Đề kiểm tra Giáo dục công dân Khối 11 - Học kỳ II

Những phương hướng cơ bản :

+ Nâng cao chất lượng và hiệu quả của giáo dục và đào tạo.

+ Mở rộng quy mô giáo dục và đào tạo.

+ Tăng ngân sách cho giáo dục và đào tạo.

+ Thực hiện công bằng trong giáo dục và đào tạo.

+ Tăng cường hợp tác quốc tế về lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

 

doc3 trang | Chia sẻ: halinh | Ngày: 27/02/2015 | Lượt xem: 2348 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra Giáo dục công dân Khối 11 - Học kỳ II, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GD&ĐT LONG AN
TRƯỜNG THCS&THPT MỸ QUÝ
 ********* 
 KIỂM TRA HKII NĂM HỌC 2013 - 2014
Môn: Giáo dục công dân Khối: 11
Chương trình: Chuẩn (Hệ GDPT)
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể phát đề)
Câu 1. (4.0 điểm). Anh (chị) hãy nêu và giải thích nguyên tắc cơ bản của chính sách đối ngoại?
Câu 2. (3.0 điểm). Anh (chị) hãy nêu những phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo? Vì sao Luật giáo dục năm 2000 của nước ta lại quy định mọi công dân đều có quyền bình đẳng về cơ hội học tập ?
Câu 3. (3.0 điểm). Vĩnh khoe với Châu: Cậu biết không, đáng lí tớ phải đi nghĩa vụ quân sự đợt này đấy. Nhưng mà thoát rồi. Bố tớ quen biết với mấy ông trên Ban chỉ huy quân sự Huyện nên đã xin được lui binh.
Thấy vây, Châu ngạc nhiên: Sao cậu lại tìm cách lẫn tránh. Đi nghĩa vụ quân sự có gì đâu mà ngại!
Vĩnh: Cậu không biết đó thôi, cực lắm!
Câu hỏi: a. Anh (chị) nhận xét như thế nào về ý thức trách nhiệm công dân của Vĩnh ?
 b. Anh (chị) suy nghĩ gì về trách nhiệm của bản thân?
----------Hết----------
Họ và tên:……………………… …………Lớp ……….Số báo danh:….. Giáo viên coi thi không giải thích gì thêm.
SỞ GD&ĐT LONG AN
TRƯỜNG THCS&THPT MỸ QUÝ
 ********* 
 KIỂM TRA HKII NĂM HỌC 2013 - 2014
Môn: Giáo dục công dân Khối: 11
Chương trình: Chuẩn (Hệ GDPT)
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể phát đề)
Câu 1. (4.0 điểm). Anh (chị) hãy nêu và giải thích nguyên tắc cơ bản của chính sách đối ngoại?
Câu 2. (3.0 điểm). Anh (chị) hãy nêu những phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo? Vì sao Luật giáo dục năm 2000 của nước ta lại quy định mọi công dân đều có quyền bình đẳng về cơ hội học tập ?
Câu 3. (3.0 điểm). Vĩnh khoe với Châu: Cậu biết không, đáng lí tớ phải đi nghĩa vụ quân sự đợt này đấy. Nhưng mà thoát rồi. Bố tớ quen biết với mấy ông trên Ban chỉ huy quân sự Huyện nên đã xin được lui binh.
Thấy vây, Châu ngạc nhiên: Sao cậu lại tìm cách lẫn tránh. Đi nghĩa vụ quân sự có gì đâu mà ngại!
Vĩnh: Cậu không biết đó thôi, cực lắm!
Câu hỏi: a. Anh (chị) nhận xét như thế nào về ý thức trách nhiệm công dân của Vĩnh ?
 b. Anh (chị) suy nghĩ gì về trách nhiệm của bản thân?
----------Hết----------
Họ và tên:…………………… …………Lớp …..Số báo danh:……… Giáo viên coi thi không giải thích gì thêm.
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN
TRƯỜNG THCS&THPT MỸ QUÝ
 ********
	KIỂM TRA HKII NĂM HỌC 2013 – 2014
	ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
	Môn: Giáo dục công dân Khối: 11
	Chương trình: Chuẩn (Hệ GDPT)
	Thời gian làm bài: 45 phút (không kể phát đề)
Câu
Nội dung
Điểm
1
HS nêu được:
3.0
Nguyên tắc cơ bản của chính sách đối ngoại :
Tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
Nước ta tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước khác, đồng thời nêu cao tinh thần độc lập tự chủ trong quan hệ quốc tế và làm thất bại những hành động can thiệp của các thế lực thù địch vào công việc nội bộ của nước ta.
Tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi.
Các nước trên thế giới dù lớn hay nhỏ đều có quyền sống, quyền tự do, mưu cầu hạnh phúc và phát triển. Nước ta tôn trọng quyền của các nước và đòi hỏi các nước tôn trọng quyền bình đẳng của Việt Nam. Đồng thời, các nước tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, hợp tác cùng có lợi.
1.0
1.0
1.0
1.0
2
HS nêu được:
3.0
Những phương hướng cơ bản :
+ Nâng cao chất lượng và hiệu quả của giáo dục và đào tạo.
+ Mở rộng quy mô giáo dục và đào tạo.
+ Tăng ngân sách cho giáo dục và đào tạo.
+ Thực hiện công bằng trong giáo dục và đào tạo.
+ Tăng cường hợp tác quốc tế về lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
1.5
Vì :
Mọi công dân có đặc điểm dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, nam nữ, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội 
Mọi người đều có năng khiếu, sở thích và năng lực học tập nhất định
Mọi công dân đều có hoàn cảnh kinh tế khác nhau, điều kiện kinh tế xã hội khác nhau.
0.5
0.5
0.5
3
HS nêu được:
3.0
Câu a: Vĩnh là một người thiếu ý thức trách nhiệm công dân trong việc tham gia bảo vệ Tổ quốc. Dựa vào mối quan hệ của Bố để lẫn tránh nghĩa vụ là hành vi không đúng
1
Câu b: Chấm theo ý học sinh, dựa vào các ý:
Tích cực học tập tìm hiểu về chính sách quốc phòng và an ninh
Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi
Tham gia các hoạt động quốc phòng và an ninh của địa phương.
2
SỞ GD&ĐT LONG AN
TRƯỜNG THCS&THPT MỸ QUÝ
*********
KIỂM TRA HKII NĂM HỌC 2013 - 2014
Môn: Giáo dục công dân Khối: 11
Chương trình: Chuẩn (hệ GDPT)
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể phát đề)
THIẾT LẬP MA TRẬN
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
1. Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa
Nêu nhiệm vụ, phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa ở nước ta hiện nay
Giải thích được nội dung quyền học tập
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
0.5 
1.5
0.5
1.5
1
3.0
30%
2. Chính sách quốc phòng và an ninh.
Biết tham gia tuyên truyền và thực hiện chính sách quốc phòng và an ninh phù hợp với khả năng của bản thân.
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
1
3.0
1
3.0
30%
3. Chính sách đối ngoại
HS nêu được nguyên tắc, phương hướng cơ bản của chính sách đối ngoại
Giải thích được nguyên tắc cơ bản của chính sách đối ngoại
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
0.5
2.0
0.5
2.0
1
4.0
40%
TS câu:
TS điểm:
Tỉ lệ:
1
3.5
35%
1
3.5
35%
1
30
30%
3
10
100%

File đính kèm:

  • docDE KIEM TRA HOC KI II NAM HOC 20132014.doc