuông nhạc.
 -Nghe GV đọc mẫu bài TĐN. 
 -Luyện thanh:1-2 phút. Đọc gam Đô trưởng:
 -Đọc nhạc từng câu theo lối móc xích. 
 -Ghép lời ca TĐN. 
 -Ghép bài TĐN với đàn Organ. 
 -Luyện tập TĐN theo tổ ,nhóm.
 * Aâm nhạc thường thức:
 -Đọc bài trong SGK.
 -Nghe âm sắc:Piano,Violon,Guitar,Accdion trên đàn Organ.
 -Piano(dương cầm)
 -Violon(Vĩ cầm)
 -Guitar(Tây Ban cầm)
 -Accodion(Phong cầm)
 4.4 TỔNG KẾT:
 -Đọc ôn bài TĐN số 3.
 4.5 Hướng dẫn học tập:
* Đối với tiết này :
 -Ôn 2 bài hát Mái trường mến yêu, Lí cây đa.
 -Đọc ôn bài TĐN số 1,2 ,3.
 * Đối với tiết sau:
 -Chuẩn bị trước ở nhà tiết 7 Ôn tập.
 5.Phục lục:

File đính kèm:

  • docam nhac 7.doc
Giáo án liên quan