Đề kiểm tra 1 tiết Chương 3 Hình học 10 - Nguyễn Thị Hương

Đề bài: Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm A(1;0); B(2;1)

 và đường thẳng .

1. Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua hai điểm A, B.

2. Viết phương trình tổng quát của đường cao AH của tam giác OAB.

3. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính khoảng cách từ I đến đường thẳng .

4. Viết phương trình đường tròn (C) đường kính AB.

5. Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua A và vuông góc với đường thẳng .

6. Tìm trên đường thẳng ( ) điểm M sao cho MA+MB là nhỏ nhất so với mọi điểm còn lại trên . Tìm tọa độ điểm M đó.

 

doc4 trang | Chia sẻ: xuannguyen98 | Ngày: 23/12/2020 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết Chương 3 Hình học 10 - Nguyễn Thị Hương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN HÌNH HỌC 10
GV: Nguyễn Thị Hương
1.Mục tiêu kiểm tra
Đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức của học sinh sau khi học xong chương III
2. Hình thức kiểm tra
Kiểm tra tự luận
Phân phối điểm: 10 điểm/ 6 câu
Tổng điểm toàn bài là 10 điểm. Thời gian làm bài 45 phút.
3.Ma trận đề kiểm tra
Tên Chủ đề
(nội dung, chương)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
Nội dung 1:
Viết phương trình đường thẳng 
Biết viết phương trình đường thẳng
Hiểu và viết được phương trình đường thẳng
Số câu : 1
Số điểm: 5.5
Tỉ lệ 55%
1
2
20%
2
3.5
35%
3
5.5
55%
Nội dung 2:
Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng
Hiểu và tính được khoảng cách từ điểm đến đường thẳng.
Số câu : 1 
Số điểm: 1.5
Tỉ lệ 15%
1
1.5
15%
1
1.5
15%
Nội dung 3:
Đường tròn
Vận dụng viết được phương trình đường tròn.
Số câu : 1
Số điểm: 1
Tỉ lệ 10%
1
1.5
15%
1
1.5
15%
Nội dung 4:
Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng
Vận dụng tìm toạ độ điểm để biểu thức đạt giá trị nhỏ nhất.
Số câu : 1
Số điểm: 1.5
Tỉ lệ 15%
1
1.5
15%
1
1.5
15%
Tổng số câu 6
Tổng số điểm 10
Tỉ lệ 100%
1
2
20%
3
5
50%
1
1.5
15%
1
1.5
15%
6
10
100%
4. Đề kiểm tra 
Trường THPT Vĩnh Phong 	Đề kiểm tra định kỳ
Lớp : 10.... 	 	 	 Môn : Toán 10
Họ và tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Thời gian : 45 phút
( Không kể TG giao đề )
Điểm
Lời phê của giáo viên
Đề bài: Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm A(1;0); B(2;1) 
 và đường thẳng .
Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua hai điểm A, B.
Viết phương trình tổng quát của đường cao AH của tam giác OAB.
Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính khoảng cách từ I đến đường thẳng .
Viết phương trình đường tròn (C) đường kính AB.
Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua A và vuông góc với đường thẳng .
Tìm trên đường thẳng () điểm M sao cho MA+MB là nhỏ nhất so với mọi điểm còn lại trên . Tìm tọa độ điểm M đó.
BÀI LÀM
	HƯỚNG DẪN CHẤM – ĐÁP ÁN
Câu
Đáp án
Điểm
1
Phương trình tham số của đt đi qua hai điểm A(1;0); B(2;1) và có vectơ chỉ phương là (AB): 
2.0
2
 đi qua hai điểm A(-2;1) và nhận làm VTPT
2.0
3
 I là trung điểm của đoạn thẳng AB nên tọa độ điểm I là:
0.5
1.0
4
(C) có tâm và bán kính 
1.5
5
. Phương trình đường thẳng (d) đi qua A và vuông góc với đường thẳng là: 
1.5
6
Do 
Nên I và K nằm cùng phía so với đường thẳng 
Phương trình tổng quát của (d) là: 
Gọi thì tọa độ điểm I là nghiệm của hệ:
Gọi A’ là điểm đối xứng với A qua 
* Phương trình A’B đi qua A’(-3;2) và nhận làm VTCP là:
Gọi thì tọa độ điểm M là nghiệm của hệ:
1.5

File đính kèm:

  • docOn_tap_Chuong_III_Phuong_phap_toa_do_trong_mat_phang.doc