Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2014-2015 môn: Lịch sử 8

Câu 1: Thế nào là cuộc cách mang tư sản? Nêu những cuộc cách mạng tư sản mà em đã học? (2điểm)

Câu 2: Nêu nội dung và ý nghĩa của cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản năm 1868? (3điểm)

Câu 3: Trình bày hoàn cảnh, nội dung và kết quả chính sách kinh tế mới của Nga? (3điểm)

Câu 4: Ý nghĩa của cuộc cách mạng Tháng Mười Nga đối với lịch sử nước ta? (2điểm)

 

doc6 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 25/04/2016 | Lượt xem: 729 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2014-2015 môn: Lịch sử 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD & ĐT TÂN CHÂU 	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG 	 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015
MÔN: LỊCH SỬ 8
 Cấpđộ 
Tên chủ đề 
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
- Cách cạng tư sản
-Thế nào là cách mạng tư sản.Kể tên cuộc cách mạng tư sản đã học
Số câu
Số điểm, tỉ lệ %
1 câu
2đ= 20%TSĐ
1 câu
2đ= 20%TSĐ
- Cuộc Duy Tân Minh Trị ở Nhật Bản
-Nêu nội dung và ý nghĩa cuộc Duy tân Minh Trị
Số câu
Số điểm, tỉ lệ %
1 câu
3đ= 30%TSĐ
1 câu
3đ= 30%TSĐ
-Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội
Trình bày hoàn cảnh, nội dung và kết quả chính sách kinh tế mới
Số câu
Số điểm, tỉ lệ %
1 câu
3đ= 30%TSĐ
1 câu
3đ= 30%TSĐ
-Cách mạng tháng mười Nga
Ý nghĩa cách mạng Tháng Mười Nga đối với nước ta
Số câu
Số điểm, tỉ lệ %
1 câu
2đ= 20%TSĐ
1 câu
2đ= 20%TSĐ
 Tổng số câu
 Tổng số điểm
 Tỉ lệ %
2 câu
5điểm = 50%TSĐ
1 câu
3đ= 30%TSĐ
1 câu
2đ= 20%TSĐ
4câu
10đ= 100%TSĐ
PHÒNG GD & ĐT TÂN CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015
MÔN: LỊCH SỬ 8
THỜI GIAN: 60 PHÚT
( Không kể thời gian chép đề)
Câu 1: Thế nào là cuộc cách mang tư sản? Nêu những cuộc cách mạng tư sản mà em đã học? (2điểm) 
Câu 2: Nêu nội dung và ý nghĩa của cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản năm 1868? (3điểm)
Câu 3: Trình bày hoàn cảnh, nội dung và kết quả chính sách kinh tế mới của Nga? (3điểm)
Câu 4: Ý nghĩa của cuộc cách mạng Tháng Mười Nga đối với lịch sử nước ta? (2điểm)
 – Hết –
PHÒNG GD & ĐT TÂN CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015
MÔN: LỊCH SỬ 8
THỜI GIAN: 60 PHÚT
( Không kể thời gian chép đề)
Câu 1: Thế nào là cuộc cách mang tư sản? Nêu những cuộc cách mạng tư sản mà em đã học? (2điểm) 
Câu 2: Nêu nội dung và ý nghĩa của cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản năm 1868? (3điểm)
Câu 3: Trình bày hoàn cảnh, nội dung và kết quả chính sách kinh tế mới của Nga? (3điểm)
Câu 4: Ý nghĩa của cuộc cách mạng Tháng Mười Nga đối với lịch sử nước ta? (2điểm)
 – Hết –
PHÒNG GD VÀ ĐT TÂN CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-20145
MÔN: LỊCH SỬ 8
Câu
Nội dung
Điểm
1
+ Cách mạng tư sản là cuộc cách mạng do giai cấp tư sản lãnh đạo, mục đích mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển
+ Các cuộc cách mạng tư sản mà em đã học
Cách mạng tư sản Hà Lan
Cách mạng tư sản Anh
Cách mạng tư sản Pháp
Chiến tranh giành độc lập của 13 bang thuộc địa Bắc Mĩ
1 đ
0.25 đ
0.25 đ
0.25 đ
0.25 đ
2
Nội dung và ý nghĩa của cuộc cải cách Duy Tân Minh Trị
-Đầu năm 1868, Thiên Hoàng Minh Trị đã tiến hành một loạt cải cách tiến bộ :
+Chính trị: xác lập quyền thống trị của tầng lớp quý tộc tư sản ,ban hành hiến pháp 1889, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến .
+Kinh tế: thống nhất thị trường, tiền tệ ,phát triển kinh tế TBCN, xây dựng cơ sở hạ tầng 
+Quân sự: tổ chức và huấn luyện quân đội theo kiểu phương Tây, thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự, phát triển kinh tế quốc phòng .
+Giáo dục: thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung KHKT, cử học sinh ưu tú du học phương Tây 
-Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, Nhật Bản trở thành một nước tư bản công nghiệp
0.5 đ
0.5 đ
0.5 đ
0.5 đ
0.5 đ
0.5 đ
3
+ Hoàn cảnh, nội dung và kết quả chính sách kinh tế mới:
-Năm 1921, nước Nga Xô Viết bước vào thời kì hòa bình, xây dựng đất nước.
- Bảy năm chiến tranh và nội chiến (1914-1921) đã tàn phá nặng nề hầu hết mọi lĩnh vực của nền kinh tế –công nghiệp ,nông nghiệp và thương mại.
- Đất nước còn lâm vào nạn đói trầm trọng và sự chống phá điên cuồng của các thế lực phản cách mạng.
-Trong tình hình ấy, tháng 3/1921 nước Nga Xô Viết thực hiện chính sách kinh tế mới do Lê nin đề xướng. 
-Nội dung quan trọng nhất của chính sách kinh tế mới là thay thế chế độ trưng thu lương thực bằng chế độ thu thuế lương thực (hiện vật )đồng thời thực hiện tự do buôn bán, cho phép tư nhân được mở các xí nghiệp nhỏ . 
-Chính sách kinh tế mới đã thu được kết quả tốt đẹp: nông nghiệp và các ngành kinh tế khác được phục hồi và phát triển , đời sống nhân dân được cải thiện.
0,5 đ
0,5 đ
0.5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
4
Ý nghĩa của cuộc cách mạng Tháng Mười Nga đối với nước ta:
+ Mở ra một con đường cứu nước mới cho dân tộc ta ngoài con đường phong kiến và tư sản, để sau này Nguyễn Ái Quốc đã đi theo con đường cứu nước vô sản
+ Nước Nga sẽ trở thành” hậu phương” cho các nhà lãnh đạo cách mạng nước ta
+Để lại bài học quý báu về việc giành và giữ chính quyền
+ Làm cầu nối cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới
0.5 đ
0.5 đ
0.5 đ
0.5 đ

File đính kèm:

  • docĐề Kiểm Tra Học Ki I_Sử 8.doc