Công thức đếm học sinh được khen thưởng từng lớp trong danh sách toàn trường

3.Lập Công Thức Đếm Học sinh được Khen Thưởng từng lớp:

-Tại B4 bạn gõ:

=IF(E4="","",IF(AND(E3="Khen Thưởng",E4<>""),1,IF(AND(E4<>"",E3<>"Khen Thưởng",D4<>D3),1,IF(AND(E4<>"",E3<>"Khen Thưởng",D4=D3),COUNTIFS($B$3:B3,">"&0,$D$3:D3,D4)+1))))

 

doc5 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 09/05/2016 | Lượt xem: 357 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Công thức đếm học sinh được khen thưởng từng lớp trong danh sách toàn trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÔNG THỨC ĐẾM HỌC SINH ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
TỪNG LỚP TRONG DANH SÁCH TOÀN TRƯỜNG
	Mấy bài trước chúng tôi chia sẻ cách đếm nữ riêng từng lớp trong danh sách học sinh toàn trường. Bài này chúng tôi chia sẻ cách lập Công thức “Đếm Học sinh được khen thưởng từng lớp” trong DSHS toàn trường.
Ví dụ: 
HỌC SINH ĐƯỢC KHEN THƯỞNG CUỐI NĂM
STT
(từng lớp)
Đếm khen thưởng
từng lớp
Tên Học Sinh
Lớp
Khen Thưởng
1
Nguyễn Văn A
1A
Thưởng
2
Phan Thị B
1A
3
Lê ngọc C
1A
4
Trần Hùng D
1A
Thưởng
5
Phạm Việt E
1A
Thưởng
6
Cao Thanh F
1A
Thưởng
7
Ngụy Hiền Hà
1A
8
Lê Cao Thắng
1A
9
Nguyễn văn Nga
1A
Thưởng
1
Phùng Thị Mai
2B
2
Lê Thị Thùy N
2B
3
Phan Tôn O
2B
Thưởng
4
Hồ Việt P
2B
Thưởng
5
Trần Thị Minh Mơ
2B
6
Lê Thị Sầu Riêng
2B
Thưởng
7
Trần Sầu Chung
2B
Thưởng
8
Phan Thị B
2B
9
Lê ngọc C
2B
Thưởng
10
Trần Hùng D
2B
Thưởng
1
Phạm Việt E
3D
Thưởng
2
Cao Thanh F
3D
3
Ngụy Hiền Hà
3D
4
Lê Cao THắng
3D
Thưởng
5
Nguyễn văn Nga
3D
Thưởng
6
Phùng Thị Mai
3D
I.LẬP SỐ TT HỌC SINH TỪNG LỚP:
1.Minh họa bảng Excel:
2.Tại A4 bạn gõ:
=IF(D3D4,1,A3+1)
-Sau khi Enter và kéo công thức xuống hết Danh sách, ta có số TT học sinh từng lớp. (Xem minh họa sau)
3.Lập Công Thức Đếm Học sinh được Khen Thưởng từng lớp:
-Tại B4 bạn gõ:
=IF(E4="","",IF(AND(E3="Khen Thưởng",E4""),1,IF(AND(E4"",E3"Khen Thưởng",D4D3),1,IF(AND(E4"",E3"Khen Thưởng",D4=D3),COUNTIFS($B$3:B3,">"&0,$D$3:D3,D4)+1))))
*Sau khi Enter ta có số 1, Bạn kéo công thức cho hết danh sách HS toàn trường thì máy “Đếm HS được Khen Thưởng” từng lớp cho chúng ta.
HỌC SINH ĐƯỢC KHEN THƯỞNG CUỐI NĂM
STT
(từng lớp)
Đếm khen thưởng
từng lớp
Tên Học Sinh
Lớp
Khen Thưởng
1
1
Nguyễn Văn A
1A
Thưởng
2
Phan Thị B
1A
3
Lê ngọc C
1A
4
2
Trần Hùng D
1A
Thưởng
5
3
Phạm Việt E
1A
Thưởng
6
4
Cao Thanh F
1A
Thưởng
7
Ngụy Hiền Hà
1A
8
Lê Cao Thắng
1A
9
5
Nguyễn văn Nga
1A
Thưởng
1
Phùng Thị Mai
2B
2
Lê Thị Thùy N
2B
3
1
Phan Tôn O
2B
Thưởng
4
2
Hồ Việt P
2B
Thưởng
5
Trần Thị Minh Mơ
2B
6
3
Lê Thị Sầu Riêng
2B
Thưởng
7
4
Trần Sầu Chung
2B
Thưởng
8
Phan Thị B
2B
9
5
Lê ngọc C
2B
Thưởng
10
6
Trần Hùng D
2B
Thưởng
1
1
Phạm Việt E
3D
Thưởng
2
Cao Thanh F
3D
3
Ngụy Hiền Hà
3D
4
2
Lê Cao THắng
3D
Thưởng
5
3
Nguyễn văn Nga
3D
Thưởng
6
Phùng Thị Mai
3D
*Các bạn thấy thú vị không?????????
II.NHẬN XÉT:
	Nếu chúng ta để ý thì thấy công thức trên có vẻ thừa E...“Khen Thưởng” ?????? Bạn thay “Khen Thưởng” bằng “x” cũng được!!!!!!!!!!!!!
*Minh Họa
*Kết quả cũng như vậy!!!!!!!!???????!!!!!!!!!!
*Tại Sao Vậy??????????
Chúng tôi sẽ chia sẻ bài sau.
LGB
	Nếu bạn muốn thử thì copy bảng Word và dán vào Excel! (Bạn phải dán cùng hàng đúng cột thì mới được.)

File đính kèm:

  • docCONG_THUC_DEM_HS_DUOC_THUONG_RAT_HAY_TRONG_EXCEL_20150727_121522.doc
Giáo án liên quan