Đề kiểm tra 1 tiết Địa 8 kỳ 2

Câu 7: Việt Nam gắn liền với châu lục và đại dương nào (0.25đ)

A. Á - Âu và Thái Bình Dương C. C Á và Thái Bình Dương

B. Á - Âu và Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương D. C Á và Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương

Câu 8: Biển đông có diện tích(0.25đ)

A . 329247 Km2 C . Khoảng 1 triệu Km2

B . 3447000 Km2 D . Khoảng 3 triệu Km2

 

doc2 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 20/04/2016 | Lượt xem: 568 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết Địa 8 kỳ 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên:..................................................................................
Lớp : 8
.
Trung Hòa, ngày 13 tháng 3 năm 2013
KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÝ
THỜI GIAN: 45'
 Lời phê của thầy, cô giáo
Điểm
A. Phần trắc nghiệm khách quan. (3 điểm)
* Khoanh tròn ý em cho là đúng. (2 điểm- mỗi ý 0,25 điểm)
Câu 1. Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của biển đông: (0,25 điểm)
A: Biển lớn tương đối kín. C: Độ muối cao bình quân 30- 33%0
B: Nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa. D: Chỉ có chế độ nhật triều.
Câu 2. Diện tích phần đất liền nước ta là: (0,25 điểm)
A: 239 144 km2. B: 439 247km2.
C: 392 147 km2 D: 329 247 km2
Câu 3: Nước không có biển chung với Việt nam là : (0,25đ)
A.Trung Quốc. B. Nhật. C. Philippin D. Brunây Đ. Malaixia
Câu 4: Cảnh quan nào sau đây phát triển trên phần lớn diện tích của khu vực Đông Nam á: ( 0,25đ)
A. Rừng xích đạo. C. Rừng nhiệt đới ẩm thường xanh. 
 B. Rừng nhiệt đới D. Xavan 
Câu 5: Việt Nam gia nhập ASEAN vào năm nào ( 0,25 đ )
A.1965 B. 1975 C. 1985 D. 1995
Câu 6: Loài người xuất hiện trên Trái đất vào giai đoạn nào ( 0,25 đ )
A. Tiền Cambri B. Cổ kiến tạo C. Tân kiến tạo. 
Câu 7: Việt Nam gắn liền với châu lục và đại dương nào (0.25đ)	 
A. Á - Âu và Thái Bình Dương
C. C Á và Thái Bình Dương	
B. Á - Âu và Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương
D. C Á và Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương
Câu 8: Biển đông có diện tích(0.25đ)
A . 329247 Km2 	 C . Khoảng 1 triệu Km2
B . 3447000 Km2 D . Khoảng 3 triệu Km2
Câu 9: Dựa vào kiến thức đã học chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống((1),(2)=1 điểm) và chọn các cụm từ(Phần đất liền và phần hải đảo, Trung quốc và ấn độ, Bán đảo Trung Ấn, Quần đảo mã lai) điền vào chỗ trống( (3);(4);(5)=1 điểm). Để tạo thành câu hoàn chỉnh:
Khu vực Đông Nam Á gồm (1)..........................................................................................
Phần đất liền là (2) ... .................................... Gọi là (3)........
................................... Vì nằm giữa hai nước (4). .... ...... Phần hải đảo có tên chung là (5).gồm hơn 1 vạn hòn đảo lớn nhỏ.
B. Phần tự luận (7 điểm).
Câu 10 (3 điểm): Lịch sử phát triển tự nhiên Việt Nam chia làm mấy giai đoạn. Trình bày đặc điểm của từng giai đoạn? 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 11 (3 điểm): Vùng biển Việt Nam mang tính chất nhiệt đới gió mùa. Em hãy chứng minh điều đó thông qua các yếu tố khí hậu biển? 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

File đính kèm:

  • docKIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA 8 KỲ 2.doc
Giáo án liên quan