Đề cương ôn thi trắc nghiệm lý thuyết A - Tin học

30) Lệnh Edit\Undo có công dụng:

a) Huỷ bỏ thao tác vừa thực hiện

b) Thực hiện lại lệnh vừa thực hiện

c) Huỷ bỏ thao tác chọn khối văn bản

d) Tương tự phím Insert.

31) Để sao chép một khối văn bản, có thể thực hiện theo trình tự nào:

a) Chọn khối, nhấn Ctrl+C, nhấn Ctrl+V

b) Chọn khối, nhấn Ctrl+X, nhấn Ctrl+V

c) Chọn khối, nhấn Ctrl+V, nhấn Ctrl+C

d) Chọn khối, nhấn Ctrl+V, nhấn Ctrl+X

 

doc19 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Ngày: 22/04/2017 | Lượt xem: 174 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương ôn thi trắc nghiệm lý thuyết A - Tin học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
t trích, định dạng dữ liệu.
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM :
	WINDOWS
Trong máy tính đơn vị thấp nhất dùng để đo thông tin là:
byte	c. bit
Cả 2 câu trên đều đúng	d. Cả 2 câu trên đều sai
Một Byte bằng bao nhiêu bit :
 4 bits	c. 8 bits
16 bits	d. 32 bits
Trong máy tính thông tin được biểu diễn dưới dạng :
Am thanh	b. Hình ảnh
Văn bản	d. Tất cả các câu trên đều đúng
2 KB bằng :
1024 Bytes	c. 3072 Bytes
2048 Bytes	d. Tất cả các câu trên đều đúng
Quá trình xử lí thông tin trong máy tính điện tử bao gồm bước :
Xử lí dữ liệu, Nhập dữ liệu, Xuất dữ liệu	
Nhập dữ liệu, Xử lí dữ liệu, Xuất dữ liệu
Cả 2 câu trên đều đúng.
Cả 2 câu trên đều sai.
ASCII (American Standard Code for Information Interchange) là chữ viết tắt của :
Hệ chuyển đổi thông tin theo mã chuẩn của Mỹ.
Hệ chuyển đổi thông tin theo mã chuẩn của Nhật.
Hệ chuyển đổi thông tin theo mã chuẩn của Anh.
Hệ chuyển đổi thông tin theo mã chuẩn của Trung Quốc.
Bảng mã ASCII mở rộng sử dụng bao nhiêu bit :
7 bits
10 bits
12 bits
8 bits
Một máy vi tính được cấu tạo bởi :
Phần cứng.
Phần mềm.
Cả 2 ý trên.
Tất cả các ý trên đều đúng.
Thiết bị nhập chuẩn của máy vi tính là :
Bàn phím.
Chuột.
Máy quét.
Tất cả các ý trên đều đúng.
Trong máy vi tính ROM(Read Only Memory) được định nghĩa là:
Bộ nhớ chỉ đọc.
Bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên.
Bộ nhớ trong.
Bộ nhớ ngoài.
Phần cứng(hardware) máy tính gồm có :
Chương trình ứng dụng, bộ nhớ, máy scan, chuột, bàn phím.
Hệ điều hành, đĩa cứng, màn hình, chuột, bàn phím.
Bộ nhớ, bộ xử lí trung ương(CPU), các thiết bị nhập xuất.
 Các câu trên đều đúng.
Phầm mềm (software) máy tính là:
Là những bộ phận trong máy tính mà ta có thể uốn cong tuỳ thích.
Là một bộ chương trình các chỉ thị điện tử ra lệnh cho máy tính thực hiện một công việc nào đó theo yêu cầu người sử dụng.
Hai câu trên đúng.
Hai câu trên sai.
Trong máy tính RAM ( Random Access Memory) được định nghĩa là :
Bộ nhớ.
Bộ nhớ chỉ đọc.
Bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên.
Khác
Bộ nhớ trong gồm có :
Rom và các thiết bị lưu trữ khác.
Ram và các thiết bị lưu trữ khác.
Rom và Ram.
Rom, Ram và các thiết bị lưu trữ khác. 
Thiết bị lưu trữ bên ngoài của máy vi tính phổ biến nhất hiện nay gồm :
Đĩa A, đĩa B, đĩa C, đĩa D.
Đĩa cứng(Hard disk), đĩa mềm(Floppy disk), đĩa quang(Compact disk).
Ngoài những loại kể trên.
Các câu trên đều sai.
Thiết bị nhập của máy tính bao gồm :
Bàn phím, chuột, máy quét, máy in, màn hình.
Màn hình, máy in, máy quét, chuột.
Chuột, bàn phím, máy quét.
Máy in, chuột, màn hình, đĩa cứng, đĩa mềm, đĩa quang.
Thiết bị xuất của máy vi tính bao gồm :
Màn hình, máy in, chuột bàn phím.
Chuột, bàn phím, máy quét, đĩa cứng, đĩa mềm.
Máy in, màn hình.
Ngoài những thiết bị trên.
Có thể chia bàn phím máy vi tính thành 3 nhóm :
Nhóm phím chữ, nhóm phím số và nhóm phím điều khiển.
Nhóm phím chức năng, nhóm phím đánh maý và nhóm phím đệm số.
Cả 2 câu trên đều đúng.
Cả 2 câu trên đều sai.
Chọn phát biểu đúng :
Windows là phần mềm ứng dụng đa chức năng.
MS – Dos là hệ điều hành khai thác đĩa.
Máy vi tính được chế tạo đầu tiên tại Trung Quốc.
Máy vi tính thông minh hơn con người.
Virus máy tính là gì ?
Là các loài vi sinh vật kí sinh trong cơ thể sinh vật sống lây vào máy tính.
Là những chương trình máy tính do con người tạo ra nhầm mục đích xấu.
Cả 2 câu trên đều đúng.
Cả 2 câu trên đều sai.
Máy vi tính bị nhiễm virus là do :
Việc trao đổi thông tin qua mạng giữa các máy tính.
Việc trao đổi thông tin qua các thiết bị lưu trữ(đĩa mềm, đĩa cứng, đĩa quang,) giữa các máy tính.
Virus từ con truyền vào máy vi tính.
Câu a,b đúng.
Một phần mềm diệt virus có thể :
Diệt được B-virus(Boot record virus).
Diệt được F-virus(File record virus).
Diệt được tất cả các loại virus.
Tùy theo loại phần mềm sử dụng.
Khi máy bị nhiễm virus ta :
Tắt máy (ngắt điện) một lúc cho virus chết hết rồi khởi động máy lại.
Format ổ đĩa và cài lại máy.
Cứ để mặc kệ không làm gì hết.
Dùng đĩa mềm sạch khởi động lại máy và dùng các chương trính diệt virus để diệt.
Trong Windows, khái niệm bộ nhớ ảo dùng để chỉ bộ nhớ nằm trong:
RAM
Đĩa cứng	
Một thiết bị ảo	
Cả 3 câu (a), (b), (c) đều sai
Thông tin được lưu trữ trong đĩa mềm dưới dạng:
Từ
Điện	
Quang	
Cả 3 câu (a), (b), (c) đều sai
Virus lây nhiễm qua các tệp của Word và Excel thuộc loại:
B Virus	
F Virus
Cả 2 câu (a), (b) đều đúng	
Cả 2 câu (a), (b) đều sai
Chọn phát biểu sai :
Có nhiều cách để khởi động (mở) một chương trình.
Ta có thể phục hồi (restore) một đối tượng bị xóa.
Trong hệ điều hành Windows ta không thể thao tác nếu không có chuột.
Ta có thể thay đổi biểu tượng của một shorcut.
Cho biết công việc có thể thực hiện được nhờ chương trình Windows Explorer :
Sao chép, di chuyển, đặt thuộc tính cho thư mục và tập tin.
Đổi tên , xóa thư mục và tập tin.
Xem kích thước(size) của thư mục, tập tin; đổi nhãn(label) ổ đĩa.
Tất cả các ý trên đều đúng.
Shortcut có thể được tạo trong :
Tập tin và thư mục	
Ổ đĩa, desktop và thư mục.
Thư mục
Trên Desktop.
Trong một số thông báo của Windows, nút CANCEL dùng để làm gì ?
Hủy bỏ thao tác vừa thực hiện.
Lặp lại thao tác vừa thực hiện.
Yêu cầu một xác nhận của người dùng.
Phục hồi lại thao tác trước đó.
Thoát khỏi Window và tắt máy an toàn bằng cách:
Shut down the computer?
Restart the computer?
Restart the computer in MS-DOS mode?
Close all Program and log on as a different user?
Để làm sạch ổ cứng ta chọn :
File, Restore.
Click phải biểu tượng Recycle Bin chọn Empty Recycle Bin.
File, Empty Recycle Bin.
Câu b, c đúng.
Để đóng cửa sổ ứng dụng ta chọn:
Nhấn tổ hợp phím Alt + F4.
File, Close.
Chọn nút Close bên phải thanh tiêu đề.
Tất cả đều đúng.
Để phóng to cửa sồ ta chọn:
Maximize.
Minimize.
Close.
Tất cả đều đúng.
Để thu nhỏ cửa sồ ta chọn:
Maximize.
Minimize.
Close.
Tất cả đều đúng.
Để chuyển qua lại giữa các cửa sổ ta chọn:
Shift + Tab.
Crtl + Tab.
Crtl + Shift + Tab.
Alt + Tab.
Để khởi động chương trình ứng dụng ta chọn:
Start, Program, chọn chương trình ứng dụng cần khởi động.
Click phải tại biểu tượng của chương trình chọn Open.
Double Click tại biểu tượng chương trình.
Tất cả đều đúng.
Trên Windows 2000 để tìm một tập tin trong tất cả các ổ đĩa ta chọn:
Start, Search, File or Folders.
Start, Find, File or Folders.
Câu a, b đúng.
Câu a, b sai.
Để tạo một thư mục trong Window ta chon:
Click phải trên cửa sổ Window chọn New, Shotcut.
Click phải trên cửa sổ Window chọn New, Folders.
Câu a đúng, b sai.
Câu a sai, câu b đúng.
Để đổi tên thư mục ta chọn:
Click phải tại thư mục chọn Rename.
Click phải tại thư mục chọn Delete.
Click phải tại thư mục chọn Propertices.
Click phải tại thư mục chọn Open.
Để gán thuộc tính chỉ đọc, không cho phép xóa sửa chữa tập tin ta chọn:
Read Only. c.Archive.
Hidden. d.System.
Để gán thuộc tính ẩn cho tập tin ta chọn:.
Read Only.
Archive.
Hidden.
System.
 Khi xóa dữ liệu trong ổ cứng (lúc xóa không nhấn SHIFT) dữ liệu được chứa trong :
Recycle Bin.
Mất vĩnh viễn.
Cả hai câu trên đúng .
Cả hai câu trên sai.
 Khi xóa dữ liệu trong ổ mềm (lúc xóa không nhấn giữ SHIFT) dữ liệu :
Chứa trong Recycle Bin.
Mất vĩnh viễn.
Cả hai câu trên đúng.
Cả hai câu trên sai.
MICROSOFT WORD
Trong Word, lệnh File\Save As có công dụng
Lưu dữ liệu lại với tên mới hoặc nơi lưu trữ mới.
Giống như khi ta click vào biểu tượng hình dĩa trên thanh công cụ
Thoát khỏi Word 	
Cả 3 câu trên đều sai
Virus macro của Word và Excel:
Chỉ lây vào các tệp của Word và Excel
Lây vào mọi tệp
Lây vào Boot sector của đĩa khởi động	
Cả 3 câu trên đều sai
Trong Word, ta chỉ có thể đọc được một tệp từ đĩa khi tên của nó có phần mở rộng là:
.DOT	
.DOC
.TXT	
Cả 3 câu trên đều sai
Trong Word, biểu tượng hình dĩa từ trên thanh công cụ (toolbar) dùng để:
Lưu (save) tất cả các tài liệu đang mở
Chỉ lưu tài liệu hiện hành
Lưu tài liệu vào một nơi khác an toàn hơn nơi hiện hành.
Cả 3 câu trên đều sai
Khi cần xem lại một tệp đã soạn thảo ngày hôm qua, trong Microsoft Word ta dùng lệnh:
File, Open
File, New
Cả 2 câu (a), (b) đều đúng	
Cả 2 câu (a), (b) đều sai
Trong Word, biểu tượng máy in trên thanh công cụ dùng để: 
In tất cả các trang của tài liệu hiện hành.
Chỉ in trang hiện hành ra máy in
Xem trên màn hình trước khi in (Print preview)
Cả 3 câu a), b), c) đều sai.
Trong Word, muốn canh một chuỗi ký tự nằm giữa một ô trong bảng (table), ta phải:
Chọn ô, nhấn Ctrl + E
Chọn ô đó, click vào biểu tượng canh giữa trên thanh công cụ
 Cả 2 câu a), b) đều đúng
Cả 2 câu a), b) đều sai 
Trong Word, số lượng tệp có thể mở cùng lúc để là việc là:
1	
Không quá 4
Tuỳ ý, không có giới hạn
Cả 3 câu trên đều sai
Trong Word, để chèn nội dung của một tệp trong đĩa vào tệp đang soạn thảo, ta phải: 
Mở menu File, chọn lệnh Open	
Mở menu File, chọn lệnh Save As
Mở menu Insert, chọn File
Cả 3 câu a), b), c) đều đúng
Trong Word, để đổi font chữ mặc định, ta có thể:
Chọn toàn bộ văn bản và chọn font trên thanh công cụ
Chọn Tools\Options\General\Standard font
Chọn Format\Font, chọn tên font, chọn OK
Cả 3 câu trên đều sai
Trong Word, mỗi 1 đoạn chấm dứt khi ta nhấn: 
Dấu chấm (.)
Phím Enter
Ctrl + Enter	
Cả 3 câu trên đều sai
Trong Word, phần mở rộng mặc nhiên của 1 tệp là:
.DOT	
.DOC
.TXT	
.XLS
Trong Word, muốn đổi nhiều chữ liên tiếp từ chữ thường thành chữ hoa, ta dùng chức năng:
Drop cap	
Change case
Cả 2 câu a) và b) đều đúng	
Cả 2 câu a) và b) đều sai
Trong Word, đối với đoạn (paragraph):
Ta chỉ có thể sử dụng 1 chế độ canh lề
Kết thúc khi ta nhấn phím Enter
Cả 2 câu a) và b) đều đúng
Cả 2 câu a) và b) đều sai
Trong Word, nội dung ta copy trước hết sẽ được chứa trong
Clipboard
CPU
Đĩa cứng	
Cả 3 câu trên đều sai
Trong một đoạn văn bản có thể có bao nhiêu font chữ ?
Chỉ duy nhất 1 font.	c. Tối đa là 2 font.
Nhiều font.	d. Các câu trên đều sai.
Hãy chỉ ra thao tác sai trong các thao tác sau :
Khi kết thúc dòng thì bấm Enter.
Hết đoạn(paragraph), muốn sang đoạn mới bấm Enter.
Chưa hết đoạn muốn xuống dòng bấm Shift – Enter.
Chưa hết trang(page) muốn sang trang mới bấm Ctrl – Enter.
Muốn copy một đối tượng vào clipboard dùng :
Ctrl – C	c. Edit/Copy
Nhấp vào biểu tượng copy trên thanh công cụ 	d. Các câu trên đều đúng.
Một đối tượng trong Clipboard có thể được dán ra văn bản bao nhiêu lần ?
1 lần	c. Tối đa 3 lần
2 lần	d. Nhiều lần.
Muốn tách 1 đoạn văn bản(paragraph) thành 2 đoạn, di chuyển con trỏ đến nơi cần tách, nhấn :
Enter	 	c. Backspace
Delete	d. Spacebar
Thực hiện thay đổi font chữ khi đang nhập văn bản, font chữ mới sẽ thể hiện:
Trong đoạn văn bản hiện hành.	c. Từ vị trí con trỏ trở về sau
Trong toàn bộ văn bản	d. Một từ(word)sau vị trí con trỏ
Để tạo một bản sao nội dung của một tập tin đang mở, trong Word ta thực hiện bằng cách
Edit/Copy	c. File/Save As
Insert/File	d. Không thực hiện được
Để chọn khối văn bản ta có thể dùng :
Thiết bị chuột	
Gõ Ctrl – A
Phím Shift kết hợp với các phím mũi tên và phím khác
Các câu trên đều đúng.
Muốn chuyển đổi giữa các loại CHỮ HOA – chữ thường – Hoa Các Ký Tự Đầu của từ:
Nhấn Ctrl - F3	c. Nhấn Shift – F3
Nhấn Alt – F3	d. Nhấn F5	
Muốn kết hợp nhiều ô liên tiếp trong bảng(Table), bôi đen các ônày sau đó vào :
Table/Merge Cells	c. Table/Delete Cells
Table/Split Cells	d. Table/Autofit
Phím Ctrl+ A được dùng để:
Xoá phần văn bản đang được chọn	
Chọn toàn bộ văn bản
Chọn một đoạn văn bản	
Cả ba câu a, b, c đều sai	
Lệnh File\Open có công dụng:
Tương đương phím Ctrl+O
Mở một tập tin mới
Lưu một tập tin vào đĩa	
Cả hai câu a và b đều đúng
Trình đơn File:
Chứa các lệnh xử lý tập tin
Chứa các lệnh thường dùng nhất của Word
Chứa các lệnh định dạng văn bản	
Câu a và b đúng
Phím Delete và Backspace có công dụng:
Xoá ký tự gần con trỏ nhất
Giống nhau
Ngược nhau	
Câu a và b đúng
Lệnh Edit\Undo có công dụng:
Huỷ bỏ thao tác vừa thực hiện
Thực hiện lại lệnh vừa thực hiện
Huỷ bỏ thao tác chọn khối văn bản	
Tương tự phím Insert.
Để sao chép một khối văn bản, có thể thực hiện theo trình tự nào:
Chọn khối, nhấn Ctrl+C, nhấn Ctrl+V	
Chọn khối, nhấn Ctrl+X, nhấn Ctrl+V
Chọn khối, nhấn Ctrl+V, nhấn Ctrl+C	
Chọn khối, nhấn Ctrl+V, nhấn Ctrl+X
Muốn in đậm một khối văn bản, thực hiện: 
Chọn khối văn bản đó	
Nhấn tổ hợp phím Ctrl+B
Nhấp vào nút lệnh 	
Kết hợp câu a và b hoặc câu a và c
Muốn chèn các ký hiệu B, ", (, [, 1, <, O,vào vị trí con trỏ, dùng lệnh:
Insert\Symbol
Insert Symbol
Symbol\Insert Symbol	
Câu a hoặc b đều được
Muốn chèn các ký hiệu ©, ®, vào vị trí con trỏ, dùng lệnh:
Insert\Symbol	
Insert\Special Characters
Symbol\Insert Symbol	
Câu a hoặc b đều được
Muốn chuyển phần văn bản đang chọn sang dạng chỉ số trên, trong hộp thoại Font, đánh dấu vào:
Mục Subscript	
Superscript
Cả a và b đều đúng	
Cả a và b đều sai
Để định dạng hoa thị đầu dòng cho khối văn bản đang chọn:
Dùng lệnh Format\Border and Shading	
Thực hiện lệnh Format\Bullet
Dùng lệnh Format\Bullet and Numbering	
Dùng lệnh Format\Bullets and Numbering
Lệnh Format\Columns có thể chia văn bản thành:
Tối đa 3 cột
Tối đa 5 cột
Nhiều cột và có thể có đường gạch giữa	
Câu a và c đúng
Khi dùng lệnh Format\Borders and Shading để định dạng khung bao quanh văn bản, khung này có thể:
Có màu tuỳ ý	
Có độ rộng tuỳ ý
Cả hai câu a và b đều đúng
Cả hai câu a và b đều sai
Để xoá các ô đang chọn trong một bảng (table), dùng lệnh:
Lệnh Table\ Delete Cells	
 Lệnh Table\Delete\Cells
Edit\Delete Cells	
Câu b và c đều đúng
Muốn chèn một bảng (table) vào văn bản, dùng lệnh:
 Insert\Table	
Table\Insert\Table
Insert Table	
Table\Insert Table
Trong Table nếu sử dụng lệnh Tab ta cần sử dụng thêm phím nào: 
Ctrl-Tab	
Shift-Tab	
Alt-Tab	
Câu b và c đều đúng
Để di chuyển giữa các ô trong bảng, có thể dùng:
Chuột	
Phím Tab	
Các phím mũi tên	
Câu a, b và c đều được
Muốn chèn một hoặc nhiều ô vào trong một bảng, dùng lệnh:
Insert\Cells	
Table\Insert\Cells
Table\Insert\Column	
Table\Insert Cell
Muốn tách một ô trong bảng thành nhiều ô, dùng lệnh:
Table\Split Cells
Table\Merge Cells	
Nhấp vào nút lệnh 	
Câu a và câu c đúng
Muốn ghép nhiều ô trong bảng thành một ô:
Table\Split Cells	
Table\Merge Cells
Nhấp vào nút lệnh 	
Câu b và câu c đúng
Muốn chèn hình ảnh vào văn bản, có thể dùng lệnh:
Insert\Picture\Clip art	
Insert\Picture File	
Insert\Picture\From File	
Câu b và c đều được
Muốn định dạng ký tự đầu của đoạn lớn và nằm trên nhiều dòng, dùng lệnh:
Format\Drop Cap
Tăng kích cỡ (size) ký tự này lên
Insert\Drop Cap	
Câu a và b đều được
Tiêu đề và hạ mục của trang văn bản:
Chỉ có thể chèn số trang	 
Có thể nhập các thông tin tuỳ ý
Không thể canh chỉnh nếu nhập sai.	 
Câu a va câu c đúng.
	EXCEL
Để khởi động Excel ta chọn:
Nhấp đúp trỏ chuột lên biểu tượng lối tắt của Excel.
Nhấp chọn Start, Program, Microsoft Office, Excel.
Từ mành hình Dos, gõ Excel.
Câu a, b đúng.
Để thoát khỏi Excel ta chọn:
Nhấp menu điều khiển chọn Close.
Chọn File, Close.
Nhấn tổ hợp phím Alt + F4.
Tất cả đều đúng.
Trong Excel muốn bật tắt thanh công cụ ta chọn:
Chọn Tool, Option, General.
Chọn View, Formular Bar.
Chọn View, Toolbars, đánh dấu chọn hoặc không chọn các thanh công cụ.
Tất cả các cách trên đều đúng.
Muốn xóa sheet, ta chọn sheet đó rồi:
Chọn Edit, Delete sheet.
Nhấn tổ hợp phím Alt + E, L.
Nhấp chuột phải trên tên sheet để mở menu tắt rồi chọn Delete.
Tất cả đều đúng.
Trong Excel để mở tập tin có trong đĩa ta dùng:
Chọn File, Open.
Tổ hợp phím Ctrl + N.
Tổ hợp phím Ctrl + O.
Hai câu a và c đúng.
Trong Excel để lưu một tập tin vào đĩa ta dùng:
Tổ hợp phím Ctrl + S.
Tổ hợp phím Alt + S.
Tổ hợp phím Alt + Shift + S.
Cả ba câu trên đều sai.
Nhấn phím F12 là để:
Thực hiện lệnh Open.
Thực hiện lệnh Save As.
Thực hiện lệnh Close.
Thực hiện lệnh Print.
Trong Excel để đóng một tập tin ta dùng:
Tổ hộp phím Alt + F + C.
Chọn menu File, Close.
Tổ hợp phím Ctrl + W.
Hai câu a và b đúng.
.Theo mặt định ký tự dạng chuỗi được:
Canh phải trong ô.
Canh trái trong ô.
Canh đều hai bên.
Canh giữa trong ô.
.Theo mặt định ký tự dạng số được:
Canh phải trong ô.
Canh trái trong ô.
Canh đều hai bên.
Canh giữa trong ô.
Chèn dấu (‘) trước khi nhập liệu vào ô là để:
Canh chỉnh dữ liệu trong ô bên trái.
Canh chỉnh dữ liệu trong ô bên phải.
Canh giữa dữ liệu trong ô.
Canh đều hai bên dữ liệu trong ô.
Khi độ dài của chuổi dữ liệu lớn hơn chiều rộng của ô thì Excel sẽ hiển thị trong các ô ký tự
&
^
%
#
.Dữ liệu loại hàm bắt đầu bằng dấu:
+
*
-
=
Để chọn toàn bộ bảng tính ta:
Nhấn tổ hợp phím Ctrl + A.
Di chuyển con trỏ chuột vào ô giao nhau của thanh tiêu đề dọc và thanh tiêu đề ngang rồi nhấp trái chuột.
Câu a đúng, b sai. 
Câu a và b đúng.
Trong Excel, để chèn hàng vào một bảng tính ta di chuyển đến ô hiện hành đến vị trí hàng cần thêm rồi:
Chọn Format, Cells.
Chọn Format, Column.
Chọn Insert, Row.
Chọn Insert, Columns.
Để xóa dữ liệu trong một ô hoặc khối ô trong bảng tính Excel ta chọn:
Chọn ô (hoặc khối ô) cần xóa, rồi nhấn phím Delete.
Không cần chọn ô (hoặc khối ô), chỉ cần nhấn phím Delete.
Chọn ô (hoặc khối ô) cần xóa, rồi nhấn phím Insert.
 Chọn ô (hoặc khối ô) cần xóa, rồi nhấn phím bất kỳ.
Trong Excel để sắp xếp cơ sở dữ liệu ta chọn :
Tool, Sort.
Format, Sort.
Table, Sort. 
Data, Sort.
Các hàm sau đây hàm nào dùng để điếm giá trị:
a) Sum	b) Rank 	c) Count	d) Int
Trong Excel số lượng tham số của các hàm DMAX, DCOUNT, DSUM là:
Khác nhau	b)DCOUNT khác với DMAX và DSUM
Giống nhau	d)DSUM khác với DMAX
Cho biết giá trị của công thức sau đây: Len=(“CAN THO”)
a) 6	b) 7	c) 8	d) 9
Cho biết giá trị của công thức sau đây: =AVERAGE(5,8,1,2)
 4	b) 5
8	d) 2
Trong Excel cho biết giá trị của công thức sau đây: =MID(“can tho”;2;1)
C	b) T
A	d) Cả ba đều sai
Muốn vào chế độ sửa chửa (Edit) một công thức trong Excel, ta phải:
a) Nhấn phím F7	b) Nhấn F2
c) Cả hai đều đúng	d) Cả hai đều sai
Giá trị của công thức sau đây trong Excel: =IF(AND(G2,3),9,10) là:
10	
Công thức có lỗi cú pháp
Còn tùy thuộc vào giá trị chứa trong ô G2	
 9
Cho biết giá trị của công thức sau đây=MIN(MAX(“5”,2)+7)
 9 	c. Công thức có lỗi
12	d. Cả ba câu (a),(b),(c) đều sai
Cho biết kết quả hàm RIGHT(LEFT(“Trung tâm tin học”,4),3):
 Tin 	c. Hoc
 Tru	d. Run
Khi thoát khỏi Excel, xuất hiện thông báo “Cannot quit Microsoft Excel” nguyên nhân là do:
Ta chưa lưu bảng tính vào đĩa
Ta chưa đặt tên tệp cho bảng tính làm việc
Công thức ta gõ có lỗi
Ta chưa bật chế độ bảo vệ bảng tính trước khi thóat khỏi Excel
Cho biết giá trị của công thức sau đây: =AND(1,0,1,1)
True
False
Công thức có lỗi cú pháp 
Cả ba câu (a),(b),(c) đều sai
Cho biết giá trị của công thức sau đây: =LEN(IF(5>4+1,25,100))
3
25
100
Cả ba đều sai.
Công thức SQRT(4) Cho kết quả là:
4
2
8
6
Trong Excel, 1 worksheet có:
256 cột
Không quá 256 cột
IV cột	
Cả 3 câu (a), (b), (c) đều sai
Trong Excel, hàm đổi các ký tự ở dạng chữ thường thành chữ hoa là hàm:
UPPER
CHANGE CASE
PROPER	
Cả 3 câu (a), (b), (c) đều sai
Trong excel, ô C2 chứa chuỗi AN BINH, ô D7 chứa công thức =SUM(C2,5). Khi đó giá trị thể hiện trong ô D7 sẽ là:
An Binh + 5	
5
#VALUE	
Cả 3 câu trên đều sai
Trong Excel, ô C2 chứa số 20.2, ô D7 chứa công thức = RIGHT(LEFT(C2,2),1). Khi đó giá trị thể hiện tại ô D7 sẽ là:
#VALUE (vì hàm chuỗi không thể xử lý số)	
0
2	
Cả 3 câu trên đều sai
Trong Excel, cho biết giá trị của công thức sau đây: =IF(6>5,1)
1
TRUE
6	
Cả 3 câu trên đều sai
Trong Excel, cho biết giá trị của công thức sau đây: =ROUND(936.56,-1)
936.6	
940
936	
Cả 3 câu trên đều sai
Cho biết giá trị của công thức sau đây: = IF(6>7,8)
8	
TRUE
FALSE
Cả 3 câu trên đều sai
Cho biết giá trị của công thức sau đây: =IF(AND(5>3,2>2),2,3)
2
3
Công thức có lỗi cú pháp
Cả 3 câu trên đều sai
Cho biết giá trị của công thức sau đây: =SUM(6A,8,”12”)
14
6A812
26
Cả 3 câu trên đều sai
Cho biết giá trị của công thức sau đây: =MID(“CANTHO”,2)
ANTHO	
Công thức có lỗi cú pháp
CA	
Cả 3 câu trên đều sai
Cho 

File đính kèm:

  • docDE CUONG ON A HOAN CHINH.doc
Giáo án liên quan