Bìa mẫu Kế hoạch bài dạy môn Thể dục khối lớp 5

Bìa mẫu Kế hoạch bài dạy môn Thể dục khối lớp 5

doc1 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 08/02/2020 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bìa mẫu Kế hoạch bài dạy môn Thể dục khối lớp 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Năm học: 2015-2016
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHỢ MỚI
TRƯỜNG TIỂU HỌC “B” MỸ HỘI ĐÔNG
KEÁ HOAÏCH BAØI DAÏY
Moân : Theå duïc
Khoái lôùp : 5
Giaùo vieân chuyeân traùch

File đính kèm:

  • docbia ke hoach bai day.doc