Bài giảng Môn Tin Học lớp 7 - Bộ tiện ích trong Excel

2. Bỏ cài đặt :

• Trong Ms Excel vào Tools\Add-ins bỏ chọn CheckBox Tien ich Tieng Viet-TCVN3-Unicode-Vni và Ok.

• Vào thư mục Windows(hoặc WinNt) xóa hai file SortTcvn.xla và Tienichhelp.chm.

1. Sử dụng:

+ Tách gộp cột họ tên.

 

doc2 trang | Chia sẻ: rimokato | Ngày: 11/06/2015 | Lượt xem: 588 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Môn Tin Học lớp 7 - Bộ tiện ích trong Excel, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bộ tiện ích trong Excel
Cài đặt :
Cách 1:
• Chạy file Tienich excel.exe để cài đặt tự động (cài đặt hai file SortTcvn.xla và Tienichhelp.chm vào thư mục Windows).
• Khởi động Ms Excel có thêm menu :
• Chỉ thiết lập tự động với Ms Excel 97, 2000, Xp 
• Nếu Ms Excel không nhận vào Tools\Add-ins nhấn chọn Browse... và chọn file SortTcvn.xla trong thư mục Windows(Hoặc WinNt)
Cách 2:
Chép 2 file SortTcvn.xla và Tienichhelp.chm vào thư mục Windows. Sau đó mở Exel -> Tool -> Add-ins… rồi nhấn nút Browse và chỉ đường dẫn đến file SortTcvn.xla trong thư mục Windows.
2. Bỏ cài đặt :
• Trong Ms Excel vào Tools\Add-ins bỏ chọn CheckBox Tien ich Tieng Viet-TCVN3-Unicode-Vni và Ok.
• Vào thư mục Windows(hoặc WinNt) xóa hai file SortTcvn.xla và Tienichhelp.chm.
Sử dụng:
+ Tách gộp cột họ tên. 
 Đây là tiện ích giúp người lập danh sách làm nhanh hơn trong việc đánh danh sách trên một cột, từ đó có thể tách ra thành hai cột : Tên riêng, Họ riêng để thuận tiện cho việc sắp xếp danh sách.
+ Hàm đọc số-Doc_Sovnd
 Đây là hàm dùng để đọc một chuỗi số theo tiếng Việt, Sử dụng cho font Unicode, TCVN, Vni
Hàm có dạng : =Doc_SoVND(So,Setfont)
    - So : là số cần đọc.
    - Setfont : là một số quy ước cho việc sẽ sử dụng font nào .
        1-Unicode, 2- Tcvn3, 3-Vni
Đọc với font Unicode(Tahoma) có dạng như hình sau :
+ Ghi ngày tháng hiện hành vào bảng tính
    - Bạn hãy nhấn Ctrl-Shift-n sẽ thấy hiệu lực trong ô(cell)  hiện hành.
Mở file Tienichhelp.chm để xem cách sử dụng.

File đính kèm:

  • docHuongdan.doc
Giáo án liên quan