Giáo án Âm nhạc 6 hoàn chỉnh

Tiết 15: ôn hát : đi cấy

 ôn tập tđn số 5

 Antt: một số nhạc cụ dân tộc phổ biến

I.Mục tiêu: Giúp học sinh:

- Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca của bài hát, hát diễn cảm .

- Rèn luyện kỹ năng hát theo tay chỉ huy của giáo viên

- Đọc nhạc và hát lời chính xác bài TĐN số 5, kết hợp đánh đúng nhịp 2/4.

- Có hiểu biết đôi nét về các nhạc cụ dân tộc. Nhận biết được các nhạc cụ dân tộc đó.

II. Chuẩn bị của giáo viên:

- Đàn ocgan

- Bảng phụ chép bài TĐN số 5

- Tranh ảnh giới thiệu về các nhạc cụ dân tộc phổ biến.

 

doc66 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 14/04/2016 | Lượt xem: 587 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Âm nhạc 6 hoàn chỉnh, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ần 1, ½ lớp hát lần 2 sau đó đổi ngược lại.
- Hướng dẫn hs trình bày theo nhóm
7. Hát hoàn chỉnh cả bài:
- Chọn tiết tấu Bosanava TP 90 đệm đàn cho hs hát. 
- Trình bày theo nhóm, GV nhận xét và sửa sai (nếu có)
- Gọi một vài cá nhân trình bày bài hát.
- Cả lớp trình bày bài hát một vài lần theo tay chỉ huy của GV
* Trò chơi âm nhạc:
- Đàn cho hs nghe một vài nốt trong một câu bất kì và yêu cầu các em phát hiện đó là những tiếng hát trong câu hát nào và hát lại.
HS ghi bài
HS đọc sgk
HS nghe
HS theo dõi
HS luyện thanh
HS thực hiện
HS thực hiện
HS trình bày
HS trình bày
HS thực hiện
HS tham gia trò chơi
III. Củng cố, kết thúc:
Hs trình bày lại bài hát theo nhóm.
Về nhà học thuộc lời bài hát và chuẩn bị bài cho tiết sau và đặt lời mới cho bài hát với chủ đè về thầy cô và gia đình.
Ngµy so¹n: 05/11/2014
Ngày gi¶ng: 10/11/2014
Tiết 14: ÔN HÁT: ĐI CẤY
TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 5
I.Mục tiêu: Giúp học sinh:
- Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca của bài hát và kết hợp vận động nhẹ nhàng .
- Đọc nhạc và hát lời chính xác bài TĐN số 2 và biết kết hợp đánh nhịp.
II. Chuẩn bị của giáo viên:
- Đàn ocgan
- Bảng phụ chép bài TĐN số 5
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: ( Kiểm tra trong quá trình ôn hát)
3. Bài mới: GV giới thiệu vào nội dung bài học:
HĐ CỦA GV
NỘI DUNG
HĐ CỦA HS
GV ghi bảng
GV đàn
GV đàn
GV yêu cầu
GV ghi bảng
GV hỏi
GV yêu cầu
GV hỏi
GV đàn
V đàn 
GV yêu cầu
GV h/dẫn
GV đệm đàn và hướng dẫn
GV đệm đàn và h/dẫn
GV chỉ định
GV đàn
I. Ôn hát: Đi cấy
Dân ca Thanh Hoá
1. Luyện thanh:
2. Ôn tập:
- GV cho hs nghe lại giai điệu của bài hát
- Cả lớp trình bày theo phần đệm trong đàn => GV nghe và sửa sai cho các em
- Trình bày theo nhóm , Yêu cầu các em hát thể hiện được tính chất vui tươi của bài hát
3. Kiểm tra:
- Gọi nhóm 2-3 em lên bảng trình bày bài hát => Gv nhận xét và cho điểm
III. Tập đọc nhạc: TĐN số 5- Vào rừng hoa 
Nhạc và lời: Việt Anh
1. Nhận xét:
? Bài TĐN được viết ở nhịp gì, nêu khái niệm về nhịp đó? (Nhịp 2/4 )
? Về cao độ bài có sử dụng độ cao của những nốt nhạc nào? (Đồ, rê, mi, son, la, đố)
? Về trường độ có những hình nốt nào? (Nốt đen, trắng, nốt móc đơn)
2. Đọc tên nốt nhạc:
3.Chia câu: 
? Bài có thể chia làm bao nhiêu câu? ( 4 câu)
4. Đọc gam C 5 âm:
5. Tập đọc từng câu: (Dịch giọng -1)
- Cho hs nghe giai điệu của cả bài 1 lần để các em cảm nhận.
- Đàn chậm giai điệu câu 1 khoảng 3 lần , hs nghe, đọc nhẩm theo sau đó đọc theo đàn.
- Tập câu 2 tương tự như câu 1=> Nối câu 1 và câu 2.
- Tập câu 3 và câu 4 tương tự câu 1 và 2 sau đó nối cả bài
- Yêu cầu từng dãy bàn đọc nhạc và gõ phách sau đó tập gõ vào các phách mạnh.
- Hướng dẫn hs đọc nhạc và đánh nhịp.
6. Ghép lời ca:
- Gv đàn giai điệu cho hs hát lời và gõ phách => Gv chú ý nghe và sửa sai.
- Chia 2 nửa lớp: 1 nửa hát lời nửa kia đọc nhạc sau đó đổi lại có kết hợp đánh nhịp.
7. Trình bày hoàn chỉnh cả bài:
- GV đệm đàn tiết tấu Polka, TP 110 cho hs trình bày cả bài và kết hợp đánh nhịp.
- Luyện tập như vậy theo từng nhóm và chú ý sửa sai. 
 - Gọi 1 vài cá nhân đọc bài và đánh nhịp
* Trò chơi âm nhạc:
- Đàn cao độ một vài nốt nhạc cho hs nghe và yêu cầu các em cho biết đó là các nốt nào đồng thời đọc lại cao độ cảu những nốt nhạc đó.
HS ghi bài
HS luyện thanh
HS nghe
HS thực hiện
HS lên ktra
HS ghi bài
HS trả lời
HS đọc nốt
HS trả lời
HS đọc gam C
HS nghe và cảm nhận
HS nghe và đọc nhạc
HS thực hiện
Hs luyện tập
HS trình bày
HS trình bày
HS trình bày
HS tham gia trò chơi
IV. Kết thúc:
Chép bài TĐN vào vở, luyện đọc nhạc và đánh nhịp 2/4.
Ngµy so¹n: 05/11/2014
 Ngày gi¶ng: 17/11/2014
 Tiết 15: «n h¸t : ®i cÊy
 «n tËp t®n sè 5
 Antt: mét sè nh¹c cô d©n téc phæ biÕn
I.Mục tiêu: Giúp học sinh:
- Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca của bài hát, hát diễn cảm .
- Rèn luyện kỹ năng hát theo tay chỉ huy của giáo viên
- Đọc nhạc và hát lời chính xác bài TĐN số 5, kết hợp đánh đúng nhịp 2/4.
- Có hiểu biết đôi nét về các nhạc cụ dân tộc. Nhận biết được các nhạc cụ dân tộc đó.
II. Chuẩn bị của giáo viên:
- Đàn ocgan
- Bảng phụ chép bài TĐN số 5
- Tranh ảnh giới thiệu về các nhạc cụ dân tộc phổ biến.
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: ( Kiểm tra trong quá trình ôn tập)
3. Bài mới: GV giới thiệu vào nội dung bài học:
HĐ CỦA GV
NỘI DUNG
HĐ CỦA HS
GV ghi bảng
GV đàn
GV hướng dẫn
GV ghi bảng
GV đàn
GV đàn
GV yêu cầu
GV ghi bảng
GV yêu cầu
GV hỏi
GV thuyết trình và ghi bảng
GV hỏi
I. Ôn hát: Đi cấy
Dân ca Thanh Hoá
Luyện thanh:
Ôn tập:
- Hướng dẫn cho hs hát và vận động phụ hoạ nhẹ nhàng.
- Trình bày bài hát theo nhóm.
- Gọi một vài hs trình bày lời hát mới do mình tự đặt lời. GV sửa chữa những chỗ cần thiết và cho điểm.
II. Ôn tập đọc nhạc: TĐN số 5 – Vào rừng hoa 
Nhạc và lời: Việt Anh
1. Đọc gam Đô trưởng
2. Ôn tập:
- Cho học sinh nghe lại giai điệu của bài TĐN 1 lần để các em nhớ lại.
- Cả lớp đọc nhạc + gõ phách
- Từng nhóm đọc nhạc và đánh nhịp 2/4.
3. Kiểm tra:
- Gọi 2 em lên bảng trình bày bài hát
- Gọi 2 em lên bảng trình bày bài TĐN (đọc nhạc và đánh nhịp).
III. Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một số nhạc cụ dân tộc phổ biến. 
- Đọc sgk/35
1. Sáo:
? Sáo được làm bằng chất liệu gì và sử dụng ntn?
- Sáo là nhạc cụ được làm bằng trúc, có thể thổi ngang hoặc thổi dọc
- Dùng để độc tấu hoặc hòa tấu.
2. Đàn bầu: (Độc huyền cầm)
- Có 1 dây, dùng que gảy
- là nhạc cụ độc đáo của Việt Nam. Có thể dùng độc tấu.
3. Đàn tranh: (Thập lục)
- Có 16 dây, dùng móng gảy
- Ngoài độc tấu, hoà tấu còn có thể đệm cho ngâm thơ.
4. Đàn nhị: (Đàn cò)
- Có 2 dây, dùng cung kéo.
5. Đàn nguyệt: (Đàn kìm)
- Có 2 dây, dùng móng gảy.
- Thường dùng để đệm cho hát chầu văn.
6. Trống: Có nhiều loại khác nhau như trống cái, trống cơm, trống đế,
? Cho biết các loại nhạc cụ trên thuộc bộ nào? ( Bộ dây và bộ gõ)
HS ghi bài
HS l.thanh
HS thực hiện
HS ghi bài
HS đọc gam C
HS nghe và nhớ lại
HS thực hiện
HS trình bày
HS ghi bài
HS đọc sgk
HS trả lời
HS ghi bài
HS trả lời
IV. Kết thúc:
GV nhắc nhở hs về nhà ôn lại bài hát, đọc nhạc- hát lời và đánh nhịp bài TĐN số 5
Chuẩn bị bài cho tiết sau.
Ngµy so¹n; 10/11/2014
Ngày gi¶ng : 24 /11/2014
 Tiết 16: «n tËp
I.Mục tiêu: Giúp học sinh:
- Ôn tập lại 2 bài hát “Hành khúc tới trường” và “Đi cấy”.
- Đọc nhạc và hát lời chính xác bài TĐN số 4-5, kết hợp đánh đúng nhịp.
II. Chuẩn bị của giáo viên:
- Đàn ocgan
- Bảng phụ chép bài TĐN số 4+5
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định lớp:
2. Ôn tập: 
HĐ CỦA GV
NỘI DUNG
HĐ CỦA HS
GV ghi bảng
GV đàn
GV hướng dẫn
GV ghi bảng
GV đàn
GV h/dẫn
GV yêu cầu
GV đàn
GV gõ tiết tấu
I. Ôn hát: 
Luyện thanh:
Ôn tập:
- Hướng dẫn cho hs hát tập thể mỗi bài từ 1-2 lần
- Hướng dẫn ôn tập theo nhóm
- Kỉêm tra 1 vài cá nhân
II. Ôn tập TĐN
- GV cho hs nghe lại giai điệu từng bài TĐN để các em nhớ lại
- Hướng dẫn hs ôn tập từng bài.
- Ôn luyện theo từng nhóm- đọc nhạc và đánh nhịp- đọc nhạc và gõ phách.
- Kiểm tra một vài cá nhân
* Trò chơi âm nhạc:
- Đàn giai điệu một câu bất kì trong một bài hát cho hs nghe và yêu cầu các em cho biết đó là câu hát trong bài hát nào?
- Gõ tiết tấu một câu bất kì trong các bài TĐN, hs nghe và phát hiện đó là tiết tấu của câu nào trong bài TĐN số mấy và gõ lại.
HS ghi bài
HS luyện thanh
HS thực hiện
HS ghi bài
HS nghe
HS thực hiện
HS lên ktra
HS tham gia trò chơi
IV. Kết thúc: Về nhà học bài và chuẩn bị nội dung cho tiết học sau.
Tiết 17
Ngày gi¶ng: /12/2009
	«n tËp häc k× I
I. Mục tiêu:
- Ôn tập các bài hát đã học 
- Ôn tập các bài tập đọc nhạc
- ¤n tËp Nh¹c lÝ
II. Giáo viên chuẩn bị:
- Nhạc cụ quen dùng (Đàn phím điện tử)
- Đàn và hát thuần thục các bài hát, bài tập đọc nhạc đã học trong học kì một
- Chuẩn bị băng đĩa các bài hát
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định lớp:
2. Ôn lại các bài hát đã học:
HĐ của GV
Nội dung
HĐ của HS
Ghi bảng
Thực hiện
Yêu cầu
Ghi bảng
Thực hiện
Yêu cầu
Ghi bảng
Yêu cầu
ND1: Ôn lại các bài hát:
Tiếng chuông và ngọn cờ
Vui bước trên đường xa
Hành khúc tới trường
Đi cấy
Nghe băng nhạc mỗi bài hai lần
HS trình bày bài hát ở mức độ hoàn chỉnh
Ôn tập đọc nhạc số 1,2,3,4 và 5
Nghe giai điệu mỗi bài hai lần
Đọc nhạc và hát lời ca mỗi bài hai lần
ND2: Kiểm tra thực hành: 
GV gọi từng nhóm nhỏ khoảng 3-4 học sinh lên bảng kiểm tra tổng hợp cả bài hát và bài tập đọc nhạc theo từng bài yêu cầu của GV.
Để điều kiện kiểm tra được tốt GV có thể cho học sinh tự chọn nhóm của mình để thực hiện những bài tập cho tốt hơn
Ghi bài
Nghe
Thực hiện
Ghi bài
Nghe
Thực hiện
Ghi bài
Thực hiện
4. Củng cố- dặn dò:
- Cho HS về nhà tự ôn tập
Ngày soạn:28/11/2012
Tiết 17
Ngày gi¶ng-10/12/2012
 «n tËp häc k× I
A. Mục tiêu:
- Ôn tập các bài hát đã học 
- Ôn tập các bài tập đọc nhạc
- ¤n tËp Nh¹c lÝ
B. Giáo viên chuẩn bị:
- Nhạc cụ quen dùng (Đàn phím điện tử)
- Đàn và hát thuần thục các bài hát, bài tập đọc nhạc đã học trong học kì một
- Chuẩn bị băng đĩa các bài hát
C. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định lớp:
2. Ôn lại các bài hát đã học:
HĐ của GV
Nội dung
HĐ của HS
Ghi bảng
Thực hiện
Yêu cầu
Ghi bảng
Thực hiện
Yêu cầu
Ghi bảng
Yêu cầu
ND1: Ôn lại các bài hát:
Tiếng chuông và ngọn cờ
Vui bước trên đường xa
Hành khúc tới trường
Đi cấy
Nghe băng nhạc mỗi bài hai lần
HS trình bày bài hát ở mức độ hoàn chỉnh
Ôn tập đọc nhạc số 1,2,3,4 và 5
Nghe giai điệu mỗi bài hai lần
Đọc nhạc và hát lời ca mỗi bài hai lần
ND2: Kiểm tra thực hành: 
GV gọi từng nhóm nhỏ khoảng 3-4 học sinh lên bảng kiểm tra tổng hợp cả bài hát và bài tập đọc nhạc theo từng bài yêu cầu của GV.
Để điều kiện kiểm tra được tốt GV có thể cho học sinh tự chọn nhóm của mình để thực hiện những bài tập cho tốt hơn
Ghi bài
Nghe
Thực hiện
Ghi bài
Nghe
Thực hiện
Ghi bài
Thực hiện
4. Củng cố- dặn dò:
- Cho HS về nhà tự ôn tập
Phßng GD - §T Lôc Nam
Tr­êng THCS TT §åi Ng«
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
 §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
®Ò kiÓm tra häc k× I 
M«n ¢m Nh¹c: líp 6
C©u 1: Gồm bốn bài hát và 4 bài tập đọc nhạc
-	 Tiếng chuông và ngọn cờ
 Vui bước trên đường xa
 Hành khúc tới trường
 Đi cấy
C©u 2: Tập đọc nhạc: TĐN số 1,2,3,4 và 5
Học sinh lên bảng bốc thăm và trình bày phần bài mình bốc thăm thực hiện 1 trong 2 phần trên
Biểu điểm:
C©u 1: Bài hát: §¹t	
Học sinh hát đúng giai điệu, đúng lời bài hát 
Hát theo giai điệu của tiếng đàn 	
Trình bày diễn cảm	
C©u 2: Bài tập đọc nhạc: §¹t
Hát đúng giai điệu, đúng nốt nhạc 	
Hát có vỗ phách 	 
PHẦN KIỂM TRA LÍ THUYẾT
Gồm 2 câu hỏi 
Đáp án: Câu 1 chép bài TĐN đúng, đẹp, sạch sẽ (5 điểm)
 Câu 2 nêu các vấn đề đúng vào các khoảng trống (5điểm) Nếu sai mỗi phần trừ 1 điểm
TRƯỜNG - PTDT- Néi Tró ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
Tên :.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Môn Âm nhạc 6 (Năm học 2008-2009) 
Lớp :.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Câu 1/ Em hãy chép bài TĐN số 3 (Thật là hay), hãy điền tên dưới các nốt?
 TĐN Số 3 THẬT LÀ HAY
Câu 2/ Hãy cho biết trong bài TĐN có những nốt gì? Những hình nốt gì? Có bao nhiêu ô nhịp ? Trong 4 câu nhạc có gì giống nhau và khác nh
 HỌC KÌ II
TuÇn 20 - Tiết 19:
NS: 01/01/2015 - 	Ngày gi¶ng :05/01/2015
 häc h¸t bµi: NiÒm vui cña em
 Nh¹c sÜ : NguyÔn Huy Hïng
I .Mục tiêu: Giúp học sinh:
- Hát đúng giai điệu và lời ca của bài hát “Niềm vui của em”. Tập ngân giọng đủ 3 phách, luyến âm đủ 2 nốt nhạc với một tiếng trong lời ca.
- Tập thể hiện bài hát với tình cảm nhẹ nhàng.
- Qua bài hát các em có cảm nhận nhận được niềm vui của bạn nhỏ miền núi khi em đến trường học và mẹ em cũng đến lớp học vào buổi tối.
II. Chuẩn bị của giáo viên:
- Đàn ocgan
- Đàn hát thuần thục bài hát “Niềm vui của em”.
- Sưu tầm tư liệu về nhạc sĩ Nguyễn Huy Hùng
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định lớp:
2. Bài mới: GV giới thiệu vào nội dung bài học:
Sáng sáng, khi mặt trời lên có những em nhỏ miền núi cắp sách đến trường, còn mẹ em lên nương rẫy làm việc. Giữa thiên nhiên bao la của núi rừngcó tiếng chim hoà cùng tiếng hát, có những giọt sương long lanh trên lá cây, ngọn cỏ, có những nụ hoa xinh tươi như hoà cùng niềm vui của bé. Và buổi tối đến, mẹ em cũng ra lớp của bản học để tập đọc, tập viết học thêm bao điều mới lạ. Niềm vui của em bé được tác giả Nguyễn Huy Hùng thể hiện trong bài hát “Niềm vui của em” mà cô sẽ giới thiệu với các em trong tiết học ngày hôm nay.
HĐ CỦA GV
NỘI DUNG
HĐ CỦA HS
GV ghi bảng
GV thuyết trình
GV yêu cầu
GV hỏi
GV thực hiện
GV đàn
GVđàn và h/dẫn
GV hướng dẫn
GV đệm đàn
GV yêu cầu
GV h/dẫn
Học hát: Niềm vui của em
Nhạc và lời: Ngyuễn Huy Hùng
1. Giới thiệu tác giả, bài hát.
a. Tác giả: 
- Nhạc sĩ Nguyễn Huy Hùng sinh năm 1954, quê ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
- Hiện ông đang làm việc tại đài phát thanh tỉnh Quảng Nam, phụ trách về phần âm nhạc. Ông đã viết một số bài hát cho thiếu nhi và đây là một bài hát được nhiều người yêu thích.
b. Bài hát:
- HS đọc sgk/ 39
- Đọc lời ca và tìm hiểu nội dung bài hát
? Nội dung bài hát nói lên điều gì?
2. Nghe hát mẫu:
3. Chia đoạn, chia câu: (3 câu và có 2 lời)
4. Luyện thanh:
5. Tập hát từng câu: (Dịch giọmg -3)
- Đàn chậm giai điệu câu 1 từ 2-3 lần, yêu cầu hs hát nhẩm theo và sau đó gọi một vài cá nhân hát lại => Cả lớp hát theo đàn
- Tập câu 2 tương tự câu 1 => Nối câu 1 với câu 2
- Tập câu 3 tương tự câu 1 và câu 2 cho hết bài
- Hát thuần thục lời 1.
- Gọi 1-2 hs hát tốt hát lời 2
- Cả lớp hát lời 2
6. Hát đầy đủ cả bài:
- Chia ½ lớp hát lời 1, ½ lớp hát lời 2 sau đó đổi ngược lại.
- Hướng dẫn hs trình bày theo nhóm
7. Hát hoàn chỉnh cả bài:
- Chọn tiết tấu Cha chaTP 110 đệm đàn cho hs hát. 
- Trình bày theo nhóm, GV nhận xét và sửa sai (nếu có)
- Gọi một vài cá nhân trình bày bài hát.
- Hướng dẫn hs hát lĩnh xướng và hoà giọng.
- Cả lớp trình bày bài hát một vài lần theo tay chỉ huy của GV
HS ghi bài
HS nghe và ghi nhớ
HS đọc sgk
HS trả lời
HS nghe- cảm nhận
HS luyện thanh
HS thực hiện
HS trình bày
HS trình bày
HS trình bày
HS thực hiện
3. Củng cố, kết thúc:
Hs trình bày lại bài hát theo nhóm.
Về nhà học thuộc lời và đọc nốt bài TĐN số 
 TuÇn 21-Tiết 20:
NS: 5/01/2015 - 	Ngày gi¶ng12/01/2015
«n bµi h¸t niÒm vui cña em
TËp ®äc nh¹c t®n sè 6
I.Mục tiêu: Giúp học sinh:
- Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca của bài hát và kết hợp vận động nhẹ nhàng .
- Đọc nhạc và hát lời chính xác bài TĐN số 6 và biết kết hợp đánh nhịp.
II. Chuẩn bị của giáo viên:
- Đàn ocgan
- Bảng phụ chép bài TĐN số 6
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: ( Kiểm tra trong quá trình ôn hát)
3. Bài mới: GV giới thiệu vào nội dung bài học:
HĐ CỦA GV
NỘI DUNG
HĐ CỦA HS
GV ghi bảng
GV đàn
GV đàn
GV yêu cầu
GV ghi bảng
GV hỏi
GV yêu cầu
GV hỏi
GV đàn
GV đàn 
GV yêu cầu
GV h/dẫn
GV đàn và hướng dẫn
GV đệm đàn và h/dẫn
GV chỉ định
GV đàn
I. Ôn hát: Niềm vui của em
Nhạc và lời: Nguyễn huy Hùng
1. Luyện thanh:
2. Ôn tập:
- GV cho hs nghe lại giai điệu của bài hát
- Cả lớp trình bày theo phần đệm trong đàn => GV nghe và sửa sai cho các em
- Trình bày theo nhóm , Yêu cầu các em hát thể hiện được tính chất vui tươi, nhẹ nhàng của bài hát.
3. Kiểm tra:
- Gọi nhóm 2-3 em lên bảng trình bày bài hát => Gv nhận xét và cho điểm
III. Tập đọc nhạc: TĐN số 6- Trời đã sáng rồi 
Dân ca Pháp
1. Nhận xét:
? Bài TĐN được viết ở nhịp gì, nêu khái niệm về nhịp đó? (Nhịp 2/4 )
? Về cao độ bài có sử dụng độ cao của những nốt nhạc nào? (Đồ, rê, mi, fa, son, la)
? Trong bài có nốt nào mới? (Nốt son nằm dưới dòng kẻ phụ thứ 2)
? Về trường độ có những hình nốt nào? (Nốt đen, trắng, nốt móc đơn)
2. Đọc tên nốt nhạc:
3.Chia câu: 
? Bài có thể chia làm bao nhiêu câu? ( 4 câu)
4. Đọc gam C 7âm:
5. Tập đọc từng câu: (Dịch giọng +1)
- Cho hs nghe giai điệu của cả bài 1 lần để các em cảm nhận.
- Đàn chậm giai điệu câu 1 khoảng 3 lần , hs nghe, đọc nhẩm theo sau đó đọc theo đàn.
- Tập câu 2 tương tự như câu 1=> Nối câu 1 và câu 2.
- Tập câu 3 và câu 4 tương tự câu 1 và 2 sau đó nối cả bài
- Yêu cầu từng dãy bàn đọc nhạc và gõ phách sau đó tập gõ vào các phách mạnh.
- Hướng dẫn hs đọc nhạc và đánh nhịp.
6. Ghép lời ca:
- Gv đàn giai điệu cho hs hát lời và gõ phách => Gv chú ý nghe và sửa sai.
- Chia 2 nửa lớp: 1 nửa hát lời nửa kia đọc nhạc sau đó đổi lại có kết hợp đánh nhịp.
7. Trình bày hoàn chỉnh cả bài:
- GV đệm đàn tiết tấu Pop, TP 110 cho hs trình bày cả bài và kết hợp đánh nhịp.
- Luyện tập như vậy theo từng nhóm và chú ý sửa sai. 
 - Gọi 1 vài cá nhân đọc bài và đánh nhịp
* Trò chơi âm nhạc:
- Đàn cao độ một vài nốt nhạc cho hs nghe và yêu cầu các em cho biết đó là các nốt nào đồng thời đọc lại cao độ cảu những nốt nhạc đó.
HS ghi bài
HS luyện thanh
HS nghe
HS thực hiện
HS lên ktra
HS ghi bài
HS trả lời
HS đọc nốt
HS trả lời
HS đọc gam C
HS nghe và cảm nhận
HS nghe và đọc nhạc
HS thực hiện
Hs luyện tập
HS trình bày
HS trình bày
HS trình bày
HS tham gia trò chơi
4. Kết thúc:
Chép bài TĐN vào vở, luyện đọc nhạc và đánh nhịp 2/4. Chuẩn bị bài cho tiết sa
 TuÇn 22-Tiết 21:
NS: 05/01/2015 - 	Ngày gi¶ng19/01/2015
 Nh¹c lÝ: nhÞp 3/4 - c¸ch ®¸nh nhÞp 3/4
 ©m nh¹c th­êng thøc: nh¹c sÜ phong nh· vµ bµi h¸t
	 ai yªu b¸c hå chÝ minh h¬n thiÕu niªn nhi ®ång
I.Mục tiêu: Giúp học sinh:
- Có khái niệm về nhịp ¾ và biết cách đánh nhịp ¾ .
- Có hiểu biết đôi nét về cuộc đời và sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Phong Nhã. Nghe và cảm nhận về bài hát “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”.
II. Chuẩn bị của giáo viên:
- Đĩa CD
- Tư liệu về nhạc sĩ Phong Nhã và một số tác phẩm khác của ông.
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: 1. Trình bày bài hát “Niềm vui của em”
 2. Đọc nhạc và đánh nhịp bài TĐN số 6
3. Bài mới: GV giới thiệu vào nội dung bài học:
HĐ CỦA GV
NỘI DUNG
HĐ CỦA HS
GV ghi bảng
GV hỏi
GV kết luận
GV h/dẫn hs viết ví dụ
GV h/dẫn đánh nhịp 
GV thuyết trình
GV ghi bảng
GV yêu cầu
GV hỏi
GV thuyết trình và ghi bảng
GV thực hiện
GV ghi bảng
GV giới thiệu
GV thực hiện
GV hỏi
GV chốt ý
I. Nhạc lí: Nhịp ¾ - Cách đánh nhịp ¾ .
1. Nhịp ¾ .
? SCN là gì, SCN cho biết điều gì?
? Vậy nhịp ¾ có bao nhiêu phách, trường độ mỗi phách bằng hình nốt nào?
* Khái niệm: Nhịp ¾ có 3 phách, trường độ mỗi phách bằng một nốt đen. Phách 1 là phách mạnh, phách 2 và phách 3 là phách nhẹ.
* Ví dụ:
2. Cách đánh nhịp ¾ 
3. Ứng dụng nhịp ¾ .
Nhịp ¾ thường phù hợp với những bài hát có giai điệu nhịp nhàng, uyển chuyển.
III. Âm nhạc thường thức:
1.Nhạc sĩ Phong Nhã
- Gọi 2 em đọc sgk/20
? Em hãy nêu đôi nét về cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ Phong Nhã?
- Ông sinh năm 1924, quê ở Duy Tiên –Hà Nam.
- Ông được ghi nhận là nhạc sĩ của tuổi thơ .
- Một số tác phẩm tiêu biểu: Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đông, Đi ta đi lên, Cùng nhau ta đi lên, Nhanh bước nhanh nhi đồng, Kim Đồng,
- Cho hs nghe một số trích đoạn các bài hát như: 
Đi ta đi lên, Kim Đồng.
2. Bài hát “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”
- Bài hát được nhạc sĩ sáng tác năm 1945 là một trong những bài hát hay nhất viết về dề tài Bác Hồ với thiếu nhi.
- Cho hs nghe bài hát 2 lần qua đĩa CD
? Nêu cảm nhận của em về bài hát “Làng tôi” ? (Bài hát nói về tình cảm của thiếu nhi đối với Bác Hồ. Các em mong Bác sống lâu và hình ảnh Bác Hồ đã sống mãi cùng non sông đất nước ta).
HS ghi bài
HS trả lời
HS ghi khái niệm
HS viết vdụ
HS tập đánh nhịp
HS ghi bài
HS đọc sgk
HS trả lời
HS nghe và ghi bài
HS nghe và cảm nhận
HS ghi bài
HS nghe
HS nghe
HS nêu cảm nhận
4. Kết thúc:
Nhịp ¾ là gì? Kể những bài hát được viết ở nhịp ¾ ? Chuẩn bị bài cho tiết sau
TuÇn -Tiết 22:
NS: 20/01/2015 - 	Ngàygiảng:26/01/2015
häc h¸t bµi : ngµy ®Çu tiªn ®i häc
Nh¹c vµ lêi : NguyÔn Ngäc ThiÖn
I/ Mục tiêu:
- Giúp học sinh:
- Hát đúng giai điệu và lời ca của bài hát “Ngày đầu tiên đi học”. 
- Tập thể hiện bài hát với tình cảm nhẹ nhàng, tha thiết.
- Qua bài hát các em nhớ lại kỉ niệm đáng yêu của thời thơ ấu khi mới bắt đầu đến trường, đến lớp.
II. Chuẩn bị của giáo viên:

File đính kèm:

  • docAM_NHAC_6_CCA_NAM_20150726_050804.doc
Giáo án liên quan