Bài giảng Môn Thể dục lớp 9 - Tiết 01 - Mục tiêu, nội dung chương trình lớp 9 (tóm tắt) , một số hướng dẫn tập luyện sức bền ( phần 1)

Tay cao, tay ngực, vặn mình, với, lưng bụng, Toàn thân

+ Xoay các khớp: Cổ tay kết hợp cổ chân,

- Khớp vai, khớp khuỷu tay, khớp

hông, khớp gối.

-Ép dây chằng ngang -dọc

* Khởi động chuyên môn.

- Chạy bước nhỏ.

- Chạy nâng cao đùi.

- Chạy đạp sau.

doc70 trang | Chia sẻ: rimokato | Ngày: 13/06/2015 | Lượt xem: 1028 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Môn Thể dục lớp 9 - Tiết 01 - Mục tiêu, nội dung chương trình lớp 9 (tóm tắt) , một số hướng dẫn tập luyện sức bền ( phần 1), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 tiện:
- Sân bãi bằng phẳng sạch sẽ. - Còi, bàn đạp, cờ xp, dây đích.
 III/ Tiến trình dạy - học:
nội dung
ĐL
phương pháp - tổ chức
I. Phẩn mở đầu.
a, Nhận lớp:
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số.
- Phổ biến nội dung yêu cầu tiết học.
b, Khởi động:
* Khởi động chung.
+ Bài thể dục cơ bản 6 động tác.
- Tay cao, tay ngực, vặn mình, với, lưng bụng, Toàn thân
+ Xoay các khớp: Cổ tay kết hợp cổ chân, 
- Khớp vai, khớp khuỷu tay, khớp 
hông, khớp gối.
-ép dây chằng ngang -dọc
* Khởi động chuyên môn.
- Chạy bước nhỏ.
- Chạy nâng cao đùi.
- Chạy đạp sau.
8-10
phút
2X8 nhịp
2 lần
- Lớp trởng tập hợp lớp,báo cáo cho GV
 €(GV)
 € € € € € € € €
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € €
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học
 € HS 
(LT) 
Đội hình khởi động
- Lớp khởi động theo nhịp hô của lớp trởng.
- GV quan sát nhắc nhở HS khởi động đúng động tác. 
II- Phần cơ bản:
1, Kiểm tra bài cũ: Em hãy thực hiện bài TD phát triển chung.
2. Chay cự ly ngắn.
- Ôn chạy ngắn cự li 50m
- Một số điểm luật cơ bản trong phần chạy ngắn.
- (SGK TD9 Tr27-28)
2. Thể dục:
+ Ôn bài TDPTC
29-31 phút
4p
8p
3x50m
8p
GV gọi 1- 2 em lên thực hiện sau đó GV nhận xét và cho điểm cụ thể.
- Đội hình tập luyện:
••••••••• 
•••••••••
	 5
- Hướng dẫn cho HS tập luyện theo đội hình nước chảy.
- Gv nêu một số luật cơ bản của điền kinh (phần chạy ngắn)
- Hướng dẫn cho HS tập luyện, sau đó nhóm trưởng điều khiển nhóm của mình.
3. Chạy bền: 
- Luyện tập chạy bền.
Nam 550m, nữ 500 m
4. Củng cố:
Bài TDPTC
6p
4p
- HS chạy theo địa hình quy định, 
Chú ý: - Nhịp thở trong khi chạy.
 - Chướng ngại vật trong khi chạy.
- Gv gọi 3 HS lên thực hiện.
- HS nhận xét sau đó GV nhận xét chung
III/ Phần kết thúc:
- Thả lỏng, hồi tĩnh. Nhận xét đánh giá kết quả tiết học, gv khen thưởng những em có thành tích tốt trong tiết học bằng tràng pháo tay của cả lớp, nhắc nhở động viên các em còn yếu
- Hướng dẫn cho HS tập luyện ở nhà và chuẩn bị bài cho tuổi học sau.
 Giải tán - Khoẻ
5p
€(GV)
€ € € € € € € € 
€ € € € € € € 
€ € € € € € € € 
€ € € € € € € 
Đội hình thả lỏng
- GV hướng dẩn các em thực hiện một số động tác hồi tỉnh.
- HS dồn hàng. GV xuống lớp
 Ngày soạn: 03/10/11
Tiết 14	Chạy cự ly ngắn - Bài thể dục - Chạy bền
I/ Mục tiêu:	
- Bài thể dục: Hoàn thiện bài (TDPTC). Yêu cầu thuộc bài, thực hiện đúng biên độ động tác , có tính thẩm mĩ.
- Chạy cự ly ngắn. Ôn chạy bước nhỏ, chạy đạp sau; xp thấp - chạy lao - chạy giữa quảng, về đích. Giới thiệu luật điền kinh (phần chạy ngắn)
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền.
	- Tiếp tục rèn luyện sức bền, cho học.
 II/ Địa điểm - phương tiện:
	- Sân bãi bằng phẳng sạch sẽ. - Còi, bàn đạp, cờ xp, dây đích.
 III/ Tiến trình dạy - học:
nội dung
ĐL
phương pháp - tổ chức
I. Phẩn mở đầu.
a, Nhận lớp:
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số.
- Phổ biến nội dung yêu cầu tiết học.
b, Khởi động:
* Khởi động chung.
+ Bài thể dục cơ bản 6 động tác.
- Tay cao, tay ngực, vặn mình, với, lưng bụng, Toàn thân
+ Xoay các khớp: Cổ tay kết hợp cổ chân, 
- Khớp vai, khớp khuỷu tay, khớp 
hông, khớp gối.
-ép dây chằng ngang -dọc
* Khởi động chuyên môn.
- Chạy bước nhỏ.
- Chạy nâng cao đùi.
- Chạy đạp sau.
9ph
3X8 nhịp
2x10m
- Lớp trởng tập hợp lớp,báo cáo cho GV
 €(GV)
 € € € € € € € €
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € €
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học
 € HS 
(LT) 
Đội hình khởi động
- Lớp khởi động theo nhịp hô của lớp trởng.
- GV quan sát nhắc nhở HS khởi động đúng động tác. 
II- phần cơ bản:
1. Kiểm tra bài cũ: Em hãy thực hiện 
bài TD phát triển chung.
2. Chạy cự ly ngắn.
- Ôn chạy bước nhỏ, chạy đạp sau.
- XP thấp-chạy lao-chạy giữa quảng-về đích .
- Một số điều luật cơ bản phần chạy nhanh.
(SGK TD9 Tr28)
3. Thể dục:
+ Ôn: 
Bài TDPTC
4. Chạy bền:
 Luyện tập chạy bền. Nam 600m, nữ 550m
5. Củng cố:
- Kỹ thuật xuất phát thấp chạy lao, chạy giữa quãng (cự li 40)
III/ Phần kết thúc:
- Thả lỏng, hồi tĩnh. Nhận xét đánh giá kết quả tiết học, gv khen thưởng những em có thành tích tốt trong tiết học bằng tràng pháo tay của cả lớp, nhắc nhở động viên các em còn yếu
- Hướng dẫn cho HS tập luyện ở nhà và chuẩn bị bài cho tuổi học sau.
 Giải tán - Khoẻ
31 ph
4p
8p
3lần l 50m
8p
6p
4p
5p
GV gọi 1- 2 em lên thực hiện sau đó GV nhận xét và cho điểm cụ thể.
- GV chia lớp 02 nhóm, nhóm 01 ôn và học chạy cự ly ngắn, nhóm 02 ôn bài TD, Sau 8 phút đổi nội dung học. Gv quan sat nhắc nhở sửa sai cho các em ( hai nhóm có 2 nhóm trưởng điều khiển nhóm mình ) 
- Đội hình tập luyện:
••••••••• 
•••••••••
	 5
- Nhóm trưởng điều khiển nhóm mình ôn.
- GV chia nhóm các em thực hiên.
- Gv gọi 3 HS lên thực hiện.
- HS nhận xét sau đó GV nhận xét chung
- Lụựp trửụỷng taọp hụùp lụựp thaứnh 4 haứng ngang.
o o o o o o o 
o o o o o o o
o o o o o o o
o o o o o o o
 GV xuống lụựp
 Ngày soạn: 07/10/12
Tiết 15: Kiểm tra Bài thể dục phát triển chung
I. Mục tiêu:
- HS thực hiện đúng, đẹp, chính xác bài thể dục phát triển chung.
 - Giúp cho GV và HS đánh giá kết quả môn học.
II. Địa điểm - phương tiện:
- Sân bãi bằng phẳng sạch sẽ.
III. nội dung và phương pháp kiểm tra:
I . Phần mở đầu: (5 - 8 phút)
a, Nhận lớp:
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung yêu cầu tiết kiểm tra.
b, Khởi động:
- Từ đội hình nhận lớp HS giãn cách mỗi người một cánh tay thực hiện theo hướng dẫn của cán sự lớp.
+ Xoay các khớp:
- Cổ tay + Cổ chân
- Khớp vai, khớp khuỷu tay, khớp hông, khớp gối, ép dây chằng ngang - dọc, gập sâu. Mỗi động tác 2X8 nhịp.
II- phần cơ bản: (30 - 35 phút)
* Kiểm tra bài thể dục phát triển chung nam, nữ rêng.
a/ Nội dung.+ Kiểm tra bài thể dục phát triển chung (nam, nữ riêng)
b/ Tổ chức và phương pháp kiểm tra.
 	- Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 4 - 6 HS. HS đến lượt kiểm tra được gọi tên đứng vào vị trí quy định, Cán sự hoặc những HS hô tốt lên hô cho các bạn thực hiện.
	- Mỗi HS tham gia kiểm tra một lần. Trường hợp HS bị điểm trung bình hoặc dưới trung bình. GV có thể cho kiểm tra lần hai nhưng điểm không quá 8.
c/ Cách cho điểm: Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện động tác của HS.
- Điểm Đ: Thuộc và thực hiện đúng, đẹp, chính xác các động tác trong bài.
 Thuộc cả bài hoặc có 2 - 7động tác thực hiện sai.
- Điểm CĐ Có trên 8 động tác thực hiện sai.
III/ Phần kết thúc: (5 - 7 phút)
- Thả lỏng, hồi tĩnh.
- Nhận xét đánh giá kết quả tiết kiểm tra, công bố điểm
- Khen thưởng các em có thành tích tốt, động viên các em có thành tích thấp
- Hướng dẫn cho HS tập luyện ở nhà và chuẩn bị bài cho buổi học sau.
 	 Ngày soạn: 07/10/12
Tiết 16	Chạy ngắn - Chạy bền
I/ Mục tiêu:
- Chạy ngắn. Ôn xuất phát thấp – chạy lao- chạy giữa quãng-về đích: Yêu cầu thực hiện tốt kỹ thuật chạy cư li ngắn.
- Chạy bền: 
 Luyện tập chạy bền. Tiếp tục rèn luyện sức bền cho học sinh.
II/ Địa điểm - phương tiện:
	- Sân bãi bằng phẳng sạch sẽ. - Còi, bàn đạp, vôi.
 III/ Tiến trình dạy - học:
nội dung
ĐL
phương pháp - tổ chức
I. Phẩn mở đầu.
a, Nhận lớp:
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số.
- Phổ biến nội dung yêu cầu tiết học.
b, Khởi động:
* Khởi động chung.
+ Bài thể dục cơ bản 5 động tác.
- Tay cao, tay ngực, vặn mình, với, lưng bụng, Toàn thân
+ Xoay các khớp: Cổ tay kết hợp cổ chân, 
- Khớp vai, khớp khuỷu tay, khớp 
hông, khớp gối.
-ép dây chằng ngang -dọc
* Khởi động chuyên môn.
- Chạy bước nhỏ.
- Chạy nâng cao đùi.
- Chạy đạp sau.
10 ph
3X8 nhịp
2x10m
- Lớp trởng tập hợp lớp,báo cáo cho GV
 €(GV)
 € € € € € € € €
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € €
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học
 € HS 
(LT) 
Đội hình khởi động
- Lớp khởi động theo nhịp hô của lớp trởng.
- GV quan sát nhắc nhở HS khởi động đúng động tác. 
II- phần cơ bản:
1. Kiểm tra bài cũ: Em hãy thực hiện kĩ thuật xp thấp-chạy lao-chạy giữa quãng-về đích.
2. Chạy cự ly ngắn.
+ Kỹ thuật xuất phát thấp chạy lao, chạy giữa quãng, về đích (cự li 40 - 60m).
30 phút
4p
19p
3x60m
GV gọi 1- 2 em lên thực hiện sau đó GV nhận xét và cho điểm cụ thể.
- Đội hình tập luyện:
••••••••• 
•••••••••
	 5
-Gv điều khiển các em thực hiện theo đội xoay vòng
-Gv quan sát nhắc nhở sửa sai cho các em.
3. Chạy bền: 
- Luyện tập chạy bền.
nam 650m
Nữ 600m
3. Củng cố:
+ Kỹ thuật chạy cự li ngắn.
7p
4p
- HS chạy theo địa hình quy định, 
Chú ý: - Nhịp thở trong khi chạy.
 - Chướng ngại vật trong khi chạy.
- Gv gọi 3 HS lên thực hiện.
- HS nhận xét sau đó GV nhận xét chung
III/ Phần kết thúc:
- Thả lỏng, hồi tĩnh. Nhận xét đánh giá kết quả tiết học, gv khen thưởng những em có thành tích tốt trong tiết học bằng tràng pháo tay của cả lớp, nhắc nhở động viên các em còn yếu
- Hướng dẫn cho HS tập luyện ở nhà và chuẩn bị bài cho buổi học sau.
 Giải tán - Khoẻ
5p
- Lụựp trửụỷng taọp hụùp lụựp thaứnh 4 haứng ngang.
o o o o o o o 
o o o o o o o
o o o o o o o
o o o o o o o
 GV xuống lụựp
 Ngày soạn: 15/10/12
Tiết 17 : Chạy ngắn - Chạy bền
I/ Mục tiêu:
- Chạy cự ly ngắn. Hoàn thiện kĩ thuật chạy cự li ngắn: Yêu cầu thực hiện tốt kỹ thuật chạy cự ly ngắn, nâng cao thành tích.
- Chạy bền:
Trò chơi: (Chim sổ lồng).
	- Tiếp tục rèn luyện sức bền, sức nhanh cho học sinh thông qua trò chơi vận động. 
II/ Địa điểm - phương tiện:
	- Sân bãi bằng phẳng sạch sẽ. GV chuẩn bị một còi, hai bàn đạp.
 III/ Tiến trình dạy - học:
nội dung
ĐL
phương pháp – tổ chức
I. Phẩn mở đầu.
a, Nhận lớp:
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số.
- Phổ biến nội dung yêu cầu tiết học.
b, Khởi động:
* Khởi động chung.
+ Bài thể dục cơ bản 6 động tác.
- Tay cao, tay ngực, vặn mình, với, lưng bụng, Toàn thân
+ Xoay các khớp: Cổ tay kết hợp cổ chân, 
- Khớp vai, khớp khuỷu tay, khớp 
hông, khớp gối.
-ép dây chằng ngang -dọc
* Khởi động chuyên môn.
- Chạy bước nhỏ.
- Chạy nâng cao đùi.
- Chạy đạp sau.
8 - 10 phút
2X8 nhịp
2X15m
- Lớp trưởng tập hợp lớp,báo cáo cho GV
 €(GV)
 € € € € € € € €
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € €
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học
 € HS 
(LT) 
Đội hình khởi động
- Lớp khởi động theo nhịp hô của lớp trởng.
- GV quan sát nhắc nhở HS khởi động đúng động tác. 
II- phần cơ bản:
1. Chạy cự ly ngắn:
+ Hoàn thiện kĩ thuật chạy cự li ngắn .
2. Chạy bền: 
Trò chơi: (Chim sổ lồng).
3. Củng cố:
+ Kỹ thuật chạy cự li ngắn.
29- 31 ph
20p
7p
4p
- Đội hình tập luyện: (3)
 ••••••••• 
 ºººººººººº
 5
- Hướng dẫn cho HS tập luyện theo đội hình nước chảy.
- GV quan sát, chỉ dẫn, giúp đỡ.
- GV phổ biến luật chơi, cách chơi, điều khiển lớp chơi, thưởng phạt hợp lý.
- Gv gọi 2 HS lên thực hiện.
- HS nhận xét sau đó GV nhận xét chung.
III/ Phần kết thúc:
- Thả lỏng, hồi tĩnh. Nhận xét đánh giá kết quả tiết học, gv khen thưởng những em có thành tích tốt trong tiết học bằng tràng pháo tay của cả lớp, nhắc nhở động viên các em còn yếu
- Hướng dẫn cho HS tập luyện ở nhà và chuẩn bị bài cho tuổi học sau.
 Giải tán - Khoẻ
5phút
- Lụựp trửụỷng taọp hụùp lụựp thaứnh 4 haứng ngang.
o o o o o o o 
o o o o o o o
o o o o o o o
o o o o o o o
 GV xuống lụựp
 Ngày soạn: 15/10/12
 Tiết 18 : Chạy ngắn – Chạy bền
I/ Mục tiêu:
- Chạy cự ly ngắn:
+ Luyện tập, nâng cao kỹ năng chạy cự ly ngắn : Yêu cầu thực hiện tốt toàn bộ kỹ thuật chạy cự ly ngắn, nâng cao thành tích.
- Chạy bền.
+ Trò chơi (phát triển sức nhanh, do gv chọn)
 "Chạy tiếp sức".
- Chạy bền.
 Luyện tập chạy bền. Tiêp tục rèn luyện sức bền cho hs
 II/ Địa điểm - phương tiện:
- Sân bãi bằng phẳng sạch sẽ. GV chuẩn bị một còi, hai bàn đạp, kẻ đường chạy.
 III/ Tiến trình dạy - học:
nội dung
ĐL
phương pháp - tổ chức
I. Phẩn mở đầu.
a, Nhận lớp:
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số.
- Phổ biến nội dung yêu cầu tiết học.
b, Khởi động:
* Khởi động chung.
+ Bài thể dục cơ bản 6 động tác.
- Tay cao, tay ngực, vặn mình, với, lưng bụng, Toàn thân
+ Xoay các khớp: Cổ tay kết hợp cổ chân, 
- Khớp vai, khớp khuỷu tay, khớp 
hông, khớp gối.
-ép dây chằng ngang -dọc
* Khởi động chuyên môn.
- Chạy bước nhỏ.
- Chạy nâng cao đùi.
- Chạy đạp sau.
8 - 10 phút
3X8 nhịp
2X15m
- Lớp trưởng tập hợp lớp,báo cáo cho GV
 €(GV)
 € € € € € € € €
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € €
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học
 € HS 
(LT) 
Đội hình khởi động
- Lớp khởi động theo nhịp hô của lớp trởng.
- GV quan sát nhắc nhở HS khởi động đúng động tác. 
II- phần cơ bản:
1. Chạy cự ly ngắn:
+ Luyện tập, nâng cao kỹ năng chạy cự ly ngắn.
- Thực hiện toàn bộ kỹ thuật chạy cự li ngắn.
+ Trò chơi: "Chạy tiếp sức".
2. Chạy bền:
Luyện tập chạy bền:
Nam 650m, nữ 600m
3. Củng cố:
+ Kỹ thuật xuất phát - chạy lao.
29- 31 phút
20p
4X60m
7p
4p
- Đội hình tập luyện: (3)
 ••••••••• 
 ºººººººººº
 5
- Hướng dẫn cho HS tập luyện theo đội hình nước chảy.
- GV quan sát, chỉ dẫn, giúp đỡ.
- GV phổ biến luật chơi, cách chơi, thưởng phạt hợp lý.
- GV chia theo nhóm sức khỏe để các em thực hiện, gv nhắc các em chú ý nhịp thở trong khi chạy
- Gv gọi 2 HS lên thực hiện.
- HS nhận xét sau đó GV nhận xét chung.
III/ Phần kết thúc:
- Thả lỏng, hồi tĩnh. Nhận xét đánh giá kết quả tiết học, gv khen thưởng những em có thành tích tốt trong tiết học bằng tràng pháo tay của cả lớp, nhắc nhở động viên các em còn yếu
- Hướng dẫn cho HS tập luyện ở nhà và chuẩn bị bài cho tuổi học sau.
 Giải tán - Khoẻ
4 phút
- Lụựp trửụỷng taọp hụùp lụựp thaứnh 4 haứng ngang.
o o o o o o o 
o o o o o o o
o o o o o o o
o o o o o o o
 GV xuống lụựp
 Ngày soạn: 22/10/12
 Tiết 19 : Chạy ngắn – Chạy bền
I/ Mục tiêu:
- Chạy cự ly ngắn:
+ Hoàn thiện kĩ thuật chạy cự ly ngắn : Yêu cầu thực hiện tốt 4 giai đoạn của kỹ thuật chạy cự ly ngắn, nâng cao thành tích.
- Chạy bền.
+ Trò chơi ( do gv chọn)
 "Người thừa thứ 3".
II/ Địa điểm - phương tiện:
- Sân bãi bằng phẳng sạch sẽ. GV chuẩn bị một còi, hai bàn đạp, kẻ đường chạy.
 III/ Tiến trình dạy - học:
nội dung
ĐL
phương pháp - tổ chức
I. Phẩn mở đầu.
a, Nhận lớp:
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số.
- Phổ biến nội dung yêu cầu tiết học.
b, Khởi động:
* Khởi động chung.
+ Bài thể dục cơ bản 5 động tác.
- Tay cao, tay ngực, vặn mình, với, lưng bụng, Toàn thân
+ Xoay các khớp: Cổ tay kết hợp cổ chân, 
- Khớp vai, khớp khuỷu tay, khớp 
hông, khớp gối.
-ép dây chằng ngang -dọc
* Khởi động chuyên môn.
- Chạy bước nhỏ.
- Chạy nâng cao đùi.
- Chạy đạp sau.
8-10 phút
3X8 nhịp
2X15m
- Lớp trưởng tập hợp lớp,báo cáo cho GV
 €(GV)
 € € € € € € € €
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € €
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học
 € HS 
(LT) 
Đội hình khởi động
- Lớp khởi động theo nhịp hô của lớp trởng.
- GV quan sát nhắc nhở HS khởi động đúng động tác. 
II- phần cơ bản:
1. Chạy cự ly ngắn:
- Thực hiện toàn bộ kỹ thuật chạy cự li ngắn.
2. Chạy bền:
+ Trò chơi: "Người thừa thứ 3".
3. Củng cố:
+ Thực hiện kĩ thuật chạy cự ly ngắn.
29- 31 phút
20p
7p
4p
- Đội hình tập luyện: (3)
 ••••••••• 
 ºººººººººº
 5
- Hướng dẫn cho HS tập luyện theo đội hình nước chảy.
- GV quan sát, chỉ dẫn, giúp đỡ.
- GV phổ biến luật chơi, cách chơi, thưởng phạt hợp lý.
- Gv gọi 2 HS lên thực hiện.
- HS nhận xét sau đó GV nhận xét chung.
III/ Phần kết thúc:
- Thả lỏng, hồi tĩnh. Nhận xét đánh giá kết quả tiết học, gv khen thưởng những em có thành tích tốt trong tiết học bằng tràng pháo tay của cả lớp, nhắc nhở động viên các em còn yếu
- Hướng dẫn cho HS tập luyện ở nhà và chuẩn bị bài cho buổi học sau.
 Giải tán - Khoẻ
5phút
- Lụựp trửụỷng taọp hụùp lụựp thaứnh 4 haứng ngang.
o o o o o o o 
o o o o o o o
o o o o o o o
o o o o o o o
 GV xuống lụựp
 Ngày soạn: 22/10/12
Tiết 20 : Chạy ngắn – Chạy bền
I/ Mục tiêu:
- Chạy ngắn:
+ Luyện tập, nâng cao kỹ năng chạy cự ly ngắn (Chuẩn bị kiểm tra). Yêu cầu
 Thực hiện tốt toàn bộ kỹ thuật chạy cự ly ngắn, nâng cao thành tích. Biết vận dụng các kỹ thuật đã học vào các hoạt động chung ở trường, ngoài nhà trường. 
- Chạy bền: 
 + Trò chơi: "Chạy tiếp sức".
 II/ Địa điểm - phương tiện:
	- Sân bãi bằng phẳng sạch sẽ. 
- GV chuẩn bị một còi, hai bàn đạp, kẻ đường chạy.
 III/ Tiến trình dạy - học:
nội dung
ĐL
phương pháp - tổ chức
I. Phẩn mở đầu.
a, Nhận lớp:
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số.
- Phổ biến nội dung yêu cầu tiết học.
b, Khởi động:
* Khởi động chung.
+ Bài thể dục cơ bản 6 động tác.
- Tay cao, tay ngực, vặn mình, với, lưng bụng, Toàn thân
+ Xoay các khớp: Cổ tay kết hợp cổ chân, 
- Khớp vai, khớp khuỷu tay, khớp 
hông, khớp gối.
-ép dây chằng ngang -dọc
* Khởi động chuyên môn.
- Chạy bước nhỏ.
- Chạy nâng cao đùi.
- Chạy đạp sau.
8 - 10 phút
2X8 nhịp
2X15m
- Lớp trưởng tập hợp lớp,báo cáo cho GV
 €(GV)
 € € € € € € € €
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € €
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học
 € HS 
(LT) 
Đội hình khởi động
- Lớp khởi động theo nhịp hô của lớp trởng.
- GV quan sát nhắc nhở HS khởi động đúng động tác. 
II- phần cơ bản:
1. Chạy cự ly ngắn:
+ Luyện tập, nâng cao kỹ năng chạy cự ly ngắn.
- Thực hiện toàn bộ kỹ thuật chạy cự li ngắn.
2. Chạy bền:
+ Trò chơi: "Người thừa thứ ba".
Luyện tập chạy bền:
3. Củng cố:
+ Kỹ thuật chạy cự li ngắn .
29- 31 phút
20p
4X60m
7p
4p
- Đội hình tập luyện: (3)
 ••••••••• 
 ºººººººººº
 5
- Hướng dẫn cho HS tập luyện theo đội hình nước chảy.
- GV quan sát, chỉ dẫn, giúp đỡ.
- GV phổ biến luật chơi, cách chơi, thưởng phạt hợp lý.
- HS chạy theo địa hình quy định, 
Chú ý: - Nhịp thở trong khi chạy.
- Gv gọi 2 HS lên thực hiện.
- HS nhận xét sau đó GV nhận xét chung.
III/ Phần kết thúc:
- Thả lỏng, hồi tĩnh. Nhận xét đánh giá kết quả tiết học, gv khen thưởng những em có thành tích tốt trong tiết học bằng tràng pháo tay của cả lớp, nhắc nhở động viên các em còn yếu
- Hướng dẫn cho HS tập luyện ở nhà và chuẩn bị bài cho tuổi học sau.
 Giải tán - Khoẻ
5phút
- Lụựp trửụỷng taọp hụùp lụựp thaứnh 4 haứng ngang.
o o o o o o o 
o o o o o o o
o o o o o o o
o o o o o o o
 GV xuống lụựp
 Ngày soạn: 29/10/12
 Tiết 21: Kiểm tra chạy ngắn ( kỉ thuật và thành tích)
I. Mục tiêu: Kiểm tra quá trình học tập và rèn luyện kỹ năng qua nội dung chạy nhanh qua đó để đánh giá phân lọai HS . Yêu cầu thực hiện đúng kỉ thuật, thành tích cao.
II.	Địa điểm phương tiện:
- Sân TD trường, Còi, đồng hồ.
III. nội dung và phương pháp kiểm tra:
I . Phần mở đầu: (5 - 8 phút)
a, Nhận lớp:
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung yêu cầu tiết kiểm tra.
b, Khởi động: Bài tập khởi động.
* Khởi động chung.
+ Bài thể dục cơ bản 5 động tác.Tay cao, tay ngực, vặn mình, với, lưng bụng.
+Xoay các khớp: Cổ tay + Cổ chân, khớp vai, khớp khuỷu tay, khớp hông, khớp gối. ép dọc, ép ngang.
* Khởi động chuyên môn.
- Chạy bước nhỏ. Chạy nâng cao đùi.Chạy đạp sau..
II- phần cơ bản: (30 - 35 phút)
* Kiểm tra bài thể dục phát triển chung nam, nữ rêng.
a/ Nội dung.+ Kiểm tra chạy cự li ngắn (60m)
b/ Tổ chức và phương pháp kiểm tra.
 	- Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 4 - 6 HS. HS đến lượt kiểm tra được gọi tên đứng vào vị trí quy định, Cán sự hoặc những HS hô tốt lên hô cho các bạn thực hiện.
	- Mỗi HS tham gia kiểm tra một lần. Trường hợp HS bị điểm trung bình hoặc dưới trung bình. GV có thể cho kiểm tra lần hai nhưng điểm không quá 8.
c/ Cách cho điểm: Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện động tác của HS.
- Điểm Đ: Thực hiện đúng kĩ thuật xp trở lên, thành tích đạt được của nam là 10s và nữ là 11s3 trở lên.
- Điểm CĐ: Các trường hợp còn lại
III/ Phần kết thúc: (5 - 7 phút)
- Thả lỏng, hồi tĩnh.
- Nhận xét đánh giá kết quả tiết kiểm tra, công bố điểm
- Khen thưởng các em có thành tích tốt, động viên các em có thành tích thấp
- Hướng dẫn cho HS tập luyện ở nhà và chuẩn bị bài cho buổi học sau 
 Ngày soạn: 29/10/12
Tiết 22: nhảy cao - Chạy bền
I/ Mục tiêu:
- Nhảy cao: Ôn động tác đá lăng trước - sau, đá lăng sang ngang. Đà một bước giậm nhảy đá lăng. Yêu cầu thực hiện tốt một số động tác bổ trợ cho nội dung nhảy cao.
 Trò chơi: (Lò cò tiếp sức). 
	- Tăng cường sự mềm dẻo, nâng cao khả năng bật nhảy.
- Chạy bền: Luyện 

File đính kèm:

  • docGA TD 9.doc