Bài kiểm tra cuối kì I, năm học 2015 - 2016 môn: Toán - lớp 4

5. Giá trị biểu thức 8630 : 5 + 2500 là bao nhiêu? Chọn ý đúng nhất (1 điểm)

A. 4262

B. 4226

C. 4622

D. 4264

6. Câu 6. 8 tạ 5 kg = . kg (1 điểm)

 A. 805 kg B. 850 kg C. 8005 kg D. 5800 kg

 

doc3 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 10/02/2020 | Lượt xem: 215 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra cuối kì I, năm học 2015 - 2016 môn: Toán - lớp 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Tiểu học Minh Thuận 5
Lớp: Bốn/ ... 
Họ và tên:.
BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ I, Năm học 2015-2016
Môn: Toán - Lớp 4 
Ngày thi: 24/12/2015
Thời gian: 40 phút (không kể thời gian phát đề).
Điểm 
Lời nhận xét của giáo viên
...
.....
1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
 Chọn câu trả lời đúng nhất (1 điểm)
Số 938 625 741 đọc là:
Chín trăm ba mươi tám triệu sáu trăm hai mươi lăm nghìn bảy trăm bốn mươi mốt
Chín trăm ba mươi triệu sáu trăm hai mươi lăm nghìn bảy trăm bốn mươi mốt
Chín trăm ba mươi tám triệu sáu trăm hai mươi nghìn bảy trăm bốn mươi mốt
Chín trăm ba mươi tám triệu sáu trăm hai mươi nghìn bảy trăm mười bốn.
2. Em hãy điền số thích hợp sau vào trong ô £ sau để được số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5. Số 857£ (1 điểm)
 A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
3. Tính bằng cách thuận tiện nhất (1 điểm)
246 x 62 + 246 x 38
4. Đặt tính rồi tính (2 điểm)
a. 7264 + 256	b. 79620 – 327 	c. 859 x 207	d. 87678 : 18 
5. Giá trị biểu thức 8630 : 5 + 2500 là bao nhiêu? Chọn ý đúng nhất (1 điểm)
A. 4262	
B. 4226	
C. 4622	
D. 4264
6. Câu 6. 8 tạ 5 kg = .. kg (1 điểm)
 A. 805 kg B. 850 kg C. 8005 kg D. 5800 kg 
 7. Nêu tên các góc, cạnh trong hình bên:: (1 điểm)
 A B
 C D
 8.Giải bài toán: Tổng số học sinh của lớp 4A và lớp 4B là 68 học sinh. Biết rằng lớp 4A hơn lớp 4B 8 học sinh. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh? (2 điểm)

File đính kèm:

  • docĐỀ KIỂM TRA CHKI VNEN lớp 4 - Năm học 2015 - 2016 (Môn TOÁN).doc
  • docĐÁP ÁN Toán - VNEN.doc