Đề kiểm học kỳ I môn Sinh học 6

Câu 1: (2 điểm)

 Rễ gồm có mấy miền? Chức năng của từng miền?

Câu 2: (3,5 điểm)

 a) Thân gồm những bộ phận nào? Chồi lá và chồi hoa phát triển thành gì?

 b) So sánh sự khác biệt giữa bó mạch của thân non và bó mạch của rễ ?

Câu 3: (2 điểm)

 Cấu tạo của thịt lá có những đặc điểm nào phù hợp với chức năng chế tạo chất hữu cơ cho cây ?

 

doc5 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Ngày: 04/04/2017 | Lượt xem: 416 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm học kỳ I môn Sinh học 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH MA TRẬN 
 ĐỀ KIỂM HỌC KỲ I
 MÔN SINH HỌC 6 - NĂM HỌC : 2014 - 2015 
TÊN 
CHỦ ĐỀ
100%
NHẬN 
BIẾT
50%
THÔNG HIỂU
35 %
VẬN DỤNG
THẤP
15%
TỔNG CỘNG
1. Chương II
Rễ
05 tiết
- Nhận biết được các miền của rễ và chức năng của từng miền.
20% = 2 điểm
Câu 1
2 điểm 
1 Câu
2 điểm
2. Chương III
Thân
06 Tiết
- Nhận biết được các bộ phận bên ngoài của thân và sự phát trển của chồi hoa và chồi lá.
- So sánh được sự khác nhau giữa bó mạch của rễ và bó mạch của thân non.
.
35% = 3,5 điểm
Câu 2(a)
2 điểm 
Câu 2 (b)
1.5 điểm
1 câu
3.5 điểm
3. Chương IV
Lá
09 tiết
-Trình bày được cấu tạo của thịt lá phù hợp với chức năng chế tạo chất hữu cơ cho cây.
- Giải thích được vì sao sự thoát hơi nước qua lá có ý nghĩa quan trọng đối với cây.
35% = 3,5 điểm
Câu 3
2 điểm
Câu 4
 1.5 điểm 
2 câu
3,5 điểm
4. Chương V
Sinh sản 
Sinh dưỡng
02 tiết
- Nêu được khái niệm sinh sản sinh dưỡng tự nhiên
10%= 1 điểm
 Câu 5
 1 điểm
1 câu
1 điểm
 100 % = 15 tiết
 10 điểm
3 câu
5 điểm
1 câu
3.5 điểm
1 câu
1.5 điểm
5 câu
10 điểm
Duyệt của tổ trưởng Người ra đề
 Phạm Thị Khánh
TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I 
 Môn sinh học – Khối 6 NĂM HỌC: 2014 – 20145 
ĐỀ CHÍNH THỨC
 Thời gian : 45 phút ( Không kể thời gian giao bài)
Câu 1: (2 điểm)
	Rễ gồm có mấy miền? Chức năng của từng miền?
Câu 2: (3,5 điểm)
	a) Thân gồm những bộ phận nào? Chồi lá và chồi hoa phát triển thành gì?
	b) So sánh sự khác biệt giữa bó mạch của thân non và bó mạch của rễ ?
Câu 3: (2 điểm)
	Cấu tạo của thịt lá có những đặc điểm nào phù hợp với chức năng chế tạo chất hữu cơ cho cây ?
Câu 4: (1,5 điểm)
	Vì sao sự thoát hơi nước qua lá có ý nghĩa quan trọng đối với cây?
Câu 5: (1 điểm)
	Thế nào gọi là sinh sản sinh dưỡng tự nhiên?
HẾT
TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I 
Họ và tên............................................... NĂM HỌC: 2014 – 2015
Lớp:........... Môn sinh học – Khối 6 
ĐỀ CHÍNH THỨC
 Thời gian : 45 phút ( Không kể thời gian giao bài)
Điểm
Lời phê của giáo viên
Câu 1: (2 điểm)
	Rễ gồm có mấy miền? Chức năng của từng miền?
Câu 2: (3,5 điểm)
	a) Thân gồm những bộ phận nào? Chồi lá và chồi hoa phát triển thành gì?
	b) So sánh sự khác biệt giữa bó mạch của thân non và bó mạch của rễ ?
Câu 3: (2 điểm)
	Cấu tạo của thịt lá có những đặc điểm nào phù hợp với chức năng chế tạo chất hữu cơ cho cây ?
Câu 4: (1,5 điểm)
	Vì sao sự thoát hơi nước qua lá có ý nghĩa quan trọng đối với cây?
Câu 5: (1 điểm)
	Thế nào gọi là sinh sản sinh dưỡng tự nhiên?
 BÀI LÀM
.... 
HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁP ÁN CHẤM
BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC : 2014 – 2015
Môn sinh – Khối 6
Câu 1: (2 điểm)
	- Rễ gồm 4 miền: 
	+ Miền trưởng thành: Có chức năng dẫn truyên. (0,5 điểm)
	+ Miền hút: Hấp thụ nước và muối khoáng (0,5 điểm)
	+ Miền sinh trưởng: Làm cho rễ dài ra (0,5 điểm)
	+ Miền chóp rễ: che chở cho đầu rễ. (0,5 điểm)
Câu 2: (3,5 điểm)
	a) Thân gồm: 
	+ Thân chính, cành, chồi ngọn và chồi nách. (1 điểm)
	+ Chồi lá phát triển thành cành mang lá, chồi hoa phát triển thành cành mang hoa hoặc hoa. (1 điểm) 
	b) Sự khác biệt giữa bó mạch của thân non và bó mạch của rễ:
	+ Bó mạch của thân non, mạch rây nằm ngoài mạch gỗ nằm trong. (0,75 điểm)
	+ Bó mạch của rễ mạch rây và mạch gỗ nằm xen kẽ nhau. (0,75 điểm) 
Câu 3: (2 điểm)
	+ Thịt lá gồm rất nhiều tế bào có vách mỏng	 chứa nhiều lục lạp. (1 điểm) 
 	+ Gồm hai lớp có đặc điểm khác nhau phù hợp với chức năng thu nhận ánh sáng , chứa và trao đổi khí để chế tạo chất hữu cơ cho cây. (1 điểm) 
Câu 4: (1,5 điểm)
	+ Hiện tượng thoát hơi nước qua lá giúp cho việc vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá. (0,75 điểm) 
	+ Giữ cho lá khỏi bị đốt nóng dưới ánh nắng mặt trời. (0,75 điểm) 
Câu 5: (1 điểm) 
	+ Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên là hiện tượng hình thành cá thể mới (cây con) từ một phần của cơ quan sinh dưỡng như rễ, thân, lá. (1 điểm)
HẾT
....
..
....
..
............................................................................................................................

File đính kèm:

  • docĐKT_hk1_sinh 6 1415.doc