Bài giảng Môn Tin học lớp 11 - Kiểm tra nghề

Đề 2:

1. Windows Explorer và tạo cấu trúc thư mục như hình bên.

2. Tạo tập tin để soạn thảo nội dung văn bản sau và lưu vào thư mục VANBAN với tên ST.

‘‘Con người hơn nhau không phải ở chổ họ biết những cái gì mà là họ biết điều đó bằng cách nào.

Chúng ta hãy tin tưởng rằng trong mỗi bài toán đều chứa đựng bên trong nó lời giải. Chỉ có những người có trí tuệ sắc bén, có phương pháp tư duy đúng cách mới có thể ‘nhìn’ thấy lời giải tiềm ẩn đó.

 

doc1 trang | Chia sẻ: rimokato | Ngày: 13/06/2015 | Lượt xem: 578 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Môn Tin học lớp 11 - Kiểm tra nghề, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề 1:
1. Windows Explorer và tạo cấu trúc thư mục như hình bên.
2. Tạo tập tin để soạn thảo nội dung văn bản sau và lưu vào thư mục VANBAN với tên ST.
‘‘Con người hơn nhau không phải ở chổ họ biết những cái gì mà là họ biết điều đó bằng cách nào.
Chúng ta hãy tin tưởng rằng trong mỗi bài toán đều chứa đựng bên trong nó lời giải. Chỉ có những người có trí tuệ sắc bén, có phương pháp tư duy đúng cách mới có thể ‘nhìn’ thấy lời giải tiềm ẩn đó.
	Cách duy nhất để có bạn bè là chính bản thân mình phải là một người bạn - Emerson
	Bạn có yêu đời không? Vậy đừng phung phí thời gian vì chất liệu của cuộc sống được làm bằng thời gian – Franklin.
	Thời gian không đo lường bằng năm tháng mà bằng những gì chúng ta làm được H.Cason 
3. Mở lại tập tin ST trên, soạn thêm tiêu đề là : “Hãy suy nghĩ tất cả những gì bạn nói nhưng đừng nói tất cả những gì bạn nghĩ – Delarme ’’
và lưu mới (save as) vào thư mục BACKUP với tên SOANTHAO.DOC.
4. Di chuyển cây thư mục trên ra desktop.
Đề 2:
1. Windows Explorer và tạo cấu trúc thư mục như hình bên.
2. Tạo tập tin để soạn thảo nội dung văn bản sau và lưu vào thư mục VANBAN với tên ST.
‘‘Con người hơn nhau không phải ở chổ họ biết những cái gì mà là họ biết điều đó bằng cách nào.
Chúng ta hãy tin tưởng rằng trong mỗi bài toán đều chứa đựng bên trong nó lời giải. Chỉ có những người có trí tuệ sắc bén, có phương pháp tư duy đúng cách mới có thể ‘nhìn’ thấy lời giải tiềm ẩn đó.
	Cách duy nhất để có bạn bè là chính bản thân mình phải là một người bạn - Emerson
	Bạn có yêu đời không? Vậy đừng phung phí thời gian vì chất liệu của cuộc sống được làm bằng thời gian – Franklin.
	 Hãy suy nghĩ tất cả những gì bạn nói nhưng đừng nói tất cả những gì bạn nghĩ – Delarme ’’
3. Mở lại tập tin ST trên, soạn thêm tiêu đề là : “Thời gian không đo lường bằng năm tháng mà bằng những gì chúng ta làm được H.Cason 
và lưu mới (save as) vào thư mục BACKUP với tên SOANTHAO.DOC.
4. Di chuyển cây thư mục trên ra desktop.

File đính kèm:

  • docktra nghe(1).doc