Giáo án Âm nhạc 7 tiết 2: Ôn bài hát "Mái trường mến yêu" - Tập đọc nhạc số 1

Tập đọc nhạc: TĐN số 1.

- Treo bảng phụ bài TĐN.

? Nhận xét bài TĐN số 1?

( Nhắc lại ý nghĩa nhịp 2/4)

- Cho HS luyện cao độ.

- Ghi âm hình tiết tấu của bài:

2/4 .

- Đàn mẫu bài TĐN.

- Chia câu đoạn:

 +Gồm 4 câu, mỗi câu 2 ô nhịp

 

doc2 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 14/04/2016 | Lượt xem: 1349 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Âm nhạc 7 tiết 2: Ôn bài hát "Mái trường mến yêu" - Tập đọc nhạc số 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 2: 	 Tiết 2	 25/8 - 30/8/2014
Ôn bài hát: Mái trường mến yêu.
Tập đọc nhạc: TĐN số 1.
Ngày soạn: 23/08/2014
I/ Mục tiêu:
HS được ôn lại để hát thuần thục bài Mái trường mến yêu và biết trình bày hát ở mức độ hoàn chỉnh.
Đọc đúng nhạc và hát đúng lời ca bài TĐN Ca ngợi Tổ quốc.
Luyện tập kĩ năng hát tập thể và hát đơn ca, lối hát hoà giọng.
 II/ Chuẩn bị:
 Đàn Oorgan.
Bảng phụ chép bài TĐN.
 III/ Tiến trình:
 1: Ổn định tổ chức:
Lớp
Ngày dạy; Thay đổi
Sĩ số
Tên học sinh vắng
71
27/8/2014;
...../..
74
27/8/2014;
...../..
73
28/8/2014;
...../..
72
28/8/2014;
...../..
2: Bài củ: Em hãy trình bày bài hát Mái trường mến yêu.
3: Bài mới:
1. Ôn tập bài hát Mái trường mến yêu.
- Đánh đàn và hát lại bài hát.
- Cho HS luyện thanh.
- Đánh đàn và chỉ huy.
? Tính chất của bài hát này như thế nào?
+ Nhắc các em hát mềm ở những chổ có
dấu luyến.
 + Hát chuẩn xác ở nốt Rê #.
- Hướng dẫn HS hát vận động theo nhịp
 và thể hiện động tác.
- Gọi một số HS trình bày và ghi điểm.
2. Tập đọc nhạc: TĐN số 1.
- Treo bảng phụ bài TĐN.
? Nhận xét bài TĐN số 1?
( Nhắc lại ý nghĩa nhịp 2/4)
- Cho HS luyện cao độ.
- Ghi âm hình tiết tấu của bài:
2/4 .
- Đàn mẫu bài TĐN.
- Chia câu đoạn:
 +Gồm 4 câu, mỗi câu 2 ô nhịp
- TĐN từng câu:
+ Đàn mỗi câu 3 lần.
+ Tập lần lượt các câu còn lại.
? So sánh câu 1 và 3?
- Ghép lời ca.
- Đàn giai điệu
G/V: Nhận xét.
- Lắng nghe.
- Luyện thanh theo mẫu;
- Cả lớp hát theo nhạc và tay chỉ huy 
của GV.
- Nhắc lại tính chất.
- Đứng dậy vừa hát vừa vận động theo
 nhịp.
- Hát kết hợp gõ thanh phách.
- Quan sát
- Nhịp 2/4
- Cao độ : Đô Rê Mi Pha Son
- Trường độ: .
- Gõ âm hình tiết tấu
- Lắng nghe
- Lắng nghe và đọc lại
- Có giai điệu giống nhau
- Chia lớp thành 2 dãy ghép lời ca 
( đổi lại)
- Cả lớp hát lời ca : Đọc nhạc và hát 
lời ca 
kết hợp gõ phách.
- 1- 2 em đứng dậy đọc bài
 IV/ Củng cố:
 -Vẽ sơ đồ tư duy bài học.
- Từng dãy đọc TĐN + hát l
- G/V: Nhận xét - sữa sai – ghi đểm.
- BTVN: Làm BT 1- SGK và vở bài tập
- Xem trước bài mới.
 Quảng Léc, ngµy.....th¸ng....n¨m 2014
 DuyÖt cña TTCM

File đính kèm:

  • docgiao_an_am_nhac_7_tiet_2_20150726_053725.doc
Giáo án liên quan