Bài thi viết Hội thi tìm hiểu "85 năm Công đoàn Việt Nam – 60 năm Thủ đô xây dựng và phát triển" trong CNVCLĐ trên địa bàn quận Long Biên

2. Từ khi thành lập đến nay, Công đoàn Việt Nam đã qua mấy kỳ Đại hội?

a. 10 kỳ. ; b. 11 kỳ

Câu hỏi 3: Đồng chí cho biết phong trào thi đua “Lao động giỏi” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động trong CNVCLĐ cả nước được khởi xướng từ đâu?

a. TP. Hồ Chí Minh ; b. TP. Hà Nội

Câu hỏi 4:

1. Đồng chí cho biết hiện nay Tổng LĐLĐ Việt Nam đang trực tiếp chỉ đạo, quản lý bao nhiêu LĐLĐ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương?

a. 63 ; ; b. 64

2. Đồng chí cho biết hiện nay Tổng LĐLĐ Việt Nam đang trực tiếp chỉ đạo, quản lý bao nhiêu công đoàn ngành Trung ương và tương đương, công đoàn Tổng công ty?

a. 22 ; ; b. 20

3. Đồng chí cho biết đến Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, trong cả nước có bao nhiêu công đoàn cơ sở?

a. 114.196 ; b. 110.000

 

doc5 trang | Chia sẻ: xuannguyen98 | Ngày: 08/01/2021 | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài thi viết Hội thi tìm hiểu "85 năm Công đoàn Việt Nam – 60 năm Thủ đô xây dựng và phát triển" trong CNVCLĐ trên địa bàn quận Long Biên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN LONG BIÊN
TÊN CĐCS: ..................
BÀI THI VIẾT
Hội thi tìm hiểu "85 năm Công đoàn Việt Nam – 60 năm Thủ đô 
xây dựng và phát triển" trong CNVCLĐ trên địa bàn quận Long Biên
Họ và tên thí sinh: .. (viết chữ in hoa).
Tên và địa chỉ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp công tác: 
..
..
Nghề nghiệp, chức vụ: ....
..
I. PHẦN TRẢ LỜI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM : 
Thí sinh lựa và tả lời bằng cách đánh dấu « x » vào một trong các đáp án sau :
Câu hỏi 1: 
1. Đồng chí cho biết, Công đoàn Việt Nam thành lập ngày, tháng, năm nào? 
a. 28/7/1929	; b. 27/8/1929	
2. Hội nghị Công hội đỏ (tiền thân của tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày nay) được tổ chức ở đâu? 
a. Số nhà 15 phố Hàng Nón, Hà Nội
b. Xưởng đóng tàu Ba Son, Sài Gòn
3. Ai là Chủ tịch Ban chấp hành lâm thời Công hội đỏ Bắc Kỳ? 
a. Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh
b. Đồng chí Hoàng Quốc Việt
Câu hỏi 2: 
1. Đồng chí kể tên của tổ chức Công đoàn Việt Nam qua các thời kỳ?
	...
	...
...
...
	...
...
...
2. Từ khi thành lập đến nay, Công đoàn Việt Nam đã qua mấy kỳ Đại hội?
a. 10 kỳ.	; b. 11 kỳ	
Câu hỏi 3: Đồng chí cho biết phong trào thi đua “Lao động giỏi” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động trong CNVCLĐ cả nước được khởi xướng từ đâu? 
a. TP. Hồ Chí Minh	; b. TP. Hà Nội	
Câu hỏi 4: 
1. Đồng chí cho biết hiện nay Tổng LĐLĐ Việt Nam đang trực tiếp chỉ đạo, quản lý bao nhiêu LĐLĐ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương?
a. 63	; ; b. 64	
2. Đồng chí cho biết hiện nay Tổng LĐLĐ Việt Nam đang trực tiếp chỉ đạo, quản lý bao nhiêu công đoàn ngành Trung ương và tương đương, công đoàn Tổng công ty?
a. 22	; ; b. 20	
3. Đồng chí cho biết đến Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, trong cả nước có bao nhiêu công đoàn cơ sở?
a. 114.196	; b. 110.000	
4. Đồng chí cho biết đến Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, trong cả nước có bao nhiêu đoàn viên công đoàn?
a. 7.900.000	; b. 7.946.617	
Câu hỏi 5: 
1. Đồng chí cho biết Nghị quyết số 20 –NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu của Ban chấp hành T/W Đảng khóa X ra ngày 28/01/2008 về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước” đã khẳng định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân như thế nào?
a. Là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội
b. Là sự nỗ lực vươn lên của bản than mỗi người công nhân	
c. Là sự đóng góp tích cực của người sử dụng lao động
d. Cả 3 phương án trên
2. Đồng chí cho biết Luật Công đoàn sửa đổi năm 2012 được Quốc hội nước cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2012 có phạm vi điều chỉnh những vấn đề gì ?
a. Luật này quy định chức năng, quyền, trách nhiệm của công đoàn
b. Quy định trách nhiệm của Nhà nước, cơ quan NHà nước, tổ chức,
 đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động đoàn viên công đoàn	
c. Quy định quyền, trách nhiệm của đoàn viên công đoàn
d. Cả 3 phương án trên
Câu hỏi 6: 
1. Đồng chí cho biết quận và dân ta vào giải phóng và tiếp quản Thủ đô ngày, tháng, năm nào ?
 a. 10/10/1954	; ; b. 20/10/1954	
2. Đồng chí cho biết Luật Thủ đô được Quốc hội nước cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 21/11/2012 có phạm vi điều chỉnh những vấn đề gì ?
a. Luật này quy định vị trí, vai trò của Thủ đô
b. Quy định chính sách, trách nhiệm xây dựng, phát triển, quản lý
 và bảo vệ Thủ đô	
c. Cả 2 phương án trên
Câu hỏi 7: 
1. Đồng chí cho biết diện tích của Thủ đô hiện nay là bao nhiêu ?
a. 3.323 km2	; b. 3.300 km2	
2. Đồng chí cho biết dân số của Thủ đô tính đến 31/12/2012 là bao nhiêu ?
a. 6.844.100 người	; b. 6.800.100 người	
3. Đồng chí cho biết đến tháng 6/2014, Thủ đô có bao nhiêu quận?
a. 10 quận	; b. 12 quận	
4. Đồng chí cho biết đến tháng 6/2014, Thủ đô có bao nhiêu huyện, thị xã?
a. 19 huyện, thị	; b. 18 huyện, thị	
Câu hỏi 8: 
1. Đồng chí cho biết 5 năm gần đây (2008 – 2012) tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn Hà Nội (GRDP) bình quân đạt là bao nhiêu % năm ?
a. 9,45 %/năm	; b. 8,45 %/năm	
2. Đồng chí cho biết thu nhập (tính theo GRDP của Hà Nội) bình quân đầu người năm 2012 so với năm 2008 tăng bao nhiêu % ?
a. 22%	 ; ; b. 33%	
Câu hỏi 9: Đồng chí kể tên các Di sản văn hóa thế giới của Hà Nội được tổ chức UNESCO của Liên hiệp Quốc công nhận ?
	...
	...
...
...
	...
...
...
II. PHẦN TRẢ LỜI CÂU HỎI TỰ LUẬN : 
Câu hỏi 10: (chọn 1 trong 2 câu sau để viết phần tự luận, yêu câu viết tay, không hạn chế số trang, Ban giám khảo không chấm bài thi đánh máy hoặc photocopy; khuyến khích có hình ảnh minh họa, trình bày bài thi đẹp, logic).
Câu 10.1: Đồng chí hãy nêu những suy nghĩ của mình về quá trình 85 năm xây dựng và trưởng thành của tổ chức Công đoàn Việt Nam và đề xuất những biện pháp nhằm tiếp tục xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh. Liên hệ với địa phương, ngành, đơn vị.
Câu 10.2: Đồng chí hãy nêu những suy nghĩ của mình về 60 năm xây dựng và trưởng thành của Thủ đô Hà Nội và đề xuất những biện pháp nhằm tiếp tục xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại. Liên hệ với địa phương, ngành, đơn vị.
	...
	...
...
...
	...
...
...
	...
	...
...
...
	...
...
...
	...
	...
 ...
	...
...
...
	...
...
...
	...
	...
...
...
	...
...
...
	...
	...
 ...
	...
...
...
	...
...
...
	...
	...
...
...
	...
...
...
	...
	...
	...
...
...

File đính kèm:

  • docBAI_THI_TIM_HIEU_CD.doc