Đếm số nữ mỗi lớp trong danh sách học sinh toàn trường

*Tại ô B3 sẽ là Ô lập công thức, lập xong CT sau khi Enter máy sẽ tự động ghi số 1 hoặc bỏ trống.

 +Nếu D3 (Cột GT Nữ” là “trống” thì ghi “”,

=IF(D3="","",

 +Nếu D2 (tiêu đề) là “GT Nữ” và D3 khác “trống” (tức là ghi Nữ” thì ghi 1

IF(AND(D2="GT Nữ",D3<>""),1

+Nếu D3 khác “trống” và D2 khác “GT Nữ”, E3 khác E2 (tức là khác lớp) thì ghi 1

IF(AND(D3<>"",D2<>"GT Nữ",E3<>E2),1

 

doc5 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 09/05/2016 | Lượt xem: 252 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đếm số nữ mỗi lớp trong danh sách học sinh toàn trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẾM SỐ NỮ MỖI LỚP
TRONG DANH SÁCH HS TOÀN TRƯỜNG
	Công thức và Hàm Excel rất thú vị nếu chúng biết sử dụng chúng !!!!!!?????
	Chúng tôi thường dùng Hàm Counta hoặc Countif để đếm Nữ trong danh sách riêng từng lớp.Nhưng ở đây là danh sách Học sinh toàn trường mà “Hiệu trưởng” lại yêu cầu chúng ta đếm số HS Nữ riêng từng lớp !? Thực ra dùng Hàm Counta và Countif cũng đếm được. “Chuyện nhỏ” mà!!!!!!!
	Song chúng tôi muốn chia sẻ một “Công thức” có thể nói là “mới và lạ” để đếm HS Nữ riêng từng lớp trong DS HS toàn trường.
I.Ví dụ tôi có Danh sách HS toàn trường (Chúng tôi làm 3 lớp tượng trưng):
DANH SÁCH HỌC SINH TRƯỜNG
STT
ĐẾM NỮ
Tên nhân viên
GT Nữ
LỚP
1
Phạm Ngọc Chương
1A
2
Lê Thị Mỹ Duyên
Nữ
1A
3
Phan Linh Đan
1A
4
Ngô Thị Hà
Nữ
1A
5
Nguyễn Thái Như Hảo
Nữ
1A
1
Lại Văn Hậu
2B
2
Trần Nguyễn Nhật Hoàng
Nữ
2B
3
Nguyễn Minh Hơn
2B
4
Nguyễn Thanh Huy
2B
5
Nguyễn Bảo Khánh
Nữ
2B
6
Nguyễn Minh Kỳ
2B
7
Nguyễn Xuân Lộc
2B
8
Hoàng Thị Kim Mai
Nữ
2B
9
Phan Nhật Minh
2B
10
Phan Hoàng Nghĩa
2B
11
Nguyễn Võ Thanh Nghĩa
2B
12
Trần Thị Nuôi
Nữ
2B
13
Nguyễn Đào Tú Quyên
Nữ
2B
14
Huỳnh Phú Tài
2B
15
Bùi Hữu Thành
2B
1
Đặng Minh Thảo
3C
2
Bùi Thị Ngọc Thơm
Nữ
3C
3
Trần Ngọc Bích Thuỳ
Nữ
3C
4
Võ Anh Thư
Nữ
3C
5
Lê Nguyễn Thanh Thương
3C
6
Trần Văn Trà
3C
7
Trần Thị Huyền Trâm
Nữ
3C
8
Lê Hữu Trí
3C
9
Nguyễn Thị Kiều Trinh
Nữ
3C
10
Văn Thị Mỹ Uyên
Nữ
3C
11
Nguyễn Quang Vinh
3C
II. LẬP CÔNG THỨC:
1.Lập luận:
*Tại ô B3 sẽ là Ô lập công thức, lập xong CT sau khi Enter máy sẽ tự động ghi số 1 hoặc bỏ trống.
 +Nếu D3 (Cột GT Nữ” là “trống” thì ghi “”, 
=IF(D3="","",
 +Nếu D2 (tiêu đề) là “GT Nữ” và D3 khác “trống” (tức là ghi Nữ” thì ghi 1
IF(AND(D2="GT Nữ",D3""),1
+Nếu D3 khác “trống” và D2 khác “GT Nữ”, E3 khác E2 (tức là khác lớp) thì ghi 1
IF(AND(D3"",D2"GT Nữ",E3E2),1
+Nếu D3 khác “trống” (tức là Nữ) và D2 khác “GT Nữ” và E3 giống như E2; (cùng lớp) thì đếm Nữ tăng dần lên 1
(Công thức hàng sau sẽ dễ hiểu hơn! Nếu chưa biết sử dụng hàm Countifs thì rất khó hiểu!!!!!!)
IF(AND(D3"",D2"GT Nữ",E3=E2),COUNTIFS($B$2:B2,">"&0,$E$2:E2,E3)+1))))
*Công thức:
=IF(D3="","",IF(AND(D2="GT Nữ",D3""),1,IF(AND(D3"",D2"GT Nữ",E3E2),1,IF(AND(D3"",D2"GT Nữ",E3=E2),COUNTIFS($B$2:B2,">"&0,$E$2:E2,E3)+1))))
*Copy Công thức xuống các hàng dưới (tức là kéo công thức xuống)
*Kết quả:
DANH SÁCH HỌC SINH TRƯỜNG
STT
ĐẾM NỮ
Tên nhân viên
GT Nữ
LỚP
1
Phạm Ngọc Chương
1A
2
1
Lê Thị Mỹ Duyên
Nữ
1A
3
Phan Linh Đan
1A
4
2
Ngô Thị Hà
Nữ
1A
5
3
Nguyễn Thái Như Hảo
Nữ
1A
1
Lại Văn Hậu
2B
2
1
Trần Nguyễn Nhật Hoàng
Nữ
2B
3
Nguyễn Minh Hơn
2B
4
Nguyễn Thanh Huy
2B
5
2
Nguyễn Bảo Khánh
Nữ
2B
6
Nguyễn Minh Kỳ
2B
7
Nguyễn Xuân Lộc
2B
8
3
Hoàng Thị Kim Mai
Nữ
2B
9
Phan Nhật Minh
2B
10
Phan Hoàng Nghĩa
2B
11
Nguyễn Võ Thanh Nghĩa
2B
12
4
Trần Thị Nuôi
Nữ
2B
13
5
Nguyễn Đào Tú Quyên
Nữ
2B
14
Huỳnh Phú Tài
2B
15
Bùi Hữu Thành
2B
1
Đặng Minh Thảo
3C
2
1
Bùi Thị Ngọc Thơm
Nữ
3C
3
2
Trần Ngọc Bích Thuỳ
Nữ
3C
4
3
Võ Anh Thư
Nữ
3C
5
Lê Nguyễn Thanh Thương
3C
6
Trần Văn Trà
3C
7
4
Trần Thị Huyền Trâm
Nữ
3C
8
Lê Hữu Trí
3C
9
5
Nguyễn Thị Kiều Trinh
Nữ
3C
10
6
Văn Thị Mỹ Uyên
Nữ
3C
11
Nguyễn Quang Vinh
3C
*Báo cáo nhanh:
-Lớp 1A: Sĩ số : 5/3 
-Lớp 2B: Sĩ số : 15/5
-Lớp 3C: Sĩ số : 11/6
III. Mục đích đưa ra Công thức này:
	Như các bạn biết, trong giảng dạy cũng như trong giải Toán,.không có phương pháp nào là “Vạn năng” ; không có công thức giải toán nào là “Bất di-bất dịch”! Chúng ta có thể thay đổi hoặc kết hợp Phương pháp khác; chúng ta có thể thay đổi Công thức hoặc kết hợp nhiều Hàm trong Excel mà cũng cho ra kết quả đúng.
	Chúng tôi chia sẻ Công thức cũng nhằm mục đích đó. Hơn nữa giúp quý thầy cô mới học Excel có một trải nghiệm trong việc tập lập luận và biết sử dụng các Hàm Excel.
	Xin cám ơn.
	LGB 

File đính kèm:

  • docDEM_SO_NU_MOI_LOP__CT_MOI_VA_LA_20150727_121536.doc