Đề kiểm tra khảo sát giữa kì II môn: Sinh học lớp 9 có đáp án

II. Tự luận:

Câu 1: (2 điểm)

 a. Nhân tố sinh thái là gì? Kể tên các nhóm nhân tố sinh thái?

 b. Quan hệ giữa các cá thể trong hiện tượng tự tỉa thưa ở thực vật là mối quan hệ gì? Trong điều kiện nào hiện tượng tự tỉa diễn ra mạnh mẽ?

Câu 2: (4 điểm)

Trong các tập hợp sinh vật sau đây:

- Những con gà trống và gà mái nhốt ở một góc chợ.

- Những con mối sống trong một tổ mối ở chân đê.

- Những con ong thợ lấy mật ở một vườn hoa.

- Những con cá sống trong cùng một cái hồ.

a. Đâu là quần thể, đâu là quần xã?

b. Phân biệt quần thể sinh vật và quần xã sinh vật.

 

doc2 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 04/05/2016 | Lượt xem: 377 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra khảo sát giữa kì II môn: Sinh học lớp 9 có đáp án, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT GIỮA KÌ II 
MÔN: SINH HỌC LỚP 9
NĂM HỌC 2012-2013
Thời gian làm bài: 45 phút 
(Không tính thời gian phát đề)
I. Trắc nghiệm: ( 2 điểm)
 Câu 1: (1 điểm) Khoanh trũn vào chữ cỏi đứng trước cừu trả lời đỳng.
1, Có mấy loại môi trường sống của sinh vật? Đó là những môi trường nào?
a.Có 1 loại : Môi trường đất
b. Có 2 loại : Môi trường đất, môi trường nước
c. Có 3 loại : Môi trường đất, môi trường nước, môi trường không khí
d. Có 4 loại : Môi trường đất, môi trường nước, môi trường không khí, môi trường sinh vật
2, Đâu là sơ dồ chuỗi thức ăn từ những động vật sau:hổ, thỏ, vi sinh vật, cỏ.
a.Thỏ -> cỏ -> hổ -> vi sinh vật.
b.Cỏ -> thỏ -> vi sinh vật -> hổ
c.Cỏ -> thỏ -> hổ -> vi sinh vật.
d.Thỏ -> cỏ -> hổ -> vi sinh vật.
Câu 2:	
	Trong các quan hệ sau, quan hệ nào là cộng sinh, hội sinh, cạnh tranh, kí sinh, sinh vật ăn sinh vật khác: Nối cột A với cột B sao cho phù hợp.
Cột A
Cột B
a, Lúa và cỏ dại.
b, Dê và trâu bò trên đồng cỏ.
c, Địa y sống bám trên cành cây.
d, Giun đũa sống trong ruột người.
e, Vi khuẩn sống trong nốt sần rễ cây họ đậu.
h, Hổ, báo với hươu
1.Cộng sinh
2.Hội sinh
3.Cạnh tranh
4.Kí sinh 
II. Tự luận:
Câu 1: (2 điểm)
 a. Nhân tố sinh thái là gì? Kể tên các nhóm nhân tố sinh thái?
 b. Quan hệ giữa các cá thể trong hiện tượng tự tỉa thưa ở thực vật là mối quan hệ gì? Trong điều kiện nào hiện tượng tự tỉa diễn ra mạnh mẽ?
Câu 2: (4 điểm)
Trong các tập hợp sinh vật sau đây:
- Những con gà trống và gà mái nhốt ở một góc chợ.
- Những con mối sống trong một tổ mối ở chân đê.
- Những con ong thợ lấy mật ở một vườn hoa.
- Những con cá sống trong cùng một cái hồ.
a. Đâu là quần thể, đâu là quần xã?
b. Phân biệt quần thể sinh vật và quần xã sinh vật.
Câu 3: (2 điểm)
 	Cho các sinh vật sau: Cỏ, hổ, mèo rừng, sâu ăn lá, dê, thỏ, chim, vi sinh vật.
 	Hãy vẽ sơ đồ lưới thức ăn? Xác định mắt xích chung?
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
Môn: Sinh học 9
I. Trắc nghiệm. 2 điểm.
Câu 1: (1 điểm)
1- d (0,5 điểm)
2- c (0,5 điểm)
Câu 2: (1 điểm)
Mỗi ý đúng 0,25 điểm.
1-e 0,25 đ
2-c 0,25 đ
3-a,b 0,25 đ
4-d 0,25 đ
II. Tự luận: 8 điểm.
Hướng dẫn trả lời
Điểm
Câu 1: 
a - Nhân tố sinh thái là những yếu tố của môi trường tác động tới sinh vật.
 - Các nhóm nhân tố sinh thái: + Nhân tố sinh thái vô sinh.
 + Nhân tố sinh thái hữu sinh.
b - Quan hệ giữa các cá thể trong hiện tượng tự tỉa ở thực vật là mối quan hệ cạnh tranh cùng loài.
- Hiện tượng tự tỉa ở thực vật xuất hiện mạnh mẽ khi mật độ cây cùng loài cao
0,5 
0,25 
0,25 
0,5
0,5
Câu 2: 
a - Quần thể: những con mối sống ở chân đê. 
- Quần xã: những con cá sống trong cùng một cái hồ.
b. Phân biệt: 
Dấu hiệu
Quần thể
Quần xã
Khái niệm
 Là tập hợp những cá thể cùng, cùng sinh sống trong một khoảng không gian nhất định, ở một thời điểm nhất định.
 Là tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc các loài khác nhau cùng sống trong một không gian xác định, chúng có mối quan hệ mật thiết và gắn bó với nhau.
- Đơn vị cấu trúc
- Mối quan hệ chủ yếu
- Cá thể
- Sinh sản, di truyền
- Quần thể
- Dinh dưỡng, nơi ở
0,5
0,5
2,0
0.5
0,5
Câu 3: - Vẽ đúng sơ đồ lưới thức ăn.
 Dê Hổ
Cỏ Thỏ Mèo rừng Vi sinh vật
 Sâu Chim
- Mắt xích chung: Hổ, thỏ.
1,5
0,5

File đính kèm:

  • docDE_GIUA_KY_2_SUOI_HAI_12_13.doc
Giáo án liên quan