Bộ công cụ theo dõi sự phát triển của trẻ - Chủ đề: Giao thông - Lớp: Lá

( CS 66)

Sử dụng các từ chỉ tên gọi, hành động, tính chất, và từ biểu cảm trong sinh hoạt hằng ngày -Thường xuyên biết dùng đúng danh từ, từ biểu cảm trong câu nói của trẻ và phù hợp với hoàn cảnh

( CS 67)

Sử dụng các loại câu khác nhau trong giao tiếp -Tự sử dụng đúng các loại câu: câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, phủ định, nghi vấn, mệnh lệnh, phù hợp với tình huống

 

doc19 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Ngày: 28/03/2017 | Lượt xem: 329 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bộ công cụ theo dõi sự phát triển của trẻ - Chủ đề: Giao thông - Lớp: Lá, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Địa chỉ của gai đình
Số điện thọa của gia đình( nếu có)
Trò chuyện, quan sát
Lớp học, một số câu hỏi
Tổ chức trên HĐC, HĐNT, HĐG, HĐC mọi lúc mọi nơi.
5-7phút
Chưa đạt 
Cuối chủ điểm
- ( CS 29)
Nói được khả năng và sở thích của bản thân.
- Nói được sở thích của bản thân như: con thích chơi bán hàn/ thích đá bóng..
- Trò chuyện đàm thoại.
- Lớp học, một số câu hỏi
- Tổ chức trên HĐC, HĐNT, HĐG, HĐC mọi lúc mọi nơi
5 -7 phút
Chưa đạt
Sau chủ điểm
- ( CS 30)
Đề xuất các trò chơi và hoạt động thể hiện sở thích của bản thân
- Nêu ý kiến cá nhân trong việc lựa chọn các trò chơi, đồ chơi, và các hoạt động khác theo sở thích của bản thân
- Cố gắng thuyết phục bạn/người liên quan để những đề xuất của mình được thực hiện 
- Trò chuyện , quan sát.
- Lớp học, góc chơi, một số câu hỏi
- Tổ chức trên HĐC, HĐNT, HĐG, HĐC mọi lúc mọi nơi
5 -7 phút
Chưa đạt
Sau chủ điểm
 ( CS 31)
Cố gắng thực hiện công việc đến cùng. 
- Vui vẽ nhận công việc được giao mà không lưỡng lự hoặc từ chối.
- Hoàn thành công việc được giao.
- Quan sát. Trò chuyện, đàm thoại. thực hành.
- Tranh ảnh về một số công việc trẻ làm tốt.
- Tổ chức trên HĐC, HĐNT, HĐG, HĐC mọi lúc mọi nơi
5 -7 phút
Chưa đạt
Sau chủ điểm
( CS 32)
Thể hiện sự vui thích khi hoàn thành công việc 
- Trẻ tỏ vẽ phấn khởi, ngắm nghía, năng niu, vuốt ve
-Khoe về sản phẩm, cất cẩn thận sản phẩm.
 - Quan sát, đàm thoại, thực hiện.
- Một số đồ chơi, sản phẩm của trẻ.
- Tổ chức trên HĐC, HĐNT.
5-7 phút
Chưa đạt
Sau các ngày học
( CS 34) Mạnh dạn nói ý kiến cảu bản than
- Mạnh dạn nói lên suy nghĩ riêng của mình
- Quan sát, tạo tình huống
-Lớp học, một số câu hỏi
- Tổ chức trên HĐC, HĐNT, HĐG, HĐC mọi lúc mọi nơi
5-10 phút
Chưa đạt
Sau chủ điểm
(CS 35)
Nhận biết các trạng thái vui, buồn, ngạc nhiên, xấu hổ, tức giận, sợ hãi của người khác
Nhận ra ít nhất 4 trong 6 trạng thái cảm xúc của người khác khi họ:
Vui
Buồn
Ngạc nhiên
Sợ hãi
Tức giận
Xấu hổ
Bài tập, quan sát
-Một số tranh ảnh bộc lộ cảm xúc, nét mặt, lớp học
- Tổ chức trên HĐC, HĐNT, HĐG, HĐC mọi lúc mọi nơi
5-10 phút
Chưa đạt 
Sau chủ điểm
(CS 36)
Bộc lộ cảm xúc của bản thân bằng lời nói cử chỉ và nét mặt
Thể hiện 4 trong 6 trạng thái cảm xúc phù hợp với tình huống qua lời nói, cử chỉ, nét mặt khi: 
Vui
Buồn
Ngạc nhiên
Sợ hãi
Tức giận
Xấu hổ
Bài tập, quan sát
-Một số tranh ảnh bộc lộ cảm xúc, nét mặt, lớp học
- Tổ chức trên HĐC, HĐNT, HĐG, HĐC mọi lúc mọi nơi
5-10 phút
Chưa đạt 
Sau chủ điểm
- ( CS 37)
Thể hiện sự an ủi chia vui với người thân và bạn bè 
- Nhận ra tâm trạng của người thân 
-An ủi người thân hay bạn bè khi họ buồn
- Chúc mừng ca ngợi , cổ vũ người thân bạn bè khi họ có niềm vui
- Quan sát. Trò chuyện đàm thoại.
- Lớp học, một số câu hỏi
- Tổ chức trên HĐC, HĐNT, HĐG, HĐC mọi lúc mọi nơi
5- 10 phút
Chưađạt
Sau chủ điểm.
( CS 44)
Thích chia sẻ cảm xúc, kinh nghiệm, đồ dùng và đồ chơi với những người gần gũi
- Kể cho bạn nghe chuyện vui, buồn của mình
- Trao đổi chia sẻ với bạn trong hoạt động cùng nhóm
- Vui vẻ chia sẻ đồ dùng đồ chơi với bạn
Tạo tình huống, quan sát
-Một số câu hỏi, góc chơi
Tổ chức trên Tổ chức trên HĐC, HĐG, HĐC mọi lúc mọi nơi
5 -7 phút
Chưađạt
Sau chủ điểm
( CS 45)
Sẵn sàng giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn.
- Chủ động giúp khi nhìn thấy bạn hoặc người khác cần sự giúp đỡ.
- Sẵn sàng, nhiệt tình giúp đỡ ngay khi bạn hoặc người lớn yêu cầu.
- Quan sát, đàm thoại, thực hiện.
- Lớp học ngòai trời, một só đồ chơi.
- Tổ chức trên HĐC, HĐNT, HĐG, HĐC mọi lúc mọi nơi
5-7 phút
Chưa đạt
Cuối chủ điểm
-( CS 46)
 Có nhóm bạn chơi thường xuyên 
- Thích và hay chơi theo nhóm bạn.
- Có ít nhất 2 bạn hay chơi với nhau.
- Quan sát. Trò chuyện đàm thoại.
- Lớp học.
- Tổ chức trên HĐC, HĐNT, HĐG, HĐC mọi lúc mọi nơi
5-7 phút
Chưa đạt
Cuối chủ điểm
( CS 48)
Lắng nghe ý kiến của người khác
- Tập trung chú ý nghe người khác nói
- Không cắt ngang khi người khác nói
- Chấp nhận ý kiến hợp lý của người khác không trùng với ý kiến của mình
- Quan sát, đàm thoại, tạo tình huống.
- Lớp học, trò chơi, một số câu hỏi.
-Tổ chức trên HĐC, HĐNT, HĐG, mọi lúc mọi nơi.
5 -7 phút
Chưa đạt
Sau chủ điểm.
(CS 49)
Trao đổi ý kiến cảu mình với các bạn
Trao đổi ý kiến cảu mình để thảo thuận với các bạn
Khi trao đổi, thái độ bình tĩnh tôn trọng lẫn nhau, không nói cắt ngang khi người khác đang trình bày
Tạo tình huống, quan sát
Lớp học, một số câu hỏi
-Tổ chức trên HĐC, HĐNT, HĐG, mọi lúc mọi nơi.
5 -7 phút
Chưa đạt
Sau chủ điểm.
( CS 50)
Thể hiện sự thân thiện đoàn kết với bạn bè
- Chơi với bạn vui vẻ
- Biết giải quyết mâu thuẫn giữa mình với các bạn trong nhóm
- Quan sát, tạo tình huống
Góc chơi, một số câu hỏi
-Tổ chức trên HĐC, HĐNT, HĐG, mọi lúc mọi nơi.
5 -7 phút
Chưa đạt
Sau chủ điểm.
 ( CS 51)
Chấp nhận sự phân công của nhóm bạn và của người lớn
- Chấp hành và thực hiện sự phân công của người điều hành với thái độ sẵn sàng, vui vẽ.
- Thực hiện nhiệm vụ với thái độ sẵn sàng, vui vẽ.
- Quan sát. Trò chuyện, đàm thoại, Bài tập , thực hành.
- Các đồ dùng học, lớp học
- Tổ chức trên HĐC, HĐNT, HĐG, mọi lúc mọi nơi
5 – 7 phút
Chưa đạt
Sau chủ điểm.
(CS 52) 
Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đơn giản cùng người khác
-Chủ đông/ tự giác thực hiện những việc đơn giản cùng các bạn
- Phối hợp với các bạn khi thực hiện, không xảy ra mâu thuẫn
- Tạo tình huống, quan sát
-Qua các hoạt động hằng ngày
Tổ chức trên HĐC, HĐNT, HĐG, mọi lúc mọi nơi.
5 – 7 phút
Chưa đạt
Sau chủ điểm.
(CS 53)
Nhận ra việc mình làm có ảnh hưởng đến người khác
- Kể được việc của mình làm
- Nói được việc của mình làm có ảnh hưởng/ gây phản ứng cho người khác như thế nào.
- Đàm thoại , trò chuyện.
- Lớp học, một số tình huống
Tổ chức trên HĐC, HĐNT, HĐG, mọi lúc mọi nơi.
5 – 7 phút
Chưa đạt
Sau chủ điểm.
(CS 54)
Có thơi quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi và xưng hô lễ phép với người lớn 
-Tự chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi lễ phép với người lớn
Quan sát
- Lớp học, một số tình huống
Tổ chức trên HĐC, HĐNT, HĐG, mọi lúc mọi nơi.
5 – 7 phút
Chưa đạt
Sau chủ điểm.
( CS 55)
Đề nghị sựu giúp đỡ của người khác khi cần thiết
-Tự nhờ hoặc tỉnh thoảng có sự gợi ý của người lớn khi cần 
-Biết cách trình bày để nhờ người khác giúp đỡ
Tạo tình huống, quan sát
- Lớp học, một số tình huống
Tổ chức trên HĐC, HĐNT, HĐG, mọi lúc mọi nơi.
5 – 7 phút
Chưa đạt
Sau chủ điểm.
( CS 56)
Nhận xét một số hành vi đúng sai của con người đối với môi trường
-Nhận ra 3-5 hành vi đúng sai đối với môi trường
- Biết ( hoặc có sự gợi ý )được ảnh hưởng tốt xấu của hành vi đó
- Bài tập , quan sát
- Lớp học, một số tình huống, hình ảnh
Tổ chức trên HĐC, HĐNT, HĐG, mọi lúc mọi nơi.
5 – 7 phút
Chưa đạt
Sau chủ điểm.
( CS 57)
Có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày
Thường xuyên thực hiện hành vi bảo vệ môi trường
Tạo tình huống, bài tập
Lớp học, các tranh ảnh, video về môi trường
Tổ chức trên HĐC, HĐNT, HĐG, mọi lúc mọi nơi.
5 – 7 phút
Chưa đạt
Sau chủ điểm.
- ( CS 59)
Chấp nhận sự khác biệt giữa người khác với minh 
- Nhận ra và chấp nhận sự khác biệt giữa người khác và cả ngoại hình, cơ thể, khả năng, sở thích, ngôn ngữ.
- Quan sát, trò chuyện, đàm thoại
-Lớp học. sân chơi
- Tổ chức trên HĐC, HĐNT, HĐG, HĐC mọi lúc mọi nơi
 5-10
phút
Chưa đạt
Sau chủ điểm
( CS 60)
Quan tâm đến sự công bằng trong nhóm 
Nhận ra và có ý kiến về sự công bằng giữa các bạn
- Nêu ý kiến về cách tạo lại sự công bằng trong nhóm bạn.
 - Có ý thức cư xử sự công bằng với bạn bè trong nhóm chơi.
- Quan sát, trò chuyện, đàm thoại
-Lớp học. sân chơi
- Tổ chức trên HĐC, HĐNT, HĐG, HĐC mọi lúc mọi nơi
 5-10
phút
Chưa đạt
Sau chủ điểm
Phát triển ngôn ngữ và giao tiếp
(CS 61)
Nhận ra được sắc thái biểu cảm của lời nói khi vui khi buồn, tức giận, ngạc nhiên, sợ hãi.
- Trẻ lắng nghe và nhận ra được 3-5 cảm xúc: vui, buồn, ngạc nhiên, sợ hãi, qua ngữ điệu lời nói của người khác
- Thể hiện được cảm xúc qua ngữ điệu lời nói của trẻ
Quan sát, trò chuyện.
Lớp học, một số câu truyên thể hiện cảm xúc
HĐChung, HĐNT, HĐG, HĐ chơi mọi lúc mọi nơi, hoạt động chiều
5-10 phút
Chưa
đạt
 Sau 
chủ điểm.
(CS 62)
Trẻ kể được một số địa điểm công cộng gần gũi nơi trẻ sống
- Kể, hoặc trả lời được câu hỏi về những địa điểm công cộng: trường học, nơi mua sắm, khám bệnh ở nơi trẻ sống.
Quan sát, trò chuyện.
Lớp học, một số câu hỏi.
HĐChung, HĐNT, HĐG, HĐ chơi mọi lúc mọi nơi, hoạt động chiều
5-10 phút
Chưa
đạt
 Sau 
chủ điểm.
( CS 63)
Hiểu nghĩa một số từ khái quát chỉ sự vật, hiện tượng đơn giản, gần gũi 
-Thường xuyên nhận ra và nói được một số từ khái quát. Ví dụ: nhóm đồ dùng đựng nước uống là bao gồm: ca, cốc, tách, li/ chén)
- Lựa chọn các sự vật, hiện tượng trong nhóm theo yêu cầu
Quan sát, trò chuyện.
Lớp học, một số câu hỏi, đồ dùng đồ chơi để trẻ phân nhóm.
HĐChung, HĐNT, HĐG, HĐ chơi mọi lúc mọi nơi, hoạt động chiều
5-10 phút
Chưa
đạt
 Sau 
chủ điểm.
( CS 66)
Sử dụng các từ chỉ tên gọi, hành động, tính chất, và từ biểu cảm trong sinh hoạt hằng ngày
-Thường xuyên biết dùng đúng danh từ, từ biểu cảm trong câu nói của trẻ và phù hợp với hoàn cảnh
- Trò chuyện, quan sát
Lớp học, một số câu hỏi
Tổ chức trên,HĐC HĐNT, HĐG, mọi lúc mọi nơi.
5-7 phút
Chưa đạt
Sau chủ điểm.
( CS 67)
Sử dụng các loại câu khác nhau trong giao tiếp
-Tự sử dụng đúng các loại câu: câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, phủ định, nghi vấn, mệnh lệnh, phù hợp với tình huống
Trò chuyện, quan sát
Lớp học, một số câu hỏi
Tổ chức trên,HĐC HĐNT, HĐG, mọi lúc mọi nơi.
5-7 phút
Chưa đạt
Sau chủ điểm.
( CS 69)
- Sử dụng lời nói để trao đổi và chỉ dẫn bạn bè trong các hoạt động
- Trẻ trao đổi chỉ dẫn bạn bè theo cách của trẻ để các bạn hiểu và cùng nhau hợp tác trong quá trình hoạt động
Bài tập, quan sát
Lớp học, một số câu hỏi, tình huống
Tổ chức trên HĐChung, HĐNT, HĐG, HĐ chơi mọi lúc mọi nơi, hoạt động chiều
5-10 phút
Chưa đạt
 Sau chủ điểm.
( CS 70)
Kể về một sự việc hiện tượng nào đó để người khác hiểu được
- Miêu tả hay kể rõ ràng, mạch lạc theo trình tự lô gích nhât định về một sự vật, sự việc, hiện tưopựng mà trẻ biết hoặc nhìn thấy.
- Chú ý đến thái độ của người nghe để kể chậm lại, nhắc lại hay giải thích lại lời kể của mình khi người nghe chưa rõ.
- Quan sát, đặt câu hỏi, luyện tập
- Bài tập.
- Đồ dùng đồ chơi (PTGT)
- Các loại tranh ảnh. – Tình huống cụ thể
- Trên hoạt động chung, Hoạt động ngoài trời, hoạt động chiều.
Mọi lúc mọi nơi.
5-7 phút
Chưa đạt
Sau chủ điểm.
 ( CS 71)
Kể được nội dung chuyện đã nghe theo trình tự nhất định. 
- Kể lại được câu chuyện ngắn dựa vào trí nhớ hoặc qua truyện tranh đã được cô giáo, bố mẹ kể.
- lời kể rõ ràng, thể hiện cảm xúc qua lời kể và cử chỉ, nét mặt.
- Quan sát,đàm thoại
Thực hành.
- Tranh sách, tranh chuyện
Tổ chức trên Tổ chức trên HĐC, HĐG, HĐC mọi lúc mọi nơi, 
5-7 phút
Chưa đạt
Sau chủ điểm.
(CS 72)
Biết cách khỏi xướng cuộc trò chuyện
-Chủ động nói chuyện với bạn, người lớn( khi gặp bạn mới, khách đến lớp)
-Quan sát, tạo tình huống
Lớp học, một số tình huống
- Trên hoạt động chung, Hoạt động ngoài trời, hoạt động chiều.
Mọi lúc mọi nơi.
5-10 phút
Chưa đạt
 Sau chủ điểm.
( CS 73)
Điều chỉnh giọng nói phù hợp với tình huống và nhu cầu giao tiếp
-Tự điều chỉnh được giọng nói, ngữ điệu phù hợp với hoàn cảnh và nhu cầu giao tiếp
-Tạo tình huống, quan sát
Lớp học, một số câu hỏi, tình huống
Tổ chức trên HĐChung, HĐNT, HĐG, HĐ chơi mọi lúc mọi nơi, hoạt động chiều
5-10 phút
Chưa đạt
 Sau chủ điểm.
(CS 75)
Không nói leo, ngắt lời người khác khi trò chuyện
Giơ tay khi muốn nói, không nói chen vào khi người khác đang nói
Tập trung không bỏ giữa chừng trong trò chuyện
Tạo tình huống, quan sát
Lớp học, một số câu hỏi, tình huống
Tổ chức trên HĐChung, HĐNT, HĐG, HĐ chơi mọi lúc mọi nơi, hoạt động chiều
5-10 phút
Chưa đạt
 Sau chủ điểm.
- ( CS 75)
Không nói leo, không ngắt lời người khác khi trò chuyện. 
- Giơ tay khi muốn nói và chờ đến lượt.
- Không nói chen vào khi người khác đang nói lời người khác.
 - Tôn trọng người nói bằng việc lắng nghe, hoặc đặt các câu hỏi, nói ý kiến của mình khi họ đã nói xong.
- Đàm thoại , trò chuyện, 
- Câu hỏi , một số tranh ảnh.
- Tổ chức trên HĐC, HĐNT, HĐG, HĐC mọi lúc mọi nơi.
5-10 phút
Chưa đạt
 Sau chủ điểm.
( CS 77)
Sử dụng một số từ chào hỏi và lễ phép phù hợp với tình huống
Trẻ chủ động sử dụng các câu : cảm ơn, xin lỗi, tạm biệt trong các tình huống phù hợp không cần người lớn nhắc nhở
Bài tập, quan sát
Một số tình huống
- Tổ chức trên HĐC, HĐNT, HĐG, HĐC mọi lúc mọi nơi.
5- 7 phút
Chưa đạt
Sau chủ điểm
(CS 80) Thể hiện sự thích thú với sách
Tìm sách để đọc, yêu cầu người khác đọc sách để nghe
Thường xuyên thể hiện hứng thú khi nghe cô giáo đọc sách cho cả lớp
Biết hởi và trả lời câu hỏi liên quan đến nội dung sách cô đọc
Thường chơi ở góc sách đọc sách tranh
 quan sát
Tranh truyện, sách
- Tổ chức trên HĐC, HĐNT, HĐG, HĐC mọi lúc mọi nơi.
5- 7 phút
Chưa đạt
Sau chủ điểm
( CS 81)
Có hành vi giữ gìn bảo vệ sách
Trẻ thường xuyên để sách đúng nơi quy định. Cầm sách cẩn thận
Không: ném, vẽ bậy, xé, làm nhăn, nhàu hỏng sách, ngồi giẫm lên sách
Quan sát
Lớp học, sách truyện, vở
Tổ chức trên HĐC, HĐNT, HĐG, HĐ chơi mọi lúc mọi nơi, hoạt động chiều
5- 10 phút
Chưa đạt
Sau chủ điểm
 (CS 82)
Biết ý nghĩa một số kí hiệu, biểu tượng trong cuộc sống
 - Hiểu được một số ký hiệu , biểu tượng kí hiệu xung quanh; kí hiệu cấm hút thuốc, kí hiệu nhà vệ sinh, nơi bỏ rác, kí hiệu đồ dùng cá nhân của mình và của các bạn
- Đàm thoại , trò chuyện, trò chơi.
- Lớp học . đồ dùng đồ chơi , một số biển báo cho trẻ chơi.
Tổ chức trên,HĐC HĐNT, HĐG, mọi lúc mọi nơi.
5-7 phút
Chưa đạt
Cuối chủ điểm
Phát triển nhận thức
Phát triển thẩm mĩ
( CS 83)
Có một số hành vi như người đọc sách
-Trẻ thể hiện đúng các hành vi của người đọc: cầm sách đúng chiều và biết cách lật trang( giở trang sách từ trái sang phải, giở từng trang, đọc từ trên xuống dưới, đọc từ trái qua phải)
Tạo tình huống, quan sát
-Lớp học, sách vở, tranh truyện
Tổ chức trên,HĐC HĐNT, HĐG, mọi lúc mọi nơi.
5-10 phút
Chưa đạt
Cuối chủ điểm
.( CS 84)
Đọc chuyện theo tranh đã biết
- Chỉ vào chữ dưới tranh minh hoạ và đọc thành tiếng( Theo trí nhớ) để đọc thành một câu chuyện với nội dung phù hợp với từng tranh minh hoạ 
- Quan sát, trò chuyện, đàm thoại.
- Tranh vẽ nội dung câu chuyện.
Tổ chức trên HĐC, HĐNT, HĐG
5-10 phút
Chưa đạt
Cuối chủ điểm
( CS 86)
Biết chữ viết có thể đọc thay cho lời nói
Hiểu rằng chữ viết có thể đọc, viết, con người sử dụng chữ viết với các mục đích khác nhau( ví dụ: viết thư, viết thiếp..)
Trò chuyện, quan sát
-Lớp học, một số bức thư
Tổ chức trên,HĐC HĐNT, HĐG, mọi lúc mọi nơi.
5-10 phút
Chưa đạt
Cuối chủ điểm
( CS 87)
Biết dùng các kí hiệu hoặc hình vẽ để thể hiện cảm xúc, nhu cầu, ý nghĩ, và kinh nghiệm của bản thân
-Trẻ biết dùng kí hiệu, hình vẽ thể hiện cảm xúc nhu cầu ý nghĩ của bản thân
-Sản phẩm thể hiện được tình cảm/ mong/muốn/kinh nghiệm/ ý nghĩ của bản thân
-Quan sát, phân tích sản phẩm
-Lớp học. tranh vẽ của trẻ
Tổ chức trên,HĐC HĐNT, HĐG, mọi lúc mọi nơi.
5-10 phút
Chưa đạt
Cuối chủ điểm
(CS 88)
Bắt chước hành vi viết và sao chép từ, chữ cái
biết sử dụng các dụng cụ viết vẽ khác nhau
Bắt chước hành vi viết trong vui chơi và các hoạt động hằng ngày
Sao chép được các từ, chữ cái theo trật tự
Quan sát, bài tập
Bút chì, vở tập tô,
Tổ chức trên,HĐC HĐNT, HĐG, mọi lúc mọi nơi.
7-10
Phút
Chưa đạt
Cuối chủ điểm
( CS 93)
Nhận ra sự thay đổi trong quá trình phát triển của cây
- Nhận ra và sắp xếp hoặc giải thích các tranh về sự phát triển theo trình tự
- Quan sát , trò chuyện , so sánh, đàm thoại luyện tập, trò chơi.
- Tranh ảnh, mô hình,lô tô một số con vật.
- Tổ chức trên HĐC, HĐNT, HĐG, HĐC mọi lúc mọi nơi.
5-7 phút
Chưa đạt
Cuối chủ điểm
( CS 95)
Dự đoán một số hiện tượng tự nhiên đơn giản sắp xảy ra
- Chú ý quan sát và đoán hiện tượng có thể xảy ra tiếp theo (VD: Mẹ ơi trời nhiều sao thế thì mai sẽ năng to đấy..)
- Quan sát,bài tập, trò chuyện.
Thực hành
- Lớp học, đồ dùng đồ chơi.
- Trên hoạt động chung
 Hoạt động chiều. Hoạt động ngoài trời.
5-7 phút
Chưa đạt
Cuối chủ điểm
(CS97)
Kể được một số địa điểm công cộng nơi trẻ sống
Kể hoặc trả lời được câu hỏi về những địa điểm công cộng : trường học, nơi mua sắm, khám bệnh ở nơi trẻ sống
Trò chuyện, quan sát.
Lớp học , một số câu hỏi
- Trên hoạt động chung
 Hoạt động chiều. Hoạt động ngoài trời.
5-7 phút
Chưa đạt
Cuối chủ điểm
(CS105)
- Tách 10 đối tượng thành 2 nhóm bằng ít nhất 2 cách và so sánh số lượng của các nhóm;
- Tách 10 đồ vật thành 2 nhóm ít nhất bằng 2 cách khác nhau .
- Nói được nhóm nào nhiều hơn, nhóm nào ít hơn hoặc bằng nhau.
- Bài tập
- Đồ chơi số lượng hơn 10. Thẻ chũ số 1-10.
- Cho trẻ thực hành theo nhóm mọi lúc mọi nơi.
5-10 phút
Chưađạt
Cuối chủ điểm
- ( CS 108)
Xác định vị trí của đồ vật ( phải trái – trên – dưới; trước- sau) của một vật so với đối tượng khác. 
- Nói được vị trí không gian của một vật so với một người đứng đối diện với bản thân.
- Quan sát, đàm thoại, luyện tập
Trò chơi.
- Đồ dùng đồ chơi ( con vật) 
- Trên hoạt động chung, Hoạt động ngoài trời, hoạt động chiều,
7-10 phút
Đạt
Cuối chủ điểm
(CS111)
 Nói được ngày trên lốc lịch và giờ trên đồng hồ;
- Nói được lịch, đồng hồ dùng để làm gì? Nói được ngày trên lốc lịch.
- Nói được giờ chẳn trên đồng hồ.
- Bài tập
- Tờ lịch tường, đồng hồ
- Thực hiện vào giờ SHC hoặc mọi lúc mọi nơi
7-10 phút
Chưađạt
Cuối chủ điểm
( CS 112)
 Hay đặt câu hỏi 
- Thích đặt câu hỏi để tìm hiểu, làm rõ thông tin về một sự vật, sự việc hay người nào đó.
- Bài tập, đàm thoại, trò chuyện.
Thực hành
- Tranh ảnh, đồ dùng, đồ chơi.
- Trên hoạt động chung
- Mọi lúc mọi nơi.
5-10 phút
Chưa đạt
Cuối chủ điểm
( CS 113)
Thích khám phá các sự vật, hiện tượng xung quanh
Thích những cái mới 
Nhận ra những thay đổi/ mới xung quanh
Thích thử công dụng của sự vật
Tháo lắp lại cấu tạo cấu sự vật
Quan sát, trò chuyện
- đồ dùng đồ chơi, một số câu hỏi
- Tổ chức trên HĐC, HĐNT, HĐG, HĐC mọi lúc mọi nơi.
5-10 phút
Chưa đạt
Cuối chủ điểm
( CS 115) 
Loại được một đối tượng không cùng nhóm với các đối tượng còn lại
Nhận ra sự khác biệt của một đối tượng trong nhóm so với những cái khác
Giải thích đúng khi lọai bỏ đối tượng khác biệt đó
Bài tập, quan sát
Đồ dùng, đồ chơi
- Tổ chức trên HĐC, HĐNT, HĐG, HĐC mọi lúc mọi nơi.
10- 15 phút
Chưa đạt
Cuối chủ điểm
(CS116)
- Nhận ra qui tắc sắp xếp đơn giản và tiếp tục thực hiện theo qui tắc;
- Nhận ra qui tắc sắp xếp lặp lại của một dãy hình, dãy số , động tác vận động và thự hiện theo đúng qui tắc kèm theo lời giải thích :
VD: 11a-11a-11a; bước 1 bước- nhún- vẫy tay- bước 1 bước- nhún- vẫy tay....
- Bài tập
- Các loại hình và mẫu đã xếp sẵn
- Tổ chức dạng trò chơi theo đội vào giờ chơi.
10- 15 phút
Chưa đạt
Cuối chủ điểm
( CS 117)
Đặt tên mới cho đồ vật, câu chuyện, đặt lời mới cho bài hát. 
-Thay từ hoặc một cụm từ của một bài hát
- thay tên mới cho câu chuyện phản ánh đún nội dung, ý nghĩa của câu chuyện
- đặt tên cho đồ vật trẻ thích.
- Trò chuyện, hát, đọc thơ, xem tranh.
- Lớp học, đồ dùng đồ chơi.
Tranh ảnh.
- Trên hoạt động chung
 Hoạt động chiều. Hoạt động ngoài trời.
10- 15 phút
Chưa đạt
Cuối chủ điểm
( CS 118)
Thực hiện một công việc theo cách riêng của mình
- Có cách thực hiện một nhiệm vụ khác hơn so với chỉ dẫn cho trước mà vẫn đạt được kết quả tốt đỡ tốn thời gian
- Làm ra sản phẩm tạo hình không giống cách các bạn khác làm.
- Quan sát , trò chuyện, đàm thoại luyện tập, 
- Đồ dùng học tập: lắp ghép, giấy màu, đất nặn
- Tổ chức trên HĐC, HĐNT, HĐG, HĐC mọi lúc mọi nơi.
10-15 phút
Chưa đạt
Cuối chủ điểm
( CS 119)
Thể hiện ý tưởng của bản thân thông qua các hoạt động khác nhau
- Thường là những người khởi xướng và đề nghị bạn tham gia vào trò chơi
- Xây dựng các công trình từ những khối xây dựng khác nhau, theo cách khác nhau
- Có những

File đính kèm:

  • docBO_CONG_CU_MAM_NON.doc