Bài soạn Tổng hợp các môn lớp 2 - Tuần 9

I/ MỤC TIÊU:

*Tiếp tục kiểm tra đọc (Yêu cầu như tiết 1).

*Ôn luyện cách đặt câu hỏi cho từng bộ phận câu của kiểu câu ai ( cái gì, con gì ) là gì?

*Nhớ và kể lại trôi chảy, đúng diễn biến một trong các câu chuyện đã học từ tuần 1 đến tuần 8.

II/ CHUẨN BỊ:

-Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc từ tuần 1 đến tuần 8.

-Bảng phụ ghi sẵn bài tập 2, ghi tên các câu chuyện đã học từ tuần 1 đến tuần 8.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

1/ Ổn định : Hát

2/ Bài mới: Giới thiệu bài.

 

doc25 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Ngày: 25/04/2017 | Lượt xem: 115 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài soạn Tổng hợp các môn lớp 2 - Tuần 9, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ùi các khái niệm: Góc, góc vuông, góc không vuông.
-Biết dùng Ê ke để nhận biết góc vuông, góc không vuông và vẽ góc vuông.
II/ CHUẨN BỊ:Ê ke, thước dài, phấn màu.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1/ Ổn định : Hát
2/ Bài cũ: Gọi 3 HS lên bảng giải : 
x + 34 = 52 x : 7 = 8 63 : x = 7
-Nhận xét, chữa bài.
3/ Bài mới: Giới thiệu bài.
Hoạt động dạy
Hoạt động học
Hoạt động 1: Làm quen với góc .
-Yêu cầu HS quan sát đồng hồ thứ nhất trong phần bài học.
 A E
 M 
 G
 O B D P N 
-Yêu cầu HS quan sát hình vẽ.
-Giới thiệu: Góc được tạo bởi hai cạnh có chung một gốc. Góc thứ nhất có 2 cạnh 0A và 0B, góc thứ hai có hai cạnh DE và DG.
-Yêu cầu HS nêu các cạnh của góc thứ ba.
-HD HS đọc tên các góc. Góc đỉnh 0, cạnh )A, OB.
*:Giới thiệu góc vuông, góc không vuông.
-Yêu cầu HS nêu tên đỉnh, các cạnh của từng góc.
* :Giới thiệu ê ke:
-Cho cả lớp quan sát ê ke và giới thiệu: Đây là thước ê ke.
Thước ê ke dùng để kiểm tra một góc vuông hay không vuông và để vẽ góc vuông.
H. Thước ê ke có hình gì?
H.Thước ê ke có mấy cạnh và mấy góc?
H. Tìm góc vuông trong thước ê ke?
-H.Hai góc còn lại có vuông không?
*HD dùng ê ke để kiểm tra góc vuông, góc không vuông.
Hoạt động 2: Luyện tập:
Bài 1: *HD HS dùng ê ke để kiểm tra các góc của hình chữ nhật. Có thể làm mẫu một góc.
H. Hình chữ nhật có mấy góc vuông.
-HS HS dùng ê ke để vẽ góc vuông có đỉnh 0, hai cạnh 0A,0B.
+Chấm một điểm và coi là đỉnh 0 của góc vuông cần vẽ .
+Đặt đỉnh góc vuông của ê ke trùng với điểm vừa chọn.
+Vẽ hai cạnh 0A và 0B theo hai cạnh góc vuông của ê ke. 
Vậy ta được góc vuông A0B cần vẽ.
-Yêu cầu HS tự vẽ góc vuông CMD.
Bài 2: -Yêu cầu HS đọc đề bài.
-HD dùng ê ke để kiểm tra xem góc nào là góc vuông, đánh dấu các góc vuông theo đúng quy ước.
Bài 3: 
H. Tứ giác MNPQ có các góc nào?
-HD HS dùng ê ke để kiểm tra bài các góc vuông rồi trả lời câu hỏi.
Bài 4: 
H.Hình bên có bao nhiêu góc?
-HD dùng ê ke để kiểm tra từng góc, đánh dấu vào các góc vuông, sau đó đếm số góc vuông và trả lời câu hỏi.
-Yêu cầu HS lên bảng chỉ các góc vuông có trong hình 
-HS quan sát.
-HS lắng nghe.
-Quan sát và nhận xét, hai kim của đồng hồ có chung một điểm gốc, vậy hai kim đồng hồ này cũng tạo thành một góc.
-HS quan sát.
-HS trả lời.
-Hai cạnh của góc thứ ba là PM và PN.
-Đọc tên các góc còn lại.
-HS quan sát, theo dõi.
-HS quan sát.
HS thùc hµnh
-HS quan sát+lắng nghe.
-Thực hành dùng ê ke để kiểm tra góc.
-Hình chữ nhật có 4 góc vuông.
-HS vẽ hình sau đó 2 HS ngồi cạnh nhau đối chéo vở để kiểm tra bài của nhau.
-Tự kiểm tra sau đó trả lời.
a)góc vuông đỉnh A,hai cạnh là AD và AE.
Góc vuông đỉnh là G , hai cạnh là GX và GY.
b)Góc không vuông đỉnh là B, hai cạnh là BG và BH
-Góc đỉnh M, đỉnh N, đỉnh P , đỉnh Q.
-Các góc vuông là góc đỉnh M, đỉnh Q.
-Hình bên có 6 góc.
-Có 4 góc vuông.
-1 HS lên bảng làm bài, cả lớp theo dõi, nhận xét.
 4/ Củng cố –dặn dò:
-Về nhà luyện tập thêm về góc vuông, góc không vuông.
Tiếng Việt
ÔN TẬP- KIỂM TRA TẬP ĐỌC VÀ HỌC THUỘC LÒNG ( T 3)
I/ MỤC TIÊU:
-Kiểm tra đọc, yêu cầu như tiết 1.
-¤n luyện các đặt câu hỏi theo mẫu Ai là gì?
-Viết đúng đơn xin tham gia sinh hoạt câu lạc bộ thiếu nhi phường ( xã, quân, huyện ) theo mẫu đã học.
II/ CHUẨN BỊ:
-Phiếu ghi sẵn tên các bài tập từ tuần 1 đến tuần 8,
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1.Bài mới: Giới thiệu bài.
Hoạt động dạy
Hoạt động học
Hoạt động 1: Kiểm tra tập đọc.
-Cho HS lên bốc thăm bài đọc.
-Gọi HS lên đọc và trả lời câu hỏi về nội dung bài học.
-Yêu cầu HS nhận xét.
-Nhận xét và cho điểm.
Hoạt động 2:Ôn luyện các đặt câu theo mẫu Ai là gì?
-Gọi HS đọc yêu cầu.
-Phát giấy bút cho các nhóm.
- -Đọc và trả lời câu hỏi.
-Theo dõi và nhận xét
-2 HS đọc yêu cầu.
-HS trong nhóm tự làm bài.
-Yêu cầu các nhóm dán bài của mình lên bảng, nhóm trưởng đọc các câu mà nhóm mình đạt được.
Hoạt động 3: Viết đơn xin tham gia sinh hoạt câu lạc bộ thiếu nhi phường ( xã, quân, huyện ) theo mẫu.
-Phát phiếu cho HS.
-Gọi HS đọc mẫu đơn.
-Yêu cầu HS tự làm.
2/Cđng cè ,dỈn dß :NhËn xÐt tiÕt häc .
-Dán bài và đọc phần bài làm.
-Nhận xét.
-Đọc lại bài và làm vào vở.
-Nhận phiếu.
-1 HS đọc lớp theo dõi.
-HS lắng nghe.
-HS tự điền vào mẫu.
Tự nhiên xã hội
Tiết 17 :ÔN TẬP- KIỂM TRA : CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ.
I/ MỤC TIÊU:
-Giúp HS củng cố và hệ thống hoá các kiến thức về : 
+Cấu tạo ngoài và chức năng của các cơ quan hô hấp, tuần hoàn, bài tiết nước tiểu và thần kinh.
+Nên làm gì và không nên làm gì để bảo vệ và giữ vệ sinh các cơ quan : Hô hấp, tuần hoàn, bài tiết nước tiểu và thần kinh.
-Vẽ tranh vận động mọi người sống lành mạnh không sử dụng các chất độc hại như thuốc lá, rượu, ma tuý.
-HS biết bảo vệ và giữ vệ sinh cơ thể.
II/ CHUẨN BỊ:
Bộ phiếu ghi các câu hỏi ôn tập để HS rút thăm.
Giấy trắng, bút chì, màu.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1/ Ổn định : hát.
2./ Bài cũ: Vệ sinh thần kinh: 
H. Giấc ngủ có vai trò gì đối với sức khoẻ.
H. Sinh hoạt và học tập theo thời gian biểu có lợi gì?
3/ Bài mới: Giới thiệu bài- ghi đề.
Hoạt động dạy
Hoạt động học
Hoạt động 1: Chơi trò chơi : Ai nhanh , ai đúng?
*Mục tiêu:
Giúp HS củng cố và hệ thống các kiến thức về:
-Cấu tạo ngoài và chức năng của các cơ quan: Hô hấp, tuần hoàn , bài tiết nước tiểu và thần kinh.
-Nên làm gì và không nên làm gì để bảo vệ và giữ vệ sinh các cơ quan hô hấp, tuần hoàn ,bài tiết nước tiểu và thần kinh.
*Cách tiến hành: Chơi theo đội.
Bước 1: Tổ chức :
-Chia lớp làm 3 nhóm, cử 3 HS làm BGK cùng theo giõi, ghi lại các câu trả lời của các đội.
Bước 2 : Phổ biến cách chơi và luật chơi:
-HS lắng nghe câu hỏi, đội nào có câu trả lời sẽ giơ tay.
-Đội nào giơ tay trước được trả lời trước.
-Tiếp theo các đội khác sẽ lần lượt trả lời theo thứ tự giơ tay.
Lưu ý: Đảm bảo mỗi thành viên trong đội ít nhất mỗi người phải trả lời một câu hỏi
Bước 3:Chuẩn bị:
Cho các đội hội ý trước khi vào cuộc chơi, các thành viên trao đổi thông tin đã học từ những bài trước.
-GV hội ý với HS được cử vào ban giám khảo, phát cho các em câu hỏi và đáp án để theo dõi, nhận xét các đội trả lời.
Bước 4: Tiến hành:
-GV lần lươt đọc các câu hỏi và điều khiển cuộc chơi.
--Thời gian tối đa cho mỗi câu trả lời là 2’.
Bước 5: Đánh giá tổng kết.
Ban giám khảo hội ý thống nhất điểm và tuyên bố với các đội.
Hoạt động 2: Vẽ tranh:
*Mục tiêu: HS vẽ tranh vận động mọi người sống lành mạnh, không sử dụng các chất độc hại như thuốc lá, rượu, ma tuý.
*Cách tiến hành:
Bước 1: Tổ chức và hướng dẫn .
-Yêu cầu mỗi nhóm chọn một nội dung để vẽ tranh vận động.
-GV gợi ý: vận động không hút thuốclá, vận động không uống rượu, vận động không sử dụng ma tuý.
Bước 2: Thực hành:
-Yêu cầu nhóm trưởng điều khiển các bạn cùng thảo luận để đưa ra các ý tưởng nên vẽ như thế nào và ai đảm nhiệm phần nào.
-Đến các nhóm kiểm tra, giúp đỡ.
Bước 3: Trình bày và đánh giá:
-Yêu cầu các nhóm treo sản phẩm của nhóm mình và cử đại diện nêu ý tưởng của bức tranh.
-Nhận xét- đánh giá.
- 3 nhóm theo 3 dãy bàn.
-HS lắng nghe.
-Các đội trao đổi hội ý với nhau.
-HS lắng nghe câu hỏi và trả lời.
-HS lắng nghe, vỗ tay khen nhóm thắng cuộc.
-HS thảo luận phân công nhiệm vụ, thực hành vẽ.
-Đại diện nhóm lên treo tranh trình bày ý tưởng của bức tranh, các nhóm khác bình luận góp ý.
4/ Củng cố, dặn dò:
Thứ ba ngày 2 tháng 11 năm 2010
Toán
Tiết 42 :THỰC HÀNH NHẬN BIẾT VÀ VẼ GÓC VUÔNG BẰNG Ê KE
I/ MỤC TIÊU :
 	-Giúp HS thực hành dùng ê ke để kiểm tra góc vuông , góc không vuông.
-Biết cách dùng ê ke để vẽ góc vuông.
II/ CHUẨN BỊ:
GV+ HS : Ê ke.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
 1.Bài cũ: Gọi 3 HS lên làm bài tập 
-Đánh dấu các góc vuông có trong mçi hình sau:
2. Bài mới: -Giới thiệu bài- Ghi đề.
Hoạt động dạy
Hoạt động học
Bài 1: 
-Gọi HS nêu yêu cầu.
-Hướng dẫn HS thựchành vẽ góc vuông đỉnh 0: Đặt đỉnh góc vuông của ê ke trùng với 0 và một cạnh góc vuông của ê ke trùng với cạnh đã cho. Vẽ cạnh còn lại của góc theo cạnh còn lại của góc vuông ê ke ta được góc vuông đỉnh 0.
-Yêu cầu HS kiểm tra bài của nhau.
Bài 2: 
-Gọi HS đọc đề bài.
-yêu cầu HS tự làm bài và trả lời.
Bài 3:
-Yêu cầu HS quan sát hình vẽ và tưởng tượng xem mỗi hình A, B được ghép từ hình nào ? Sau đó dùng các miếng ghép để kiểm tra lại.
4/ Cđng cè –DỈn dß .
-2 HS nêu, lớp theo dõi.
-Thực hành vẽ góc vuông đỉnh 0 theo hướng dẫn và tự vẽ các góc còn lại.
-HS đọc, lớp theo dõi.
-Hình thứ nhất có 4 góc vuông, hình thứ hai có 2 góc vuông.
-Hình A được ghép từ hình 1 và 4.
TIẾNG VIỆT
ÔN TẬP – KT TẬP ĐỌC VÀ HỌC THUỘC LÒNG(Tiết 4 )
I . MĐYC :
Tiếp tục KT lấy điểm tập đọc.
Ôn cách cách đặt câu hỏi cho các bộ phận Ai làm gì ?
Nghe – viết chính xác đoạn văn “Gió heo may”
II . CHUẨN BỊ :
Phiếu ghi tên từng bài tập đọc-Bảng chép sẵn 2 câu ở bài tập 2.
III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :
	1 . Ổn định : Hát.
	2 . Bài mới : Giới thiệu bài- Ghi đề
Hoạt động dạy
Hoạt động học
*HĐ 1 : Kiểm tra đọc :
Tiến hành tương tự như tiết 1
HĐ2: Ôân luyện cách đặt câu hỏi cho các bộ phận câu Ai làm gì ?
Hướng dẫn bài tập 2.
+ YCHS đọc BT 2, nêu yêu cầu.
H : Hai câu này được cấu tạo theo mẫu câu nào ? (Ai làm gì)
+ YCHS làm bài.
+ YCHS nêu bài làm
+ HS và GV chốt lại ý đúng.
Câu a) Ở câu lạc bộ các em làm gì ?
Câu b) Ai thường đến câu lạc bộ vào các ngày nghỉ.
* Hướng dẫn làm bài tập 3
+ GV đọc đoạn văn.
+ YCHS đọc lại.
+ HD viết chữ khó.
+ HD cách viết bài.
+ Đọc cho HS viết bài
+ Đọc cho HS soát bài
+ YC đổi bài sửa lỗi.
+ Thu chấm 7 bài, nhận xét sửa lỗi sai.
+ 1 em đọc và nêu YC
+ HS trả lời.
+ HS làm nháp
+ Từng em nối tiếp nhau nêu câu hỏi mình đặt được
+ 2 em đọc lại câu hỏi đúng.
+ HS nghe.
+ 3 em đọc lại, lớp đọc thầm theo.
+ HS viết vào nháp.
+ HS lắng nghe.
+ HS viết bài
+ HS soát bài
+ HS đổi chéo bài, sửa lỗi
+ HS tự sửa lỗi sai.
	4 . Củng cố – Dặn dò:
+ Đọc lại các bài tập đọc có YC học thuộc lòng trong SGK từ tuần 1 đến tuần 8.
TIÊNG VIỆT
ÔN TẬP- KT TẬP ĐỌC VÀ HỌC THUỘC LÒNG(TIẾT 5)
I . MĐYC :
Kiểm tra lấy điểm HTL, các bài thơ, văn có YC HTL (từ tuần 1 đến tuần 8 , sách TV lớp 3 tập 1)
Luyện tập củng cố vốn từ : Lựa chọn từ thích hợp bổ sung ý nghĩa cho các từ chỉ sự vật.
Đặt câu theo mẫu Ai làm gì ?
II . CHUẨN BỊ :
GV : + 9 phiếu mỗi phiếu ghi tên 1 bài thơ, văn và mức độ YC HTL.
 + Chép sẵn đoạn văn của bài tập 2.
 + Giấy A4 để làm bài tập 3
HS : Có SGK và vở bài tập.
III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :
	1 . Ổn định : trật tự.
 2 . Bài mới : Giới thiệu bài – Ghi đề lên bảng
Hoạt động dạy
Hoạt động học
* HĐ 1 : Kiểm tra đọc :
Tiến hành tương tự như tiết 1
HĐ 2 :Hướng dẫn bài tập 2
+ YC đọc bài, nêu YC bài.
+ HD làm bài tập
+ YCHS đọc kết quả và giải thích vì sao lại chọn từ này.
+ GV + lớp nhận xét chốt ý đúng.
+ YC sửa bài tập
*:Hướng dẫn bài tập 3
+ YC HS nêu YC bài 3
GV nhắc lại cách đặt mẫu câu Ai làm gì ?
+ HD làm bài.
+ YC đại diện làm vào giấy A4, nhóm nào làm xong dán lên bảng lớn.
+ HS và GV nhận xét sửa bài đúng
+ 5 em đọc đề, 1 em nêu YC
+ 3 em lên bảng làm. Lớp làm nháp.
+ Lần lượt 6 em đọc kết quả và giải thích.
+ 3 em đọc đoạn văn đã hoàn chỉnh trên bảng.
+ HS sửa bài tập vào vở.
+ 2 em nêu YC
+ HS nghe
+ Cả lớp làm vào nháp.
+ 4 bàn làm vào giấy A4, làm xong dán lên bảng lớn
+ HS sửa bài tập.
	4 . Củng cố – Dặn dò :
Nhắc nhở những em chưa có điểm HTL về nhà luyện đọc.
Thứ tư ngày 4 tháng 11 năm 2009
Toán
Tiết 43 :ĐỀ – CA - MÉT , HÉC – TÔ - MÉT
I . MỤC TIÊU :
Giúp HS nắm được tên gọi, ký hiệu của Đề – ca – mét ( dam )và héc – tô – mét. ( hm)
Nắm được quan hệ của Đề – ca – mét và héc – tô – mét. Biết đổi từ Đề – ca – mét, héc – tô – mét ra mét.
Rèn luyện kĩ năng nắm tên gọi, kí hiệu và cách đổi Đề – ca – mét và héc – tô – mét ra mét
II . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :
	1 . Ổn định : Hát
	2 . Bài cũ : Gọi 2 em lên bảng dùng ê ke để nhận biết góc vuông trong HCN và hình tam giác)
	3 . Bài mới : Giới thiệu bài – ghi đề, 1 em nhắc lại đề.
Hoạt động dạy
Hoạt động học
* HĐ 1 : Hướng dẫn nêu lại đơn vị đo độ dài đã học.
+ YC HS nhắc lại các đơn vị đo độ dài đã học.
+ GV chốt ý đúng ghi bảng : 
( Mét, đề-xi-mét, xăng-ti-mét, mi-li-mét, ki-lô-mét.)
* HĐ 2 :Giới thiệu đơn vị đo độ dài: Đề – ca – mét và héc – tô – mét.
GV giới thiệu :
- Đề – ca – mét : Là 1 đơn vị đo độ dài
 Đề – ca – mét ký hiệu là : dam
1 dam = 10 m
- Héc – tô – mét : Là một đơn vị đo độ dài.
 Héc – tô – mét ký hiệu là hm
1 hm = 100 m
1 hm = 10 dam
* HĐ 3 : Thực hành
Bài tập 1 : YC đọc đề :
- YC HS làm cột 1 của bài.
HS + GV sửa bài :
 1 hm = 100 m 1 hm = 10 dam
 1 dam = 10 m 1 km = 1000 m
Bài tập 2 :
- HD nêu YC bài “Tính xem 4 dam bằng bao nhiêu mét”
- GV HD mẫu :
4 dam = 1 dam ´ 4
 = 10 m ´ 4
 = 40 m
- HD bài 2b : YC nêu cách làm
- HD làm bài mẫu : 4 dam = 40 m
- HD làm bài vào vở .
- GV thu chấm, sửa bài.
 7 dam = 70 m
 9 dam = 90 m
 6 dam = 60 m
Bài tập 3 :
- YC đọc đề, nêu YC đề.
- HD tính theo mẫu :
 2 dam + 3 dam = 5 dam
- HD làm nháp
- GV cùng HS sửa bài.
25 dam + 50 dam = 75 dam
8 hm + 12 hm = 20 hm
36 hm + 18 hm = 54 hm
+ Từng em nêu, lớp nhận xét bổ sung.
+ 5 em nhắc lại.
+ HS nghe
+ HS nhắc lại
+ HS nhắc lại
+ Đồng thanh đọc 2 lần cho nhớ
+ HS lắng nghe.
+ 2 em đọc đề.
+ 4 em lên bảng làm, lớp làm nháp.
+ HS tự sửa bài.
+ 2 em nêu YC, lớp suy nghĩ nêu cách làm.
+ 2 HS nhắc lại cách làm
+ 2 em nêu, lớp nghe.
+ HS theo dõi
+ 3 em lên bảng, lớp làm vở.
+ HS tư sửa bài.
+ 2 em đọc và nêu YC đề bài.
+ HS theo dõi
+ 3 em lên bảng, lớp làm nháp
+ HS tự sưả bài
	4 . Củng cố – Dặn dò :
Về nhà làm các bài tập còn lại. Nhắc lại tên đơn vị đo độ dài.
GV nhận xét ưu khuyết trong giờ học .
 TIẾNG VIỆT
ÔN TẬP – KIỂM TRA TẬP ĐỌC VÀ HỌC THUỘC LÒNG.( tiết 6 )
I. MĐYC :
Tiếp tục kiểm tra lấy điểm HTL.
Luyện tập củng cố vốn từ, chọn từ ngữ thích hợp bổ sung ý nghĩa cho các từ ngữ chỉ sự vật.
Ôn luyện về dấu phẩy (ngăn cách các bộ phận trạng ngữ trong câu, các thành phần đồng chức)
II . CHUẨN BỊ :
* GV : + 9 phiếu, mỗi phiếu 1 bài thơ – văn, mấy bông hoa thật.
	+ Hai tờ phiếu khổ to viết nội dung bài tập 2, ghi bài tập 3.
* HS : Có SGK và vở bài tập về nhà.
III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :
	Bài mới : Giới thiệu bài – Ghi bảng.
Hoạt động dạy
Hoạt động học
* HĐ 1 : Kiểm tra 1/3 số HS trong lớp.
- YC bốc thăm đọc bài. GV nhận xét ghi điểm. Em nào chưa thuộc về học tiếp tiết sau kiểm tra tiếp.
* HĐ 2 :Hướng dẫn bài tập 2
- YC đọc đề, nêu yêu cầu đề.
- HD làm bài
- Lớp + GV nhận xét sửa theo lời giải đúng : Xuân về, cây cỏ trải một màu xanh non.Trăm hoa đua nhau khoe sắc. Nào chị hoa huệ trắng tinh, chị hoa cúc vàng tươi, chị hoa hồng đỏ thắm, bên cạnh cô em vi- ô- let tím nhạt, mảnh mai.
 Tất cả đã tạo nên một mùa xuân rực rỡ.
* HĐ 3 : Hướng dẫn bài tập 3
- YC đọc bài, nêu YC bài tập.- HD làm bài tập vào vở.
- HS + GV nhận xét sửa bài đúng.
a) Hàng năm, cứ vào đầu tháng 9, các trường lại khai giảng năm học mới.
b) Sau 3 tháng hè tạm xa trường, chúng em lại náo nức tới trường gặp thầy, gặp bạn.
c) Đúng 8 giờ, trong tiếng Quốc ca hùng tráng, lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên ngọn cột cờ.
- 2 em đọc đề, 1 em nêu YC của đề.
- HS làm bài cá nhân, 2 em lên bảng làm.
- HS theo dõi cùng nhận xét.
- 3 em đọc lại đoạn văn trên.
- 2em đọc, lớp đọc thầm theo, 1 em nêu YC bài
- 3 em lên bảng làm 3 câu, lớp làm vở.
- HS nhắc lại.
	4 . Củng cố - Dặn dò :
Nhắc lại nội dung bài vừa học, ôn lại các bài tập đọc + HTL để chuẩn bị kiểm tra.
TIẾNG VIỆT
ÔN TẬP – KIỂM TRA TẬP ĐỌC VÀ HỌC THUỘC LÒNG( tiết 7)
I . MỤC TIÊU :
Tiếp tục kiểm tra lấy điểm HTL.
Củng cố và mở rộng vốn từ qua trò chơi ô chữ.
II . CHUẨN BỊ :
	GV : 9 phiếu, mỗi phiếu ghi tên một bài thơ, văn và mức độ YC HTL
	HS : Có SGK và vở bài tập.
III . HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :
	Bài mới : Giới thiệu bài - ghi đề bài.
Hoạt động dạy
Hoạt động học
HĐ 1 : Kiểm tra học thuộc lòng 
Tiến hành tương tự như tiết 1
 HĐ2 :Giải ô chữ phần a.
- YC đọc đề bài , nêu yêu cầu bài.
- HD làm bài : (Làm từng câu theo gợi ý của GV)
- HS và GV nhận xét, sửa sai, chốt ý đúng.
+ Dòng 1 : Trẻ em + Dòng 5 : Tương lai
+ Dòng 2 : Trả lời + Dòng 6 : Tươi tốt
+ Dòng 3 : Thủy thủ + Dòng 7 : Tập thể
+ Dòng 4 : Trưng Nhị + Dòng 8 : Tô màu
b) Từ mới xuất hiện ở dãy ô chữ in màu.
* HĐ 3 : Hướng dẫn tìm từ mới :
 Đó là từ : Trung Thu
+ 2 em đọc đề, 1 em nêu yêu cầu.
+ HS làm vào phiếu in sẵn lần lượt nêu kết quả làm.
+ Lớp làm bài vào vở bài tập.
+ HS quan sát tìm từ.
	4 . Củng cố - Dặn dò :
Gv nhắc lại những HS làm bài tập 2 chưa xong về nhà hoàn thành bài.
YC HS chuẩn bị giấy bút để làm bài kiểm tra cuối HKI.
Thứ năm ngày 5 tháng 11 năm 2009
Toán
Tiết 44 :BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI
I . MỤC TIÊU :
Nắm được bảng đơn vị đo độ dài, bước đầu thuộc bảng đơn vị đo độ dài theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, từ lớn đến nhỏ.
Củng cố mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài thông dụng.
Biết làm các phép tính với các số đo độ dài.
II . CHUẨN BỊ :
	GV : Bảng kẻ sẵn các dòng như khung bài học.
	HS : Có SGK, vở bài tập.
III . HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :
Ổn định : Hát
Bài cũ : Gọi 2 em lên bảng làm bài 
45 dam – 16 dam =	7 km = hm
67 hm - 25 hm = 	5 km = hm
Bài mới : Giới thiệu bài - ghi đề , 1 em nhắc lại.
Hoạt động dạy
Hoạt động học
* HĐ 1 : Giới thiệu bảng đơn vị đo độ dài
- GV gắn bảng kẻ sẵn lên bảng.
- YC HS nêu các đơn vị đo độ dài đã học ra giấy nháp.
- GV viết lên bảng theo thứ tự HS nêu.
- HD nêu lại quan hệ giữa các đơn vị đo độ da

File đính kèm:

  • docgiao an tuan 9.doc