Giáo án Âm nhạc 6 - Tiết 1: Giới thiệu môn học âm nhạc ở trường

1. Khái niệm về môn nhạc: Môn âm nhạc là nghệ thuật của những âm thanh có tính truyền cảm trực tiếp, bao gồm âm thanh của giọng hát và nhạc cụ.

2. Giới thiệu về chương trình: Gồm ba nội dung

- Học hát: bài hát chính thức.

- Nhạc lí và tập đđọc nhạc: Có mười bài tập đđọc nhạc

(Nhạc lí viết tắt của lí thuyết môn âm nhạc Am nhạc thường thức: Có bảy bài.

âm nhạc thường thức nghĩa là những kiến thức âm nhạc phổ thông.

 

doc4 trang | Chia sẻ: halinh | Ngày: 29/12/2014 | Lượt xem: 961 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Âm nhạc 6 - Tiết 1: Giới thiệu môn học âm nhạc ở trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần dạy:
Tiết ppct:
Ngày dạy:
 Tiết 1
 -GIỚI THIỆU MÔN HỌC ÂM NHẠC Ở TRƯỜNG THCS.
 -TẬP HÁT QUỐC CA.	
1.MỤC TIÊU:
1.1 Kiến thức: 
*Hoạt động 1:
- Hs biết: các khái niệm về nghệ thuật môn nhạc.
-Hs hiểu : cách hát một bài hát
*Hoạt động 2:
-Hs biết : nắm sơ lược về các phân môn học hát, nhạc lí, tập đđọc nhạc về môn âm nhạc thường thức.
- Hs hiểu :hát đúng lời và đúng giai điệu bài Quốc Ca.
1.2 Kĩ năng:
-Hs thực hiện được : hát thể hiện đúng tính chất hành khúc bài Quốc Ca.
-Hs thực hiện thành thạo: hát hòa giọng.
1.3 Thái độ: 
-Thói quen:qua bài hát hs hiểu thêm nguồn gốc bài hát và tầm quan trọng của bài hát.
-Tính cách : tự tin 
2.NỘI DUNG HỌC TẬP:
 - Học sinh nắm sơ lược về các phân môn học hát nhạc lí , tập đđọc nhạc về môn nhạc thường thức, hát đúng lời và đúng giai điệu bài Quốc Ca.
3. CHUẨN BỊ:
 3.1 Giáo viên:
 -Băng mẫu, máy cassette.
 -Đàn Organ.
 3.2 Học sinh:
 -Xem bài trước ở nhà.
 -Dụng cụ học tập
4.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
 4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện:
 6A1:…………………………………………………
 6A2:…………………………………………………
 6A3:…………………………………………………
4.2 Kiểm tra miệng: 
- GV cho học sinh bắt một bài hát trước khi học 
- Aâm nhạc là gì? 
4.3 Tiến trình bài học: 
Hoạt động của GV và HS
Nội dung bài học
*Hoạt động 1:(10p) Giới thiệu môn nhạc ở trường THCS
-GV ghi bảng.
-GV giới thiệu cho hs khái quát về âm nhạc.HS nghe,ghi chép.
-GV khái quát 3 phân môn Âm nhạc
*Hoạt động2: (25p) Tập hát Quốc ca.
-GV ghi bảng.
*Gv tích hợp tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
-GV cho hs nghe mẫu bài hát qua 1 lần.HS lắng nghe
.
-GV hát mẫu bài hát qua 1 lần. HS lắng nghe.
-GV tập hát cho hs từng câu với đđàn Organ theo lối mốc xích.
-GV lưu ý cho hs nghe âm hình tiết tấu kĩ .Lưu ý có chỗ ngân dài 2,3 pháach.
-GV cho hs hát lời 1.
HS thực hiện.
-GV cho hs hát cả 2 lời.
 I/ Giới thiệu môn nhạc ở trường THCS.
1. Khái niệm về môn nhạc: Môn âm nhạc là nghệ thuật của những âm thanh có tính truyền cảm trực tiếp, bao gồm âm thanh của giọng hát và nhạc cụ.
2. Giới thiệu về chương trình: Gồm ba nội dung
- Học hát: bài hát chính thức.
- Nhạc lí và tập đđọc nhạc: Có mười bài tập đđọc nhạc
(Nhạc lí viết tắt của lí thuyết môn âm nhạc Aâm nhạc thường thức: Có bảy bài.
Ââm nhạc thường thức nghĩa là những kiến thức âm nhạc phổ thông.
II/ Tập hát Quốc ca.
-Đâây là bài hát quen thuộc với mọi người dân Việt Nam, các em được nghe bài hát này từ lớp 1 về chính thức đđược học ở lớp 3.
- Qua bài hát Quốc ca nói lên vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho Tổ quốc.
-Nghe băng nhạc bài Quốc ca Việt Nam.
-Nghe GV hát mẫu.
- Tập hát từng câu với đàn organ
-Lưu ý âm hình tiết tấu kĩ
-Có chỗ ngân dài 2,3 phách
-Cả lớp hát lời 1 của bài Quốc ca Việt Nam. Thể hiện sắc thái trang nghiêm, hùng mạnh.
Lưu ý câu hát: “Đường vinh quang xây xác quân thù ”, ở đ chữ “thù” các em thường hát thấp xuống, nếu sai về cao đđộ, cần sửa lại cho đđúng
- Hát đầy đủ cả bài gồm hai lời.
4.4.Tổng kết:
- Câu 1: cho 1HS nắm lại các phân môn của môn âm nhạc
- Câu 2: cho HS luyện tập bài hát Quốc Ca.
4.5 Hướng dẫn học tập:
*Đối với tiết này:
 - Hs học thuộc lời bài hát Quốc Ca.
 *Đối với tiết sau:
 - Chuẩn bị trước ở nhà tiết 2 (bài hát Tiếng chuông và ngọn cờ).
 5.Phụ lục:

File đính kèm:

  • docam nhac 6.doc
Giáo án liên quan