Đề kiểm tra học kì I năm học 2014- 2015 môn: Địa lí 6

Câu 1: Kí hiệu bản đồ là gì? Có mấy loại kí hiệu? Cho biết hình tam giác màu đen trên bản đồ là kí hiệu cho đối tượng nào?( 3đ)

 Câu 2: Trình bày các lớp cấu tạo bên trong của Trái Đất? (3đ)

 Câu 3 : Bằng kiến thức đã học, giải thích hai câu tục ngữ : (1d)

 Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng.

 Ngày tháng mười chưa cười đã tối.

 Hai câu tục ngữ này có đúng với thực tế ở tất cả các nước trên bề mặt Trái Đất không? (1đ).

 Câu 4: Cho biết núi già và núi trẻ khác nhau ở điểm nào? (2đ)

 

doc4 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 25/04/2016 | Lượt xem: 474 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì I năm học 2014- 2015 môn: Địa lí 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 PHÒNG GD & ĐT TÂN CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014- 2015
MÔN: ĐỊA LÍ 6
Thời gian: 60 phút .
 Cấp độ 
Tên chủ đề 
Nhận biết 
Thông hiểu 
Vận dụng 
Cộng 
- Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ.
 - Nêu được khái niệm kí hiệu bản đồ, các loại kí hiệu, ý nghĩa của kí hiệu tam giác màu đen trên bản đồ .
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ 
1 câu 
3 điểm=
30%TSĐ
1 câu 
3 điểm=
30%TSĐ
- Cấu tạo bên trong của Trái Đất .
-Trình bày được 3 lớp cấu tạo bên trong của Trái Đất
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1 câu 
3 điểm=
30%TSĐ
1 câu 
3 điểm=
30%TSĐ
- Địa hình bề mặt Trái Đất.
- Trình bày được sự khác nhau giữa núi già và núi trẻ.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1 câu 
2 điểm=
20%TSĐ
1 câu 
2 điểm=
20%TSĐ
-Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa.
- Giải thích được ý nghĩa của hai câu tục ngữ
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1 câu 
2 điểm=
20%TSĐ
1 câu 
2 điểm=
20%TSĐ
 Tổng số câu
 Tổng số điểm
 Tỉ lệ
2 câu 
5 điểm=
50%TSĐ
1 câu 
3 điểm=
30%TSĐ
1 câu 
2 điểm=
20%TSĐ
4 câu 
10 điểm=
100%TSĐ
PHÒNG GD & ĐT TÂN CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014- 2015
MÔN: ĐỊA LÍ 6
Thời gian: 60 phút
(Không kể thời gian chép đề)
Câu 1: Kí hiệu bản đồ là gì? Có mấy loại kí hiệu? Cho biết hình tam giác màu đen trên bản đồ là kí hiệu cho đối tượng nào?( 3đ)
 Câu 2: Trình bày các lớp cấu tạo bên trong của Trái Đất? (3đ)
 Câu 3 : Bằng kiến thức đã học, giải thích hai câu tục ngữ : (1d)
 Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng.
 Ngày tháng mười chưa cười đã tối.
 Hai câu tục ngữ này có đúng với thực tế ở tất cả các nước trên bề mặt Trái Đất không? (1đ).
 Câu 4: Cho biết núi già và núi trẻ khác nhau ở điểm nào? (2đ)
- Hết - 
PHÒNG GD & ĐT TÂN CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014- 2015
MÔN: ĐỊA LÍ 6
Thời gian: 60 phút
(Không kể thời gian chép đề)
Câu 1: Kí hiệu bản đồ là gì? Có mấy loại kí hiệu? Cho biết hình tam giác màu đen trên bản đồ là kí hiệu cho đối tượng nào? ( 3đ)
 Câu 2: Trình bày các lớp cấu tạo bên trong của Trái Đất? (3đ)
 Câu 3 : Bằng kiến thức đã học, giải thích hai câu tục ngữ : (1d)
 Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng.
 Ngày tháng mười chưa cười đã tối.
 Hai câu tục ngữ này có đúng với thực tế ở tất cả các nước trên bề mặt Trái Đất không? (1đ).
 Câu 4: Cho biết núi già và núi trẻ khác nhau ở điểm nào? (2đ)
 - Hết - 
PHÒNG GD & ĐT TÂN CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HKI MÔN ĐỊA LÍ 6:
CÂU 
NỘI DUNG 
ĐIỂM 
1
- Kí hiệu bản đồ là những hình vẽ, màu sắc được dùng một cách quy ước để thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ.
- Có 3 loại kí hiệu :
 + Kí hiệu điểm .
 + Kí hiệu đường.
 + Kí hiệu diện tích.
- Hình tam giác màu đen trên bản đồ là kí hiệu cho mỏ sắt .
1đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
1đ
2
a) Lớp vỏ: Lớp ngoài cùng,dày từ 5-70km, trạng thái rắn chắc, nhiệt độ tối đa 10000C
b) Lớp trung gian: Ở giữa,dày gần 3000km, trạng thái từ quánh dẻo đến lỏng,nhiệt độ từ 1500-47000C
c) Lớp lõi: Ở giữa, dày trên 3000km,trạng thái lỏng ở ngoài rắn ở trong, nhiệt độ cao nhất khoảng 50000C. 
1đ
1đ
1đ
3
Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng : đêm tháng năm ngắn, ngày dài.
Ngày tháng mười chưa cười đã tối: ngày tháng mười ngắn, đêm dài.
Hai câu tục ngữ này không đúng với tất cả các nước trên bề mặt Trái Đất mà chỉ đúng với nước ta và các nước ở nửa cầu Bắc.
0,5đ
0,5đ
1đ
4
Núi già: Hình thành cách đây hàng trăm triệu năm đã trải qua quá trình bào mòn có đỉnh tròn, sườn thoải, thung lũng rộng.
Núi trẻ: Hình thành cách đây vài chục triệu năm có độ dốc lớn do ít bị bào mòn, đỉnh tròn, sườn dốc, thung lũng sâu.
1đ
1đ

File đính kèm:

  • docDE KT HKI DIA 6.doc
Giáo án liên quan