Công thức đếm học sinh được khen thưởng từng lớp đơn giản

2;Công thức:

a/Lập luận Tổng quát:

-Tại B4, Nếu tại E4, em “Nguyễn văn A” lớp 1A không được “Thưởng” thì không ghi gì cả! nếu có “Thưởng” thì Đếm với hai điều kiện:

+Dếm Ô (các ô) phía trên B4 có số tăng dần và chưa có số (bảng Minh họa trên là chưa có gì hết)

+Đếm Ô (các ô) phía trên D4 ghi như D4 (tức là cùng lớp) thì cộng với 1 *Ở đây nếu bắt đầu khác lớp thì Sao?  thì nếu không ghi “thưởng” ở cột E thì không ghi gì cả. Nếu có Thưởng thì phía trên em đó ở cột D khác lớp tức là không giống lớp thì kết quả là 0 và +Cộng 1 tức là Số thứ tự 1 rồi lại cộng 1 nếu em tiếp theo cùng lớp và cùng được “Thưởng”.

 

doc4 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 09/05/2016 | Lượt xem: 276 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Công thức đếm học sinh được khen thưởng từng lớp đơn giản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÔNG THỨC ĐẾM HS ĐƯỢC KHEN THƯỞNG 
TỪNG LỚP ĐƠN GIẢN
(TRONG DSHS TOÀN TRƯỜNG VỚI EXCEL)
	Bài trước chúng tôi chia sẻ Công thức “Đếm HS được khen thưởng của từng lớp trong DSHS toàn trường” với một Công thức quá phức tạp phải không các bạn? 
Bài này chúng tôi “đơn giản” nó đi mà kết quả cũng đúng.
I.DANH SÁCH CHƯA CÓ CÔNG THỨC:
HỌC SINH ĐƯỢC KHEN THƯỞNG CUỐI NĂM
STT
(từng lớp)
Đếm khen thưởng
từng lớp
Tên Học Sinh
Lớp
Khen Thưởng
1
Nguyễn Văn A
1A
Thưởng
2
Phan Thị B
1A
3
Lê ngọc C
1A
4
Trần Hùng D
1A
Thưởng
5
Phạm Việt E
1A
Thưởng
6
Cao Thanh F
1A
Thưởng
7
Ngụy Hiền Hà
1A
8
Lê Cao Thắng
1A
9
Nguyễn văn Nga
1A
Thưởng
1
Phùng Thị Mai
2B
2
Lê Thị Thùy N
2B
3
Phan Tôn O
2B
Thưởng
4
Hồ Việt P
2B
Thưởng
5
Trần Thị Minh Mơ
2B
6
Lê Thị Sầu Riêng
2B
Thưởng
7
Trần Sầu Chung
2B
Thưởng
8
Phan Thị B
2B
9
Lê ngọc C
2B
Thưởng
10
Trần Hùng D
2B
Thưởng
1
Phạm Việt E
3D
Thưởng
2
Cao Thanh F
3D
3
Ngụy Hiền Hà
3D
4
Lê Cao THắng
3D
Thưởng
5
Nguyễn văn Nga
3D
Thưởng
6
Phùng Thị Mai
3D
1
Trần Sầu Riêng
4A
2
Phan Thị Ba
4A
Thưởng
3
Lê ngọc Chinh
4A
4
Trần Hùng Dũng
4A
Thưởng
5
Phạm Việt Thăng
4A
Thưởng
6
Cao Thanh Hà
4A
II.ĐẾM SỐ HS ĐƯỢC THƯỞNG CỦA TỪNG LỚP:
1.Lý luận: 
a/Bảng Danh sách:
b/Lý luận:
-Tại ô B4, 
*Nếu E4 không ghi “Thưởng” tức là “Trống”, thì “bỏ trống luôn”, ta lập công thức: =IF(E4="","",
*Còn lại (Tức là có ghi “Thưởng”) thì ta đếm có điều kiện:
+Điều kiện 1:Từ ô $B$3 đến ô B3, đếm “số tăng lên” và 0 (tức là “trống”),ta lập công thức: COUNTIFS($B$3:B3,">"&0,
+Điều kiện 2: Từ ô $D3 đến ô D3, ghi như D4 thì cộng với 1 ,ta lập công thức: $D$3:D3,D4)+1
2;Công thức:
a/Lập luận Tổng quát:
-Tại B4, Nếu tại E4, em “Nguyễn văn A” lớp 1A không được “Thưởng” thì không ghi gì cả! nếu có “Thưởng” thì Đếm với hai điều kiện:
+Dếm Ô (các ô) phía trên B4 có số tăng dần và chưa có số (bảng Minh họa trên là chưa có gì hết)
+Đếm Ô (các ô) phía trên D4 ghi như D4 (tức là cùng lớp) thì cộng với 1 à*Ở đây nếu bắt đầu khác lớp thì Sao? à thì nếu không ghi “thưởng” ở cột E thì không ghi gì cả. Nếu có Thưởng thì phía trên em đó ở cột D khác lớp tức là không giống lớp thì kết quả là 0 và +Cộng 1 tức là Số thứ tự 1 rồi lại cộng 1 nếu em tiếp theo cùng lớp và cùng được “Thưởng”.
(Các bạn chọn công thức tại B34 thì dễ hiểu hơn!!!! Và các bạn phải biết sử dụng Hàm COUNTIFS !!!!!) 
=IF(E34="","",COUNTIFS($B$3:B33,">"&0,$D$3:D33,D34)+1)
b/Công Thức Tổng quát:	
=IF(E4="","",COUNTIFS($B$3:B3,">"&0,$D$3:D3,D4)+1)
3.Công thức khác:
Xin chia sẻ!
LGB

File đính kèm:

  • docCONG_THUC_DEM_DON_GIAN_TRONG_EXCEL_RAT_MOI_20150727_121513.doc
Giáo án liên quan