Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2014-2015 môn: Lịch sử 7

Câu 1: Thế nào là chế độ quân chủ. Nêu điểm khác nhau giữa chế độ quân chủ ở phương Đông và phương Tây ? (2điểm)

Câu 2: Nêu thành tựu về giáo dục và văn hóa dưới thời Lý? (3điểm)

Câu 3: Trình bày âm mưu xâm lược Champa và Đại Việt của nhà Nguyên. Nhà Trần chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên như thế nào? (3điểm)

Câu 4: Sự tài tình của Trần Quốc Tuấn đã được thể hiện như thế nào trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên lần thứ ba? (2điểm)

 

doc5 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 25/04/2016 | Lượt xem: 558 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2014-2015 môn: Lịch sử 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD & ĐT TÂN CHÂU 	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG 	Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015
MÔN: LỊCH SỬ 7
 Cấp độ 
Tên chủ đề 
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Chế độ phong kiến 
-Biết được thế nào là chế độ quân chủ. Sự khác nhau chế độ quân chủ phương Đông và phương Tây
Số câu
Số điểm, tỉ lệ %
1 câu
2đ= 20%TSĐ
1 câu
2đ= 20%TSĐ
Đời sống kinh tế văn hóa
Hiểu được nền giáo dục và văn hóa thời Lý
Số câu
Số điểm, tỉ lệ %
1 câu
3đ= 30%TSĐ
1 câu
3đ= 30%TSĐ
Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên lần thứ hai
-Trình bày âm mưu xâm lược Champa và Đại Việt của nhà Nguyên và sự chuẩn bị của nhà Trần trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên lần hai
Số câu
Số điểm, tỉ lệ %
1 câu
3đ= 30%TSĐ
1 câu
3đ= 30%TSĐ
Cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên lần ba
-Sự tài tình của Trần Quốc Tuấn thể hiện ở điểm nào
Số câu
Số điểm, tỉ lệ %
1 câu
2đ= 20%TSĐ
1 câu
2đ= 20%TSĐ
 Tổng số câu
 Tổng số điểm
 Tỉ lệ %
2 câu
5điểm = 50%TSĐ
1 câu
3đ= 30%TSĐ
1 câu
2đ= 20%TSĐ
4câu
10đ= 100%TSĐ
 PHÒNG GD VÀ ĐT TÂN CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015
MÔN: LỊCH SỬ 7
THỜI GIAN: 60 PHÚT
 (Không kể thời gian chép đề)
Câu 1: Thế nào là chế độ quân chủ. Nêu điểm khác nhau giữa chế độ quân chủ ở phương Đông và phương Tây ? (2điểm)
Câu 2: Nêu thành tựu về giáo dục và văn hóa dưới thời Lý? (3điểm)
Câu 3: Trình bày âm mưu xâm lược Champa và Đại Việt của nhà Nguyên. Nhà Trần chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên như thế nào? (3điểm)
Câu 4: Sự tài tình của Trần Quốc Tuấn đã được thể hiện như thế nào trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên lần thứ ba? (2điểm)
 – Hết –
 PHÒNG GD VÀ ĐT TÂN CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015
MÔN: LỊCH SỬ 7
THỜI GIAN: 60 PHÚT
 (Không kể thời gian chép đề)
Câu 1: Thế nào là chế độ quân chủ. Nêu điểm khác nhau giữa chế độ quân chủ ở phương Đông và phương Tây ? (2điểm)
Câu 2: Nêu thành tựu về giáo dục và văn hóa dưới thời Lý? (3điểm)
Câu 3: Trình bày âm mưu xâm lược Champa và Đại Việt của nhà Nguyên. Nhà Trần chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên như thế nào? (3điểm)
Câu 4: Sự tài tình của Trần Quốc Tuấn đã được thể hiện như thế nào trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên lần thứ ba? (2điểm)
 – Hết –
PHÒNG GD VÀ ĐT TÂN CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015
MÔN: LỊCH SỬ 7
Câu
Nội dung
Điểm
1
- Thể chế nhà nước do vua đứng đầu gọi là chế độ quân chủ
- Sự khác nhau giữa phương Đông và phương Tây:
+ Phương Đông: vua nắm mọi quyền lực
+ Phương Tây: lúc đầu quyền lực của vua hạn chế, quyền lực tập trung trong tay lãnh chúa. Đến thế kỉ XV quyền lực mới tập trung trong tay vua
1,0 đ
0.5 đ
0.5 đ
2
+ Thành tựu giáo dục và văn hóa
- Năm 1070, Văn Miếu được xây dựng ở Thăng Long
- Năm 1076 mở Quốc Tử Giám. Nhà nước quan tâm giáo dục, thi cử. Văn học chữ Hán bước đầu phát triển
- Việc xây dựng Văn Miếu và Quốc tử giám đánh dấu sự ra đời của nền giáo dục Đại Việt
- Đạo Phật rất phát triển
- Ca hát, nhảy múa trò chơi dân gian đều phát triển
- Kiến trúc điêu khắcphát triển.
0.5 đ
0.5 đ
0.5 đ
0.5 đ
0.5 đ
0.5 đ
3
-Âm mưu xâm lược Champa và Đại Việt của nhà Nguyên
- Năm 1279, sau khi thống trị hoàn toàn Trung Quốc, vua Nguyên ráo riết chuẩn bị xâm lược Đại Việt và Champa
- Năm 1283, Toa Đô chỉ huy 10 vạn quân xâm lược Champa, sau đó cố thủ ở phía bắc, chờ phối hợp đánh Đại Việt
+ Sự chuẩn bị nhà Trần
Vua Trần đã triệu tập hội nghị ở bến Bình Than, bàn kế phá giặc
Năm 1285, các bô lão có uy tín trong cả nước về dự hội nghị Diên Hồng
Cuộc tập trận và duyệt binh lớn được tổ chức ở Đông Bộ Đầu
Trần Quốc Tuấn đọc bài “Hịch Tướng Sĩ “ đã khơi dậy lòng yêu nước và khích lệ tinh thần cứu nước
 0,5 đ
0,5 đ
0.5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
4
+ Sự tài tình của Trần Quốc Tuấn được thể hiện:
Biết lợi dụng địa hình, địa vật hiểm yếu, bố trí trận địa và phục kích
Kết hợp với quy luật lên xuống của thủy triều để tiêu diệt địch
Thấy được sự thông minh, sáng tạo của nhân dân ta,biết dựa điều kiện tự nhiên để đánh giặc ngoại xâm, biết lấy ít đánh nhiều
0.5 đ
0.5 đ
đ
 GVBM
 Phạm Thị Thanh

File đính kèm:

  • docĐề Kiểm Tra Học Ki I_Sử 7.doc